164 câu hỏi lớp 11 và nửa đầu 12 lịch sử việt nam

164 câu hỏi lớp 11 nửa đầu 12 lịch sử việt nam

164 câu hỏi lớp 11 và nửa đầu 12 lịch sử việt nam
... mạng Việt Nam đầu kỷ XX ? Câu 58 Dân tộc dân chủ nhiệm vụ chiến lược cách mạng Việt Nam Hãy : Giải thích khái niệm cho biết bối cảnh xuất hai nhiệm vụ lịch sử cận đại Việt Nam Trong 20 năm đầu ... 2008) Câu 122 Tại nói Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị mặt cho đời Đảng Cộng sản Việt Nam? Nêu cống hiến Nguyễn Ái Quốc cách mạng Việt Nam thời gian từ năm 1 911 đến 1930 Câu 123 Bằng kiện lịch sử có chọn ... Cộng sản Việt Nam đời mở bước ngoặc vô quan trọng lịch sử Việt Nam ? Câu 147 Nêu vai trò Nguyễn Ái Quốc trình vận động chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Trình bày ý nghĩa lịch sử việc...
 • 20
 • 837
 • 1

Chuyên đề một số câu hỏi bài tập rèn LUYỆN kĩ NĂNG LỊCH sử VIỆT NAM GIAI đoạn 1945 1954

Chuyên đề một số câu hỏi  bài tập rèn LUYỆN kĩ NĂNG LỊCH sử VIỆT NAM GIAI đoạn 1945 1954
... II NỘI DUNG Khái quát nội dung giai đoạn 1945- 1954 Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 1954 giai đoạn không dài, có đan xem nội dung lịch sử giai đoạn này, học sinh cần nắm vứng nội dung ... công chiến lược Một số dạng tập lịch sử thường gặp - Dạng câu hỏi diễn biến kiện lịch sử Ví dụ: Hãy nêu diễn biến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 Để làm câu hỏi dạng này, học sinh cần nắm ... giáo viên cần phải ý đến số tập rèn luyện tư phải để học sinh chuyên tiếp xúc với loại, dạng tập tư khác Việc sử dụng tập dạy học lịch sử trường THPT nói chung trường chuyên nói riêng trình dạy...
 • 27
 • 193
 • 0

10 câu hỏi cơ bản đáp án môn Lịch Sử Đảng

10 câu hỏi cơ bản và đáp án môn Lịch Sử Đảng
... trọng độc lập chủ quyền Câu 10: Phân Tích Nghóa Lòch Sử Nguyên Nhân Thắng Lợi Của Cách Mạng Tháng Tám 1945 ? a/ Ý nghóa lòch sử Cách Mạng Tháng 8: - Thắng lợi Cách mạng tháng thành lập nước Việt ... phát triển Đảng đảng hoàn thành sứ mệnh lòch sử mà giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Việt Nam tin tưởng giao phó Câu 7: Trình Bày Những Thắng Lợi Có Nghóa Lòch Sử Vó Đại Mang ... nhiều so với 10 năm trước Câu 9: Trình Bày Đặc Trưng Của Cnxh Mà Đảng Nhân Dân Ta Đang Xây Dựng Trong Cương Lónh Xây Dựng Đất Nước Do Đại Hội Dảng Lần Thứ Đề Ra ? Đặc Trưng Nào Là Bản Nhất...
 • 13
 • 393
 • 0

TỔ CHỨC CHO học SINH LĨNH hội CHUẨN KIẾN THỨC TRONG dạy học LỊCH sử VIỆT NAM lớp 12 TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)

TỔ CHỨC CHO học SINH LĨNH hội CHUẨN KIẾN THỨC TRONG dạy học LỊCH sử VIỆT NAM lớp 12 TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)
... việc tổ chức cho học sinh lĩnh hội chuẩn kiến thức dạy học lịch sử trường Trung học phổ thông Chương 2: Các biện pháp tổ chức học sinh lĩnh hội chuẩn kiến thức dạy học lịch sử Việt Nam lớp 12 trường ... đề tài trình dạy học lịch sử lớp 12 Trung học phổ thông, mà chủ yếu xác định sử dụng biện pháp nhằm tổ chức cho học sinh lĩnh hội Chuẩn kiến thức dạy học lịch sử Việt Nam (Chương trình Chuẩn) ... Chuẩn kiến thức, kỹ năng, cách xác định Chuẩn kiến thức kỹ dạy học lịch sử Việt Nam lớp 10, biện pháp tổ chức cho học sinh lĩnh hội Chuẩn kiến thức dạy học Lịch sử Việt Nam lớp 10 trường Trung học...
 • 131
 • 494
 • 0

TỔ CHỨC CHO HỌC SINH LĨNH HỘI CHUẨN KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN THẾ KỈ (X - XV) LỚP 10 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)

TỔ CHỨC CHO HỌC SINH LĨNH HỘI CHUẨN KIẾN THỨC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN THẾ KỈ (X - XV) LỚP 10 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)
... thức dạy học lịch sử Việt Nam lớp 10 trường THPT? Đó lý chọn đề tài Tổ chức cho học sinh lĩnh hội Chuẩn kiến thức dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn kỉ (X - XV) lớp 10 trường Trung học phổ thông ... nghiệm: Tổ chức cho học sinh lĩnh hội Chuẩn kiến thức dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn kỉ (X - XV) lớp 10 trường Trung học phổ thông (Chương trình chuẩn) - Họ tên tác giả: Nguyễn Xuân Sơn Chức ... miệng, sử dụng SGK… 2.3 Sử dụng hệ thống câu hỏi để tổ chức cho học sinh lĩnh hội Chuẩn kiến thức dạy học Lịch sử Việt Nam giai đoạn từ kỉ X – XV lớp 10 trường Trung học phổ thông (Chương trình Chuẩn) ...
 • 34
 • 153
 • 0

SKKN tổ chức cho học sinh lĩnh hội chuẩn kiến thức trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn thế kỉ (x XV) lớp 10 trường trung học phổ thông” (chương trình chuẩn)

SKKN tổ chức cho học sinh lĩnh hội chuẩn kiến thức trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn thế kỉ (x  XV) lớp 10 trường trung học phổ thông” (chương trình chuẩn)
... thức dạy học lịch sử Việt Nam lớp 10 trường THPT? Đó lý chọn đề tài Tổ chức cho học sinh lĩnh hội Chuẩn kiến thức dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn kỉ (X - XV) lớp 10 trường Trung học phổ thông” ... nghiệm: Tổ chức cho học sinh lĩnh hội Chuẩn kiến thức dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn kỉ (X - XV) lớp 10 trường Trung học phổ thông” (Chương trình chuẩn) - Họ tên tác giả: Nguyễn Xuân Sơn Chức ... miệng, sử dụng SGK… 2.3 Sử dụng hệ thống câu hỏi để tổ chức cho học sinh lĩnh hội Chuẩn kiến thức dạy học Lịch sử Việt Nam giai đoạn từ kỉ X – XV lớp 10 trường Trung học phổ thông (Chương trình Chuẩn) ...
 • 34
 • 266
 • 0

Báo cáo "Phụ nữ huyền thoại trong lịch sử Việt Nam: Lê Ngọc Hân, Hồ Xuân Hương, việc tạo ra tính chất liên tục về lịch sử tại Việt Nam " docx

Báo cáo
... Việc triều đại bà hợp thức hóa tùy thuộc vào cách hiểu thật sử gia vào ý muốn sử gia việc tạo nên phúng dụ có tính chất hỗ trợ cho nhà nước Việt Nam vào lúc cho Việt Nam Cộng Hòa không nữa, chất ... thức cho miền Nam Việt Nam thông qua tính chất liên tục trao Ngọc Hân, nàng công chúa nhà Lê, từ qua nhà Nguyễn cuối miền Nam, với vị nguyên thủ cựu hoàng Bảo Đại Những huyền thoại xa trí cách ... miền Nam Việt Nam với tư cách người bảo vệ cho tính chất liên tục quán cước khứ Qua huyền thoại này, trí thức miền Bắc miền Nam tìm cách sử dụng Ngọc Hân Xuân Hương làm biểu tượng cho tính chất...
 • 21
 • 329
 • 0

THỐNG KÊ VỀ NHỮNG CÁI "NHẤT" CỦA VUA TRIỀU ĐẠI TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM ppt

THỐNG KÊ VỀ NHỮNG CÁI
... Về triều đại - Triều đại tồn lâu nhất: nhà Hậu Lê 356 năm (1428 - 1527 1533 - 1788) - Triều đại tồn ngắn nhất: nhà Hồ năm (1400 - 1407) - Triều đại truyền nhiều đời vua nhất: nhà Hậu Lê: 27 vua ... vua nhất: nhà Hậu Lê: 27 vua (từ Thái Tổ đến Chiêu Thống) , nhà Trần (kể Hậu Trần) 14 vua - Triều đại truyền đời nhất: nhà Thục vua - Triều đại truyền qua nhiều hệ nhất: nhà Hậu Lê 14 đời (từ ... - Trường thọ nhất: Bảo Đại 85 tuổi (1913-1997), vua Trần Nghệ Tông 74 tuổi (1321 - 1394) Nếu tính Triệu Đà Triệu Đà vua thọ nhất: 120 tuổi (257-137 TCN) (theo Đại Việt Sử ký Toàn thư) Ngoài ra,...
 • 5
 • 505
 • 0

Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 31 ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918. ppt

Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 31 ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918. ppt
... tư năm 1858 – 1918 * Mục tiêu: Nêu kiện LSVN từ 1858 – 1918 * Phương pháp: Lập bảng thống kê, tổng hợp, phát vấn Quá trình xâm lược VN TD Pháp đấu tranh chống xâm lược nhân dân ta từ năm 1858 đến ... tìm hiểu LSVN từ năm 1858 đến năm 1918 Trong này, dừng lại để xem xét: - Trong giai đoạn LS học có kiện cần phải ý - Nội dung giai đoạn - Việc tìm hiểu hai vấn đề thông qua PP học tập đa dạng * ... hoạt động yêu nước Người bối cảnh lịch sử nước ta lúc Hoạt động 2: Bài tập thực hành Mục tiêu: Rèn luyện kỹ tổng hợp, phân tích, đánh giá kiện LS Phương pháp: Làm tập trắc nghiệm, trả lời câu hỏi...
 • 4
 • 1,955
 • 0

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC Nhà nước pháp luật trong lịch sử Việt Nam

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC Nhà nước và pháp luật trong lịch sử Việt Nam
... thuộc 2.3 Nhà nước pháp luật thời phong kiến tự chủ 2.3.1 Nhà nước pháp luật thời Đinh - Tiền Lê (968 - 1009) 2.3.2 Nhà nước pháp luật thời Lý - Trần (1009 - 1400) 2.3.3 Nhà nước pháp luật thời ... pháp luật từ cách tiếp cận Lý thuyết: Thảo 16 luận: Tự học, Tổng: 30 tự nghiên cứu: 10 3 1.1 Nhà nước pháp luật từ tiếp cận trị 1.1.1 Nhà nước 1.1.2 Pháp luật pháp quyền 1.2 Nhà nước pháp luật ... Nhà nước pháp luật thời Lê Trịnh (1600 1786) 2.3.5 Chính quyền Đàng Trong Tây Sơn 2.3.6 Nhà nước pháp luật thời Nguyễn Chƣơng Mối quan hệ làng xã, luật tục 2 với nhà nước luật pháp 3.1 Làng lịch...
 • 6
 • 80
 • 0

Trả lời các câu hỏi tìm hiểu về Lịch sử thế giới Lịch sử Việt Nam trong chương trình lớp 12

Trả lời các câu hỏi tìm hiểu về Lịch sử thế giới và Lịch sử Việt Nam trong chương trình lớp 12
... tác Á-Âu(ASEM) … Sử Việt Nam từ 19191930 Câu 1 :Trình bày nét khai thác thuộc địa thực dân Pháp Việt Nam sau chiến tranh giới thứ nhất: -Sau chiến tranh giới thứ 1,Pháp thực chương trình khai thác ... nước Việt Nam thời đại -Việc thành lập Đảng bước ngoặt vĩ đại lịch sử c/m Việt Nam. Từ đây,c/m giải phóng dân tộc nhân dân Việt Nam đặt lãnh đạo ĐCS Việt Nam định cho bước phát triển nhảy vọt lịch ... lập tự tư tưởng cốt lõi cương lĩnh Câu 6:Nêu ý nghĩa lịch sử việc thành lập ĐCS Việt Nam? - ĐCS Việt Nam đời kết tất yếu đấu tranh dân tộc giai cấp nhân dân Việt Nam, là sản phẩm kết hợp chủ nghĩa...
 • 15
 • 377
 • 0

Câu hỏi ôn thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 11

Câu hỏi ôn thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 11
... Nhật Bản đầu hàng không điều kiện Chiến tranh giới thứ hai kết thúc Câu 18 Mối liên hệ lịch sử giới lịch sử Việt Nam năm 7-1945 Có nhiều kiện lịch sử giới có mối quan hệ với lịch sử Việt Nam thời ... tránh khỏi bối cảnh đó, ê-nin Đảng Bôn-sê-vich chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời Câu Cách mạng tháng ười Nga kiên lịch sử vĩ đại lịch sử nước Nga lịch sử nhân ... Phan Châu Trinh Sĩ phu văn thân đông đảo Sĩ phu yêu nước, trí thức nhỏ, nông dân, tộc người thi u tiểu tư sản thành thị, giới công số thương, học sinh, sinh viên nông dân Phong trào tiêu biểu Kết...
 • 35
 • 116
 • 0

Cac cau hoi on tap phan lich su Viet Nam lop 9

Cac cau hoi on tap phan lich su Viet Nam lop 9
... phớa ( 195 4- 196 0) +/ Chin lc chin tranh c bit ( 196 1- 196 5) +/ Chin lc chin tranh cc b ( 196 5- 196 8) +/ Chin lc chin tranh phỏ hoi ( 196 5- 196 8), ( 196 9- 197 2) +/ Chin lc Vit Nam húa chin tranh ( 196 9- 197 3) ... hon ton Nam Vit Nam, c trờn c s nhn nh ỳng tỡnh hỡnh so sỏnh lc lng Nam ang cú li cho ta (0,5) - d kin k hoch gii phúng hon ton MN nm 197 5 v 197 6 ,nhng nu thi c ti thỡ gii phúng MN nm 197 5 (0,5) ... mi ca phong tro cụng nhõn v phong tro yờu nc Vit Nam nhng nm u th k XX - Khng nh giai cp cụng nhõn Vit Nam ó trng thnh v lónh o cỏh mng Vit Nam - Chm dt thi kỡ khng hong ca cỏch mng Vit Nam -...
 • 5
 • 1,990
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức cho học sinh lĩnh hội chuẩn kiến thức trong dạy học lịch sử việt nam lớp 12 trường trung học phổ thông chương trình chuẩnđề thi lịch sử lớp 12 lịch sử việt namnhà nước và pháp luật trong lịch sử việt namdấu ấn lịch sử việt nambai 12 lich su viet nam lop 12câu hỏi trắc nghiệm lịch sử việt nam lớp 12câu hỏi trắc nghiệm và đáp án luật dân sựcâu hỏi và đáp án luật hình sự việt namcâu hỏi và đáp án lịch sử việt namcâu hỏi ôn tập giữa kì 2 môn lịch sử lớp 9câu hỏi ôn tập học kì 2 môn lịch sử lớp 10một giai đoạn của lịch sử việt nam thời nguyễn và những câu hỏi cần giải đáplịch sử việt nam lớp 11câu hỏi thi lịch sử việt namcâu hỏi kiến thức lịch sử việt namchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học