BÀI GIẢNG DANH mục rủi RO tối ưu

slide kinh tế môi trường _ bài giảng 4 - mức ô nhiễm tối ưu

slide kinh tế môi trường _ bài giảng 4 - mức ô nhiễm tối ưu
... đònh mức phát thải tối ưu dùng cho mục đích gì?  Mức ô nhiễm thực tế tối ưu chưa?  Chính phủ làm để đạt mức ô nhiễm tối ưu?  Chúng ta đạt mức ô nhiễm tối ưu thông qua chế thò trường không? ... đònh ô nhiễm tối ưu sử dụng công nghệ giảm ô nhiễm: A Mục tiêu kiểm soát ô nhiễm B Chi phí giảm ô nhiễm biên (MAC) C Chi phí thiệt hại biên (MDC) D Mức ô nhiễm tối ưu Nhân tố ảnh hưởng mức ô nhiễm ... ô nhiễm tổng lợi ích ròng? D Mức ô nhiễm tối ưu $ MAC MDC E B E w A c D b a d ej e* ei eN Lượng phát thải (tấn/năm) D Mức ô nhiễm tối ưu  Kết luận: Mức ô nhiễm tối ưu đạt chi phí kiểm soát ô...
 • 42
 • 335
 • 0

Tài liệu BÀI GIẢNG: LỢI NHUẬN, RỦI RODANH MỤC ĐẦU TƯ docx

Tài liệu BÀI GIẢNG: LỢI NHUẬN, RỦI RO VÀ DANH MỤC ĐẦU TƯ docx
... tư? Các loại danh mục đầu cần ý: Danh mục đầu thò trường Danh mục đầu bao gồm tài sản rủi ro tài sản phi rủi ro Lợi nhuận danh mục đầu Lợi nhuận kỳ vọng danh mục đầu lợi nhuận trung ... chuẩn danh mục đầu (%) Danh mục đầu tối ưu Danh mục đầu gồm tài sản phi rủi ro chứng khoán rủi ro thấy thực tế Trên thực tế nhà đầu thường kết hợp danh mục đầu gồm tài sản phi rủi ro ... nhà đầu người ngại rủi ro Danh mục đầu Danh mục đầu (portfolio)– kết hợp hay nhiều chứng khoán tài sản tổng giá trò đầu Tại phải đầu kết hợp tài sản để hình thành danh mục đầu tư? ...
 • 20
 • 770
 • 5

Bài giảng Phân tích rủi ro, bài toán tối ưu & bài toán điểm hòa vốn, dự báo kinh doanh - GV. Phạm Thanh An

Bài giảng Phân tích rủi ro, bài toán tối ưu & bài toán điểm hòa vốn, dự báo kinh doanh - GV. Phạm Thanh An
... NỘI DUNG Phân tích rủi ro Giải toàn Tối ưu Bài toán điểm hòa vốn Dự báo kinh tế 5/22/2014 PHÂN TÍCH RỦI RO  Phân tích độ nhạy  Phân tích độ nhạy chiều  Phân tích độ nhạy chiều  Phân tích tình ... Xác định điểm hòa vốn cho toán Xem 5/22/2014 39 Dự báo kinh tế Dữ liệu cho dự báo Các dự báo Bình quân diễn biến Dự báo hàm hồi qui Dự báo hàm liên tiến Phân tích dự báo phương ... KHÁI NIỆM DỰ BÁO  Dự báo phán đoán kiện xảy tương lai sở phân tích khoa học liệu khứ nhờ số mô hình toán học  Dự báo kinh tế việc đưa dự báo kiện kinh tế xảy tương lai dựa sở phân tích khoa...
 • 82
 • 475
 • 0

Thiết lập danh mục đầu tư tối ưu bằng mô hình nhân tố ở thị trường chứng khoán việt nam – một số giải phá.pdf

Thiết lập danh mục đầu tư tối ưu bằng mô hình nhân tố ở thị trường chứng khoán việt nam – một số giải phá.pdf
... lượng nhân tố phổ biến hình nhân tố: - Bằng cách sử dụng phương pháp thống kê - phân tích nhân tố - để xác định danh mục nhân tố, danh mục chứng khoán cho lại nhân tố - Sử dụng biến vĩ ... > Rf + βj(RM Rf) chứng tỏ danh mục i hoạt động tốt danh mục thị trường, hay tốt mức trung bình thị trường Nếu Rj < Rf + βj(RM Rf) chứng tỏ danh mục i hoạt động danh mục thị trường, hay mức ... dụng cao 1.4.2 hình nhân tố 1.4.2.1 Khái niệm hình nhân tố diễn tả tỷ suất sinh lợi chứng khoán i (ri) chịu tác động nhân tố (F) Nhân tố thường xem nhân tố thị trường nhà đầu đa dạng hoá,...
 • 70
 • 881
 • 10

Bài giảng Quản trị rủi ro

Bài giảng Quản trị rủi ro
... cho người Các đặc trưng rủi ro: Rủi ro kiện ngẫu nhiên (bất ngờ) Rủi ro cố gây tổn thất Rủi ro kiện mong muốn 12 Hậu Rủi ro Tổn thất rủi ro: người tài sản Chi phí rủi ro: Phòng ngừa, hạn chế ... bất lợi 16 Phân Loại rủi ro Phân loại theo chất: Các rủi ro tự nhiên Các rủi ro công nghệ tổ chức Các rủi ro kinh tế-tài cấp vi mô vĩ mô Các rủi ro trị- xã hội Các rủi ro thông tin định DAĐT ... kết Rủi ro kết Bất định Khái niệm Rủi ro Một số định nghĩa chọn lọc: Rủi ro khả xảy cố không may Rủi ro kết hợp nguy Rủi ro đoàn trước nguyên nhân dẫn đến kết thực khác với kết dự đoán Rủi ro...
 • 93
 • 4,702
 • 27

Bài giảng phân tích rủi ro trong thẩm định dự án

Bài giảng phân tích rủi ro trong thẩm định dự án
... Phân tích rủi ro Giới thiệu rủi ro Các cơng cụ phân tích rủi ro Phân tích độ nhạy  Phân tích kịch  Phân tích mơ Các giải pháp hạn chế rủi ro Giới thiệu rủi ro Rủi ro ? Tại phải phân tích ... loại rủi ro ? RỦI RO CĨ TÍNH CHIẾN LƯỢC Rủi ro có tính chiến lược liên quan đến biến đổi mơi trường kinh tế trị Các cơng cụ phân tích rủi ro Phân tích độ nhạy Phân tích tình Phân tích rủi ro mơ ... quan Các loại rủi ro ? Rủi ro có tính hệ thống  Khơng thể đa dạng hóa Rủi ro khơng có tính hệ thống  Có thể đa dạng hóa Các loại rủi ro ? Rủi ro kinh doanh Rủi ro tài chánh Rủi ro có tính chiến...
 • 76
 • 8,059
 • 78

Xây dựng danh mục đầu tư tối ưu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Xây dựng danh mục đầu tư tối ưu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... 19 SVTH: Lê Thi n H u LVTN: Xây d ng danh m c danh m c THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN u t i ưu th trư ng ch ng khốn Vi t Nam u c phi u M Danh m c u M danh m c u n m i m ti p n gi a o n ... Thi n H u LVTN: Xây d ng danh m c THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN u t i ưu th trư ng ch ng khốn Vi t Nam CHƯƠNG 4: XÂY D NG DANH M C U TƯ T I ƯU TRÊN TH TRƯ NG CH NG KHỐN VI T NAM 4.1 M c l i ... LVTN: Xây d ng danh m c u t i ưu th trư ng ch ng khốn Vi t Nam 1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U: 1.2.1 M c tiêu chung: Xây d ng ng biên hi u qu , danh m c u t i ưu ng th trư ng v n cho TTCK Vi t Nam...
 • 42
 • 934
 • 3

Kết hợp mô hình SIM và phương pháp Markowitz xây dựng danh mục đầu tư tối ưu có cơ cấu ngành

Kết hợp mô hình SIM và phương pháp Markowitz xây dựng danh mục đầu tư tối ưu có cơ cấu ngành
... thực tập Kết hợp hình SIM phương pháp Markowitz xây dựng danh mục đầu tối ưu cấu ngành Chuyên đề thực tập gồm chương: Chương 1: Tổng quan đầu chứng khoán danh mục đầu chứng khoán ... Chương trình bày hình số đơn - SIM đươc áp dụng để lọc danh mục hiệu cho ngành thuật toán EGP, sau dùng làm đầu vào cho phương pháp Markowitz xây dựng danh mục đầu hiệu cấu ngành Trong thời ... 0918.775.368 II.NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.Khái niệm vai trò đầu theo danh mục 1.1.Khái niệm danh mục đầu Danh mục đầu chứng khoán khoản đầu cá nhân tổ chức vào việc nắm giữ nhiều...
 • 93
 • 394
 • 1

Bài giảng qủan trị rủi ro tài chính 2

Bài giảng qủan trị rủi ro tài chính 2
... lên $ 125 , gia tăng 25 % giảm xuống $80, sụt giảm 20 % Giả sử quyền chọn mua với giá thực $100 Lãi suất phi rủi ro 7% Mô hình nhị phân hai thời kỳ Giá cổ phiếu ngày đáo hạn là: Su2 = 100(1 ,25 )2 = ... 100(1 ,25 )2 = 156 ,25 Sud = 100(1 ,25 )(0,80) = 100 Sd2 = 100(0,80 )2 = 64 Mô hình nhị phân hai thời kỳ Giá trị quyền chọn mua ngày đáo hạn là: Cu = Max[0, Su2 – X] = Max(0; 156 ,25 – 100) = 56 ,25 Cud = Max[0, ... cổ phiếu tăng lên 125 • Chúng ta có quyền thực trước cổ phiếu chia cổ tức, trả 100 nhận cổ phiếu trị giá 125 • Do đó, giá trị quyền chọn thời điểm 25 (0,6 )25 + (0,4)0 C= = 14, 02 1,07 Mở rộng mô...
 • 47
 • 1,093
 • 4

Bài giảng quản trị rủi ro

Bài giảng quản trị rủi ro
... 2.2 Quản trị rủi ro Trong năm 90, hoạt động quản trị rủi ro tiếp tục phát triển Quản trị rủi ro lĩnh vự hoàn thiện kế toán tài Nhiệm vụ chức cụ thể thay đổi nhiều nhà quản trị rủi ro, ý nghĩa rủi ... chung quản trị rủi ro thực hành ngày nay? Hiện biết khác biệt họat động quản trị rủi ro khu vực tư nhân khu vực công? Mô hình quản trị chiến lược, quản trị hoạt động quản trị rủi ro quản trị gì? ... động quản trị rủi ro khác tổ chức, chẳng hạn thiết kế an toàn, quản trị rủi ro hợp pháp, an toàn hệ thống thông tin… Bằng chứng thực hành quản trị rủi ro Bằng chứng hoạt động quản trị rủi ro không...
 • 99
 • 1,317
 • 10

lập danh mục đầu tư tối ưu trên thị trường chứng khoán việt nam

lập danh mục đầu tư tối ưu trên thị trường chứng khoán việt nam
... thức danh mục đầu Chính vậy, đề tài Lập danh mục đầu tối ưu thị trường chứng khoán Việt Nam thực Đề tài cung cấp phương pháp xây dựng danh mục đầu tối ưu ứng dụng xây dựng danh mục đầu ... VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC ĐẦU TƯ 3.1 GIỚI THIỆU VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GVHD: Nguyễn Thị Ngọc Hoa SVTH: Đoàn Vinh Thăng Lập danh mục đầu ... danh mục đầu tối ưu TTCK Việt Nam cho nhà đầu không chuyên GVHD: Nguyễn Thị Ngọc Hoa 13 SVTH: Đoàn Vinh Thăng Lập danh mục đầu tối ưu thị trường chứng khoán Việt Nam 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN...
 • 58
 • 324
 • 5

Bài giảng Quản trị rủi ro.chương 1

Bài giảng Quản trị rủi ro.chương 1
... Quy t ñ nh "ñúng" tùy thu c vào ñ c tính c a Ho t ñ ng Cá nhân quy t ñ nh R i ro 11 Th.s Tr n Quang Trung L i nhu n 12 Chương I: Các khái ni m b n Qu n tr R i ro QU N TR R I RO NGUYÊN T C Không ... ng ñi u t i t x y ra, qu n tr r i ro t t ñã d báo ñư c gi m thi u nh hư ng tiêu c c c a chúng 13 14 QU N TR R I RO QUY TRÌNH BƯ C QU N TR R I RO R i ro l n nh t không bi t t t c r i ro Giám sát ... R i ro Ra quy t ñ nh Ki m soát Nh n Hi m h a ðánh giá R i ro Phân tích công c Ki m soát r i ro 15 16 QUY TRÌNH QU N TR R I RO QUY TRÌNH QU N TR R I RO Nh n d ng t t c s ki n r i ro liên quan có...
 • 3
 • 575
 • 5

Bài giảng các loại rủi ro trong tín dụng và cách xử lý

Bài giảng các loại rủi ro trong tín dụng và cách xử lý
... chất lượng tín dụng tổ chức tín dụng 25 Quản trị rủi ro tín dụng: 2.1 Chính sách tín dụng 2.2 Đánh giá rủi ro tín dụng 2.3 Quy trình tín dụng 2.4 Nhận biết xử khoản vay có vấn đề 2.5 Các biện ...  Rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng rủi ro việc cấp tín dụng bên vay nợ không thực nghĩa vụ trả lãi hoàn trả vốn gốc khoản tín dụng có nghĩa KH không trả nợ theo hợp đồng tín dụng ký hay nói cách ... Những rủi ro xảy bất thường không dự tính trước II – Những rủi ro chủ yếu Ngân hàng thương mại: Những rủi ro chủ yếu Ngân hàng phòng chống rủi ro Những rủi ro chủ yếu:  Rủi ro tín dụng Rủi ro...
 • 55
 • 360
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng quản trị rủi ro tài chínhxây dựng danh mục đầu tư tối ưuslide bài giảng quản trị rủi ro tài chínhdanh mục rủi ro về giáslide bai giang quan tri rui ro tai chinhbài giảng đo lường rủi robản hợp đồng bốc mộĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình) trường THPT Đức Hòa – Long AnĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Tuân thủ điều trị loãng xương ở bệnh nhân cao tuổi PGS.TS. Lê Anh Thưsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổtổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2Bồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2Tai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu