BÀI GIẢNG CHỨNG KHOÁN và PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

Bài giảng quản lý phát triển tổ chức hành chính nhà nước chương 4 ths mai hữu bốn

Bài giảng quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước chương 4  ths mai hữu bốn
... giáo Chính phủ Chính phủ Ban Cơ yếu Chính phủ Kiểm tốn nhà nước Bảo hiệm xã hội Việt Nam Tổng cục Du lịch Tổng cục dầu khí Các quan thuộc Chính phủ (13 quan) Ban Thi đua khen thưởng Ban quản ... nhân dân cấp quan hành nhà nước cấp cao ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ THỐNG QUA UỶ BAN DO HỘI ĐỒNG BẦU 09/12/15 Huu Bon-NAPA 18 • Hội đồng bầu uỷ ban quan đại diện quan hành nhà nước • Thị trưởng ... phối hợp việc hình thành quan chấp hành. Trong hệ thống này, thị trưởng hội đồng bầu chủ yếu thực chức trị chung chức đại 14 Hội đồng tuyển dụng nhà hành Các nhà HC khơng có chức đại diện nghi...
 • 42
 • 91
 • 0

Bài giảng quản lý phát triển tổ chức hành chính nhà nước chương 1 ths mai hữu bốn

Bài giảng quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước chương 1  ths mai hữu bốn
... quan HCNN • Chương 6: Hiệu tổ chức hành nhà nước Chương 7: Phát triển tổ chức hành nhà nước 09 /12 /15 • • • • 1. 1 Khái niệm 1. 2 Bản chất tổ chức 1. 3 Phân loại tổ chức 1. 4 Các yếu tố tổ chức: • Mục ... • Chương 1: thuyết chung tổ chức Chương 2: Tổ chức hành nhà nước Chương 3: Tổ chức hành nhà nước trung ương • Chương 4: Tổ chức hành nhà nước địa phương • Chương 5: Thiết kế tổ chức ... hẹp cho nhà quản 09 /12 /15 25 Mơ hình cấu TC theo ma trận Tổng Giám đốc Nhà QL Sản xuất Dự án A Dự án B Dự án C Dự án D Nhà QL Tiếp thị Nhà QL Tổ chức Nhà QL Nhân Nhà QL Hành Đây tổ chức giai...
 • 40
 • 66
 • 0

Bài giảng quản lý phát triển tổ chức hành chính nhà nước chương 2 ths mai hữu bốn

Bài giảng quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước chương 2  ths mai hữu bốn
... hành chínhLãnh thổ: HCTW HCĐF Cơ cấu tổ chức theo chức năng:các quan quản ngành lĩnh vực (BMTW chia thành các Bộ) Tổ chức quan, tổ chức thuộc máy nhà nước: cấu tổ chức tưng đơn vị hành chính, ... SKV Hành pháp # Hành chính: Hành pháp quyền Nói đến HCNN Hành pháp hành động” 09/ 12/ 15 Huu Bon-NAPA • Là hệ thống tổ chức thực quyền lực nhà nước: Quyền hành pháp: Tính chấp hành Điều hành ... quy quyền hành 09/ 12/ 15 Huu Bon-NAPA -Tổ chức hành pháp chia : HPTW HPĐF : Hành pháp TW :Đó Chính phủ, Chính phủ chưa thống nước ( CP Mỹ bao gồm quan LP,HP, TP); Tổ chức theo cấu chức năng;...
 • 28
 • 91
 • 0

Bài giảng quản lý phát triển tổ chức hành chính nhà nước chương 3 ths mai hữu bốn

Bài giảng quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước chương 3  ths mai hữu bốn
... nhiu a phn nh hn 09/12/15 Huu Bon-NAPA Nền hành trung ơng có hai nhiệm vụ : (i) trực tiếp quản ban hành biện pháp hành chung cho toàn thể công dân, tổ chức toàn lanh thổ quốc gia, tác động có ... khụng cn QH thụng qua 09/12/15 Huu Bon-NAPA 13 NHN DN BU NGH VIN KIM SOT V CN BNG TNG THNG B NHIM NI CC Mụ hỡnh: Tổ chức hành trung ơng theo mô hInh Tổng thống Th tng l ngi ng u hnh phỏp nhng ... ỏp dng cụng ngh tiờn tin H qun lý; phự hp vi trỡnh PTKT-XH ca QG v nhu cu qun lý; Phõn bit rừ B QLNN v cỏc thc th hot ng SXKD ca nh nc 09/12/15 Huu Bon-NAPA 23 B trng: chu trỏch nhim v ng li,...
 • 29
 • 109
 • 0

Bài giảng quản lý phát triển tổ chức hành chính nhà nước chương 5 ths mai hữu bốn

Bài giảng quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước chương 5  ths mai hữu bốn
... cấu tổ chức B5.Dự thảo đề án tổ chức, cấu TC 09/12/ 15 Huu Bon-NAPA 11 Thiết kế mới: B6 Tổ chức lấy ý kiến quan B7.Chỉnh lý, trình dự án, bảo vệ dự án QĐ thành lập TC B8 Xây dựng điều lệ tổ chức ... nhiệm;bổ sung chức bị bỏ sót; điều chỉnh cấu tổ chức 09/12/ 15 Huu Bon-NAPA 14 Thiết kế hoàn thiện tổ chức: B3 Chuẩn bị văn định đổi tổ chức, kế hoạch triển khai (những vđề thuộc thẩm quyền tổ chức, dự ... + Đi sâu vào phần chi tiết, nhờ mô tả chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm 09/12/ 15 Huu Bon-NAPA Đối tượng thiết kế tổ chức QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC LẬP PHÁP HÀNH PHÁP TƯ PHÁP (1) Chính phủ:...
 • 22
 • 57
 • 0

Bài giảng quản lý phát triển tổ chức hành chính nhà nước chương 6 ths mai hữu bốn

Bài giảng quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước chương 6  ths mai hữu bốn
... phí thấp + Hiệu tổ chức: tổ chức đạt mục tiêu tổ chức thích ứng với thay đổi 09/12/15 VanHanh-NAPA .Đạt mục tiêu tổ chức giai đoạn Duy trì phát triển bền vững, ổn định tổ chức Thích ứng với ... thay đổi mơi trường thơng qua việc điều chỉnh hợp mục tiêu 09/12/15 VanHanh-NAPA Mục tiêu tổ chức Cơ cấu tổ chức Các yếu tố tổ chức : Quy mơ tổ chức Mơi trường TC Cơng nghệ nhiệm vụ Các yếu ... Quy mơ tổ chức Cơng nghệ Mục tiêu Mơi trường Con người + Ảnh hưởng VH đến quản lý: VHTC có liên quan trực tiếp tới NQL hạn chế khả hành động 09/12/15 VanHanh-NAPA Phong cách quản phù hợp:...
 • 14
 • 105
 • 0

Bài giảng quản lý phát triển tổ chức hành chính nhà nước chương 7 ths mai hữu bốn

Bài giảng quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước chương 7  ths mai hữu bốn
... Bon-NAPA 11 Phát triển tổ chức không nhằm nâng cao hiệu lực tổ chức mà quan tâm chăm lo đến thành viên tổ chức Phát triển tổ chức can thiệp cách có kế hoạch vào yếu tố người tổ chức, cấu tổ chức, ... PTTC: - Phát triển TC cách thức tổ chức thích ứng với thay đổi - Phát triển tổ chức trình hoàn thiện nhiều trình TC - Phát triển TC trình làm cho tổ chức đạt đến phù hợp TC đề - Phát triển TC ... khoa học hành vi số kỹ thuật khác 09/12/15 Huu Bon-NAPA 12 Phát triển tổ chức trình làm cho tổ chức thích ứng cách có hiệu thay đổi môi trường bên bên tổ chức, nhằm làm cho tổ chức phát triển bền...
 • 54
 • 69
 • 0

Bài giảng sinh truong va phát triển cua dông vật

Bài giảng sinh truong va phát triển cua dông vật
... SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT Bài 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT I Khái niệm sinh trưởng phát triển động vật II Phát triển qua biến thái phát triển không qua biến thái Phát triển ... ĐỘNG VẬT: Quan hệ sinh trưởng phát triển: Sinh trưởng MẬT THIẾT Phát triển Sinh trưởng tạo tiền đề cho phát triển, sinh trưởng thành phần phát triển Phát triển thúc đẩy sinh trưởng I KHÁI NIỆM SINH ... động vật: Hãy nhận xét thay đổi gà VD sau: Sinh trưởng ? ? Phân hóa Phát sinh hình thái quan ? Phát triển I KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT: 1.Khái niệm sinh trưởng phát triển...
 • 27
 • 513
 • 1

Tài liệu Bài giảng ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC pptx

Tài liệu Bài giảng ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC pptx
... điểm đào tạo Xác định nhu cầu đào tạo Lập kế hoạch chuẩn bị Các phương thức đào tạo Đánh giá hiệu đào tạo I QUAN ĐIỂM VỀ ĐÀO TẠO Khái niệm Đào tạo hiệu Tác dụng đào tạo Hình thức thay Quy trình đào ... NHU CẦU ĐÀO TẠO Bài tập: xác định nhu cầu đào tạo Kết luận Đánh giá nhu cầu đào tạo trình thu thập phân tích thông tin để làm rõ nhu cầu cải thiện kết thực công việc xác định liệu đào tạo có phải ... thành viên đắc lực phòng Không lâu sau, phòng nhận thêm nhân viên cô giới thiệu “một người đào tạo có kinh nghiệm” Bạn cho nhận xét: Đúng/sai? tất nhân viên có kết Lan? Vậy ĐÀO TẠO HIỆU QUẢ?...
 • 62
 • 491
 • 6

Tài liệu Bài Giảng - Đào tạo phát triển pptx

Tài liệu Bài Giảng - Đào tạo và phát triển pptx
... t o & Phát tri n C"p ol ng Ph n ng c a ng #i h%c t o Vi c ti p thu n i dung t o c+a ng #i h%c Vi c ng #i h%c s, d ng nh&ng ki n th c k n ng m$i c a h% vào công vi c Thu nh p c a công ty t- t o ... a công ty t- t o (ROI) Phát tri n Ch i v$i vi c t o t i th#i i m ng trình t o Chu" + (, / 01 ) ( ) - , ) ,) # % Nguy n H u Lam, Ph.D 16 Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng Phát tri n M t n# l c cung ... ích t) c h i 17 Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng Phát tri n NL Quan h gi a phát tri n t o ÀO T'O Chú tr ng Hi n t i S! d ng kinh nghi m Th p làm vi c PHÁT TRI&N T ng lai Cao M c tiêu Chu'n b cho...
 • 22
 • 236
 • 0

BÀI GIẢNG THIẾT KẾ ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH

BÀI GIẢNG THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH
... quan đến du lịch o Du lịch văn hoá là kết tác động lẫn chủ thể du lịch khách thể du lịch với môi giới du lịch o Du lịch văn hoá là loại hình thái văn hoá đời sống du lịch o Du lịch văn ... loại: o Du lịch thể thao chủ động o Du lịch thể thao bị động  Du lịch Mice  Du lịch kiện CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN & MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DU LỊCH Khách du lịch (Theo Điều 34 Luật du lịch VN) ... sau:  Điểm du lịch  Tuyến du lịch Tour du lịch CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN & MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DU LỊCH  Điểm du lịch du lịch là gì?  Khái niệm: o Là nơi có tài nguyên du lịch hấp...
 • 177
 • 5,141
 • 82

bài giảng tăng trưởng phát triển kinh tế

bài giảng tăng trưởng và phát triển kinh tế
... TĂNG TRƯỞNG VÀ CÁC NHÂN TỐ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ a Tăng trưởng kinh tế (Economic Growth) GDP t0 t1 Thời gian * Tăng trưởng kinh tế tăng quy mơ sản lượng kinh tế ... tăng trưởng kinh tế TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ b Phát triển kinh tế (Economic development) * Phát triển kinh tế tăng trưởng kinh tế gắn liền với hồn thiện cấu thể chế kinh tế nâng cao ... lượng sống TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ  Nội dung phát triển kinh tế * Tăng GDP GNP tính theo đầu người năm * Mức tăng trưởng quốc gia PHÁT TRIỂN KINH TẾ * Biến đổi cấu kinh tế theo hướng...
 • 21
 • 360
 • 1

Bài giảng Môi trường phát triển: Phần II PHÁT TRIỂN CÁC VẤN ĐỀ VỀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Bài giảng Môi trường và phát triển: Phần II PHÁT TRIỂN VÀ CÁC VẤN ĐỀ VỀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
... Khái niệm tài nguyên khoáng sản 13 Tài nguyên lượng Việt Nam 14 Các giải pháp lượng loài người Khoa Môi trường 43 Bài giảng Môi trường phát triển – 2010 CHƯƠNG CÁC VẤN ĐỀ VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 5.1 ... tự nhiên, giảm thiểu thiên tai /các hậu cực đoan khí hậu Khoa Môi trường 53 Bài giảng Môi trường phát triển – 2010 hệ cuối hệ thống kinh tế bị suy giảm giá trị tài nguyên thiên nhiên, môi trường, ... 12 Nguyên nhân suy thoái đa dạng sinh học toàn cầu Khoa Môi trường 55 Bài giảng Môi trường phát triển – 2010 CHƯƠNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 6.1 Phát triển bền vững bảo vệ môi trường...
 • 39
 • 795
 • 3

Bài giảng Môi trường Phát triển - ThS. Lương Thị Mai Ly

Bài giảng Môi trường và Phát triển - ThS. Lương Thị Mai Ly
... PHÁT TRIỂN VÀ MÔI TRƯỜNG (8 giờ) 2.1 Khái niệm phát triển mô hình phát triển 2.2 Dân số, định cư, đô thị hóa môi trường 2.3 Nông nghiệp môi trường 2.4 Công nghiệp hóa môi trường 2.5 An ninh môi ... ninh môi trường 2.6 Khoa học công nghệ môi trường 2.7 Văn hóa môi trường 2.8 Dịch vụ, du lịch môi trường 2.9 Toàn cầu hóa với môi trường phát triển Chương 3: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN ... nhiễm môi trường Việt Nam 1.1 Khái niệm vấn đề môi trường tài nguyên thiên nhiên 1.1.1 Khái niệm môi trường - Khái niệm chức môi trường - Điều 3: Giải thích từ ngữ Luật BVMT - nguyên tắc bảo vệ môi...
 • 37
 • 437
 • 2

Bài giảng dân số phát triển bài 3 ths nguyễn thành nghị

Bài giảng dân số và phát triển bài 3  ths nguyễn thành nghị
... tr¨m d©n sè) N÷ 35 Dân số Việt Nam, 1999 Nam N÷ 36 Dân số Việt Nam, 2000 Nam N÷ 37 Ba mô hình tháp dân số Mô hình DS mở rộng (dân số trẻ) 38 Mô hình DS ổn định: 39 Mô hình dân số thu hẹp 40 Quy ... học Các nguồn số liệu dân số Quy mô cấu dân số Phân bố dân số Tháp dân số Mục tiêu học Sau học xong này, học viên có thể: • Nêu nguồn số liệu dân số, ưu nhược điểm loại • Nắm số số thường dùng ... Nguyên Đông Nam Đồng sông Cửu long Mật độ dân cư (người/km2) 1979 160 79 633 136 1 23 26 265 299 1989 195 1 03 784 167 148 45 33 3 35 9 1999 234 126 898 195 179 73 434 408 Nguồn: TCTK, 1992; * NXB TK,...
 • 41
 • 1,087
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng dân số và phát triểnbài giảng dân số và phát triểnbài giảng sinh trưởng và phát triển ở thực vậtbài giảng nguyên lý và thực hành bảo hiểmbài giảng quy hoạch và phát triển nông thônbài giảng tăng trưởng và phát triển kinh tếTuần 6. Tác phẩm của Si-le và tên phát xítBài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cưTuần 24. Ôn tập về tả đồ vậtTuần 8. Luyện tập tả cảnh (Dựng đoạn mở bài, kết bài)Tuần 17. Ôn tập về từ và cấu tạo từGiáo án tuần 1 sách hướng dẫn tin học 3,4,5-2017-2018Giáo án tuần 5 sách hướng dẫn 3,4,5-2017-2018Giáo án tuần 6 sách hướng dẫn 3,4,5-2017-2018giáo án đạo đức lớp 5 học kỳ 1Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARNgiáo án đạo đức lớp 5 học kỳ 2Bài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)Bài 37. Dân cư Bắc MĩBài 35. Khái quát châu MĩBài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòaPhát triển tín dụng Doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà.Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam.Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Đà Nẵng.Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á, CN tỉnh Quảng Nam.Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam ( Vietin Bank) - CN Đà Nẵng.