BÀI GIẢNG CHIẾN lược GIÁ

Tài liệu Bài giảng: Chiến lược giá quốc tế docx

Tài liệu Bài giảng: Chiến lược giá quốc tế docx
... mức giá, nhiều loại giá • Nhược điểm: - Khó lựa chọn xác loại giá để làm định giá 33 *Giá đấu giá quốc tế: • Khái niệm: - Là giá thu từ phương thức bán đấu giá - Bao gồm loại: đấu giá lên đấu giá ... niệm giá quốc tế b Một số loại giá thương mại quốc tế 29 a Khái niệm giá quốc tế: • Khái niệm: - Giá quốc tế giá đại diện cho hàng hóa thị trường • Điều kiện: - Phải giá hợp đồng thương mại thông ... khảo giá nước xuất nhập - Hàng hóa có hàm lượng chuyên môn hóa cao tham khảo nước sản xuất 31 b Một số loại giá thương mại quốc tế: • • • • • Giá yết bảng sở giao dịch Giá đấu giá quốc tế Giá...
 • 48
 • 680
 • 6

Bài giảng Chiến lược giá

Bài giảng Chiến lược giá
... trình marketing quán hiệu Price =quyết định=> chi phí cho 3P lại (chiến lược cạnh tranh giá) 3P  Price (chiến lược cạnh tranh phi giá cả) c Chi phí: • • • • Price phải có khả trang trải chi phí ... không đồng  Rất nhạy cảm với chiến lược Marketing định giá người khác • Thị trường độc quyền: Chỉ có người bán  Định Giá cao • Những cảm nhận người tiêu thụ giá giá trị • Phải biết người mua ... Phải hiểu giá trị mà người tiêu dùng muốn có? Phải phân tích động người tiêu dùng việc mua sản phẩm đề giá phù hợp với cảm nhận người tiêu dùng giá trị sản phẩm  Thay đổi chiến lược giá với phân...
 • 19
 • 212
 • 0

bài giảng chiến lược định giá

bài giảng chiến lược định giá
... n lư c ñ nh giá 34 Các chi n lư c giá Chi n lư c giá h t váng Chi n lư c giá th m th u Chi n lư c giá trung hòa Các chi n lư c giá ñư c thi t l p d a m c ñ tương quan gi a giá tr giá c c a thương ... giá s chi phí (cost-driven pricing) ð nh giá s c nh tranh (competition-driven pricing) ð nh giá s giá tr khách hàng (customerdriven pricing) 25 26 ð nh giá s chi phí ð nh giá s chi phí ð nh giá ... giá tr n (vư t qua giá c u s b ng không (0) khách hàng s tìm ki m s n ph m thay th ) Kho ng dao ñ ng v giá: (giá sàn – giá tr n) Chi n lư c giá cho thương hi u s quy t ñ nh giá kho ng dao ñ ng...
 • 9
 • 371
 • 0

bài giảng chiến lược marketing - chương 9 định giá thấu hiểu và thu nhận giá trị từ khách hàng

bài giảng chiến lược marketing - chương 9 định giá thấu hiểu và thu nhận giá trị từ khách hàng
... khấu Chiến lược giảm giá Chiến lược giá phân biệt Chiến lược giá tâm lý - Chiến lược đặt giá lẻ - Chiến lược đặt giá chẵn - Đặt giá theo danh tiếng - Giảm giá vào dịp đặc biệt - Giảm giá theo phiếu ... 1 0-1 5 Chiến lược điều chỉnh giá - Chiết khấu tiền mặt - Chiết khấu số lượng - Chiết khấu theo mùa - Chiết khấu chức - Theo đối tượng khách hàng - Theo nơi chốn - Theo thời gian Chiết khấu Chiến ... TIÊU CHƯƠNG KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA GIÁ CƠ SỞ CỦA VIỆC ĐỊNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM MỚI ĐIỀU CHỈNH GIÁ THAY ĐỔI GIÁ Copyright 2007, Prentice-Hall Inc 1 0-2 KHÁI NIỆM VÀ VAI...
 • 18
 • 150
 • 0

Bài giảng: Chiến lược hệ thống thông tin

Bài giảng: Chiến lược hệ thống thông tin
... Chương 6: CHIẾN LƯỢC HỆ THỐNG THÔNG TIN Mục tiêu: • Cách tích hợp chiến lược HTTT với chiến lược kinh doanh • Xác định chiến lược HTTT công cụ phân tích chiến lược đơn giản • Chiến lược HTTT ... triển dần? Thành phần chiến lược HTTT • Chiến lược thông tin kinh doanh: xác định cách thức mà thông tin, tri thức ứng dụng sử dụng để hỗ trợ cho mục tiêu kinh doanh • Chiến lược chức HTTT: xác ... khai tổ chức Phân biệt CNTT & HTTT Chiến lược HTTT: xác định trình tài nguyên phù hợp để bảo đảm cho hệ thống thông tin hỗ trợ cho chiến lược kinh doanh Chiến lược CNTT: xác định hạ tầng kỹ thuật...
 • 12
 • 554
 • 9

Bài giảng chiến lược kinh doanh

Bài giảng chiến lược kinh doanh
... thống chiến lược doanh nghiệp Chiến lược tổng quát doanh nghiệp Chiến lược tăng trưởng Chiến lược ổn định Chiến lược rút lui Chiến lược kinh doanh SBU Chiến lược chức Ba chiến lược cạnh tranh Chiến ... THANH Môi trường kinh doanh Môi trường kinh doanh Cơ hội kinh doanh doanh nghiệp chiến lược kinh doanh Chiến lược kinh doanh nghệ thuật - Alain Threlart cho Chiến lược nghệ thuật mà doanh nghiệp ... Vai trò chiến lược kinh doanh Chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp nhận rõ mục đích, hướng làm sở, kim nam cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chiến lược kinh doanh giúp doanh nghiệp...
 • 64
 • 902
 • 17

Bài giảng chiến lược xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu chuyên đề kích hoạt nhãn hiệu

Bài giảng chiến lược xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu chuyên đề kích hoạt nhãn hiệu
... cầu  Kích hoạt nhãn hiệu chìa khoá giúp nhà tiếp thị mang nhãn hàng vào sống, gắn liền với sống, phần sống Nhà tiếp thị xây dựng giới sống có ý nghĩa trọn vẹn nhãn hàng  Kích hoạt nhãn hiệu ... city  Bài học Phát triển “sân chơi” cho hoạt động xây dựng nhãn hiệu lâu dài Liên kết chiến lược với thể thao    Không có phổ biến THỂ THAO phổ biến Coca – cola Xây dựng hình ảnh nhãn hiệu ... Bài học Nhận vai trò chiến lược kích hoạt xây dựng nhãn hiệu Tạo khả liên kết với cộng đồng địa phương  Đáp ứng linh hoạt mong mỏi cộng đồng địa phương cách xây dựng nối kết nhãn hàng với hàng...
 • 48
 • 523
 • 1

Tài liệu Bài giảng: Chiến lược xúc tiến quốc tế docx

Tài liệu Bài giảng: Chiến lược xúc tiến quốc tế docx
... I Mục đích chiến lược xúc tiến quốc tế II Chiến lược xúc tiến quốc tế III.Công cụ xúc tiến quốc tế I M ục đích c chi ến l ược xúc ti ến qu ốc t ế I M ục đích c chi ến l ược xúc ti ến qu ốc ... thị trường II Chi ến l ược xúc ti ến qu ốc t ế Chiến lược kéo: • Khái niệm: II Chi ến l ược xúc ti ến qu ốc t ế Chiến lược kéo: • Khái niệm: - Chiến lược kéo chiến lược thu hút, lôi kéo khách ... Giống nhau: chiến lược xúc tiến bán hàng Khác nhau: Đối tượng mà chiến lược kéo hướng tới người tiêu dùng cuối cùng, đối tượng chiến lược đẩy trung gian phân phối - Công cụ chiến lược kéo sử...
 • 32
 • 500
 • 5

Tài liệu Bài giảng: Chiến lược phân phối quốc tế docx

Tài liệu Bài giảng: Chiến lược phân phối quốc tế docx
... III Chiến lược phân phối quốc tế: Chiến lược phân phối độc quyền Chiến lược phân phối chọn lọc Chiến lược phân phối mạnh 37 Chiến lược phân phối độc quyền: • Khái niệm: • Đặc điểm: 38 Chiến lược ... cầu chiến lược phân phối quốc tế II Phương thức kênh phân phối quốc tế III .Chiến lược phân phối quốc tế I Mục đích yêu cầu sách phân phối Mục đích: Yêu cầu: I Mục đích yêu cầu sách phân phối ... thức kênh phân phối quốc tế: Phương thức phân phối: Kênh phân phối 18 Phương thức phân phối: a Phương thức phân phối trực tiếp b Phương thức phân phối gián tiếp 19 a Phương thức phân phối trực...
 • 46
 • 430
 • 0

Mẫu slide powerpoint bài giảng Chiến Lược Chiêu Thị

Mẫu slide powerpoint bài giảng Chiến Lược Chiêu Thị
... định theo cạnh tranh Chiến lược Đẩy Kéo PUSH STRATEGY - Chiến lược đẩy NSX chiêu thị NSX chiêu thị cho BB cho BB BB chiêu thị BB chiêu thị cho BL cho BL BL chiêu thị BL chiêu thị cho KH cho KH KH ... mua từ nhà KH mua từ nhà BL hay BB BL hay BB Orders to NSX PULL STRATEGY- Chiến lược kéo NSX chiêu thị KH NSX chiêu thị KH KH yêu cầu KH yêu cầu SP từ nhà BL SP từ nhà BL BL yêu cầu SP BL yêu ... Khái niệm Chiêu Thị nỗ lực doanh nghiệp để thông tin, thuyết phục, nhắc nhỡ khuyến khích khách hàng mua sản phẩm, hiểu rõ doanh nghiệp Hỗn hợp Chiêu thị ( promotional - mix) Quảng...
 • 28
 • 1,343
 • 2

Mẫu slide powerpoint bài giảng chiến lược sản phẩm trong marketing căn bản

Mẫu slide powerpoint bài giảng chiến lược sản phẩm trong marketing căn bản
... hng slide. tailieu.vn Chng Khỏi nim v Marketing S i v phỏt trin ca Marketing Vai trũ v chc nng ca Marketing DN Qun tr Marketing slide. tailieu.vn MC TIấU - Cỏc nh ngha v Marketing - Bn cht ca Marketing ... CHC NNG MARKETING V CC CHC NNG KHC TI CHNH - K TON Marketing NHN S Marketing TH TRNG Marketing SN XUT Marketing NGHIấN CU PHT TRIN slide. tailieu.vn 1.4.QUN TR MARKETING Th no l qun tr Marketing? ... ca Marketing - Mi quan h ca chc nng Marketing vi cỏc chc nng khỏc doanh nghip - Cỏc quan im qun tr Marketing - Nhng c bn Qun tr Marketing slide. tailieu.vn 1.1 KHI NIM V MARKETING KHAI NIấM Marketing...
 • 198
 • 6,398
 • 9

bài giảng chiến lược trong môi trường toàn cầu

bài giảng chiến lược trong môi trường toàn cầu
... lớn: Mô hình chiến lược Môi trường CTY Chiến lược Bức tranh lớn: Mô hình chiến lược Môi trường CTY Phân tích bên Chiến lược Phân tích bên Vấn đề chủ chốt: Tính đa dạng • Trong chiến lược quốc tế, ... 16 chiến lược Cao Sức ép giảm chi phí Chiến lược toàn cầu hoá chuẩn Chiến lược quốc tế Chiến lược xuyên quốc gia Chiến lược địa phương hoá Thấp Thấp Cao Khả đáp ứng địa phương Lựa chọn chiến lược ... môi trường, nhà quản trị phải quản lý đồng thời nhiều môi trường lúc Copyright © Houghton Mifflin Company All rights reserved 8|4 Bức tranh lớn: Mô hình chiến lược Môi trường nước CTY Chiến lược...
 • 28
 • 150
 • 0

bài giảng chiến lược tham lam - phạm văn cường

bài giảng chiến lược tham lam - phạm văn cường
... Chiến lược tham lam • Tìm kiếm lời giải tối ưu cục (local optimization) bước đi, với hy vọng lời giải dẫn ... aj bắt đầu • Nếu i>=j Sij=  • Sij = Sik U{ak} USkj Lời giải đệ qui Thuật toán tham lam đệ qui Thuật toán tham lam lặp Ví dụ ... duyệt tất lời giải toán bước số phương án phải duyệt giải thuật tham lam • Hạn chế: lời giải tối ưu cục lời giải tối ưu toàn cục Bài toán lựa chọn công việc S={a1,a2, ,an} tập n công việc Mỗi...
 • 10
 • 153
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai giang chien luoc dinh giabài giảng chiến lượcbài giảng chiến lược chiêu thịbài giảng chiến lược xúc tiếnbài giảng chiến lược sản phẩm quốc tếbài tập chiến lược giáGiúp học sinh hứng thú học vật lý bằng những thí nghiệm đơn giảnHiệu quả thiết thực từ việc vận dụng phương pháp tích hợp kết hợp với hoạt động trải nghiệm của học sinh vào chủ đề dạy học mắt khỏe sáng tưHướng dẫn học sinh ôn tập, hệ thống hoá kiến thức khi dạy học các định luật niu tơn theo hướng tích hợp giáo dục kỹ năng sốngHướng dẫn kĩ năng phân tích và giải một số dạng bài tập về mạch điện một chiều đơn giản cho học sinh trung bình và yếu trường THPT nguyễn xuân nguyênHướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay giải nhanh một số bài tập vật lý THPTKinh nghiệm sử dụng tích phân giải một số bài tập vật lý trung học phổ thông và ôn luyện học sinh giỏiKinh nghiệm ứng dụng “phần mềm cảm ứng điện từ” trong dạy học vật lí ở trường THPT bắc sơnLàm rõ hơn bài toán tính năng lượng phản ứng hạt nhân trong chương trình vật lý 12Tích hợp giáo dục học sinh bảo vệ môi trường vào một số bài học trong chương trình vật lí 12 ban cơ bảnPhân tích sự thay đổi của môi trường marketing vĩ mô trong giai đoạn 20132015 tác động đến chiến lược marketing của công ty Samsung Vina.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học các bài học về mạch điện cho học sinh THCS ở trường THCSTHPT như thanhMột số kinh nghiệm giảng dạy chủ đề sai số và cách tính sai số vât lý 12 THPTMột số kinh nghiệm trong dạy phụ đạo nhằm nâng cao chất lượng môn vật lý khối 10 ở trường THPT hà văn maoMột số phương pháp dạy học nhằm nâng bậc học sinh đại tràTÀI LIỆU đọc HIỂU tiếng anhPhân loại và phương pháp giải bài tập về sóng dừngPhát triển tư duy cho học sinh lớp 10 trường THPT hậu lộc 3 qua việc giải bài tập về lực ma sátHiện tượng Đa Cộng TuyếnSử dụng “sơ đồ phân bố thời gian” giúp học sinh giải nhanh các bài tập trắc nghiệm liên quan đến thời điểm và khoảng thời gian trong mạch dao độngSử dụng phương pháp giảng dạy tích cực nhằm nâng cao hiệu quả dạy học bài hiện tượng quang điện trong vật lí 12 cơ bản ở trường THPT như thanh 2