Giáo trình toefl

Giao trinh Toefl.pdf

Giao trinh Toefl.pdf
...
 • 128
 • 1,762
 • 23

Giáo trình Toefl

Giáo trình Toefl
... progressive để thay - Dùng để diễn đạt việc chắn xảy tơng lai gần Ví dụ: Next year we are going to take a TOEFL test for the score that enables us to learn in the US 2.3.2 Tơng lai tiếp diễn ( future progressive) ... tơng lai Thời điểm thờng đợc diễn đạt : by the end of, by tomorrow Ví dụ: We will have taken a TOEFL test by the end of this year Lu ý : Thời phải có lý đặc biệt sử dụng Sự hoà hợp chủ ngữ động ... The congress votes for the bill The congress are discussing the bill (some agree but some dont) (TOEFL không bắt lỗi này) * Majority Danh từ đợc dùng tuỳ theo danh từ đằng sau The majority + singular...
 • 123
 • 445
 • 3

Giáo trình Toefl

Giáo trình Toefl
...
 • 125
 • 367
 • 26

Giao trinh TOEFL On cao hoc

Giao trinh TOEFL On cao hoc
... John She wont be going to the conference Her colleagues wont be going to the conference She wont be going to the conference, and her colleagues wont either She wont be going to the conference, ... presentation after him preposition complement pronoun Janet will make her presentation after he finishes his speech conjunction subject pronoun clause ( mệnh đề (clause) gồm chủ ngữ động từ Trong mệnh ... thành công count on = rely on keep on = continue think about think of depend on put off: trì hoãn Danh từ + giới từ + Ving (bảng sau) possibility of choice of method of intention of method for...
 • 125
 • 233
 • 1

Giáo trình Toefl phần 1

Giáo trình Toefl phần 1
... Không dùng the 15 * Trớc tên hồ (hay hồ số ít) Ví dụ: Lake Geneva, Lake Erie 16 * Trớc tên núi Ví dụ: Mount Mckinley 17 * Trớc tên hành tinh chùm Ví dụ: Venus, Mars, Earth, Orion 18 * Trớc tên trờng ... khác tạo thành từ ghép Ví dụ : a half-holiday nửa kỳ nghỉ, a half-share : nửa cổ phần - dùng trớc tỷ số nh 1/ 3, /4, 1/ 5, = a third, a quarter, a fifth hay one third, one fourth, one fifth - Dùng ... Republic Ví dụ: New Zealand, South Africa 10 * Trớc tên nớc đợc coi quần đảo Ví dụ: The Philipin 22* Trớc tên lục địa, tiểu bang, tỉnh, thành phố, quận, huyện 11 * Trớc tài liệu kiện mang tính Ví dụ:...
 • 21
 • 287
 • 0

Giáo trình Toefl phần 2

Giáo trình Toefl phần 2
... hỏi mà nhằm để khẳng định lại ý kiến thân biết - Câu chia làm thành phần tách biệt dấu phẩy - Nếu động từ phần thể khẳng định phần đuôi phủ định ngợc lại - Động từ to be đợc dùng trực tiếp, động ... Did you go to class yesterday? 5 .2 Câu hỏi thông báo Là loại câu hỏi mà câu trả lời yes no phải thêm số thông tin khác Các câu hỏi dùng với số đại từ nghi vấn 5 .2. 1 who what làm chủ ngữ Who + verb ... happened last night.) Chú ý: Không nói : Who did open the door? What did happen last night? 5 .2. 2 whom what Whom what tân ngữ câu hỏi auxiliary + do, does, did + subject + verb + ( modifier)...
 • 16
 • 301
 • 0

Giáo trình Toefl phần 3

Giáo trình Toefl phần 3
... old enough.) They wish that they didnt have to go to class today ( They have to go to class.) 3. 3 Thời khứ Động từ mệnh đề sau phải chia Past perfect Could have + P2 Past perfect Subject + wish ... lai Ví dụ: We will have to take a TOEFL test at the end of this year - Had to thay cho must khứ Ví dụ: The teacher had to attend a science conference yesterday 3* thời have to đợc thay cho must ... 11 .3 So sánh hợp lý Khi so sánh nên nhớ mục từ dùng để so sánh phải tơng đơng với chất ngữ pháp ( ngời với ngời, vật với vật) Do mục so sánh hợp lý là: 11* sở hữu cách 12* that of (cho số ít) 13* ...
 • 24
 • 237
 • 0

Giáo trình Toefl phần 4

Giáo trình Toefl phần 4
... Tiếng Anh có loại câu : - câu đơn giản : câu có thành phần thành phần đủ nghĩa ví dụ: She is standing in the way - Câu phức hợp câu có thành phần phụ nối với đại từ gọi đại từ quan hệ thay 7.1 ... dụ: He drives away and whistles = He drives away whistling - Khi hành động thứ hành động sau phần tiến trình hành động thứ hành động thứ hành động theo sau dạng Ving Nó ngăn cách với hành động dấu ... từ ngữ giới từ Subject + not only + verb + but also + verb Lu ý: Thông thờng thành phần sau but also định thành phần sau not only Ví dụ: He is not only handsome but also talented tính từ tính từ...
 • 28
 • 289
 • 0

Giáo trình Toefl phần 5

Giáo trình Toefl phần 5
... xác định in) Ví dụ: Jane is at the bank 55 * At + số nhà Ví dụ: George lives at 56 5 16th Avenue 56 * At + thời gian cụ thể Ví dụ: The class begin at 5: 15 57* At + home/ school/ work : nhà/ trờng/ ... tense is 53 * On sale 1- for sale : có bán, để bán 2- bán hạ giá Ví dụ: The house will go on sale this weekend The regular price of the radio is $39. 95, but today its on sale for $ 25 54* On foot: ... owners that they provided lifeboats for only 950 of its possible 3 ,50 0 passengers (Những ngời chủ tàu tin tởng mà họ trang bị xuồng cứu đắm cho 950 số 3 ,50 0 hành khách mà tàu tải đợc - chích đọc...
 • 25
 • 230
 • 0

Giao trinh Toefl

Giao trinh Toefl
... progressive để thay - Dùng để diễn đạt việc chắn xảy tơng lai gần Ví dụ: Next year we are going to take a TOEFL test for the score that enables us to learn in the US 2.3.2 Tơng lai tiếp diễn ( future progressive) ... tơng lai Thời điểm thờng đợc diễn đạt : by the end of, by tomorrow Ví dụ: We will have taken a TOEFL test by the end of this year Lu ý : Thời phải có lý đặc biệt sử dụng Sự hoà hợp chủ ngữ động ... The congress votes for the bill The congress are discussing the bill (some agree but some dont) (TOEFL không bắt lỗi này) * Majority Danh từ đợc dùng tuỳ theo danh từ đằng sau The majority + singular...
 • 123
 • 196
 • 0

giáo trình toefl

giáo trình toefl
... progressive để thay - Dùng để diễn đạt việc chắn xảy tơng lai gần Ví dụ: Next year we are going to take a TOEFL test for the score that enables us to learn in the US 2.3.2 Tơng lai tiếp diễn ( future progressive) ... tơng lai Thời điểm thờng đợc diễn đạt : by the end of, by tomorrow Ví dụ: We will have taken a TOEFL test by the end of this year Lu ý : Thời phải có lý đặc biệt sử dụng Sự hoà hợp chủ ngữ động ... The congress votes for the bill The congress are discussing the bill (some agree but some dont) (TOEFL không bắt lỗi này) * Majority Danh từ đợc dùng tuỳ theo danh từ đằng sau The majority + singular...
 • 125
 • 220
 • 0

Giáo trình Toefl - Ba động từ đặc biệt

Giáo trình Toefl - Ba động từ đặc biệt
... talked is the chairman of the company - Tuy nhiên, whom tân ngữ ngữ động từ bao gồm động từ + giới từ, luật không tuân theo Hai giới từ phải đặt đằng sau động từ Ví du: The man whom you are looking ... đề phụ - Trong mệnh đề phụ bắt buộc, người ta loại bỏ đại từ quan hệ thay động từ bo be (cùng với trợ động từ có) trường hợp sau đây: Khi đứng trước mệnh đề phụ mà cấu trúc động từ thể bị động ... ếu whom tân ngữ ngữ động từ bao gồm động từ + giới từ, lối viết hoàn chỉnh đưa giới từ lên whom Ví dụ: He is the man to whom I talked yesterday Hoặc Trang 83 Upload www.viet-ebook.co.cc Nguyễn...
 • 11
 • 254
 • 0

Giáo trình Toefl - Chủ ngữ (subject)

Giáo trình Toefl - Chủ ngữ (subject)
... từ a (an) the 1- a vÀ an an - dùng: - trước danh từ số đếm bắt đầu nguyên âm (vowel) a, e, i, o - hai bán nguyên âm u, y - danh từ bắt đầu h câm ví dụ: u : an uncle h : an hour - trước danh từ ... Ví dụ : a half-holiday nửa kỳ nghỉ, a half-share : nửa cổ phần - dùng trước tỷ số 1/3, /4, 1/5, = a third, a quarter, a fifth hay one third, one fourth, one fifth - Dùng thành ngữ giá cả, tốc ... giản (simple past) Verb + ed - Một số động từ tiếng Anh có khứ đặc biệt đồng thời có phân từ đặc biệt - Một số động từ có dạng: Ví dụ: Light - lighted - lighted lit - lit N gười Anh ưa dùng khứ...
 • 15
 • 224
 • 0

Giáo trình Toefl - Cách sử dụng giới từ

Giáo trình Toefl - Cách sử dụng giới từ
... từ, động từ tính từ với giới từ Rất nhiều danh từ, động từ, tính từ kèm với giới từ định Tuy nhiên, có nhiều ngoại lệ Sau liệt kê số danh từ, động từ, tính từ mà chúng thường xuyên diện với giới ... speaks too fast At present/ the moment = now + thời tiếp diễn Lưu ý: giới từ tương đương với presently phải cNn thận sử dụng phó từ vị trí khác mang nghĩa khác Sentence + presently : N gay tức thì, ... for ever : vĩnh viễn, mãi Ví dụ: Helen is leaving Chicago for good 55 Ngữ động từ Đó động từ kết hợp với 1,2 giới từ Khi kết hợp dạng vậy, ngữ nghĩa chúng thay đổi hẳn so với nghĩa ban đầu To...
 • 8
 • 452
 • 3

Giáo trình Toefl - Cách sử dụng to know và to know how

Giáo trình Toefl - Cách sử dụng to know và to know how
... the price of oil TO LIE : , nằm - To lie in : nơi - To lie down : nằm xuống - To lie on : nằm Động từ dễ nhầm lẫn với to lie (nói dối) phải phân biệt với to lie mẫu câu : To lie to smb Ví dụ: The ... the garage TO LAY (smth, smb): đặt, để đó, lên bề mặt - To lay on : đặt - To lay in : đặt vào - To lay down : đặt xuống Lưu ý: N guyên thể động từ dễ nhầm lẫn với thời khứ động từ to lie, cần ... bell rang The nurse laid the baby in crib TO SIT : ngồi - To sit in : ngồi trong, ngồi - To sit on : ngồi - To sit down : ngồi xuống Ví dụ: We are going to sit in the fifth row at the opera Bullfight...
 • 12
 • 403
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: download giáo trình toefl ibtdownload giáo trình toeflgiáo trình toefl itpgiáo trình toefl pbtgiáo trình toefl primarygiáo trình ôn thi toeflgiáo trình luyện thi toeflgiáo trình luyện thi toefl ibtgiáo trình luyện thi toefl 2012giáo trình luyện thi toefl của ssdggiáo trình ôn thi toefl itpgiáo trình luyện thi toefl itpgiáo trình luyện thi toefl ssdggiáo trình thi toeflgiáo trình học toefl ibtchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Sách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học