NHẬP môn QUẢN TRỊ CHIẾN lược TS NGUYỄN THỊ LIÊN DIỆP

NHẬP môn QUẢN TRỊ CHIẾN lược TS NGUYỄN THỊ LIÊN DIỆP

NHẬP môn QUẢN TRỊ CHIẾN lược  TS NGUYỄN THỊ LIÊN DIỆP
... 4=mạnh ƯU TIÊN CHIẾN LƯỢC CÓ TỔNG ĐIỂM HẤP DẪN CAO SẼ ĐƯỢC LỰA CHỌN Thuvientailieu.net.vn Sự khác biệt hình thành chiến lược thực thi chiến lược  THIẾT LẬP CHIẾN LƯỢC:  THỰC THI CHIẾN LƯỢC: Đặt ... thời nhiều chiến lược Thuvientailieu.net.vn Nhóm chiến lược tăng trưởng  Tăng trưởng tập trung: Thâm nhập thị trường Phát triển thị trường Phát triển sản phẩm  Tăng trưởng hội nhập (liên kết): ... GIAI ĐOẠN VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC  Hình thành chiến lược: + Thực nghiên cứu + Hợp trực giác phân tích + Đưa định  Thực thi chiến lược: + Thiết lập mục tiêu hàng năm +...
 • 76
 • 312
 • 0

Chương 1: nhập môn quản tri chiến lược ppt

Chương 1: nhập môn quản tri chiến lược ppt
... nhuận CHƯƠNG I NHẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC Qui trình quản trò chiến lược Hình thành chiến lược Thực chiến lược Đánh giá chiến lược CHƯƠNG I NHẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC 3.1 Giai đoạn hình thành chiến ... lược SBU hỗ trợ cho chiến lược cấp công ty  Công ty có SBU, chiến lược công ty chiến lược SBU CHƯƠNG I NHẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC 4.3 Chiến lược cấp chức (Functional strategy)  Là chiến lược ... xuất  Hỗ trợ cho chiến lược cấp công ty chiến lược cấp đơn vò kinh doanh CHƯƠNG I NHẬP MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC Các loại chiến lược : 5.1 Các chiến lược theo cấp độ quản lý  Chiến lược công ty xác...
 • 17
 • 219
 • 0

nhập môn quản trị doanh nghiệp - ts nguyễn hoàng tiến

nhập môn quản trị doanh nghiệp - ts nguyễn hoàng tiến
... CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Quản trị doanh nghiệp Các chức quản trị doanh nghiệp Vai trò kỹ nhà lãnh đạo doanh nghiệp Phân cấp định Các học thuyết quản trị doanh nghiệp QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ... doanh gồm có:  Chức quản trị cung ứng  Chức quản trị nhân  Chức quản trị tài - kế toán  Chức quản trị tác nghiệp  Chức quản trị Marketing  Người quản trị chức quản trị phòng chức Đó người ... đạt kế hoạch đặt ra? 45 CÁC HỌC THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Nhóm quản trị cổ điển Lý thuyết quản trị khoa học Lý thuyết quản trị hành Nhóm hành vi - tâm lý xã hội Vai trò người tổ chức, suất...
 • 60
 • 562
 • 0

BÀI GIẢNG môn QUẢN TRỊ CHIẾN lược THS lê THỊ BÍCH NGỌC

BÀI GIẢNG môn QUẢN TRỊ CHIẾN lược  THS lê THỊ BÍCH NGỌC
... Marketing Chiến lược sản xuất Chiến lược quản trị nguồn nhân lực Chiến lược R& D Chiến lược tài Chiến lược quản trị hệ thống thông tin Thuvientailieu.net.vn KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Quản trị chiến ... VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp định hướng rõ tầm nhìn chiến lược, sứ mạng (nhiệm vụ) mục tiêu Quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp có chiến lược tốt, thích ... Thuvientailieu.net.vn Theo cách tiếp cận Chiến lược cân nhắc kỹ Chiến lựợc dự định Chiến lược thực Chiến lược Chiến lược không thực Thuvientailieu.net.vn BẢN CHẤT CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Là phác thảo hình...
 • 162
 • 211
 • 0

Phân tích chiến lược doanh nghiệp cafe Trung Nguyên (Môn Quản Trị Chiến Lược - Sinh viên nhóm 03 ĐH Thương Mại Hà Nội).doc

Phân tích chiến lược doanh nghiệp cafe Trung Nguyên (Môn Quản Trị Chiến Lược - Sinh viên nhóm 03 ĐH Thương Mại Hà Nội).doc
... với chiến lược Marketing linh hoạt áp dụng thành công  Chiến lược doanh nghiệp Chiến lược cạnh tranh Trung Nguyên sử dụng hiệu chiến lược khác biệt hóa với sách triểnkhai sử dụng chiến lược ... khiến cho doanh đứng vị trí Qua việc phân tích chiến lược công ty café Trung Nguyên giúp nhóm em mở mang thêm nhiều hiểu biết lịch sử hình thành chiến lược, đường lối sách… café Trung Nguyên từ ... riêng Trung Nguyên Phân phối : Trung Nguyên có mạng lưới phân phối mạnh, rộng khắp nước vớiđầy đủ đại lí, nhà phân phối lớn hàng bán 16 lẻ, cửa hàng nhượng quyền đảm bảosản phẩm Trung Nguyên...
 • 24
 • 4,387
 • 57

BÀI tập NHÓM môn QUẢN TRỊ CHIẾN lược CHUYÊN đề CHIẾN lược hội NHẬP dọc

BÀI tập NHÓM môn QUẢN TRỊ CHIẾN lược CHUYÊN đề CHIẾN lược hội NHẬP dọc
... có từ chuyên môn hóa biến Để đề phòng biến đó, công ty hội nhập dọc theo giai đoạn liên tiếp chuỗi giá trị 1.3 Bảo vệ chất lượng sản phẩm Hội nhập dọc có lý để bảo vệ chất lượng Hội nhập dọc cho ... phí quản lý IV CÁC PHƯƠNG ÁN HỘI NHẬP DỌC 14 Các lợi liên quan đến hội nhập dọc làm nảy sinh câu hỏi liệu thu hái lợi ích hội nhập dọc hay không, bỏ chi phí quản lý liên quan Các lợi ích hội nhập ... nhiên, điều có ý nghĩa mặt tư việc theo đuổi chiến lược hội nhập dọc hình chóp cách để giảm chi phí quản hội nhập hội nhập hoàn toàn Nguyên hội nhập hình chóp có khả tạo động để nhà cung cấp...
 • 22
 • 2,426
 • 10

Bài tập thi môn quản trị chiến lược hội nhập

Bài tập thi môn quản trị chiến lược hội nhập
... tính kinh tế quy mô, hiệu ứng học tập khai thác hiệu Apple giai đoạn Sự vượt trội hiệu mà Apple tạo dựng thông qua chiến lược marketing Chiến lược marketing: Chiến lược marketing tác động mạnh mẽ ... Apple Năm 1981, Hội đồng quản trị Apple cho Mike Scott hưu, Steeve Wozniak bị thương nặng vụ tai nạn máy bay nên phải từ bỏ Apple Steeve Jobs thức nhậm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vào ... cấu trúc chi phí công ty Qua chiến lược marketing, công ty giành vị nhờ phối trí hoạt động định giá, xúc tiến, quảng cáo, thi t kế sản phẩm phân phối Apple có chiến lược marketing đắn thời kỳ bão...
 • 31
 • 656
 • 2

bài giảng quản trị chiến lược - pgs,ts. nguyễn thị liên diệp

bài giảng quản trị chiến lược - pgs,ts. nguyễn thị liên diệp
... GIAI ĐOẠN VÀ HOẠT ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC  Hình thành chiến lược: + Thực nghiên cứu + Hợp trực giác phân tích + Đưa định  Thực thi chiến lược: + Thiết lập mục tiêu hàng năm + ... 2=ít yếu, 3=ít mạnh, 4=mạnh ƯU TIÊN CHIẾN LƯỢC CÓ TỔNG ĐIỂM HẤP DẪN CAO SẼ ĐƯỢC LỰA CHỌN Sự khác biệt hình thành chiến lược thực thi chiến lược  THIẾT LẬP CHIẾN LƯỢC: Đặt nguồn lực trước hành động ... Thực đồng thời nhiều chiến lược Nhóm chiến lược tăng trưởng  Tăng trưởng tập trung: Thâm nhập thị trường Phát triển thị trường Phát triển sản phẩm  Tăng trưởng hội nhập (liên kết): Ngược chiều...
 • 76
 • 1,159
 • 3

Tiểu luận môn quản trị chiến lược Thực Thi Chiến Lược Hội Nhập Toàn Diện

Tiểu luận môn quản trị chiến lược Thực Thi Chiến Lược Hội Nhập Toàn Diện
... cho chiến lược tổ chức trở lên rõ ràng 17 LOGO LOGO GIỚI THI U Điểm mấu chốt việc hoạch định chiến lược bổ sung xây dựng đúng, thích hợp cho loại hình doanh nghiệp để từ hỗ trợ cho chiến lược ... trò : Đưa phương thức thực chiến lược giúp hoàn thi n, bổ sung vai trò chủ chốt cấu tổ chức; giúp dễ dàng điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu chiến lược  Có nhiều loại thi t kế vận dụng, kết ... hàng toàn giới LOGO Dựa vào đồng minh bên Các tổ chức theo mạng lưới dựa vào đồng minh chiến lược để dễ thích nghi với thay đổi bên Nó không trọng đặc biệt vào quản lý đầy đủ chuỗi giá trị Sự...
 • 102
 • 472
 • 0

Tiểu luận môn quản trị chiến lược phân tích các yếu tố chiến lược và đưa ra định hướng chiến lược của tập đoàn trung nguyên

Tiểu luận môn quản trị chiến lược phân tích các yếu tố chiến lược và đưa ra định hướng chiến lược của tập đoàn trung nguyên
... • Các chiến lược lựa chọn Thông qua việc phân tích SWOT, ta đưa chiến lược phù hợp cho Tập đoàn Trung Nguyên sau: a) Các chiến lược SO • Chính sách ưu đãi nhà nước hội thuận lợi cho Trung Nguyên ... Minh) IV LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRỂN CHO TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN 2015-2020 QUA PHÂN TÍCH SWOT Phân tích SWOT a) Điểm mạnh • Trung Nguyên là tập đoàn lớn mạnh với nguồn vốn tốt, sở hạ tầng ... phê nguồn cảm hướng sáng tạo niềm tự hào phong cách Trung Nguyên đậm đà văn hóa Việt.” II PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Môi trường vĩ mô a) Chính trị - pháp luật Các nhân tố trị - pháp luật...
 • 14
 • 206
 • 1

Bo mon 'Quan tri chien luoc' p1.pdf

Bo mon 'Quan tri chien luoc' p1.pdf
... internet DN? Môi trường kinh doanh – Sự phát tri n mô hình TMĐT: B2B, B2C, C2C… – Sự phát tri n ứng dụng marketing internet: nghiên cứu thị trường, phát tri n sp mới, phân phối, xúc tiến TM… 24 Các ... hoạt động chủ yếu MKT TMĐT Dịch vụ khách hàng Phát tri n sp Xây dựng thương hiệu Định vị sp Internet Phân phối qua mạng MKT quốc tế: hội chợ, tri n lãm, tâm điểm thương mại, sàn giao dịch Nghiên ... điện tử: Marketing truyền thống (Philip Kotler): Là dạng hoạt động người nhằm thoả mãn nhu cầu mong muốn thông qua trao đổi Marketing điện tử: Philip Kotler: Marketing điện tử quát trình lập...
 • 47
 • 1,657
 • 6

Bo mon 'Quan tri chien luoc' p2.pdf

Bo mon 'Quan tri chien luoc' p2.pdf
... thông rộng nhà Phân bố không đồng mức độ sử dụng Internet quốc gia: + Quốc gia phát tri n: 52,9% + Quốc gia phát tri n: 6,9% Đến 2013, giao dịch TMĐT B2C tăng 100 lần 2.1 Tổng quan khách hàng kỷ ... tuyến, tán gẫu, nghe nhạc, xem phim, đọc báo, xem tin tức… Tại 65 tri u người VN không sử dụng Internet? Liệu có thực tồn hội lớn phát tri n TMĐT VN? Chương Hành vi khách hàng điện tử 2.1 Tổng quan ... growing B2B market lead consumers onto the Internet in countries where penetration was previously low? Can an attention economy exist in countries where Internet penetration is low? Explain your answer...
 • 32
 • 591
 • 5

Bo mon 'Quan tri chien luoc' p3.pdf

Bo mon 'Quan tri chien luoc' p3.pdf
... trị tri thức marketing TMĐT 17 3.2 Quản trị tri thức marketing TMĐT Tri thức marketing: kiến thức chọn lọc tổng hợp theo trật tự nhà marketing nhà tư vấn, đối tác, nhân viên DN 18 3.2 Quản trị tri ... Quyết định đặt banner quảng cáo (www.petsmart.com www.about.com) Chương Quản trị tri thức marketing 3.1 Chiến lược chuyển tải liệu 3.2 Quản trị tri thức marketing TMĐT 3.3 Một số cách tiếp cận nghiên ... hành vi khách hàng, tình báo cạnh tranh Cơ sở liệu sản phẩm Nền tảng KH/ tri n vọng phát tri n Các liệu khác/Thông tin * Tri thức marketing* S Tier 1: Phân đoạn Mục tiêu hoá Khác biệt hoá Định...
 • 56
 • 739
 • 2

Bo mon 'Quan tri chien luoc' p4.pdf

Bo mon 'Quan tri chien luoc' p4.pdf
... hành vi khách hàng, tình báo cạnh tranh Cơ sở liệu sản phẩm Nền tảng KH/ tri n vọng phát tri n Các liệu khác/Thông tin * Tri thức marketing* S Tier 1: Phân đoạn Mục tiêu hoá Khác biệt hoá Định ... cầu độ thoả dụng nhóm Tại Mỹ: Người Mỹ gốc Phi: 4,9 tri u người sử dụng; tăng trưởng hàng năm 31% / năm Người Tây Ban Nha Bồ Đào Nha Mỹ: 14,5 tri u người sử dụng, tăng trưởng 19-26% / năm Người ... dành cho người khuyết tật, phát tri n không bình thường… Đặc điểm: Thường có mức thu nhập thấp Doanh thu DN theo đuổi đoạn thị trường thường không cao, không đạt hiệu mong muốn Thích hợp với DN có...
 • 71
 • 490
 • 1

Bo mon 'Quan tri chien luoc' p5.pdf

Bo mon 'Quan tri chien luoc' p5.pdf
... 1995, nơi để người tìm kiếm bạn bè cấp đại học Số người đăng ký tăng nhanh: năm 2000: tri u; năm 2002: 29 tri u Thành công DN do: Tận dụng nhu cầu tiêu thụ nhóm người > 30 tuổi Sử dụng tài nguyên ... thành tố để xây dựng thương hiệu toàn cầu Xây dựng phát tri n thương hiệu Internet Yêu cầu thương hiệu internet Các chiến lược xây dựng phát tri n thương hiệu Các tên miền Internet Bộ môn Quản trị ... trước pháp luật Bộ môn Quản trị chiến lược – Khoa TMĐT 21 Xây dựng phát tri n thương hiệu Internet Các chiến lược xây dựng phát tri n thương hiệu Sử dụng thương hiệu cho chào hàng trực tuyến: Áp dụng...
 • 82
 • 392
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: môn quản trị chiến lượcnhập môn quản lý chiến lượctài liệu môn quản trị chiến lược marketinghọc môn quản trị chiến lược marketingtài liệu ôn thi môn quản trị chiến lượcôn thi môn quản trị chiến lượcslide bài giảng môn quản trị chiến lượcslide môn quản trị chiến lượctrac nghiem mon quan tri chien luoc co dap antài liệu môn quản trị chiến lược nâng caomôn quản trị chiến lược nâng caotrắc nghiệm môn quản trị chiến lược có đáp ánđề tài môn quản trị chiến lượctrác nghiệm môn quản trị chiến lượcbài tập môn quản trị chiến lượcCải Tạo Nâng Cấp Hệ Thống Tiêu Huyện Phú Xuyên –TP Hà Nội .câu hỏi trắc nghiệm vật liệu cơ khí7 chuongtrinhchitietDLCCIhiện trạng kỹ thuật nuôi động vật thân mềm và ưu nhược điểm của từng phương phápmẫu công văn yêu cầu thanh toán chi phí kiểm định bến phà trong xây dựng công trìnhBất đẳng thức tích chập suy rộng KontorovichLebedev – Fourier và ứng dụngQuyet dinh phe duyet TKKT DT gia co ben 08 2010Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại điện lực long biênDynamic analysis and improvement of the sinking performance of the Vietnamese tuna purse seine using numerical methodsLuận bàn về thù lao lao động tại cơ quan tập đoàn điện lực việt namPhân tích thực trạng về hoạt động trả thù lao lao động của trường đại học điện lựcThực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hóa nông thônTẠO EBOOK với MICROSOFT WORD 2016Giải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng khôngGiải đáp phụng vụ khi tòa thánh trống ngôiKế hoạch sơ kết học kì I12 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 có đáp ánĐề thi Giai tich 2 2014 2015 MTACÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộ