Cơ sở hình thành và giá trị văn hoá của múa rối nước việt nam

sở hình thành giá trị văn hóa của múa rối nước việt nam

cơ sở hình thành và giá trị văn hóa của múa rối nước việt nam
... Tổng quan Múa rối nước Việt Nam Chương  2 sở hình thành Múa rối nước Việt Nam Chương  3 Giá trị văn hóa của Múa rối nước Việt Nam Chương  4 Bảo tồn phát huy Múa rối nước Việt Nam Chương ...  là văn hóa của Thiên - Địa - Nhân văn hóa  dân  tộc Việt Nam Không có sở  thì  không  có Múa   rối nước Việt Nam Chương  3 GIÁ TRỊ VĂN  HÓA  CỦA MÚA RỐI  NƯỚC VIỆT NAM 3.1 Giá trị ... với nước (văn hóa nước) , sản xuất nông nghiệp văn  minh  nông  nghiệp  lúa nước Múa rối nước  Để nói, sở hình thành Múa rối nước nước ứng xử  người với nước   (văn hóa nước) ...
 • 27
 • 570
 • 0

sở hình thành giá trị văn hóa của múa rối nước Việt Nam ( toàn văn)

Cơ sở hình thành và giá trị văn hóa của múa rối nước Việt Nam ( toàn văn)
... quan Múa rối nƣớc Việt Nam Chƣơng sở hình thành Múa rối nƣớc Việt Nam Chƣơng Giá trị văn hóa Múa rối nƣớc Việt Nam Chƣơng Bảo tồn phát huy Múa rối nƣớc Việt Nam 11 Chƣơng TỔNG QUAN VỀ MÚA RỐI ... BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI - - LÊ THỊ THU HIỀN CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA MÚA RỐI NƢỚC VIỆT NAM Chuyên ngành: Văn ... xấu; thành thần ma quỷ… Trên bình diện khác, ngƣời ta chia lĩnh vực giá trị thành giá trị kinh tế, giá trị trị, giá trị xã hội, giá trị khoa học, giá trị đạo đức, giá trị thẩm mỹ, giá trị tôn giáo,...
 • 187
 • 618
 • 3

LA35 003 sở hình thành giá trị văn hoá của múa rối nước việt nam

LA35 003 cơ sở hình thành và giá trị văn hoá của múa rối nước việt nam
... quan Múa rối nƣớc Việt Nam Chƣơng sở hình thành Múa rối nƣớc Việt Nam Chƣơng Giá trị văn hóa Múa rối nƣớc Việt Nam Chƣơng Bảo tồn phát huy Múa rối nƣớc Việt Nam 11 Chƣơng TỔNG QUAN VỀ MÚA RỐI ... BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI - - LÊ THỊ THU HIỀN CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA MÚA RỐI NƢỚC VIỆT NAM Chuyên ngành: Văn ... xấu; thành thần ma quỷ… Trên bình diện khác, ngƣời ta chia lĩnh vực giá trị thành giá trị kinh tế, giá trị trị, giá trị xã hội, giá trị khoa học, giá trị đạo đức, giá trị thẩm mỹ, giá trị tôn giáo,...
 • 187
 • 85
 • 0

sở hình thành giá trị văn hoá của múa rối nước việt nam

Cơ sở hình thành và giá trị văn hoá của múa rối nước việt nam
... chương: Chương Tổng quan Múa rối nước Việt Nam Chương sở hình thành Múa rối nước Việt Nam Chương Giá trị văn hóa Múa rối nước Việt Nam Chương Bảo tồn phát huy Múa rối nước Việt Nam Hã tiợt tư ván ... xấu; thành thần ma quỷ Trên bình diện khác, người ta chia lĩnh vực giá trị thành giá trị kinh tế, giá trị trị, giá trị xã hội, giá trị khoa học, giá trị đạo đức, giá trị thẩm mỹ, giá trị tôn giáo, ... ứng, chinh phục, tương tác cư dân Việt với thiên nhiên, môi trường sống? sở văn hóa hình thành Múa rối nước gì? + Giá trị văn hóa Múa rối nước thể nào? + Múa rối nước cần định hướng, phát triển...
 • 187
 • 236
 • 0

sline sở hình thành giá trị của tư tưởng hồ chí minh

sline cơ sở hình thành và giá trị của tư tưởng hồ chí minh
... tạo tưởng Hồ Chí Minh, Giá trị tưởng HCM cách mạng việt nam giới • sở hình thành ng Hồ Chí Minh • NỘI DUNG CHÍNH : Khái niệm tưởng hồ chí minh Phần I-Khái Niệm Tưởng Hồ Chí Minh ... II -Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh I .Cơ sở khác quan: 1-Bối cảnh lịch sử hình thành tưởng Hồ Chí Minh: 1.1.Bôí cảnh lịch sử Việt Nam cuối kỷ XIX đầu kỷ XX: + thời kỳ đất nước ta rơi vào ... Phương Hà 7-Dương Thị Hồng Hạnh 8-Nguyễn Thị Thu Hiền 9-Trịnh Thị Hiếu 10-Nguyễn Tài Hiếu ĐỀ TÀI THẢO LUẬN: sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh giá trị tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam...
 • 26
 • 456
 • 0

Một số đề xuất để thể hình thành truyền bá văn hóa FPT hiệu quả

Một số đề xuất để có thể hình thành và truyền bá văn hóa FPT hiệu quả
... đánh dấu chuyển FPT Một FPT đại hơn, động thân thiện với khách hàng, xu hướng vươn lên, tựa lửa đầy sinh khí động Một số đề xuất để hình thành truyền văn hóa FPT hiệu 3.1 Dự báo tương lai ... :cần biện pháp khắc phục 3.2 Những đề xuất để hình thành văn hóa FPT FPT cần phải nắm hệ thống xuyên suốt sắc văn hóa gì? Cách thức trì phát triển đặc trưng văn hóa nào? Để từ phát triển sắc văn ... tục, báo cáo định kỳ Tư vấn vai trò hỗ trợ, không làm thay Năng lực tổ chức doanh nghiệp lớn lên văn hóa phát triển bền vững 3.3 Những đề xuất để truyền văn hóa FPT 3.3.1 Những đề xuất để...
 • 26
 • 213
 • 0

sở hình thành bước đầu phát triển của vương quốc LANXANG ( từ giữa thế kỷ XIV đến thế kỷ XVI)

Cơ sở hình thành và bước đầu phát triển của vương quốc LANXANG ( từ giữa thế kỷ XIV đến thế kỷ XVI)
... việc phân tích sở đời, trình phát triển bớc đầu( từ kỷ XIV đến kỷ XVI) Nhà nớc phong kiến Lan Xang sở khoa học để có nhứng đánh giá, nhận xét đắn quốc gia Xuất phát từ điều kiện tự nhiên gần gũi: ... triển vơng quốc Lan Xang ( từ kỷ XIV đến kỷ XVI ) rút số kết luận sau : Nửa sau kỷ XIV với thống mờng Lào Pha Ngừm vơng quốc Lan Xang thống đời Đây bớc nhảy vọt trình phát triển lâu dài , từ tồn ... quyền phát triển Nếu so với tổ chức máy nhà nớc quốc gia lân cận ( Authay , Đại Việt ) ta thấy cách tổ chức máy quyến Lan Xang tập trung hẳn Chơng : Bớc đầu phát triển vơng quốc Lan Xang ( từ kỷ...
 • 12
 • 282
 • 0

sở hình thành chức năng nhiệm vụ của hội đồng bảo an

cơ sở hình thành và chức năng nhiệm vụ của hội đồng bảo an
... NỘI DUNG I sở hình thành chức nhiệm vụ HĐBA: sở hình thành: Chiến tranh giới thứ kết thúc với thất bại phe phát xít hậu mà để lại nhân loại vô to lớn Nhằm mục đích bảo vệ hòa bình an ninh ... lần sau theo thời gian biểu Uỷ ban Uỷ ban gồm tất 15 thành viên Hội đồng Bảo an Uỷ ban thành lập tiểu ban, tiểu ban Phó Chủ tịch Uỷ ban làm chủ tịch, để xem xét sơ báo cáo nước thành viên  Các ... thức thành lập Liên Hợp Quốc Theo Điều 24 Hiến chương Liên hợp quốc, nước thành viên Liên hợp quốc trao cho Hội đồng Bảo an trách nhiệm việc giữ gìn hoà bình an ninh quốc tế Theo đó, Hội đồng Bảo...
 • 20
 • 178
 • 1

Đặc điểm giá trị văn hóa của dân tộc Tày tại Định Hóa -Thái Nguyên Hiện trạng giải pháp

Đặc điểm và giá trị văn hóa của dân tộc Tày tại Định Hóa -Thái Nguyên Hiện trạng và giải pháp
... nhằm nâng cao cac giá tri văn hóa dân tộc, phát triển du lịch công đồng Với đề tài Đặc điểm giá trị văn hóa dân tộc Tày Định Hóa -Thái Nguyên Hiện trạng giải pháp làm luận văn tốt nghiệp Mục ... dung khóa luận tốt nghiệp bao gồm chƣơng: Chương Một số vấn đề lý luận đặc điểm giá trị văn hóa dân tộc Chương Đặc điểm giá trị văn hóa dân tộc Tày Định HóaThái Nguyên Chương Các giải pháp nhằm ... cao giá trị văn hóa dân tộc Tày huyện Định Hóa – Thái Nguyên CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC 1.1 Một số vấn đề lý luận *Khái niệm dân tộc Dân tộc...
 • 70
 • 774
 • 2

Sự hình thành phát triển quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa[

Sự hình thành và phát triển quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa[
... 2: SỰ PHÁT TRIỂN QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN 49 2.1 Sự phát triển quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam ... TẤT YẾU HÌNH THÀNH QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1 Kinh tế thị trường kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa 1.1.1 Kinh tế thị trường ... chia thành kinh tế thị trường chủ nghĩa, kinh tế thị trường hội chủ nghĩa kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Kinh tế thị trường chủ nghĩa kinh tế phát triển trình độ cao, quan...
 • 110
 • 421
 • 0

sở hình thành khung giá đất theo chế thị trường ở Thành phố Hà Nội nói riêng cả nước nói chung.doc

Cơ sở hình thành khung giá đất theo cơ chế thị trường ở Thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.doc
... góp vài kiến nghị nhỏ việc xây dựng khung giá đất cho thị trờng Bất động sản Nội nói riêng nớc nói chung, em chọn đề tài : sở hình thành khung giá đất theo chế thị trờng Thành phố Nội nói ... II : Nội dung nghiên cứu Chơng I : sở lý luận việc hình thành khung giá đất theo chế thị trờng I Sự cần thiết cần phải xây dựng khung giá đất Nội dung quản lý Nhà nớc đất đai Theo Luật Đất ... khung cảnh mảnh đất, đất khác + Mảnh đất, đất nằm khung cảnh giá trị mảnh đất, đất khác cao giá trị mảnh đất, đất đợc tăng lên + Một số mảnh đất, đất nằm khung cảnh mảnh đất, đất khác cao giá trị...
 • 70
 • 854
 • 2

phương ngữ bắc là sở hình thành nên ngôn ngữ văn học cũng được lựa chọn làm ngôn ngữ toàn dân

phương ngữ bắc là cơ sở hình thành nên ngôn ngữ văn học và cũng được lựa chọn làm ngôn ngữ toàn dân
... LUẬN 25 Với đặc điểm phương ngữ Bắc ta vừa phân tích, ta nhận nhiều nét khu biệt phương ngữ Bắc với hai phương ngữ lại Mặc khác thấy dù chọn làm ngôn ngữ toàn dân phương ngữ Bắc có nhiều yếu điểm ... mức độ định hình thành nhà nước, nhà nước phát triển mạnh lúc nhà nước Văn Lang Âu Lạc sống bên lưu vực sông Hồng, nên ngôn ngữ nhà nước chọn làm ngôn ngữ toàn dân Đây phương ngữ Bắc ngày nay.Chính ... thời gian gần nên phương ngữ phát triển theo hướng thống với ngôn ngữ văn học, mang nét khái quát chung phương ngữ Bắc không chia manh mún thành nhiều thổ ngữ làng xã phương ngữ Bắc vùng đồng bằng,...
 • 27
 • 2,835
 • 21

luận văn sở hình thành những nội dung tổng quát của truyền thống việt nam

luận văn cơ sở hình thành và những nội dung tổng quát của truyền thống việt nam
... bao dung ca ngi Vit Chớnh giao lu v tip nhn nhng nh hng ca húa Trung Quc v ấn m Vit Nam va thuc c tng húa ụng Nam , va mang nhng c im gn vi húa ụng v Nam , v cng vỡ vy cú ngi mun xp Vit Nam ... dõn tc Vit Nam õy l mt ln ó c gii s hc v khoa hc xó hi Vit Nam v c mt s nh Vit Nam hc nc ngoi nờu lờn v tho lun t nm 1955 cho n Trc õy cú mt xu hng nghiờn cu s hỡnh thnh dõn tc Vit Nam theo quan ... Các loại khác Phân bố tỷ lệ sở hữu tư điền Tổng diện tích 100% Số chủ Tư điền 100% 29.01% 21.79% 4.40% 16.78% 8.56% Chức sắc Nữ 21.26% Phụ canh Tổng số Tỉ lệ chủ sở hữu 22% 78% Chủ nữ Chức sắc...
 • 82
 • 265
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nhung co so hinh thanh va noi dung van hoa quan ly hcmsự hình thành và duy trì văn hóa tổ chứcvăn hoá sinh thái và những giá trị văn hoá sinh thái truyền thống việt namvăn bản pháp lý cho sự hình thành và điều chỉnh hoạt động của các ctck ở việt namgiá trị nghệ thuật của múa rối nướccơ sở hình thành tỷ giá hối đoái của vnd và ngoại tệ hiện naycơ sở hình thành tỷ giácơ sở hình thành tỷ giá hối đoáico so hinh thanh va phat trien tu tong ho chi minhchương 1 cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng hồ chí minhco so hinh thanh va phat trien tu tuong ho chi minh pptcơ sở hình thành và phát triển tư tưởng hcmcơ sở hình thành tỷ giá hối đoái việt namcơ sở hình thành tỷ giá hối đoái của vndco so hinh thanh va phat trien nha nuoc voi phap luat phong kien viet namĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả