BÀI GIẢNG NGUYÊN lý THỐNG kê KINH tế NGUYỄN TRỌNG hải MBA

Bài giảng Xác suất thống kinh tế Đoàn Hồng Chương

Bài giảng Xác suất thống kê kinh tế Đoàn Hồng Chương
... kinh tế (chẳng hạn như: xác định tỉ lệ (xác suất) hộp sữa hỏng kho, xác định xác suất bắn trúng mục tiêu xạ thủ, ) Do người ta đưa cách tính xác suất theo quan điểm thống sau: Giả sử phép thử ... (thay P (A2)) để xác suất xảy biến cố A2 A1 xảy kí hiệu P (A2|A1) để xác suất Trang 31 xảy biến cố A2 A1 không xảy Các xác suất gọi xác suất có điều kiện Định nghĩa 4.1 Xác suất có điều kiện ... Trang 16 §2 Xác suất công thức tính Xác suất đại lượng thể mức độ xảy (thường xuyên hay khi) biến cố Số gán cho biến cố A, kí hiệu P (A), gọi xác suất biến cố A 2.1 Định nghĩa xác suất Định nghĩa...
 • 70
 • 262
 • 2

Bài giảng môn Nguyên thống kinh tế - PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUI

Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUI
... SỐ TƯƠNG QUAN (Correlation coefficient) Hệ số tương quan đo lường mức độ quan hệ tuyến tính hai biến; xác quan hệ tuyến tính hai biến, không phân biệt biến phụ thuộc vào biến 1 Hệ số tương quan ... , (xn, yn) n cặp quan sát mẫu ngẫu nhiên hai biến ngẫu nhiên X & Y Hệ số tương quan mẫu : • • • • Ðặc tính hệ số tương quan (r): r đơn vị r luôn biến động [-1 , 1], hệ số tương quan (r) dương cho ... / II TƯƠNG QUAN HẠNG: (RANK CORRELATION) Tương quan hạng dùng để sử dụng cho kiểm định mối liên hệ biến phân phối tổng thể giả sử phân phối chuẩn trường hợp diện giá trị bất thường biến quan...
 • 19
 • 2,227
 • 4

Bài giảng môn Nguyên thống kinh tế - KIỂM ĐỊNH PHI THAM SỐ

Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - KIỂM ĐỊNH PHI THAM SỐ
... di} KIỂM ĐỊNH WILCOXON (KIỂM ĐỊNH W) (kiểm định trung vị tổng thể) • Trường hợp mẫu nhỏ: n Z ) α KIỂM ĐỊNH MANN-WHITNEY (KIỂM ĐỊNH U) (So sánh TB tổng thể-Phương pháp độc...
 • 13
 • 1,603
 • 1

Bài giảng môn Nguyên thống kinh tế - PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO

Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO
... tự thời gian I DÃY SỐ THỜI GIAN Phân loại  Dãy số thời kỳ: dãy số biểu thay đổi tượng qua thời kỳ định  Dãy số thời điểm: dãy số biểu mặt lượng tượng vào thời điểm định I DÃY SỐ THỜI GIAN ... I DÃY SỐ THỜI GIAN Khái niệm: Các tượng kinh tế - xã hội luôn biến động qua thời gian Ðể nghiên cứu biến động người ta dùng phương pháp dãy số thời gian Dãy số thời gian dãy trị số tiêu ... tính thời vụ dãy số thời gian 2.1 Xác định số thời vụ V PHÂN TÍCH TÍNH THỜI VỤ CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN (Seasonal analysis) 2.1 Xác định số thời vụ Ví dụ: Trưởng phòng kinh doanh công ty muốn phân tích...
 • 29
 • 1,781
 • 0

Bài giảng môn Nguyên thống kinh tế - Phân tích phương sai (ANOVA)

Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - Phân tích phương sai (ANOVA)
... nhân tố: Phân tích phương sai yếu tố phân tích ảnh hưởng yếu tố nguyên nhân (định tính) ảnh hưởng đến yếu tố kết (định lượng) nghiên cứu I Trường hợp k tổng thể có phân phối chuẩn phương sai nhau: ... hợp cá tổng thể giả định có phân phối = 11,10 Ta có w>χ 2;0,5% = 10,6 nên giả thuyết H0 bị bác bỏ Phân tích phương sai hai chiều (1 ô có quan sát) Phân tích phương sai hai chiều (1 ô có quan sát) ... độ lệch bình phương nhóm SSG = ( 6.7 − 6.3273) + ( 6.5 − 6.3273) + ( 5.85 − 6.3273 ) = 3.004 2 Bước 3: Tính phương sai SSw 4.26 = = 0.224 Phương sai nội nhóm MSw = n - k 22 − Phương sai nhóm MSG...
 • 26
 • 1,802
 • 3

BÀI GIẢNG MÔN NGUYÊN THỐNG KINH TẾ pot

BÀI GIẢNG MÔN NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ pot
... Cộng III Bảng thống đồ thị thống kê: Bảng thống kê: 1.1 Khái niệm: - Bảng thống hình thức trình bày tài liệu thống cách có hệ thống, hợp rõ ràng 1.2 Cấu thành bảng thống kê: - Về hình ... loại điều tra thống Các phương pháp thu thập tài liệu điều tra Các hình thức tổ chức điều tra Những vấn đề chủ yếu điều tra thống NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ 12 Điều tra thống Theo tính ...  Bản đồ thống I Điều tra thống kê: Khái niệm: - Điều tra thống việc thu thập số liệu cần thiết tượng nghiên cứu cách có khoa học theo kế hoạch thống - Nhiệm vụ điều tra thống cung cấp...
 • 242
 • 455
 • 3

Bài giảng nguyên thống kinh tế

Bài giảng nguyên lý thống kê kinh tế
... Sơ đồ chung trỡnh nghiên cứu Thu thập thông tin Xử thông tin phân tích thông tin (Điều tra thống kê) (Tổng hợp thống kê) (PT dự đoán thống kê) ! Thank You ! ... Các khái niệm thường dùng thống 3.1 Tng th thng kờ v n v tng th 3.2 Tiờu thc thng kờ 3.3 Ch tiờu thng kờ 3.1 Tng th thng kờ v n v tng th Khái niệm: Tổng thể thống tượng số lớn bao gồm đơn ... trin vai trò ca thống i sng xã hi Lch s phỏt trin ca Thng kờ Vai trũ ca Thng kờ i sng xó hi Thng kờ l gỡ? Khỏi nim v thng kờ Thng kờ l cỏc s v cỏc hin tng t nhiờn, k thut, kinh t, xó hi c...
 • 20
 • 315
 • 0

Bài giảng nguyên thống kinh tế GV lê trần thiên ý

Bài giảng nguyên lý thống kê kinh tế  GV lê trần thiên ý
... suất thống BÀI GIẢNG NGUN LÝ THỐNG KÊ KT Phương pháp nghiên cứu Ngun thống Kinh tế lượng Nghiên cứu marketing Luận văn tốt nghiệp Đề tài nghiên cứu GV Trần Thiên Ý Chun đề kinh tế Đề ... BẢNG BIỂU Bảng thống Biểu đồ BÀI GIẢNG Ngun thống kinh tế GV Trần Thiên Ý Bảng tần số Câu hỏi BẢNG TẦN SỐ 1.1 Định nghĩa Bảng tần số bảng tổng hợp biểu có tiêu thức thống khoảng giá ... tra tác giả, 05/2011) CHƯƠNG Một số ký hiệu thơng dụng Ký hiệu Đối với tổng thể Đối với mẫu Trung bình Bài giảng Ngun thống kinh tế GV Trần Thiên Ý CÁC SỐ ĐO ĐỘ TẬP TRUNG: 1.1 Số trung...
 • 84
 • 306
 • 1

Bài giảng nguyên thống kinh tế (khoa kế toán tài chính ngân hàng)

Bài giảng nguyên lý thống kê kinh tế (khoa kế toán  tài chính ngân hàng)
... THẬP DỮ LIỆU THỐNG KÊ PHẦN I PHẦN II DỮ LIỆU THỐNG KÊ CÁC LOẠI DỮ LIỆU THỐNG KÊ ĐIỀU TRA THỐNG KÊ PHẦN III PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN PHẦN IV XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA THỐNG KÊ PHẦN V SAI ... xử lí từ quan như: tổng cục thống kê, cục tài khoản, quan phủ, báo, tạp chí… ĐIỀU TRA THỐNG KÊ Khái niệm: − Điều tra thống việc tổ chức cách khoa học theo kế hoạch thống để thu thập, cung cấp ... đủ tượng hay trình kinh tế xã hội − Chất lượng số liệu thống thu từ điều tra thống dù phương pháp điều tra phụ thuộc nhiều vào danh sách đơn vị điều tra ĐIỀU TRA THỐNG KÊ − VD: Điều tra...
 • 58
 • 440
 • 0

Bài giảng môn nguyên thống kinh tế chương 4 hồi qui và tương quan

Bài giảng môn nguyên lý thống kê kinh tế  chương 4 hồi qui và tương quan
... pháp hồi qui tương quan 2- Nhiệm vụ phương pháp hồi qui tương quan * Nhiệm vụ tổng quát: - Là phương pháp toán học vận dụng thống để biểu phân tích mối liên hệ tương quan tượng kinh tế xã ... Vẽ đồ thị Đường hồi qui thực tế Đường hồi qui thuyết 13 Phương trình hồi qui: yx = a + bx Trong : x : Trị số tiêu thức nguyên nhân yx : Trị số điều chỉnh tiêu thức kết y theo quan hệ phụ thuộc ... tế xã hội Nhiệm vụ cụ thể (nội dung pp hồi qui tương quan) : a/ Xác định phương trình hồi qui: bước B1 : Dựa vào phân tích luận để giải thích tồn thực tế chất mối liên hệ: + Các tiêu thức nghiên...
 • 32
 • 267
 • 0

Bài giảng môn nguyên thống kinh tế chương 3 các tham số đo lường thống

Bài giảng môn nguyên lý thống kê kinh tế  chương 3 các tham số đo lường thống kê
... Các tham số đo lường thống Đo mức độ đại biểu Đo độ biến thiên Số bq cộng Khoảng biến thiên Số bq nhân Phương sai Mốt Độ lệch tiêu chuẩn Trung vị Hệ số biến thiên I – Các tham số đo mức ... dự đo n TK Chú ý: Các tham số có ý nghĩa tính từ tổng thể đồng chất 2 – Các tham số đo mức độ đại biểu 2.1 - Số bình quân cộng (Bình quân số học – arithmetic mean) a/ Điều kiện vận dụng : Các ... nhiều dãy số phân phối Cách xác định M0 Xác định lượng biến biểu có tần số lớn dãy số phân phối, M0 VD 3: M0 = xi fi 21 25 30 32 35 40 42 15 22 30 25 26 - Đối với dãy số có khoảng cách tổ (Chỉ...
 • 43
 • 332
 • 2

Bài giảng môn nguyên thống kinh tế chương 6 chỉ số

Bài giảng môn nguyên lý thống kê kinh tế  chương 6 chỉ số
... phạm vi tính toán: + Chỉ số cá thể (Chỉ số đơn) + Chỉ số tổ + Chỉ số chung (Chỉ số toàn hay số tổng thể) - Căn vào tính chất tiêu nghiên cứu: + Chỉ số tiêu khối lượng + Chỉ số tiêu chất lượng - Căn ... tính số - Chỉ số cá thể a/ Chỉ số cá thể phát triển x1 ix = x0 b/ Chỉ số cá thể không gian xA ixA/B = xB c/ Chỉ số cá thể kế hoạch - Chỉ số cá thể nhiệm vụ kế hoạch x KH i x NV = x0 - Chỉ số cá ... Các loại hệ thống số - HTCS tiêu có liên hệ với VD : Izq = Iz x Iq - HTCS biểu mối liên hệ số phát triển số kế hoạch Chỉ số phát triển = Chỉ số NV x Chỉ số TH - HTCS số phát triển Chỉ số phát triển...
 • 41
 • 308
 • 0

Bài giảng môn nguyên thống kinh tế chương 7 thống hiệu quả sản xuất kinh doanh

Bài giảng môn nguyên lý thống kê kinh tế  chương 7 thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh
... Nội dung • Khái niệm hiệu SXKD • Hệ thống tiêu đánh giá hiệu • SXKD Thống lợi nhuận I – Khái niệm hiệu SXKD Hiệu SXKD phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác nguồn lực ... (NSLĐ tính theo doanh thu) Khả tạo lợi nhuận LĐ (mức doanh lợi tính theo LĐ, NSLĐ tính theo LN) 16 c.3 / Các tiêu đánh giá hiệu chi phí - Khả tạo GO chi phí Khả tạo VA chi phí Khả tạo doanh thu chi ... doanh thu chi phí Khả tạo lợi nhuận chi phí (mức doanh lợi hay tỷ suất lợi nhuận chi phí) c.4/ Tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu 17 VD1 : Phân tích hiệu SXKD DN dựa vào tiêu sau: Chỉ tiêu 1/ Tổng...
 • 33
 • 327
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng nguyên lý thống kê kinh tếbài giảng môn nguyên lý thống kê kinh tếvideo bài giảng nguyên lý thống kê kinh tếbài giảng nguyên lý thống kê kinh tế ts vũ trọng phongbài giảng nguyên lý thống kê kinh tế khoa kế toán tài chính ngân hàngnguyên lý thống kê kinh tế bài tậpbài tập nguyên lý thống kê kinh tế chương 4bài tập nguyên lý thống kê kinh tế có giảibài tập nguyên lý thống kê kinh tế quốc dânbài tập nguyên lý thống kê kinh tế có lời giảibài tập nguyên lý thống kê kinh tếbai tap ve nguyen ly thong ke kinh te co dap anbài tập môn nguyên lý thống kê kinh tếcác dạng bài tập nguyên lý thống kê kinh tếgiải bài tập nguyên lý thống kê kinh tếNghiên cứu hệ thống tên miền DNS và các kiểu tấn công hệ thống tên miền (tt)Kĩ thuật nghe lén Sniffer trên mạng internet và phương pháp phòng chống (tt)Nghiên cứu công nghệ wifi theo chuẫn IEEE802.11AD (LV thạc sĩ)Nghiên cứu công nghệ wifi theo chuẫn IEEE802.11AD (tt)Nghiên cứu các phƣơng án triển khai dịch vụ Data local breakout cho thuê bao chuyển vùng quốc tế InboundOutbound (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu năng của kỹ thuật mã hóa video hevch.265 truyền hình qua mạng IP (LV thạc sĩ)Nghiên cứu về công nghệ 4g và đề xuất ứng dụng 4g tại VNPT (tt)AN TOAN VA BAO MAT THONG TIN (ANH BIA)Quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học cơ sở trần quốc toản, thành phố phủ lý, tỉnh hà namRèn luyện kỹ năng giải toán trong dạy học tổ hợp xác suất lớp 11 trung học phổ thôngPhân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (LV thạc sĩ)BVNT Bao cao ket qua kinh doanh 2015 cn 20170906 08090343Giao thức MQTT và ứng dụng trong IOT cho giải pháp ngôi nhà thông minh (LV thạc sĩ)Văn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyRèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi thông qua dạy học giải bài tập một số dạng phương trình sai phânXây dựng website học trực tuyến để tổ chức học tập theo mô hình học tập đảo ngược chương II cấu trúc của tế bào, sinh học 10 trung học phổ thôngĐề ôn luyên 60 câu 90p đề 1