KỶ NĂNG QUẢN lý điều HÀNH CHO QUẢN TRỊ cấp TRUNG

KỸ NĂNG QUẢN ĐIỀU HÀNH CHO QUẢN TRỊ CẤP TRUNG

KỸ NĂNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CHO QUẢN TRỊ CẤP TRUNG
... THUY 20 LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ Nhà quản đồng thời lãnh đạo Quản trị khơng phải lãnh đạo Lãnh đạo khơng phải quản THS NGUYEN VAN THUY 21 Vai trò nhà quản trị Vai trò nhà quản trị (HENRY MINTZBERG ... VAN THUY 16 Phân biệt Lãnh đạo quản trị Có khác biệt lớn lãnh đạo(CEO) quản • Nhà quản trị điều hành người, lãnh đạo truyền cảm hứng cho họ • Các nhà quản trị đau khổ thất bại, lãnh đạo lại ... tin cho cấp dưới, báo cáo thơng tin cho cấp Người phát ngơn tổ chức Chuyển giao thơng tin chọn lọc cho người bên ngồi cơng ty THS NGUYEN VAN THUY 23 Vai trò nhà quản trị Vai trò nhà quản trị...
 • 185
 • 201
 • 0

KỶ NĂNG QUẢN điều HÀNH CHO QUẢN TRỊ cấp TRUNG

KỶ NĂNG QUẢN lý điều HÀNH CHO QUẢN TRỊ cấp TRUNG
... THUY 20 LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ Nhà quản đồng thời lãnh đạo Quản trị khơng phải lãnh đạo Lãnh đạo khơng phải quản THS NGUYEN VAN THUY 21 Vai trò nhà quản trị Vai trò nhà quản trị (HENRY MINTZBERG ... VAN THUY 16 Phân biệt Lãnh đạo quản trị Có khác biệt lớn lãnh đạo(CEO) quản • Nhà quản trị điều hành người, lãnh đạo truyền cảm hứng cho họ • Các nhà quản trị đau khổ thất bại, lãnh đạo lại ... tin cho cấp dưới, báo cáo thơng tin cho cấp Người phát ngơn tổ chức Chuyển giao thơng tin chọn lọc cho người bên ngồi cơng ty THS NGUYEN VAN THUY 23 Vai trò nhà quản trị Vai trò nhà quản trị...
 • 185
 • 192
 • 0

MỘT SỐ KỸ NĂNG QUẢN TRỊ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ KỸ NĂNG QUẢN TRỊ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
... nghiệp, thực chất quản trị kinh doanh quản trị yếu tố đầu vào, trình sản xuất kinh doanh yếu tố đầu theo trình hoạt động - Theo trình quản trị kinh doanh: công tác quản trị doanh nghiệp trình lập ... độc lập giá trị thực tiễn Hoạt động quản hiệu phụ thuộc vào ba chức cá nhân bản, gọi kỹ kỹ thuật, kỹ người kỹ nhận thức Nhà quản cần có: (a) đủ kỹ kỹ thuật để hoàn thành phần học công việc ... doanh khái quát luận lãnh đạo, quản trị hoạt động kinh doanh Các học thuyết lãnh đạo, quản trị sở, tảng dẫn đường cho hoạt động sản xuất kinh doanh cách khoa học, hệ thống Từ năm 1800 công...
 • 116
 • 415
 • 1

Năng lực quản trung cấpkỹ năng quản trị

Năng lực quản lý trung cấp và kỹ năng quản trị
... authority Chu i th c hi n m nh l nh t c p cao nh t công ty t i c p th p nh t ph i ro rang T p trung M c ô t p trung quy n h n va trach nhi m t i t ng c p ô tô ch c nh h ng Ch có nh t m t h công vi c ... v n hành nh m t i u hóa • Qu n ly ch t l ng toàn di n T p trung nâng cao ch t l ng toàn bô công ty • Hê th ng qu n ly thông tin T p trung phân tích va s d ng thông tin qu n ly VIM.EDU.VN Move ... y th c hi n qu n ly nhân công t i quy mô s n xu t nói Công tác qu n ly tr nên chuyên môn va t p trung h n nh m t ng tính hi u qu va hi u n ng c a công vi c c n th c hi n VIM.EDU.VN Move Ahead...
 • 25
 • 285
 • 1

Chuyên đề các kỹ NĂNG QUẢN TRỊ DÀNH CHO LÃNH đạo DOANH NGHIỆP

Chuyên đề các kỹ NĂNG QUẢN TRỊ DÀNH CHO LÃNH đạo DOANH NGHIỆP
... qui ỳng trỡ s n nh ca doanh nghip v gng mu tuõn th cỏc qui nh hnh chớnh doanh nghip, (E) kh nng nhỡn xa trụng rng, bit nhn v nm bt cỏc c hi kinh doanh em li li nhun cho doanh nghip v (I) l s ... Cú ngi cho rng Lónh o l trung mi s chỳ ý cho cụng vic, cú ý kin li cho rng Lónh o l phi chỳ ý n mi ngi nhúm Cú quan im li cho rng Lónh o l phi bit quyt oỏn v quyt nh, cũn cú quan im li cho rng ... lónh o cp cao ca doanh nghip giỏm c iu hnh doanh nghip cú v trớ vai trũ gỡ? T trc n nay, giỏm c iu hnh doanh nghip (CEO) c mi ngi hiu l ngi cú trỏch nhim iu hnh cao nht mt doanh nghip hay mt...
 • 89
 • 295
 • 0

Kỹ năng quản trị W2k3

Kỹ năng quản trị W2k3
... truy cập gán cho người sử dụng Quản lý tài khoản mật nhiệm vụ tất yếu người quản trị mạng Để đơn giản hoá tiến trình gán quyền truy cập cho người sử dụng, người quản trị sử dụng tài khoản máy tính, ... đề khó khăn phức tạp Do vậy, người quản trị cần phải nắm vững kiến thức kỹ cho việc triển khai gói dịch vụ sử dụng Windows Update, Automatic Update sách nhóm * Quản lý trì tài khoản người sử dụng, ... cho hệ sở liệu yếu tố sống tổ chức, lưu liệu chức hệ thống người quản trị Ngoài khả lưu liệu cách sử dụng phần mềm (người quản trị phải hiểu khác kiểu lưu như: full, incremental, differential,...
 • 3
 • 540
 • 3

Tầm quan trọng của sự phát triển các kỹ năng quản trị

Tầm quan trọng của sự phát triển các kỹ năng quản trị
... lường kết việc làm Ước muốn nhân viên trưởng thành phát triển mặt nghề nghiệp Vì vậy, người có động làm việc người quan tâm đến công việc làm Sự quan tâm tăng lên cá nhân tự tổ chức công việc Từ ... mãn : * Chính sách phương thức quản lý doanh nghiệp * Phương pháp kiểm tra * Tiền lương (tương ứng với chức vụ) * Mối quan hệ với cấp * Điều kiện làm việc * Các mối quan hệ khác không khí việc * ... việc * Cuộc sống riêng § Tính thử thách công việc § Các hội thăng tiến § Cảm giác hoàn thành tốt công việc § Sự công nhận kết công việc § Sự tôn trọng người khác § Trách nhiệm § Tiền lương (tương...
 • 8
 • 505
 • 4

Kỹ năng quản trị chiến lược

Kỹ năng quản trị chiến lược
... lõi) Chiến lược chức Chiến lượckinh doanh Chiến lược toàn cầu Chiến lược công ty Cấu trúc tổ chức Làm phù hợp chiến lược, cấu trúc kiểm soát Thay đổi chiến lược Thiết kế kiểm soát NHÀ QUẢN TRỊ CHIẾN ... nhà quản trị chức Thị trường A Thị trường B Thị trường C CHIẾN LƯỢC DỰ ĐỊNH VÀ PHÁT SINH Chiến lược cân nhắc Chiến lược dự định Chiến lược thực Chiến lược không thực tế Chiến lược phát sinh QUẢN ... nhà quản trị cấp cao đánh giá cập nhật kế hoạch chiến lược • Giai đoạn - Quản trị chiến lược: – – – Thông tin chiến lược ược chuyển qua khắp tổ chức Thảo luận chiến lược theo nhóm nhà quản trị...
 • 113
 • 424
 • 4

Kỹ năng quản trị thông tin

Kỹ năng quản trị thông tin
... mạng thông tin Input Tổ chức Output I/ Thông tin công ty Thông Thông Thông Thông Thông tin từ khách hàng tin từ nhà cung cấp tin kinh tế trị xã hội tin từ đối thủ cạnh tranh tin từ nhân viên Thông ... loại thông tin DN II/Các nguyên tắc quản trị thông tin Bằng chứng chuyển giao Phản hồi Kết cuối Đảm bảo tính xác Đảm bảo tính kịp thời 1 Bằng chứng chuyển giao • Việc chuyển giao thông tin văn ... Output Nhân viên • PA1: Tất thông tin từ phòng bên phải thông qua TP tất thông tin từ bên vào phòng phải thông qua TP • PA2: Xu hướng thứ hai uỷ quyền, có nghĩa số thông tin đến trực tiếp NV uỷ quyền...
 • 32
 • 331
 • 2

Kỹ năng quản trị chiến lược

Kỹ năng quản trị chiến lược
... lõi) Chiến lược chức Chiến lượckinh doanh Chiến lược toàn cầu Chiến lược công ty Cấu trúc tổ chức Làm phù hợp chiến lược, cấu trúc kiểm soát Thay đổi chiến lược Thiết kế kiểm soát NHÀ QUẢN TRỊ CHIẾN ... nhà quản trị chức Thị trường A Thị trường B Thị trường C CHIẾN LƯỢC DỰ ĐỊNH VÀ PHÁT SINH Chiến lược cân nhắc Chiến lược dự định Chiến lược thực Chiến lược không thực tế Chiến lược phát sinh QUẢN ... nhà quản trị cấp cao đánh giá cập nhật kế hoạch chiến lược • Giai đoạn - Quản trị chiến lược: – – – Thông tin chiến lược ược chuyển qua khắp tổ chức Thảo luận chiến lược theo nhóm nhà quản trị...
 • 113
 • 241
 • 0

bài tập Kỹ năng quản tri _ Xuan Thang

bài tập Kỹ năng quản tri _ Xuan Thang
... bước phát tri n đáng kể Có thời điểm thị trường chứng khoán, bất động sản nơi hấp dẫn, thu hút nhiều nhà đầu tư Do có nhiều công ty rơi vào vòng xoáy chứng khoán bất động sản Trong có nhà quản trị ... chí để đánh giá phẩm chất lực nhân viên cách toàn diện, cụ thể: - Trình độ: học vấn, hiểu biết, … Kỹ giải tình tính chuyên nghiệp công việc Ý thức trách nhiệm kỷ luật Hướng giải quyết: Trưởng phòng ... xét tăng lương thưởng cho nhân viên, ban giám đốc không giải thích với tình hình kinh doanh phát tri n mà thu nhập điều kiện đời sống cho nhân viên tăng không đáng kể Điều gây nhiều tin đồn xấu...
 • 3
 • 4,931
 • 67

Xem thêm