Giáo án môn học thiết bị thực phẩm

GIÁO ÁN MÔN HỌC THIẾT BỊ THỰC PHẨM

GIÁO ÁN MÔN HỌC THIẾT BỊ THỰC PHẨM
... - thực phẩm, Nhà xuất giáo dục, 2000 Nguyễn Trọng Thể ( dịch), Cơ sở thiết kế máy thực phẩm, A.I.A- Xokolov, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1976 Các trình sản xuất thực phẩm, Nhà xuất giáo ... trình thiết bị sản xuất thực phẩm, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1989 ðoàn Dụ (chủ biên), Bùi ðức Hợi, Mai văn Lề, Nguyễn Như Thung, Công nghệ máy chế biến lương thực, Nhà xuất khoa học kỹ ... ðại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 1992 Bùi Hài, Dương Quốc Hùng, Hà Mạnh Thư, Các thiết bị trao ñổi nhiệt, Trường ðại học Bách khoa Hà Nôị, 1996 PGS.TS Lê văn Hoàng, Các trình thiết bị...
 • 3
 • 522
 • 2

Đồ án môn học Công nghệ thực phẩm Thiết kế phân xưởng sản xuất bún khô

Đồ án môn học Công nghệ thực phẩm Thiết kế phân xưởng sản xuất bún khô
... 30-40cm Khi ăn bún đư c c t thành t ng đo n ng n Thích h p cho m t s bún d ng ch m bún đ u m m tơm, bún ch Bún n m: Bún n m s i bún đư c n m thành t ng bánh nh , b t Ít ph bi n hai lo i bún nói 2.1.3 ... ð án mơn h c Cơng ngh th c ph m Thi t k phân xư ng s n xu t bún khơ ð án mơn h c Cơng ngh th c ph m Thi t k phân xư ng s n xu t bún khơ 2.1 Gi i thi u chung v s n ph m 2.1.1 ð c m s n ph m bún ... nư c tráng, đư c đ thúng m t cách tương đ i l n x n khơng có hình thù kh i rõ r t Bún r i lo i tương đ i ph bi n thích h p cho nhi u ăn, đ c bi t bún nư c Bún v t: Bún v t hay bún lá: s i bún đư...
 • 74
 • 767
 • 5

Đồ án môn học Công nghệ thực phẩm Thiết kế phân xưởng trà xanh đóng chai

Đồ án môn học Công nghệ thực phẩm Thiết kế phân xưởng trà xanh đóng chai
... loại chai PET chiết rót nóng sản xuất công ty Ngọc Nghóa 19 Thiết kế phân xưởng trà xanh đóng chai GVHD: PGS-TS Lê Văn Việt Mẫn Hình 5: Chai PET rót nóng Chai PET công ty Ngọc Nghóa thiết kế sản ... hết dòch chai ra, đồng thời chai phun dung dòch kiềm o Chai rửa nước 60 oC dốc ngược để tháo nước chai o Chai rửa bể nước 50oC dốc ngược để tháo nước 27 Thiết kế phân xưởng trà xanh đóng chai GVHD: ... 3161,2 Thiết kế phân xưởng trà xanh đóng chai 10 11 GVHD: PGS-TS Lê Văn Việt Mẫn Dòch sau trình lọc Dòch sau trình trùng Dòch trà sau trình rót chai Dòch trà sau trình đóng nắp Nước trà thành phẩm...
 • 44
 • 1,375
 • 18

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG CÔ ĐẶC NƯỚC MẮM BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỐC HƠI CHÂN KHÔNG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG CÔ ĐẶC NƯỚC MẮM BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỐC HƠI CHÂN KHÔNG
... Trong đồ án môn học này, em tiến hành xây dựng phân xưởng đặc nước mắm phương pháp bốc chân không, xem xu hướng nâng cao độ đạm phổ biến Đồ án môn học Thiết kế phân xưởng đặc nước mắm CHƯƠNG ... đặc trưng…  Vì vậy, mặt hàng nước mắm ngày phát triển với nhiều loại khác thò trường như: nước mắm đặc, nước mắm cao đạm, bột nước mắm, Đồ án môn học Thiết kế phân xưởng đặc nước mắm nước ... sinh nước uống” Phụ gia sử dụng nước mắm theo quy đònh 10 Đồ án môn học 1.3 Thiết kế phân xưởng đặc nước mắm Quy trình sản xuất nước mắm: Hình 1.4 Sơ đồ quy trình sản xuất nước mắm 11 Đồ án môn...
 • 64
 • 419
 • 0

Đồ án môn học Công nghê thực phẩm Thiết kế phân xưởng sản xuất Peptone Năng suất 100m3 nguyên liệungày

Đồ án môn học Công nghê thực phẩm Thiết kế phân xưởng sản xuất Peptone Năng suất 100m3 nguyên liệungày
... hoà kết tủa phần CuSO4, ZnSO4 H3PO4.WO3.nH2O Peptone dạng dung dòch 1.2 Các loại peptone : Dipeptone Peptone C Peptone G Peptone S Peptone S siêu lọc Peptone A Tryptone 1.3 Phân loại peptone : Phân ... Tổng công suất thiết bò : 155 kW Tổng công suất biểu kiến phân xưởng : 179,5 kW Chọn biến áp Robot có công suất tối đa 250kW Phân loại theo phương pháp thuỷ phân : Acid hay base Enzyme  Cần thiết ... U Tank a trung gian VẬT LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC VÀ THỰC PHẨM BỘ MÔN CÔ NG NGHỆ THỰC PHẨM THI? T K? PHÂN XU? NG S? N XU? T peptone B SVTH Hà Minh Quang GVHD TS Trần...
 • 31
 • 139
 • 0

Đồ án môn học “Thiết bị điều khiển , chương 3

Đồ án môn học “Thiết bị điều khiển , chương 3
... Tr2 Trq +15V Tr ĐC D C Đồ án môn học Thiết bị điều khiển Đồ án môn học Thiết bị điều khiển UA t UB t UC t UD t UDq t Ud t1 t2 t3 t4 t5 t6 t * Nguyên lý hoạt động mạch điều khiển: Điện áp tựa B ... cân, qua khuyếch đại thuật toán A3 đ-ợc kéo lên trục hoành, điện áp UC > đ-ợc so sánh với điện áp điều khiển Uđk đ-ợc điều chỉnh tín hiệu máy phát tốc, UC Uđk cắt giao điểm t 1, t 2, t 3, t 4, t 5, ... Đồ án môn học Thiết bị điều khiển Phần iii Thiết kế mạch điều khiển I thiết kế mạch điều khiển: Mạch điều khiển băm áp chiều có nhiệm vụ xác định thời điểm mở khoá van bán dẫn chu...
 • 13
 • 207
 • 1

Tài liệu Đồ án môn học “Thiết bị điều khiển , chương 1 pdf

Tài liệu Đồ án môn học “Thiết bị điều khiển , chương 1 pdf
... (KM -1) M dm 0max 0max M dm D= K M (K M 1) M dm / 0max max đk1 đki 0min M,I Mđm Mn m Hình Xác định phạm vi điều chỉnh Với cấu máy cụ thể giá trị 0max, Mđm, KM xác định, phạm vi điều ... pháp điều khiển tốc độ động điều chỉnh điện áp cấp cho phần ứng: Để điều chỉnh điện áp phần ứng động chiều cần có thiết bị nguồn nh- máy phát điện chiều kích từ độc lập, chỉnh l-u điều khiển ... không đổi, tốc độ không tải lý t-ởng tuỳ thuộc vào giá trị điện áp điều khiển Uđk hệ thống, nói ph-ơng pháp điều chỉnh triệt để Để xác định giải điều chỉnh tốc độ ta để ý tốc độ lớn hệ thống bị chặn...
 • 7
 • 306
 • 0

Tài liệu Đồ án môn học “Thiết bị điều khiển , chương 2 doc

Tài liệu Đồ án môn học “Thiết bị điều khiển , chương 2 doc
... BA 23 3 3,6 5 =1 0,6 (A) 22 0 22 0 + Dòng điện Aptomat cần chọn: Iđm= 1,1 .Ilv = 1,1 .1 0,6 =1 1,6 6(A) Uđm =22 0(V) + Chỉnh định dòng ngắn mạch: Inm = 2, 5 .Ilv = 2, 5 .1 0,6 =2 6,5 (A) + Dòng điện tải: Iqt = 1,5 .Ilv ... thứ cấp: VCu2=SCu2.l2=7.56604=39 622 8(mm3)= 0,3 96(dm3) Khối l-ợng đồng cuộn dây sơ cấp: MCu1 =VCu1.mCu= 0,3 2. 8,9 = 2, 8 5(kg) Khối l-ợng đồng cuộn dây thứ cấp: MCu2 =VCu2.mCu= 0,3 96. 8,9 = 3,5 2( kg) Tổng ... atb1=a +2. cđt+Bd1=58 +2. 1+1 1,5 =7 1,5 (mm) Chiều dài trung bình cuộn dây thứ cấp: atb2=a+2cđt+Bd1+2cđ 12+ Bd2=58 +2. 1+1 1,5 +2. 1+1 5,5 =89(mm) Chiều dài cuộn dây sơ cấp: l1 =W1.4.atb1 =29 1.4.7 1,5 =8 322 6(mm)=8 3 ,2 (m)...
 • 17
 • 266
 • 0

Giáo án môn học Trang bị điện pptx

Giáo án môn học Trang bị điện pptx
... tham khảo Trang bị điện điện tử công nghiệp NXB khoa học kỹ thuật Trang bị điệncủa máy cắt gọt kim loại NXB khoa học kỹ thuật Rút kinh nghiệm: Ngày .tháng .năm 200 Trởng khoa/ trởng môn GIO ... Rút kinh nghiệm: Ngày .tháng .năm 20 Trởng khoa/ trởng môn GIO N S: 10 giáo viên Thi gian thc hin: tit Tờn chng: trang bị điện máy công nghiệp Tờn bi hc trc: Trang b in mt s mỏy tin Thc hin ... Rút kinh nghiệm: Ngày .tháng .năm 20 Trởng khoa/ trởng môn GIO N S: 11 giáo viên Thi gian thc hin: tit Tờn chng: trang bị điện máy công nghiệp Tờn bi hc trc: Trang b in mt s mỏy phay Thc...
 • 42
 • 704
 • 5

Đồ án môn học công nghệ thực phẩm

Đồ án môn học công nghệ thực phẩm
... SVTH: NGUYỄN CHÍNH THẠNH 2007 ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 16 2007 ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Trong khuôn khổ đề tài đồ án em lựa chọn qui trình sản xuất bánh mì là: Chorleywood Bread ... sản phẩm trình đốt) tách vùng riêng biệt Có nhiều thiết kế có thiết kế thêm hệ thống thu hồi nhiệt 34 SVTH: NGUYỄN CHÍNH THẠNH 2007 ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 2007 ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ ... II.7 Nướng bánh SVTH: NGUYỄN CHÍNH THẠNH 28 2007 ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM a Mục đích công nghệ: Chế biến : Làm chín bánh chín sản phẩm Hoàn thiện : Tạo hương vị, màu sắc cho sản phẩm Bảo...
 • 22
 • 754
 • 1

GIÁO ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM ppsx

GIÁO ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM ppsx
... trúc số kháng sinh cephaslosporin bán tổng hợp phổ dụng 39 CHƯƠNG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC KHÁNG SINH KHÁC CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC KHÁNG SINH CÓ NGUỒN GỐC TỪ XẠ KHUẨN 1.1.CÔNG NGHỆ LÊN MEN KHÁNG SINH ... hợp 1.3.3 Chiết xuất 1.4 KHÁNG SINH CHỐNG NẤM CANDIDA: NYSTATINE CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KHÁNG SINH KHUẨN CÓ NGUỒN GỐC VI CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KHÁNG SINH KHÁNG NẤM 40 PHẦN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VẮC XIN CHO ... trị kháng sinh 1.7 Chức sinh học kháng sinh (cơ chế sinh kháng sinh) 1.8 Hiện tượng chất kháng thuốc 1.9 Nguyên tắc điều hoà sinh tổng hợp kháng sinh PHẦN 2: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỘT SỐ KHÁNG SINH...
 • 64
 • 278
 • 2

Giáo án môn học Công nghệ dược phẩm - Ts.Trương Thị Minh Hạnh phần 1 ppsx

Giáo án môn học Công nghệ dược phẩm - Ts.Trương Thị Minh Hạnh phần 1 ppsx
... 2: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỘT SỐ KHÁNG SINH CHƯƠNG 1: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PENICILLIN 1. 1 Điêm lịch sử phát công nghệ sản xuất Penicillin 1. 1 .1 Điểm lịch sử ( phát năm1928; tinh chế thành công 19 39; ... Jena, 19 87 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỞ ĐẦU: ĐẠI CƯƠNG VỀ KHÁNG SINH 1. 1 Giới thiệu lịch sử chất kháng sinh 1. 2 Định nghĩa kháng sinh 1. 3 Đơn vị đo kháng sinh 1. 4 Phân loại kháng sinh 1. 5 Phương ... Tẩy màu 1. 5.4 Kết tinh sấy thu penicillin tự nhiên 1. 6 Sản xuất chế phẩm beta-lac tam bán tổng hợp từ penicillin G 1. 6 .1 Nhu cầu sản xuất chế phẩm bán tổng hợp - Cơ chế tác dụng - Sự kháng thuốc...
 • 7
 • 336
 • 4

Giáo án môn học Công nghệ dược phẩm - Ts.Trương Thị Minh Hạnh phần 2 doc

Giáo án môn học Công nghệ dược phẩm - Ts.Trương Thị Minh Hạnh phần 2 doc
... tổng hợp sản phẩm thu kết phối hợp tác dụng tất yếu tố, điều kiện trang thiết bị công nghệ cấu thành nên công nghệ lên men sản phẩm 12 CHƯƠNG CÔNG NGHỆ LÊN MEN KHÁNG SINH PENICILLIN 2. 1 ĐIỂM LỊCH ... tiễn tồn tượng kháng chéo (hay kháng nhóm), nghĩa chủng kháng lại chất kháng sinh định chúng có khả kháng số chất kháng sinh khác nhóm cấu trúc hay có đặc tính tương đồng với chất kháng sinh ấy, ... chủng kháng thuốc kéo theo vào sản phẩm thực phẩm Kết người tiêu dùng sử dụng thực phẩm này, mặt họ phải tiếp nhận phần dư lượng kháng sinh sản phẩm; mặt khác, nguy hiểm loại vi sinh vật kháng thuốc...
 • 7
 • 140
 • 1

Giáo án môn học Công nghệ dược phẩm - Ts.Trương Thị Minh Hạnh phần 3 pot

Giáo án môn học Công nghệ dược phẩm - Ts.Trương Thị Minh Hạnh phần 3 pot
... valin 18 2.2 .3 Tác động thông số công nghệ đến trình sinh tổng hợp penicillin 2.2 .3. 1 Sự phát triển hệ sợi đặc điểm hình thái hệ sợi nấm: Sự phát triển hệ sợi nấm trình lên men bao gồm: - Sự tăng ... công nghệ Nồng độ tiền chất tạo nhánh:Trong trình sinh tổng hợp penicillin, việc kết gắn mạch nhánh phân tử penicillin không mang tính đặc hiệu chặt chẽ Nhờ vậy, trì nồng độ tiền chất tạo nhánh ... sợi mịn chắn - Hiệu chung trình lên men có quan hệ hữu với số lượng, kích thước cấu trúc pellet nấm Trong thực tiễn sản xuất công nghiệp, người ta thường 19 điều chỉnh thông số công nghệ theo hướng...
 • 7
 • 194
 • 1

Giáo án môn học Công nghệ dược phẩm - Ts.Trương Thị Minh Hạnh phần 4 potx

Giáo án môn học Công nghệ dược phẩm - Ts.Trương Thị Minh Hạnh phần 4 potx
... thiết bị: - Chuẩn bị môi trường lên men: 23 Cân đong, pha chế riêng rẽ thành phần môi trường lên men thùng chứa phù hợp Thanh trùng gián đoạn 1210C ( hay trùng liên tục khoảng 14 0-1 46 0C) lọc ... 2.3 .4 Hiệu kinh tế chung trình lên men : Năng lực sinh tổng hợp tích tụ penicillin dịch lên men kết mối tương tác đồng thời hàng loạt yếu tố công nghệ như: hoạt tính sinh tổng hợp chúng, công nghệ ... lượng nguyên liệu, đặc tính thiết bị lực đáp ứng yêu cầu công nghệ thiết bị, chế độ giám sát điều chỉnh thông số công nghệ, lực kỹ vận hành công nhân Với nguồn chất glucoza lên men theo phương pháp...
 • 7
 • 210
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đồ án môn học công nghệ thực phẩmgiáo trình hướng dẫn thiết kế đồ án môn học chi tiết máy phạm hùng thắngđồ àn môn học thiết kế đen giao thông ngã tư plc s7200giao an sinh hoc 7 kien thuc lien monthiết bị thực phẩmgiáo án môn họctài liệu thiết bị thực phẩmcác thiết bị thực phẩmcấu tạo thiết bị thực phẩmbài giảng thiết bị thực phẩmtài liệu máy và thiết bị thực phẩmbài giảng môn học vi sinh thực phẩmđồ án môn học thiết kế nhà máy điệngiáo trình kỹ thuật bao bì thực phẩmgiáo án sinh học 10 nâng cao phạm thành nhânĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả