THỰC HIỆN hợp ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU

Những vấn đề đặt ra trong việc vận dụng Incorterms vào ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu

Những vấn đề đặt ra trong việc vận dụng Incorterms vào ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu
... 3.1 kết hợp đồng XNK Qua giai đoạn đàm phán bên đến việc kết hợp đồng XNK Nếu đàm phán có kết bên tiến hành kết hợp đồng mua bán ngoại thơng Nhng trớc kết hợp đồng chủ thể hợp đồng ... theo dõi, kiểm tra việc kết thực hợp đồng 3.3 Thực Hợp đồng XNK Sau Hợp đồng XNK đợc kết, đơn vị kinh doanh XNK với t cách bên kết phải tổ chức thực hợp đồng Đây công việc phức tạp, đòi ... số hiệu hợp đồng; ngày nơi kết hợp đồng; tên địa bên kết: tên đơn vị, địa th, điện tín, số điện thoại, số fax, tên chức vụ ngời hợp đồng; cam kết hợp đồng Phần kết: Hợp đồng làm...
 • 11
 • 357
 • 2

Vận dụng Incorterms vào kí kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu

Vận dụng Incorterms vào kí kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu
... dàng vận dụng incterms vào Nghiệp vụ ký kết thực hợp đồng XNK 3.1 Ký kết hợp đồng XNK Qua giai đoạn đàm phán bên đến việc ký kết hợp đồng XNK Nếu đàm phán có kết bên tiến hành ký kết hợp đồng ... Nhng trớc ký kết hợp đồng chủ thể hợp đồng cần phải nắm đợc nội dung điều khoản chủ yếu hợp đồng, loại hợp đồng XNK, trình tự ký kết hợp đồng XNK để đạt hiệu cao * Nội dung chủ yếu hợp đồng mua bán ... số hiệu hợp đồng; ngày nơi ký kết hợp đồng; tên địa bên ký kết: tên đơn vị, địa th, điện tín, số điện thoại, số fax, tên chức vụ ngời ký hợp đồng; cam kết hợp đồng Phần ký kết: Hợp đồng làm...
 • 11
 • 258
 • 0

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu hàng gốm sứ mỹ nghệ tại công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm _ TOCONTAP HANOI

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu hàng gốm sứ mỹ nghệ tại công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm _ TOCONTAP HANOI
... đồng xuất Chơng II : Thực trạng quy trình thực hợp đồng xuất hàng gốm sứ mỹ nghệ công ty TOCONTAP Chơng III : Một số giải pháp nhằm nâng cao hoàn thiện quy trình thực hợp đồng hàng gốm sứ mỹ nghệ ... tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hợp đồng xuất hàng gốm sứ mỹ nghệ Công ty xuất nhập tạp phẩm- TOCONTAP HANOI Kết cấu đề tài gồm nội dung sau: Chơng I : Khái quát chung hợp đồng ... hợp đồng, giải khiếu nại tranh chấp có .46 Nhận xét quy trình thực hợp đồng xuất hàng gốm sứ 47 Chơng III: Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện quy trình thực hợp đồng hàng gốm sứ mỹ nghệ...
 • 61
 • 345
 • 3

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thực hiện hợp đồng Xuất Nhập Khẩu tại công ty cổ phần Hà Yến

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thực hiện hợp đồng Xuất Nhập Khẩu tại công ty cổ phần Hà Yến
... đề thực tập GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Hơng 2.1 Hot ng XNK ca cụng ty v v trớ ca hp ng XNK hot ng kinh doanh ca cụng ty 2.1.1 Lnh vc hot ng ca Cụng Ty C Phn H Yn Cụng Ty C Phn H Yn l cụng ty ... Cụng Ty C Phn H Yn núi riờng vic tham gia v phỏt trin mụi trng cnh tranh nh hin ang l vic cp thit cho mi cụng ty cụng ty c phỏt trin thỡ tng thnh viờn cụng ty cng nh ban giỏm c ca Cụng Ty C ... xut kinh doanh ca cụng ty m cũn to iu kin thun li cho hot ng XNK ca cụng ty Nhng nm qua cụng ty ó thu c nhiu thng li v tng bc a cụng ty phỏt trin bn vng v ln mnh hn Cụng ty ó khng nh c v trớ ca...
 • 72
 • 290
 • 2

THỰC TRẠNG ĐÀM PHÁN KÝ KẾT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUÂT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TECHNOIMPORT

THỰC TRẠNG ĐÀM PHÁN KÝ KẾT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUÂT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TECHNOIMPORT
... thác kết hợp đồng xuất nhập khẩu: Giai doạn đàm phán bàn đạp để đến việc kết hợp đồng xuất nhập Nếu đàm phán kết bên tiến hành kết hợp đồng mua bán ngoại thơng Nhng trớc kết hợp đồng ... kiểm tra việc kết thực hợp đồng Thực hợp đồng xuất nhập khẩu: Sau hợp đồng xuất nhập đợc kết, đơn vị kinh doanh xuất nhập với t cách bên kết phải tổ chức thực hợp đồng Đây công việc phức ... chối, Technoimport kết đợc hợp đồng để xuất nhập hàng hoá uỷ thác cho hàng chục công trình trị giá lớn bị không II Thực trạng đàm phán kết tổ chức thực hợp đồng xuât nhập công ty Technoimport...
 • 29
 • 470
 • 2

HƯỚNG dẫn THỰC HIỆN hợp ÐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG hóa

HƯỚNG dẫn THỰC HIỆN hợp ÐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG hóa
... - Hợp đồng xuất nhập - Hợp đồng tạm nhập - tái xuất - Hợp đồng tạm xuất - tái nhập - Hợp đồng gia công - Hợp đồng chuyển giao công nghệ, v.v Xét hình thức hợp đồng, có loại sau ... hàng hóa có độ ẩm tiêu chuẩn Qui đổi trọng lượng thực tế hàng hóa sang trọng lượng thương mại nhờ công thức: Trong đó: GTM - trọng lượng thương mại hàng hóa; Gtt - Trọng lượng thực tế hàng hóa ... chuẩn hàng hóa (tính %) Wtt - độ ẩm thực tế hàng hóa (tính %) IV ÐIỀU KHOẢN GIAO HÀNG (SHIPMENT/ DELIVERY) Nội dung điều khoản giao hàng xác định thời hạn, địa điểm giao hàng, phương thức giao hàng...
 • 12
 • 480
 • 0

CHƯƠNG 4: THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU pptx

CHƯƠNG 4: THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU pptx
... thc hin ph thuc vo: Ni dung HD, iu kin c s giao hng, Quy nh ca nh nc, Tp quỏn I hợp đồng xuất Luật TM 2005 Đ28 Xuất hàng hóa việc hàng hoá đợc đa khỏi lãnh thổ Việt Nam đa vào khu vực đặc biệt ... vực hải quan riêng theo quy định pháp luật => Thc hin hp ng xut khu: Cỏc bc thc hin * Giả sử Hợp đồng với điều kiện sở giao hàng CIF cảng đến quy định toán L/C ( không huỷ ngang, trả ngay/trả ... kt Gia cụng XK Xem thờm chng IV- Sỏch giỏo khoa phn thu gom hng xut khu Thu gom hng XK DN sản xuất Huy động hàng ( đổi hàng, đặt gia công, làm đại lý thu mua XK hàng hóa Mua bán Hàng hóa XK...
 • 137
 • 2,136
 • 0

rủi ro và giảm thiểu rủi ro trong ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu

rủi ro và giảm thiểu rủi ro trong ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu
... 2005 Rủi ro giảm thiều rủi ro kết vả thực hợp đồng xuất nhập MỤC LỤC MỞ ĐẦU Ì C H Ư Ơ N G 1: K H Á I Q U Á T VỀ RỦI RO 1.1 Khái niệm rủi ro 1.1.1 Khái niệm rủi ro 1.1.2 Khái niệm rủi ro hoạt ... m cửa hội nhập Nguyễn Huyên Lương - Nhật - K40F • KTNT 20 Rủi ro giảm thiểu rủi ro kết thục hợp đồng xuất nhập C H Ư Ơ N G 2: RỦI RO T H Ư Ờ N G GẶP TRONG KÍ K Ế T V À THỰC HIỆN HỢP Đ Ổ N ... niệm rủi ro xuất phát từ thực tế khách quan hoạt động xuất nhập khẩu, rủi ro XNK dược hiểu sau: Rủi ro xuất nhập biến cố không mong đợi, xảy trình xuất nhập khẩu, làm giảm hiệu kinh doanh xuất nhập...
 • 86
 • 387
 • 1

TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU pdf

TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU pdf
... chung hợp đồng XNK Quản trị đơn hàng XNK Qui trình tổ chức thực hợp đồng XNK ThS Nguyễn Văn Sáng - CEO EVERGOOD CLC I.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG XNK Các loại hợp đồng XNK: Hợp đồng mua/bán Hợp đồng ... lưu Hợp đồng gia công Hợp đồng chuyển giao công nghệ Hợp đồng chuyển ThS Nguyễn Văn Sáng - CEO EVERGOOD CLC I.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG XNK Các hình thức mua bán quốc tế : Xuất Nhập Tạm nhập ... tái nhập Chuyển ThS Nguyễn Văn Sáng - CEO EVERGOOD CLC I.KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG XNK Hợp đồng XNK phải thỏa mãn điều kiện : Chủ thể phải hợp pháp Nội dung phải hợp pháp Hình thức phải hợp...
 • 11
 • 933
 • 3

Luận văn: Những vấn đề đặt ra trong việc vận dụng Incorterms vào ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu pptx

Luận văn: Những vấn đề đặt ra trong việc vận dụng Incorterms vào ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu pptx
... nghiệp xuất nhập mang tính cấp bách thời sự, nên em chọn đề tài Những vấn đề đặt việc vận dụng Incorterms vào kết thực hợp đồng xuất nhập khẩu KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA HỢP ĐỒNG XNK ... tâm nhiều đến vấn đề kết hợp đồng giúp cho doanh nghiệp tránh tranh chấp, thiệt hại không đáng có Do vậy, việc nghiên cứu việc vận dụng Incoterms vào kết thực hợp đồng xuất nhập hoạt động ... HIỆN HỢP ĐỒNG XNK 3.1 kết hợp đồng XNK Qua giai đoạn đàm phán bên đến việc kết hợp đồng XNK Nếu đàm phán có kết bên tiến hành kết hợp đồng mua bán ngoại thương Nhưng trước kết hợp đồng...
 • 12
 • 148
 • 0

Báo cáo một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro và tranh chấp thương mại thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu tại công ty vật tư công nghiệ

Báo cáo một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro và tranh chấp thương mại thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu tại công ty vật tư công nghiệ
... trờng hợp vào quốc tịch hai chủ thể có quốc tịch khác lại có trụ sở thơng mại lãnh thổ nớc việc giải thích yếu tố quốc tế hợp đồng xuất nhập bế tắc Do quan điểm tính quốc tế hợp đồng xuất nhập công ... hình vốn công ty Vật t công nghiệp Hà nội ta thấy, nguồn vốn công ty tăng theo thời gian Điều chứng tỏ hoạt động kinh doanh công ty thời gian qua có hiệu Công ty biết huy động sử dụng hợp lý nguồn ... ngoại trừ quan điểm khác biệt, bất đồng luật quốc gia nớc, làm giảm bớt khó khăn trở ngại đàm phán kết hợp đồng Việc có trụ sở thơng mại nớc khác dẫn đến việc áp dụng nhiều hệ thống pháp luật...
 • 82
 • 213
 • 0

Một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro và tranh chấp thương mại thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu tại Công ty Vật tư công nghiệp Hà nội

Một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro và tranh chấp thương mại thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu tại Công ty Vật tư công nghiệp Hà nội
... trờng hợp vào quốc tịch hai chủ thể có quốc tịch khác lại có trụ sở thơng mại lãnh thổ nớc việc giải thích yếu tố quốc tế hợp đồng xuất nhập bế tắc Do quan điểm tính quốc tế hợp đồng xuất nhập công ... hình vốn công ty Vật t công nghiệp nội ta thấy, nguồn vốn công ty tăng theo thời gian Điều chứng tỏ hoạt động kinh doanh công ty thời gian qua có hiệu Công ty biết huy động sử dụng hợp lý nguồn ... dân thành phố nội, giúp đỡ hiệu quan chủ quản, đạo sáng suốt ban lãnh đạo công ty cố gắng phấn đấu toàn thể cán công nhân viên, công ty đạt đợc kết đáng khích lệ nhiều mặt, hoàn thành tốt nhiện...
 • 82
 • 320
 • 0

Phân tích tiến trình thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu tại công ty TNHH sản xuất xây dựng thương mại Kim Thư

Phân tích tiến trình thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu tại công ty TNHH sản xuất xây dựng thương mại Kim Thư
... a tài :Phân tích th c tr ng xu t nh p kh u t i Cơng ty SX-XD-TM Kim Th it - ng ph m vi nghiên c u: it ng: Cơng ty SX-XD-TM Kim Th - Ph m vi:Tìm hi u v l nh v c ho t Ph ng XNK t i cơng ty ng pháp ... tài nh m Phân tích quy trình th c hi n h p ng xu t nh p kh u t i cơng ty SX-XD-TM Kim Th - Bài vi t c chia thành ch ng Ch ng 1: Khái qt v cơng ty Ch ng 2: Phân tích quy trình th c hi n h p Ch ... viên c u có trình i ng nhân viên cơng ty h i nh ng t t i h c có kh n ng làm vi c t o c th m nh cơng ty TÌNH HÌNH HO T NG KINH DOANH C A CƠNG TY TRONG NH NG N M G N ÂY: 4.1 Phân tích kim ng ch xu...
 • 55
 • 147
 • 0

Xem thêm