BÀI tập SO SÁNH hơn

Các bai tập so sanh

Các bai tập so sanh
... ngăn cách phần đợc dẫn kèm theo dấu ngoặc kép Có thể dùng để ngăn cách phần đợc dẫn với lời ngời dẫn điều chỉnh theo kiểu thuật lại (không giữ nguyên vẹn), không sử dụng dấu hai chấm để ngăn cách ... Dấu ngăn cách d/ Từ ngăn cách Có điều chỉnh theo kiểu thuật lại, không giữ nguyên vẹn Không có Từ là, (thờng xuyên) e/ Thành phần Có lời ngời dẫn lời đợc dẫn Có lời ngời dẫn lời đợc dẫn So sánh ... nớc mắt Nam Cao: chuyên viết kiếp ngời nghèo khổ, theo hớng đề cao phẩm giá, nhân cách So sánh thứ thứ ba Nội dung so sánh thứ thứ ba Bản chất Ngời kể thờng nhân vật, câu Ngời kể không nhân vật,...
 • 7
 • 3,255
 • 19

Bài tập so sánh

Bài tập so sánh
... planet to earth (close) planet in our solar system (large) star we can see from earth (brilliant) planet in our solar system (hot) Ceres is the asteroid in our solar system (big) The Energya is the ... Venus is the planet in our solar system (bright) 10 The Apollo project was the space programme It cost 25 541 400 000 dollars (expensive) 11 Mercury is the planet in our solar system (small) 12 ... language (difficult) "Airforce One" is the film I have ever seen (interesting) No, I don’t think so "Contact" is Hot dogs are 10 This is the 13 Tennis is than hamburgers (good) chocolate cake I...
 • 7
 • 707
 • 21

BÀI TẬP SO SÁNH GIẢI THÍCH CẤU TẠO

BÀI TẬP SO SÁNH GIẢI THÍCH CẤU TẠO
... điện tích tập trung hầu hết nhân nên ankin-1 có H linh động tham gia phản ứng với ion kim loại  Bài tập tương tự : 1) Giải thích quy tắc cộng Maccopnhicop? Minh họa ví dụ cụ thể 2) Giải thích độ ... tử ≡ Bài : So sánh độ dài liên kết dC-C ankan (C – C), anken (C=C), ankin (C C) Giải thích khả tham gia phản ứng ankan anken ankin anken.? Mặc π dù phân tử ankin có nhiều liên kết anken? GIẢI ... b) n-hexan, n-hexen, benzen * Giống : - Thành phần cấu tạo gồm C H * Khác : - n-hexan n- hexen so sánh cấu tạo tính chất hóa học tương tự câu n-hexan có phản ứng bẽ gãy mạch C...
 • 5
 • 2,438
 • 23

BÀI TẬP SO SÁNH 7 docx

BÀI TẬP SO SÁNH 7 docx
... từ ngoặc: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 August is (hot)………….month of the year I think Japanese is (difficult)………… language in the world Thomas Edison is one of (great)…………inventors ... Charles Dicken was born……….February 17th, 1812………a poor family I’m interested in badminton I often play it……….Sunday evening Marie Curie was born…………… Poland……….18 67 He studied………….Oxford University...
 • 3
 • 1,161
 • 42

BÀI TẬP SO SÁNH GIẢI THÍCH CẤU TẠO, TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CÁC HYDROCACBON ppt

BÀI TẬP SO SÁNH GIẢI THÍCH CẤU TẠO, TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA CÁC HYDROCACBON ppt
... Các monome tham gia phản ứng trùng hợp thiết phải có liên kết π phân tử v Bài tập tương tự : 1 )Giải thích quy tắc cộng Maccopnhicop? Minh họa ví dụ cụ thể 2) Giải thích độ dài liên ... độ 1500OC ghi kèm điều kiện làm lạnh nhanh? 9 )So sánh cao su thường cao su lưu hóa thành phần, độ bền, ứng dụng? 10 )Giải thích cao su tổng hợp có tính đàn hồi cao su thiên nhiên? 11)Phân biệt ... phân muối axetat với xút để điều chế ankan tương ứng lại phải dùng xúc tác CaO,t0? 4 )So sánh nhiệt độ dôi hydrocacbon a)Khi khối lượng phân tử tăng dần? b)Có CTPT khác dạng khung Cacbon? 5)Khi...
 • 3
 • 679
 • 0

bai tap so sanh

bai tap so sanh
... becoming hotter in summer 45 more/lessons/last/are/the/year/difficult/this/year/those/than A The lessons this year are more difficult than those last year B The lessons this year are difficult more ... 49 Next time/you/prepare/lesson/careful/this time A B C D Next time, you should prepare the lesson more careful than this time Next time, you should prepare the lesson more carefully than this ... lessons this year are difficult more than those last year C The lessons this year are more those difficult than last year D The lessons this year are more than difficult those last year 46 Zidane/score...
 • 4
 • 529
 • 68

Bài tập: So sánh cơ chế cải tạo đất chua phèn khi bón vôi hoặc bón lân cho đất? docx

Bài tập: So sánh cơ chế cải tạo đất chua phèn khi bón vôi hoặc bón lân cho đất? docx
... độ chua định đất phèn mà nên chon biện pháp bón vôi bón lân hợp lý hơn, cho hiệu tốt hơn, tiết kiệm • Điểm giống bón vôi bón lân cải tạo đất chua phèn là: - Cải thiện tình trạng chua phèn cho đất ... Tăng pH đất lên gần mức trung tính - Tăng độ phì nhiêu cho đất - Giúp trồng cho suất cao đem lại hiệu kinh tế Bảng so sánh khác cải tạo đất chua phèn việc bón vôi bón lân Bón vôi Ưu điểm Bón lân ... việc bón vôi độ phì nhiêu đất : Bón vôi cải tạo tính chất vật lí đất : - Ca2+ ngưng tụ keo sét khi n cho đất có kết cấu viên bền vững, nhờ mà toàn đặc tính vật lí đất cải thiện Bón vôi cải tạo...
 • 5
 • 483
 • 5

Bài tập so sánh của tính từ và trạng từ phần 1

Bài tập so sánh của tính từ và trạng từ phần 1
... SỐ LẦN Dùng so sánh số lần để trước so sánh Ví dụ: I am twice as heavy as you (Tôi nặng gấp lần bạn) SO SÁNH SỐ LƯỢNG Dùng so sánh HƠN số lượng để trước so sánh Ví dụ: I am kg heavier than you ... moon (Nhất so với ai, đối tượng khác) Ghi chú: Riêng tận Y đổi thành I thêm er est narrow clever thêm _er cho so sánh He is cleverer than I I am happier than you SO SÁNH SỐ LẦN Dùng so sánh số lần ... than that one (Căn nhà mắc nhà kia.) III So sánh nhất: Công thức tính từ/ trạng từ ngắn: Thêm the trước tính từ thêm est sau tính từ Phía sau có N không The Adj/Adv +est I am the tallest (Tôi cao...
 • 4
 • 1,351
 • 22

Một số giải pháp giúp học sinh thực hiện tốt bài tập so sánh phân số trong chươngtrinhf toán tiểu học

Một số giải pháp giúp học sinh thực hiện tốt bài tập so sánh phân số trong chươngtrinhf toán tiểu học
... pháp so sánh so sánh ph n bù, so sánh ph n hơn, so sánh qua phân s trung gian, giúp h c sinh nh n d ng d ng so sánh phân s cách làm ñ i v i t ng d ng c th Ti p ñó áp d ng vào so sánh nhi u phân ... cách so sánh sau: D ng 2: Không quy ñ ng so sánh hai phân s ð i v i d ng t p ñưa cách so sánh sau: * So sánh v i ph n bù * So sánh v i ph n * So sánh v i phân s trung gian bi n d ng n * So sánh ... So sánh hai phân s b ng cách quy ñ ng t s ) So sánh hai phân s : Quy ñ ng t s phân s : Vì 6 〈 15 nên 2×3 3× = ; = 5×3 15 4×2 〈 VD3: ( So sánh hai phân s b ng cách so sánh v i 1) So sánh hai phân...
 • 11
 • 267
 • 0

BÀI TẬP SO SÁNH COMPARISONS

BÀI TẬP SO SÁNH COMPARISONS
... more and more lazy C lazier and more lazy D more lazy and lazier 12 It’s too noisy here Can we go somewhere …………………? A noisier B more quiet C more noisy D quieter 13 ……………… the time passes, ………………….I ... more angry C angrier and angrier D the most angry 16 For ……………… , it is certain that in the future some things will be very different A the better or the worse B the good or the bad C good or bad ... seriously as B more serious than D as serious than 18 My brother was feeling tired last night, so he went to bed………… usual A more early than B as early as C more earlier as D earlier than 19....
 • 3
 • 2,047
 • 19

Bài tập so sánh Tiếng anh 8

Bài tập so sánh Tiếng anh 8
... the (good)……………………… people 17- This girl is the (thin)………………………… in her class 18- The winter is the (cold)………………… season in a year V- ViÕt l¹i c¸c c©u sau cho nghÜa kh«ng ®æi: 1- Lan is taller than ... am …………………………………………………… 7- That tree is higher than this tree -> This tree is …………………………………………… 8- My shirt is older than your shirt -> Your shirt is ………………………………………… ...
 • 2
 • 1,903
 • 20

Bài tập so sánh Comparisons exercises

Bài tập so sánh Comparisons exercises
... the project, _ we can start the next one A The soonest / the sooner B The soonest / the most soon C The sooner / the sooner D The soonest / the soonest 35 Jays are and more colorful than ... easier B you are easier C the easier D the easy 31 His job is as mine A not so difficult B not that difficult C nor so difficult D not more difficult 32 _ the horse tried to free itself from ... expensive but also the more efficient A B C D The more they advertise, the least expensive things are A B C D The problem is the more serious because there has been no relevant solution up to...
 • 6
 • 1,254
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: bài tập so sánh hơnbai tap so sanh hon tieng anh lop 7bài tập so sánh hơn lớp 7bài tập so sánh hơn trong tiếng anhbai tap so sanh hon cua tinh tu va trang tubai tap so sanh hon cua tinh tu nganbai tap so sanh hon cua tinh tubài tập so sánh hơn trong tiếng anh lớp 6bài tập so sánh hơn tiếng anh lớp 6bài tập so sánh hơn và nhấtbài tập so sánh hơn có đáp ánbài tập so sánh hơn violetbài tập so sánh hơn kémbài tập so sánh hơn của danh từbài tập so sánh hơn lớp 6GIẢI PHẨU SINH LÍ VẬT NUÔITiểu luận về Độ nhớt_ViscosityĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA: THIẾT KẾ BỂ CHỨANội dung chính của hội nghị trung ương 6 khóa XII (phục vụ bài thu hoạch)Luận án tiến sĩ kinh tế giải pháp xóa đói giảm nghèo nhằm phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh tây bắc việt namTìm hiểu sâu hơn về công cụ websiteĐo lường hiệu quả quảng cáo trực tuyến qua 6 chỉ sốCông nghệ Sản xuất izo octanTính toán cốt thép đai dầm trường hợp không sử dụng cốt xiênCấu hình DHCP trên windowsThuyết trình xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyTiểu luận thuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng theo basel 2ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGBất ngờ tìm ra hành tinh giống trái đất và rất gầnCấu hình FTP trên windowsGiáo án đại số 9 theo hướng phát huy năng lựcMapXtreme2004 rel61 dev suppCấu hình web server trên linuxBÀI GIẢNG TỔ CHỨC SẢN XUẤT CƠ KHÍTiết 20. OBH: Niềm vui của em. TĐN: TĐN số 6