62128 he is going to

She is going to go on business at the end of June potx

She is going to go on business at the end of June potx
... thêm chi tiết từ đó) She is going to go on business at the end of June 2 Các bạn di chuột vào cụm từ để biết chức cụm câu: She is going to go on business at the end of June 3 Tại câu lại dịch ... she nên động từ to be” chia is - go on business – công tác go động từ nguyên thể sau cụm “ is going to - at the end of June – vào cuối tháng at the end (of something)” – vào lúc cuối, ... *She is going to go on business at the end of June Hình thức ngữ pháp: cấu trúc to be + going to + V-nguyên thể” – làm (diễn tả hành động chắn...
 • 5
 • 366
 • 0

It is said that he is said to , v v và supposed to (1)

It is said that    he is said to  , v v  và supposed to (1)
... It is said that / He is said to , v. v Supposed to = The strike is expected to begin tomorrow (Người ta cho đình công bắt đầu v o ngày mai) - It is alleged to have stolen $60 = He is alleged ... gặp Tom) 2/3 It is said that / He is said to , v. v Supposed to - The train was supposed to arrive at 11.30 but it was 40 minutes late (The train should have arrived at 11.30 according to the ... It s supposed to be very good (= It is said to be very good; people say that it s very good) (Chúng ta xem phim Người ta nói phim hay lắm) - He is supposed to have stolen $60 ( =He is said to have...
 • 3
 • 185
 • 0

It is said that …. He is said ..(be) supposed to & Have something done

It is said that …. He is said ..(be) supposed to & Have something done
... Đôi it is supposed to … = it is said to Let’s go and see that film It s supposed to be very good ( =it is said to be very good) Hãy xem phim Nghe nói phim hay “Why was he arrested?” He s supposed ... supposed to have kicked a policeman.” (He is said to have kicked a policeman) “Tại anh bị bắt?” “Người ta nói anh đá người cảnh sát.” Nhưng supposed to có nghĩa khác Something is supposed to happen” ... ngày The police are looking for a missing boy (Cảnh sát tìm kiếm đứa bé tích) It is believed that the boy is wearing a white pullover and blue jeans Hay The boy is believed to be wearing a white...
 • 5
 • 281
 • 2

Unit 44. It is said that …. He is said ..(be) supposed to pdf

Unit 44. It is said that …. He is said ..(be) supposed to pdf
... Đôi it is supposed to … = it is said to Let’s go and see that film It s supposed to be very good ( =it is said to be very good) Hãy xem phim Nghe nói phim hay “Why was he arrested?” He s supposed ... to the same family (Hai nhà thuộc gia đình) It is said that there is a secret tunnel between them Hay There is said to be a secret tunnel between them Người ta nói nhà có đường hầm bí mật Những ... ngày The police are looking for a missing boy (Cảnh sát tìm kiếm đứa bé tích) It is believed that the boy is wearing a white pullover and blue jeans Hay The boy is believed to be wearing a white...
 • 4
 • 182
 • 0

Thuật toán Quan hệ động và tổ chức dữ liệu

Thuật toán Quan hệ động và tổ chức dữ liệu
... tối ưu cắm i bó hoa vào j lọ là: T(i,j)=max {T(i-1,j-1)+v[i,j], T(i,j-1)} Tổ chức liệu chương trình: Nếu dùng mảng chiều T ta tính bảng đây: Ngoài ta cần đặt ô bảng mảng liệu bao gồm n phần tử ... qua du kien: 24 2346 Bài toán sau cách phát biểu khác toán cắm hoa: Bài toán (Câu lạc bộ, Đề thi chọn học sinh giỏi tin Hà Nội, năm 2000) Cần bố trí k nhóm học sinh vào k số n phòng học chuyên ... f,g: text; Lập hệ thức: Gọi T(i,j) giá trị thẩm mỹ cắm i bó hoa vào j lọ, ta thấy: 1.1 Nếu số bó hoa nhiều số lọ, i > j cách cắm 1.2 Nếu số bó hoa số lọ, i = j có cách cắm bó vào lọ 1.3 Ta xét...
 • 9
 • 562
 • 7

Hệ thống các tổ chức tài chính phi ngân hàng tại Việt Nam.DOC

Hệ thống các tổ chức tài chính phi ngân hàng tại Việt Nam.DOC
... thành hệ thống tài trung gian đa dạng,gồm hai khối sau đây: -Các ngân hàng -Các tổ chức tài phi ngân hàng 1 .Các ngân hàng Là loại hình tín dụng thực hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng. Căn ... nhu cầu tài trợ chủ thể thiếu vốn thông qua tổ chức tài đóng vai trò trung gian tài (gọi tổ chức tài trung gian) Vậy tổ chức tài trung gian gì? Có thể hiểu Các tổ chức tài trung gian tổ chức kinh ... động ,các loại hình ngân hàng gồm có: Ngân hàng thương mại ,Ngân hàng đầu tư phát triển ,Ngân hàng sách ,Ngân hàng hợp tác,quỹ tín dụng loại hình ngân hàng khác 1.1 Ngân hàng thương mại Ngân hàng...
 • 23
 • 1,291
 • 8

thì tương lai với going to

thì tương lai với going to
... hành động xảy dựa chứng (Thì tương lai đơn dự đoán mang tính chủ quan hơn, không dựa vào chứng cụ thể, chắn Tương lai với GOING TO) + LOOK AT THOSE CLOUDS! IT IS GOING TO RAIN = Nhìn đám mây Trời ... thể nghi vấn: TO BE + Chủ ngữ + GOING TO + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ ? - Lưu ý: + TO BE chia tương ứng với chủ ngữ + GOING TO rút gọn thành GONNA văn nói + Có thể thêm từ WH trước TO BE công thức ... YOU GOING TO BE BACK BEFORE 10pm? = Bạn có trước 10 tối không? + WHAT ARE YOU GOING TO DO TONIGHT? = Tối bạn làm gì? * Khi ta dùng cấu trúc GOING TO: - Khi muốn diễn đạt kế hoạch, dự định cho tương...
 • 2
 • 1,522
 • 29

Bộ môn quan hệ công chúng - Tổ chức sự kiện

Bộ môn quan hệ công chúng - Tổ chức sự kiện
... GẶP TRONG TỔ CHỨC SỰ KIỆN IV CÁCH TỔ CHỨC MỘT SỰ KIỆN CÓ HIỆU QUẢ IV CÁCH TỔ CHỨC MỘT SỰ KIỆN CÓ HIỆU QUẢ V 10 KỸ NĂNG ĐỂ TỔ CHỨC SỰ KIỆN THÀNH CÔNG V 10 KỸ NĂNG ĐỂ TỔ CHỨC SỰ KIỆN THÀNH CÔNG LỄ ... THUYẾT VỀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN LỄ KHAI MẠC LIÊN HOAN PHIM QUỐC TẾ HÀ NỘI LẦN II LÝ THUYẾT VỀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN I SỰ KIỆN VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN Sự kiện gì? Sự kiện công cụ truyền thông hiệu Sự kiện live ... đào tạo… I SỰ KIỆN VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN Tổ chức kiện Tổ chức kiện (Event Planning) công việc góp phần "đánh bóng" cho thương hiệu sản phẩm công ty thông qua kiện Công việc tổ chức kiện tranh...
 • 26
 • 3,600
 • 68

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA MỘT TỔ CHỨC VỚI NHÀ TẠO LẬP THN TRƯỜNG TRÊN THN TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA MỘT TỔ CHỨC VỚI NHÀ TẠO LẬP THN TRƯỜNG TRÊN THN TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
... trường, tùy theo thương vụ phát triển thị trường 1.1.2 Tổng quan nhà tạo lập thị trường mối quan hệ nhà tạo lập thị trường với thị trường chứng khốn 1.1.2.1 Khái niệm nhà tạo lập thị trường Nhà ... Athens với tên Nhà tạo lập thị trường Theo đối tượng ta phân loại nhà tạo lập thị trường cho cổ phiếu tạo lập thị trường cho trái phiếu Tuy nhiên nhà tạo lập thị trường tiến hành tạo lập thị trường ... triển hệ thống TTCK, góp phần vào cơng bằng, hiệu trật tự giao dịch thị trường Vì vai trò nhà tạo lập thị trường ln ln khẳng định 1.2 Mối quan hệ tổ chức nhà tạo lập thị trường 1.2.1 Lợi ích tổ chức...
 • 89
 • 221
 • 0

Hệ thống các tổ chức tài chính trung gian ở Việt Nam

Hệ thống các tổ chức tài chính trung gian ở Việt Nam
... nhu cầu tài trợ chủ thể thiếu vốn thông qua tổ chức tài đóng vai trò trung gian tài (gọi tổ chức tài trung gian) Vậy tổ chức tài trung gian gì? Có thể hiểu Các tổ chức tài trung gian tổ chức kinh ... thu nhập cho thân tổ chức tài trung gian Chức tổ chức tài trung gian Các tổ chức tài trung gian thực chức sau: 3.1 Chức tạo vốn Để có vốn cho vay đầu tư, tổ chức tài trung gian huy động vốn tạm ... trung gian đảm nhận phương thức toán này, từ giúp giảm lượng tiền mặt lưu thông thị trường B Hệ thống tổ chức tài trung gian Việt Nam Việt Nam, với quan điểm thiết lập hệ thống trung gian tài...
 • 23
 • 1,670
 • 14

Hệ thống các tổ chức tài chính trung gian ở Việt Nam

Hệ thống các tổ chức tài chính trung gian ở Việt Nam
... lợi nhuận bình quân, qui luật lưu thông tiền tệ Các qui luật tạo thành hệ thống qui luật thống hệ thống tạo chế thị trường Thông qua 25 quan hệ mua bán hàng hoá dịch vụ thị trường chế thị trường ... xuất sở yêu cầu thiết yếu để doanh nghiệp đứng vững phát triển thị trường, phân hệ khác hệ thống sản xuất bao gồm nhiều yếu tố cấu thành có mối quan hệ khăng khít chặt chẽ với nhau, yếu tố trung ... kinh doanh theo qui định pháp luật Doanh nghiệp hệ thống mở có quan hệ khăng khít với môi trường sản xuất kinh doanh Mỗi doanh nghiệp khâu hệ thống phân công xã hội kinh tế Doanh nghiệp đơn vị...
 • 85
 • 540
 • 0

be going to

be going to
...
 • 1
 • 302
 • 2

Unit 5: Be going to

Unit 5: Be going to
... Sunday, 12th November Can you come?  Be going to+ inf thường dùng để nói dự định định sẵn có Eg: Before I go to China next year, I’m going to learn some Cantonese We are going to get a new car ... Eg: People are going to live/ will live longer in the future Their new house is going to look / will look over the river note Không dùng PP với động từ : be Eg: I’m going to be in Tokyo in May ... xếp”  Be going to +inf nhấn mạnh ý “dự định” định trước  Eg: Are you doing anything this weekend? (hỏi xếp ) Are you going to anything about that letter? (hỏi định )  I’m seeing Phil tonight...
 • 9
 • 505
 • 11

future- will ỏ going to

future- will ỏ going to
... KEY will go am going to plant will help is going to knit will carry am going to get will go am going to buy will get 10 isn’t going to resign 11 will take 12 is going to take 13 will go 14 will ... 15 will call 16 is going to lend 17 are you going to buy 18 will go 19 will get 20 will call – will translate 21 are you going to redecorate 22 am going to change – will help 23 won’t lend 24 will ... are you going to redecorate 22 am going to change – will help 23 won’t lend 24 will cut 25 is going to take ...
 • 2
 • 998
 • 114

This questionnaire is designed to investigate teachers’ attitude towards the applicability of process approach in teaching writi

This questionnaire is designed to investigate teachers’ attitude towards the applicability of process approach in teaching writi
... previously in the thesis, the last aims of the questionnaire is to find out the teachers’ judgments on the applicability of the process approach in teaching writing in given context It is interesting ... text is completed PREWRITING COMPOSING/ DRAFTING REVISING EDITING PUBLISHING Figure 2: Model of process approach Since it lays the emphasis on the writers’ writing process, the process approach ... of English teaching at Dong Da high school, focusing on the teachers’ methods and strategies in teaching writing in order to find out the constraints remained in applying the process approach...
 • 38
 • 266
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: meanwhile the headline major powers submit final iran draft use simple present tense for the verb submit to refer to the event that is going to happen in the futureincentives yes but what is going to workall she has— 150 000—is going to a universitywonder what he is up toboy restrained and seat belted is involved in a motor vehicle crash he is admitted to the hospital for abdominal pain and also complains of someis there going to be a third season of reaperhow is obamacare going to reduce healthcare costs1 where in relation to any customer a relevant person is unable to apply customer due diligence measures in accordance with the provisions of this part he—um yeah those are hot what the heck is going on i have to find jamiemagog who are to be roused by the devil to persecute the church when he is loosed in the end of the worldduration or how long is this going to takework hard he will succeed 2if the weather is fine tomorrow we go to the seaside 3 he help you if you ask him 4 i give her your message if i see heram is are going to vhe no longer has to think every single part in his mother tongue before he can grasp the whole but he is still conscious of the difference between that language and his mother tongue even where he enjoys the beauty of the foreign work in total peacedidn t mention about her progress report at work but i m sure he is a concerning b being concerned c to concern d to be concernedĐề kiểm tra 1 tiết Tin học 6 Học kì 1Ma trận đề kiểm tra 1 tiết Tin học 6 Hoạc kì 1pp Các bản đồ kinh tế xã hộiĐỀ KT ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 2 (TL+TN)Luyện tập chung Trang 42Phép cộng trong phạm vi 3Tiết học đầu tiênCác dạng toán về góc trong hình học không gian - Trần Đình CưFOR ALL YOU TEACHtest 1PPCT VĂN 7Đề kiểm tra 1 tiếtthi giua ki lop 8 td111Nghi quyet DHCD 2011111CV giai trinh loi nhuan qui II 2011nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017bien ban dhdcd thuong nien nam 2017111Ban dang ky Giay Uy quyen English111BC hop nhat giua nien do signed111BC rieng giua nien do signed