Tiểu luận sử dụng công nghệ GIS vào mô hình phân tích chất lượng nước

Tài liệu Báo cáo " ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY LƯU VỰC SÔNG BÉ " docx

Tài liệu Báo cáo
... Chạy hình Không Chấp nhận độ xác? Phân định lưu vực Lưu lượng dòng chảy Hình Lược đồ lưu lượng dòng chảy 3.4 Đánh giá hình Kết dòng chảy SWAT đánh giá dựa giá trị lưu lượng dòng chảy ... lưu lượng dòng trạm quan trắc thủy văn Phước Long Phước Hòa nằm dòng sông lưu vực sông sử dụng để đánh giá kết dòng chảy hình SWAT 3.3 Thiết lập hình Phương pháp lưu lượng dòng chảy ... THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011 Mục tiêu báo tích hợp hình SWAT công nghệ GIS dòng chảy lưu vực sông từ liệu độ cao số (DEM), sử dụng đất, đất thời tiết Qua đó, đánh giá diễn biến lưu lượng...
 • 7
 • 422
 • 4

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG nước lưu vực hồ dầu TIẾNG

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS và mô HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG nước lưu vực hồ dầu TIẾNG
... qua công nghệ GIS hình SWAT Chi tiết mục tiêu nghiên cứu sau: - Tìm hiểu hình SWAT khả ứng dụng hình SWAT Việt Nam - Ứng dụng hình SWAT đánh giá chất lượng nước lưu vực hồ Dầu Tiếng ... “ Ứng dụng công nghệ GIS hình SWAT đánh giá chất lượng nước lưu vực hồ Dầu Tiếng 1.2 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI Vì thời gian nguồn lực thực có hạn nên đề tài ứng dụng công nghệ GIS hình SWAT để đánh ... đánh giá chất lượng nước theo số thông số chất lượng nước QCVN 08:2008/BTNMT lưu vực hồ Dầu Tiếng 1.3 MỤC TIÊU-NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI Với mục tiêu đánh giá chất lượng nước hồ Dầu Tiếng thông qua công...
 • 55
 • 542
 • 1

Sử dụng công cụ GIS trong đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí đô thị Hà Nội

Sử dụng công cụ GIS trong đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí đô thị Hà Nội
... chịu tác động chất ô nhiễm với mức độ • Sử dụng GIS đánh giá tổng hợp chất lượng không khí N hư đề cập, sử dụng phương pháp đánh giá tổng hợp chất lượng không khí truyền thống ( đánh giá theo tiêu ... chất lượng môi trường không khí Nội M m ột hướng nghiên cứu đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí: có tính đến số yếu tố môi trường khác có ảnh hưởng đến chất lượng không khí Kết ... TRONG ĐÁNH GIÁ TổNG HỢP CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ ĐÔ THỊ• HÀ NỘI • ■ • 3.1 PHƯƠNG PHÁP TÍNH VÀ c sở s ố LIỆU Trong khuôn khổ đề tài, nghiên cứu dừng việc đánh giá bước đầu chất lượng m ôi trường không...
 • 44
 • 235
 • 0

Ứng dụng công nghệ GIS hình SWAT đánh giá hàm lượng DO có trong nước mặt lưu vực sông đak bla tỉnh kon tum

Ứng dụng công nghệ GIS và mô hình SWAT đánh giá hàm lượng DO có trong nước mặt lưu vực sông đak bla tỉnh kon tum
... tài nghiên cứu “ Ứng dụng công nghệ GIS hình SWAT đánh giá hàm lượng DO nước mặt lưu vực sông Đak -Bla tỉnh Kon Tum SVTH: ĐINH THỊ KIM THOA LỚP : LĐH4QM ĐỒ ÁN MÔ HÌNH HÓA MÔI TRƯỜNG CHƯƠNG ... GIỚI THIỆU MÔ HÌNH SWAT 1.1.Tiến trình thực SWAT Mục tiêu đề tài đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông Đak -Bla nên đề tài ứng dụng hình SWAT vào nghiên cứu Dữ liệu đầu vào hình SWAT bao ... công trình thuỷ lợi, giao thông Kiến nghị hình SWAT cách tiếp cận đánh giá chất lượng nước hiệu cho lưu vực lưu vực sông Đak -Bla Với kết đánh giá trên, hỗ trợ việc quản lý, sử dụng nguồn nước...
 • 11
 • 62
 • 0

Sử dụng công nghệ GIS để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Sử dụng công nghệ GIS để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
... để thành lập đồ trạng sử dụng đất Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: đề tài tiến hành nghiên cứu Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình ... thực trạng việc xây dựng đồ trạng sử dụng đất địa bàn - Tìm hiểu khả ứng dụng phần mềm thành lập đồ trạng sử dụng đất - Thành lập lưới khống chế xây dựng đồ trạng sử dụng đất khu vực Lộc Thủy, ... trạng sử dụng đất dạng số 2.1.1.Khái niệm Bản đồ trạng sử dụng đất dạng số đồ số hóa từ đồ trạng sử dụng đất thành lập công nghệ số 2.1.2 Đặc điểm đồ trạng sử dụng đất dạng số Bản đồ số chứa...
 • 75
 • 1,094
 • 3

TIỂU LUẬN Ứng dụng công nghệ sinh học trong sinh sản

TIỂU LUẬN Ứng dụng công nghệ sinh học trong sinh sản
... tiểu luận: Nhóm 10 ỨNG DỤNG CNSH TRONG SINH SẢN Hình 1: Kiểm tra mẫu kính hiển vi điện tử 1.1.1.2 Vaccin tái tổ hợp Có hướng công nghệ rADN ứng dụng để phát triển vaccin virus sống mới: Ứng dụng ... dịch bẩm sinh Một số công trình nghiên cứu cho thấy globulin miễn dịch có tác dụng điều trị dị ứng GVDH: Trần Thị Phương Nhung 13 Bài tiểu luận: Nhóm 10 ỨNG DỤNG CNSH TRONG SINH SẢN Việc sử dụng ... thách thức y học GVDH: Trần Thị Phương Nhung 21 Bài tiểu luận: Nhóm 10 ỨNG DỤNG CNSH TRONG SINH SẢN Việc chế tạo trái tim nhân tạo thay cho trái tim sinh học người thách thức y học đại Lợi ích...
 • 41
 • 835
 • 2

tiểu luận sử dụng công cụ geospatial để đánh giá tiềm năng sinh khối từ phụ phẩm của sắn (cassava crop residues) của tỉnh hải dương

tiểu luận sử dụng công cụ geospatial để đánh giá tiềm năng sinh khối từ phụ phẩm của sắn (cassava crop residues) của tỉnh hải dương
... Phần 2: Tiềm sinh khối từ phụ phẩm sắn tỉnh Hải Dương 2.1 Thống kê sản lượng sinh khối từ phụ phẩm sắn Hình 2.1 lược đồ mô tả sản tiềm lượng sinh khối từ phụ phẩm sắn Hải Dương Từ lược đồ ... điện từ lượng sinh khối 3.2 Kiến nghị +Do Hải Dương phụ phẩm từ sắn tỉnh Hải Dương dùng phụ phẩm khác phụ phẩm lúa gạo Hải Dương tiềm phụ phẩm thêm Hải Dương tỉnh có giao thông thuận tiện để ... lượng sinh khối từ phụ phẩm sắn thấp nên ta kết luân tỉnh Hải Dương tiềm lượng sinh khối từ phụ phẩm sắn + Ta có: bảng dự kiến tiềm sản lượng sinh khối từ phụ phẩm ngô 12 huyện(thị xã,thành phố) tỉnh...
 • 9
 • 187
 • 0

tiểu luận ứng dụng công nghệ enzyme xử lý ô nhiễm môi trường

tiểu luận ứng dụng công nghệ enzyme xử lý ô nhiễm môi trường
... quan ô nhiễm môi trường Thực trạng ô nhiễm môi trường VN Cơ sở việc ứng dụng công nghệ enzyme Các enzyme xử môi trường III Ứng dụng cụ thể phát sử dụng công nghệ E-Pr xử ô nhiễm môi trường ... hóa này” IV Kết luận Công nghệ Enzyme ngành công nghệ quan trọng bảo vệ môi trường Áp dụng công nghệ Enzyme xử ô nhiễm môi trường không tạo sản phẩm phụ ảnh hưởng đến môi trường • Nhìn chung ... Enzyme xử môi trường chúng em thực thảo luận : Ứng dụng công nghệ enzyme vào xử ô nhiễm môi trường • Các dạng ô nhiễm Ô nhiễm không khí: Việc xả khói chứa bụi chất hóa học vào bầu không...
 • 52
 • 828
 • 2

Tiểu luận: Ứng dụng công nghệ sinh học môn nhập môn công nghệ sinh học

Tiểu luận: Ứng dụng công nghệ sinh học môn nhập môn công nghệ sinh học
... Phẩm Khoa Công Nghệ Trang16 Môn Nhập Môn Công Nghệ Sinh Học GVHD:Bùi Thái Hằng SV tổng hợp:Phan Thị Thảo Hiếu Lớp :06S Sản xuất diesel sinh học từ phụ phẩm động vật [04/12/2005 - Sinh học Việt ... Thực Thực Phẩm Khoa Công Nghệ Trang21 Môn Nhập Môn Công Nghệ Sinh Học GVHD:Bùi Thái Hằng SV tổng hợp:Phan Thị Thảo Hiếu Lớp :06S Trung Tâm Tri thức toàn cầu công nghệ sinh học trồng Tài liệu phổ ... (Ảnh: Discovery)  cho đất  Chế phẩm sinh học giữ ẩm Viện Công nghệ Sinh học (Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam) nghiên cứu sản xuất thành công chế phẩm sinh học giữ ẩm cho đất có tên Lipomycin-M...
 • 23
 • 453
 • 0

tiểu luận ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý mua hàng và quản lý kho tại công ty cổ phần nông dược hai

tiểu luận ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý mua hàng và quản lý kho tại công ty cổ phần nông dược hai
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÀI TIỂU LUẬN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ MUA HÀNG VÀ QUẢN LÝ KHO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI GVHD : ThS Nguyễn Văn Năm ... thông tin quản mua hàng công ty Cổ phần nông dược HAI 3.1 Tổng quan qui trình mua hàng - Công ty mua hàng từ nguồn nước nhập - Sau tổng quan qui trình mua hàng Công ty cổ phần nông dược Hai: ... trình công ty, tập trung giới thiệu Ứng dụng Công nghệ thông tin Quản mua hàng Quản kho Công ty cổ phần Nông Dược Hai Với đề tài này, hy vọng làm rõ vai trò lợi ích công nghệ thông tin...
 • 36
 • 879
 • 4

Tiểu luận ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghệ thực phẩm

Tiểu luận ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghệ thực phẩm
... dầu thực phẩm, cho nguồn đạm thực vật phục vụ nhu cầu nước chấm người tiêu dung mặt hang có giá trị xuất lớn từ khô dầu lạc chế biến thành bột bánh, kẹo, bột dinh dưỡng phẩm chất tốt, loại có phẩm ... nhớt - thấp, có hương thơm mùi vị hạt dẻ Dầu đậu phộng có nhiều công dụng, dùng chủ yêu làm dầu thực phẩm, sẩn xuất bơ nhân tạo, dầu cứng v.v… Ngoài dung sản xuất xà phòng, sản xuất - axid oleic ... thường sử dụng loại máy ép vít với cấu khác Để làm sáng tỏ trình khai thác dầu phương pháp ép, ta nghiên cứu vấn đề sau:  Cơ chế trình ép: TH Công nghệ sản xuất dầu thực vật Nhóm Khi ép, tác dụng...
 • 11
 • 135
 • 0

Xây dựng hệ thống quản lý và cảnh báo dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng ở bạc liệu sử dụng công nghệ GIS

Xây dựng hệ thống quản lý và cảnh báo dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng ở bạc liệu  sử dụng công nghệ GIS
... NG T VÀ QU N LÝ T AI o0o -XÁC NH N C A B tài: XÂY D NG H GIA C M, L MÔN KHOA H C T VÀ QU N LÝ T AI TH NG QU N LÝ VÀ C NH BÁO D CH CÚM M M LONG MÓNG T NH B C LIÊU - S D NG CÔNG NGH GIS ... không gian, có th áp ng yêu c u qu n c s$ d li u lo i d&ch b nh ch n nuôi gia súc gia c m Do ó tài Xây d%ng h& th'ng qu n c nh báo d(ch cúm gia c)m, l* m+m long móng * B,c Liêu - s- d.ng công ... N XÉT C A GIÁO VIÊN H tài: XÂY D NG H GIA C M, L NG D N TH NG QU N LÝ VÀ C NH BÁO D CH CÚM M M LONG MÓNG T NH B C LIÊU - S D NG CÔNG NGH GIS Do sinh viên: L p qu n Thành Nam t K29 thu c khoa...
 • 110
 • 103
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận ứng dụng công nghệ thông tintiểu luận ứng dụng công nghệ sinh họctiểu luận ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp việt namáp dụng công nghệ mới vào quản lý phân phối lưu chuyển hàng hóa thanh toánsử dụng công cụ table 2 chiều để phân tích độ nhạyứng dụng công nghệ gis nghiên cứu biến động sử dụng đấtsu dung cong nghe thong tin vao bai luyen tap hoa 9ích lợi của sử dụng công nghệ thông tin trong trường tiểu họcluận văn về định tuyến và gán bước sóng trong mạng quang sử dụng công nghệ gmplsthứ nhất công ty interlogistics nên sử dụng công nghệ thông tin vào hệ thống quản lý phương tiện vận tải kho hàng1 cơ sở lý luận về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ khoa họcsử dụng công nghệhạn chế sử dụng công nghệ thông tinsử dụng công nghệ nortontiểu luận sử dụng lao độngbài toán Parabol và các vấn đề liên quanLuận án tiến sĩ nghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano fe và feb bằng phương pháp mô hình hóa (tt)Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu HA, HA f, β TCP, β TCP sr pha tạp eu, er, dy và mn (tt)Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng kĩ thuật (tt)Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám xác định lượng nước bốc hơi do bức xạ mặt trời tại lưu vực sông cầu (tt)Công phá vật lí trong thi thpt quốc giaBài tập môn giới và phát triển chủ đề : Bạo Lực gia đìnhBài luận CTXH với người nghèophát triển sản phẩm CNSH Nước ép cam bổ sung Collagenphần lý do chọn đề tài mẫu trong Nghiên cứu khoa học xã hộiBài luận môn CTXH với người nghiện HIV và ma túyĐại hội cổ đông | MBBank Thong tin ung vien9 TTr bieu quyet van de DHCD 2016Bài báo trong nước | Hanoi University of Science, VNUĐề tài cấp Nhà nước 2011-2015.Đại hội cổ đông | MBBankBáo cáo thường niên - Tài liệu biểu mẫuQuyết định 3839 Quy định Quản lý đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN15. Quyết định 5104 Ban hành hướng dẫn tổ chức thực hiện đề tài cấp cơ sởQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU