SƠ đồ lớp 11a5 TRƯỜNG THPT LAI VUNG 2

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT LAI VUNG I doc

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT LAI VUNG I doc
... 20 Nguyên tố Y có số hiệu nguyên tử 16 X Y hình thành hợp chất: A XY v i liên kết cộng hoá trị B X3Y v i liên kết ion C X2Y v i liên kết ion D XY v i liên kết ion Câu 12 : Oxit cao nguyên tố R có ... lượng mu i khan có kh i lượng lớn kh i lượng hỗn hợp kim lo i ban đầu 14 .2g Hai kim lo i cho (Na =11 , Mg =12 ; Ba =13 7, Be=9, K=39): A Na-K B Mg-Ba C Mg-Ca D Be-Mg Câu 30: Phát biểu sau sai? A Phân ... Câu 4: Cho 10 g hỗn hợp hai kim lo i kiềm tan hoàn tòan vào 10 0ml H2O (d=1g/ml) thu dung dịch A 2.24 lít khí (đkc) Kh i lượng dung dịch A : A 11 .7 g B 10 9.8 g C 9.8 g D 11 0 g Câu 5: Cho nguyên...
 • 7
 • 218
 • 0

SỔ CHỦ NHIỆM LỚP 11A5 TRƯỜNG THPT DƯƠNG TỰ MINH

SỔ CHỦ NHIỆM LỚP 11A5 TRƯỜNG THPT DƯƠNG TỰ MINH
... cng ca k I v k II 10 Kế hoạch chủ nhiệm Lớp 11A5 Năm học 2012 - 2013 (Từ ngày 15/10/2012 đến ngày 04/11/2012) - Giáo viên hớng dẫn chủ nhiệm : Cô Nguyễn Thị Tuyết Hồng ... T CHC LP - Danh sỏch hc sinh lp 11A5 - Trng THPT Dng T Minh - Danh sỏch lp chia theo t - Danh sỏch Ban i din hi cha m hc sinh - Danh sỏch cỏn b lp - S lp hc 11A5 - Danh sỏch giỏo viờn b mụn ... 1982: Trng PT Cụng nghip Thỏi Nguyờn + Nm 1982 - 1992: Trng THPT va hc va lm Thỏi Nguyờn + T thỏng nm 1997 ti nay: Trng THPT Dng T Minh Nh trng ó tri qua nhiu mụ hỡnh o to: Ph thụng chuyờn nghip,...
 • 48
 • 381
 • 1

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT MÔN NGỮ VĂN

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT MÔN NGỮ VĂN
... THÀNH PHỐ ……… MÃ ĐỀ: 106 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT NĂM HỌC: 2015 – 2016 Môn: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Câu (2,0 điểm) Đọc văn sau trả lời ... tên thí sinh: ……………………………………………… Số báo danh: …………………………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH / THÀNH PHỐ ……… MÃ ĐỀ: 103 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT NĂM HỌC: 2015 – 2016 Môn: NGỮ VĂN Thời ... tên thí sinh: …………………………………………… Số báo danh: ……………………………… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH / THÀNH PHỐ ……… MÃ ĐỀ: 104 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT NĂM HỌC: 2015 – 2016 Môn: NGỮ VĂN Thời...
 • 9
 • 748
 • 3

Biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với công tác chủ nhiệm lớptrường THPT Trung Văn - Từ Liêm - Hà Nội

Biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với công tác chủ nhiệm lớp ở trường THPT Trung Văn - Từ Liêm - Hà Nội
... tài: Biện pháp quản Hiệu trưởng công tác chủ nhiệm lớp trường THPT Trung Văn - Từ Liêm - Nội Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp quản CTCN lớp Hiệu trưởng trường THPT Trung Văn ... THPT Trung Văn CTCN lớp trường THPT Trung Văn - Từ Liêm - Nội 4.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản Hiệu trưởng trường THPT Trung Văn CTCN lớp trường THPT Trung Văn - Từ Liêm - Nội Giới ... với công tác chủ nhiệm lớp trường THPT cụ thể địa bàn Nội ở trường THPT Trung Văn - huyện Từ Liêm 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 1.2.1 Quản 1.2.1.1 Khái niệm quản...
 • 104
 • 237
 • 0

mẫu đồ lớp học cho trường THPT

mẫu sơ đồ lớp học cho trường THPT
... SƠ ĐỒ LỚP 10D2 NĂM HỌC: 2015– 2016 BÀN GIÁO VIÊN BẢNG CỬA VÀO ...
 • 2
 • 2,989
 • 147

ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ 1 Năm học:2012-2013 TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 Môn :TOÁN 10 doc

ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ 1 Năm học:2012-2013 TRƯỜNG THPT LAI VUNG 1 Môn :TOÁN 10 doc
... HẾT KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Năm học: 2 012 -2 013 Môn thi: TOÁN 10 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT (Hướng dẫn chấm gồm có trang) Đơn vị đề: THPT LAI VUNG Câu Nội dung yêu cầu PHẦN CHUNG Câu I (1, 0 ... 1: Theo chương trình chuẩn 2 x −3 y =1 Câu Va hpt ⇔ (2,0 đ) −2 x − y = −6 7 y = ⇔ 2 x −3 y =1 11  x =  ⇔ y =   Câu VIa (1, 0 đ) Áp dụng bất đẳng thức Côsi ta có: a a 1+ ≥ b b b b 1+ ... * Gọi I ( x;y ) : −2 +  =− x =   y = +1 =1   Vậy I ( -1; ) Gọi G ( x;y ) trọng tâm ∆ABC Vậy G ( -1/ 3; 5/3) −2 + +1  = 1 / x =   y = +1 +3 = /   0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25...
 • 5
 • 319
 • 0

ĐỀ THI DIỄN TẬP TỐT NGHIỆP THPT Năm học : 2010 – 2011 Môn: Tiếng Anh - Trường THPT Lai Vung I potx

ĐỀ THI DIỄN TẬP TỐT NGHIỆP THPT Năm học : 2010 – 2011 Môn: Tiếng Anh - Trường THPT Lai Vung I potx
... Organization B World Health Organization C World Health Organizing D World Healthful Organization 29 After he his English course, he went to Britain to continue his study A finish B finishes ... study A finish B finishes C finished D had finished 30 I saw a bus this morning driver of bus was a woman A The the B The a C A the D A a III Reading: A Choose the answer (A,B,C, ... Anna: You really have a beautiful dress, Barbara Barbara: Thank you, Anna A This is your pity B That’s a nice compliment C No, thanks D Yes, it was terrible 26 Which organization is to...
 • 4
 • 180
 • 0

HỆ THỐNG KIẾN THỨC SINH HỌC 12 TRƯỜNG THPT LAI VUNG I_6 pdf

HỆ THỐNG KIẾN THỨC SINH HỌC 12 TRƯỜNG THPT LAI VUNG I_6 pdf
... cộng gộp → tỉ lệ KH theo hệ số số hạng triển khai nhị thức Newton (A+a)n II XÁC ĐỊNH SỐ CẶP GEN TƯƠNG TÁC (Để nhận định quy luật di truyền) - Thường dựa vào kết phân tính hệ lai → số kiểu tổ hợp ... aabb) thuộc tỉ lệ: :7 Kiểu át chế có tỉ lệ KG: 12 : : 1; 13 : 3; : : a Át chế gen trội hình thành KH: 12 : : (A-B- = A-bb) ≠ aaB- ≠ aabb thuộc tỉ lệ: 12 : : b Át chế gen trội hình thành KH: 13 : ... 12 xám : đen : 12 xám : đen : TÁC ĐỘNG CỘNG GỘP: a Khái niệm: Tác động cộng gộp kiểu tác động nhiều gen, dó gen đóng góp phần vào phát triển tính trạng b Thí nghiệm: Lai giống lúa...
 • 13
 • 255
 • 1

HỆ THỐNG KIẾN THỨC SINH HỌC 12 TRƯỜNG THPT LAI VUNG I_5 ppsx

HỆ THỐNG KIẾN THỨC SINH HỌC 12 TRƯỜNG THPT LAI VUNG I_5 ppsx
... 376 xám ngắn : 375 đen dài : 124 xám dài : 125 đen ngắn Giải Xám dài đen ngắn KH TĐC tạo ra: → Tần số HVG = 124 125 376  375  124 125 100 = 25% Trong phép lai khác Giải đại số - Đặt P: ... VỊ GEN Trong phép lai phân tích: Tần số HVG p = Số cá thể hình thành TĐC : Tổng số cá thể nghiên cứu) x 100% Ví dụ: Lai phân tích ruồi thân xám cánh dài thuộc KG đối Ab aB hệ lai gồm 376 xám ngắn ...   100 2 p = 40% IV CÁCH NHẬN ĐỊNH QUY LUẬT DI TRUYỀN Dựa vào phép lai phép lai phân tích - Tìm tỉ lệ phân tính KH hệ lai loại tính trạng - Nhân tỉ lệ KH riêng loại tính trạng với Nếu kết...
 • 11
 • 217
 • 0

HỆ THỐNG KIẾN THỨC SINH HỌC 12 TRƯỜNG THPT LAI VUNG I_4 doc

HỆ THỐNG KIẾN THỨC SINH HỌC 12 TRƯỜNG THPT LAI VUNG I_4 doc
... phép lai phân tích Không xét riêng loại tính trạng mà phải dựa vào kết phép lai để xác định tỉ lệ thành phần gen loại giao tử sinh → KG cá thể IV CÁCH NHẬN ĐỊNH QUY LUẬT DI TRUYỀN Căn vào phép lai ... lai thứ cà chua: đỏ thân cao với đỏ thân thấp thu 37,5% đỏ thân cao : 37,5% đỏ thân thấp : 12, 5% vàng thân cao, 12, 5% vàng thân thấp Biết tính trạng gen quy định Giải - Xét riêng tính trạng hệ ... Giải - Xét riêng tính trạng hệ con: + (37,5% + 37,5% ) đỏ : ( 12, 5% + 12, 5%) vàng = đỏ : vàng + ( 37,5% + 12, 5% ) cao : (37,5 % + 12, 5%) thấp = cao : thấp - Nhân tỉ lệ (3 đỏ : vàng ).(1 cao :...
 • 11
 • 205
 • 0

HỆ THỐNG KIẾN THỨC SINH HỌC 12 TRƯỜNG THPT LAI VUNG I_3 ppt

HỆ THỐNG KIẾN THỨC SINH HỌC 12 TRƯỜNG THPT LAI VUNG I_3 ppt
... đồng hợp hay dị hợp - Nếu hệ lai sinh đồng tính thể có kiểu hình trội có kiểu gen đồng hợp - Nếu hệ lai sinh phân tính thể có kiểu hình trội có kiểu gen dị hợp VD: Lai phân tích đậu hạt vàng ... tính: Khi cho thể lai F1 tự thụ phấn giao phấn F2 có phân li kiểu hình theo tỉ lệ xấp xỉ trội:1 lặn Giải thích định luật: a Theo Menden: Thế hệ lai F1 không sinh giao tử lai sinh giao tử khiết ... tương phản VD: Pt/c: vàng x xanh c Sử dụng thống kê toán học số lượng lớn cá thể lai để phân tích quy luật di truyền từ P → F Lai phân tích: Là phép lai thể mang tính trang trội với thể mang tính...
 • 11
 • 180
 • 1

HỆ THỐNG KIẾN THỨC SINH HỌC 12 TRƯỜNG THPT LAI VUNG I_2 pdf

HỆ THỐNG KIẾN THỨC SINH HỌC 12 TRƯỜNG THPT LAI VUNG I_2 pdf
... số a amin tự cần dùng để cấu thành phân tử prôtêin (tham gia vào cấu trúc prôtêin để thực chức sinh học) là: Số a amin tự cần dùng để cấu thành prôtêin hoàn chỉnh: Số aap = N -2 = rN -2 Giải mã ... rN  aatd = Số P ( - 1) = Kn ( - 1) - Tổng số a amin tham gia cấu trúc prôtêin để thực chức sinh học (không kể a.amin mở đầu): rN  aaP = Số P ( - ) II TÍNH SỐ PHÂN TỬ NƯỚC VÀ SỐ LIÊN KẾT PEPTIT ... giải phóng = số phân tử prôtêin rN -2 - Khi chuỗi polipeptit rời khỏi riboxom tham gia chức sinh học axit amin mở đầu tách mối liên kết peptit với axit amin không số liên kết peptit thực tạo...
 • 11
 • 211
 • 1

ĐỀ TRẮC NGHIỆM 1 - Trường THPT Lai Vung I ppsx

ĐỀ TRẮC NGHIỆM 1 - Trường THPT Lai Vung I ppsx
... live in cities City .(39) cause water pollution when they are poured into waterways These wastes (40) fish and make some areas unfit for swimming In addition, many large ( 41) have difficulty ... automobile III WRITING: @ Choose an underlined part which is an error of the sentence: 26 The man whom helped you yesterday is a television reporter A B C D 27 Measles are one of the infectious diseases ... have difficulty in disposing of their garbage The amount of (42) grows each year, but places to put it are filling up Citizens, government, industries, scientists, and business people must...
 • 4
 • 163
 • 0

ĐỀ TRẮC NGHIỆM 1 - Trường THPT Lai Vung I doc

ĐỀ TRẮC NGHIỆM 1 - Trường THPT Lai Vung I doc
... live in cities City .(39) cause water pollution when they are poured into waterways These wastes (40) fish and make some areas unfit for swimming In addition, many large ( 41) have difficulty ... automobile III WRITING: @ Choose an underlined part which is an error of the sentence: 26 The man whom helped you yesterday is a television reporter A B C D 27 Measles are one of the infectious diseases ... have difficulty in disposing of their garbage The amount of (42) grows each year, but places to put it are filling up Citizens, government, industries, scientists, and business people must...
 • 4
 • 139
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH 12 -Trường THPT Lai Vung 2 - Mã đề: 001 potx

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH 12 -Trường THPT Lai Vung 2 - Mã đề: 001 potx
... (26 - 30), có từ / cụm từ gạch dưới, xác định chỗ sai: 26 Yesterday evening while I was watching T.V, Maru pays me a visit A B C D 27 .Most women used to stay at home and done homework A B C D 28 .A ... D on 20 .Neither he nor you wrong A is B be C are D was 21 .He is studying hard these days to his friends A keep pace with B lose touch with C take care of D take advantage of 22 .He ... much 23 He didn’t his lessons before the tests, so he got bad results A get up B.remove C go over D go out 24 .Smoking is not good for your A health B beam C business D conservation 25 .They...
 • 4
 • 202
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sơ đồ tổ chức nhà trường thcssơ đồ tổ chức nhà trườnghồ sơ đánh giá chuẩn hiệu trưởng thptsơ đồ mô hình giao tiếp qua lạisơ đồ bộ máy nhà trườngsơ đồ cấu trúc thị trường tài chínhbài viết số 1 lớp 10 đề 3sơ đồ nhà máy nhiệt điện phả lạicách sử dụng đồng hồ so đo lỗsơ đồ tổ chức của trường đại họcsơ đồ tổ chức của trường tiểu họcsơ đồ tổ chức của trường mầm nonsơ đồ tổ chức thị trường chứng khoán việt namsơ đồ tư duy hoạch định tương laisơ đồ định vị thị trườngcác bài văn miêu tra về thầy cô giáo hay nhấtĐỘC TỐ THỰC PHẨM HYDROCACBON THƠMPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử. Tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Hải VânPhát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Đăk Lắk.PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ MINH GIẢI ĐVLGK XÁC ĐỊNH ĐỘ RỖNG VÀ ĐỘ ÀO HÒA NƯỚCBài 22. p-ph, nhBài 20. k, khPhát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh GiaPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ MINH GIẢI DVLGK PHƯƠNG TRÌNH ARCHIEKhái niệm số thập phânBài 26. Con gàTrọn bộ tài liệu file word lời giải chi tiết 2018PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ PHƯƠNG PHÁP MẬT ĐỘ PHƯƠNG PHÁP NƠTRON PHƯƠNG PHÁP ÂM HỌCPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁCHoi huong ngau thumiêu tả về người bà kính yêu của emCHUYÊN ĐỀ THAY ĐỔI TẦN SỐ TÌM CỰC TRỊGIÁO ÁN LỚP 6 ( THI GV GIỎI)Bài 14. Thực hành: Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hạiBài 12. Sâu, bệnh hại cây trồng