117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

117 Cau chuyen ke ve tam guong Dao Duc Ho Chi Minh

117 Cau chuyen ke ve tam guong Dao Duc Ho Chi Minh
... vàng) Bác bảo: - Chú chuyển số tiền cho Bộ Tổng tham mu nói: quà Bác tặng để mua nớc cho anh em chi n sĩ trực phòng không uống, cho chi n sĩ Ba Đình, mà cho tất chi n sĩ trực mâm pháo khắp miền Bắc ... toàn cho chi n sĩ chi n đấu! Sau Bác bảo đồng chí Vũ Kỳ lấy sổ tiết kiệm Bác, xem tiền tiết kiệm Bác Tại Bác có tiền tiết kiệm? Lơng Bác cao nớc, nhng hàng tháng đủ tiêu Mọi chi phí cho sinh ho t ... thêm sau cho đọc tiếp Kể chuyện Bác Hồ Sđd, T.4,tr.17 [95.] Các để Bác thuyết minh cho Khi ho t động chi n khu Việt Bắc, Bác thờng xem phim đồng chí phục vụ quan Đó phút, Bác cháu thoải mái sau...
 • 65
 • 8,403
 • 30

Tài liệu NHỮNG CHUYỆN KỂ VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH pdf

Tài liệu NHỮNG CHUYỆN KỂ VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH pdf
... NHỮNG CHUYỆN KỂ VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH (Kèm theo kế hoạch số - KH/, ngày / /2007 Hội thi “Báo cáo viên giỏi kể chuyện gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công ty TNHH ... “117 chuyện kể gương đạo đức Hồ Chí Minh Trung tâm thông tin công tác tư tưởng - Ban Tuyên giáo Trung ương, Hà nội-2007 để sử dụng Hội thi “Báo cáo viên giỏi kể chuyện gương đạo đức Hồ Chí Minh ... thứ tự câu chuyện “117 chuyện kể gương đạo đức Hồ Chí Minh Trung tâm thông tin công tác tư tưởng - Ban Tuyên giáo Trung ương biên tập 1- [6.] Tôi người cộng sản này! Bác Hồ chúng ta, từ sau bỏ...
 • 70
 • 3,123
 • 19

NHỮNG CHUYỆN KỂ VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH pot

NHỮNG CHUYỆN KỂ VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH pot
... Theo Nguyễn Việt Hồng Một số lời dạy mẩu chuyển gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2007, tr.76 [107.] Thi đua lòng yêu nước thắng Những ảnh Bác Hồ biết đến ngày ... - Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh biên soạn, Nhà xuất Chính trị quốc gia ấn hành năm 1996, trang 334, có đoạn: “Ngày 27 tháng năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe hai đồng chí: Đức Anh Chu Huy Mân ... nhi đồng Bác Hồ Chí Minh … Ngày ấy, chị đời nhà hộ sinh làng thuộc ngoại ô Pa-ri Lúc giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh có mặt đất Pháp với tư cách -10- thượng khách Chính phủ Pháp Báo chí xuất Thủ đô...
 • 68
 • 2,655
 • 7

117 CÂU TRUYỆN KỂ VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

117 CÂU TRUYỆN KỂ VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
... tháng năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe hai đồng chí: Đức Anh Chu Huy Mân báo cáo công việc, sau Ngời mời hai đồng chí lại ăn cơm với Ngời Sáng hôm ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu Hội ... cháu Bác Hồ tất nớc giới, tập hợp lại để giơng cao cờ Hồ Chí Minh tiến lên thắng lợi Cháu Bác Hồ Bác Hồ cháu Ngời suy nghĩ tuổi trẻ chúng ta, Hồi tởng Vũ Kỳ, Sđđ,T.2.tr.186 6- [38.] Bác Hồ đến ... Bác Hồ với chiến sĩ, tập Nxb QĐND, Hà Nội, 2001 [76.] Không đợc vào Sách Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, tập 10, Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê nin t tởng Hồ Chí Minh biên soạn, Nhà xuất Chính...
 • 38
 • 3,741
 • 8

117 CÂU TRUYỆN KỂ VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 2.

117 CÂU TRUYỆN KỂ VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 2.
... tởng viết ông viết lại khác Tất đức tính Hồ Chí Minh bao gồm cử bé nhỏ Chủ tịch Hồ Chí Minh ghét thói khoa trơng, văn vẻ Mỗi diễn văn ông học nhỏ kết luận ý kiến đạo đức Bởi ý tởng -23- giản đơn ... Theo Nguyễn Việt Hồng Một số lời dạy mẩu chuyển gơng đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2007, tr.76 [107.] Thi đua lòng yêu nớc thắng Những ảnh Bác Hồ biết đợc đến ngày ... liêm, chính, chí công vô t, Bác dạy phải làm gơng trớc Bác dạy phải nêu cao đạo đức cách mạng Có cán nghĩ đạo đức cách mạng để áp dụng công tác Bản thân tôi, đợc gần Bác thấy ăn cơm, Bác dạy cho đạo...
 • 33
 • 3,489
 • 8

Đề cương dự thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đề cương dự thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
... -Hai chuyện đời kháng chiến chống Pháp -Một chuyện đời năm 1953 -Chuyện sau dời năm 1956 II : Thân Bài 1- Cụ thể: *Nội dung: Sinh thời,Bác Hồ yêu nhất, ghét nhất? Kể khó trả lời cho ... sung sớng tất ngời Về sau, anh em đợc biết:giữa lúc Bác chuẩn bị đến thăm lớp trời đổ ma to Các đồng chí làm việc bên cạnh Bác đề nghị cho báo hoãn đến buổi khác Có đồng chí đề nghị cho chuyển ... III: Kết luận ý nghĩa học đạo đức rút từ câu chuyện *ý nghĩa : Câu chuyện để lại cho đời sau học quý giá thực hành tiết kiệm chống lãng phí Dù phần ba kỉ Bác xa, song câu chuyện làm nghẹn ngào,...
 • 5
 • 25,226
 • 379

THI KỂ CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

THI KỂ CHUYỆN VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
... lo ngại, nguy xem thường lãnh đạo Đảng Nhà nước Chính mà vận động “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh ban Chấp hành Trung Ương Đảng phát động việc làm thi t thực cấp bách nhằm bồi dưỡng ... khăn, thi t thòi thân để lo cho nhân dân, lo cho đất nước Bản thân ghi nhớ lời dạy Bác coi hành trang cần thi t cho Và chúng ta, người xây dựng chương trình hành động học tập làm theo gương đạo đức ... son Mong manh áo vải hồn muôn trượng Hơn tượng đồng phơi lối mòn” Những vần thơ nhà thơ Tố Hữu khép lại phần thi kể chuyện Tôi, cảm ơn quí vị đại biểu, ban giám khảo, đồng chí ý lắng nghe Xin...
 • 2
 • 7,199
 • 112

Tài liệu Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh pptx

Tài liệu Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh pptx
... giới Thì đòi hỏi người Việt Nam cần phải học tập, làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Có vậy, Bài dự thi "Kể chuyện gương đạo đức Hồ Chí Minh" ======================================== bảo tồn phát ... "tâm" nghề, ai sống làm việc theo gương đạo đức Hồ Chí Minh người "đưa đò" góp phần không nhỏ để đưa đất nước ngày giàu mạnh Xin lần nhắc lại gương đạo đức Hồ Chí Minh để hệ nhìn vào học tập làm ... Bài dự thi "Kể chuyện gương đạo đức Hồ Chí Minh" ======================================== Người biếu lụa cho cụ già xuân về, Người tặng quà trung thu cho em nhỏ,...
 • 4
 • 3,069
 • 64

Bộ câu hỏi hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức hồ chí minh

Bộ câu hỏi hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức hồ chí minh
... kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống tệ nạn xã hội, góp phần thực thắng lợi Nghị Đại hội X Đảng - Hội thi ' 'Kể chuyện gương đạo đức Hồ Chí Minh " hoạt ... hạnh phúc nhân dân Câu 12 Đồng chí trình bày nguyên tắc xây dựng đạo đức hội theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ? Trả lời: Hồ Chí Minh nêu lên nguyên tắc xây dựng đạo đức hội Người suốt đời ... đồng chí, nội dung đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung quan trọng ? Trả lời: Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng đạo đức mang chất giai cấp công nhân thấm nhuần tốt đẹp đạo đức...
 • 22
 • 4,136
 • 20

Báo cáo viên giỏi kể chuyện về tấm gương đạo đức hồ chí minh

Báo cáo viên giỏi kể chuyện về tấm gương đạo đức hồ chí minh
... tưởng Hồ Chí Minh biên soạn, Nhà xuất Chính trị quốc gia ấn hành năm 1996, trang 334, có đoạn: “Ngày 27 tháng năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe hai đồng chí: Đức Anh Chu Huy Mân báo cáo công ... ô Pa-ri Lúc giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh có mặt đất Pháp với tư cách thượng khách Chính phủ Pháp Báo chí xuất Thủ đô Pa-ri hoa lệ trang trọng in đầu trang chân dung Bác Hồ với hàng tít lớn trang ... Tất chúng ta, cháu Bác Hồ tất nước giới, tập hợp lại để giương cao cờ Hồ Chí Minh tiến lên thắng lợi nữa” Cháu Bác Hồ Bác Hồ cháu -18- Người suy nghĩ tuổi trẻ chúng ta, Hồi tưởng Vũ Kỳ, Sđđ,T.2.tr.186...
 • 100
 • 2,277
 • 9

Kịch bản hội thi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Kịch bản hội thi
... thi hội thi kể chuyện gương đạo đức Hồ Chí Minh hôm nay: (Đọc danh sách kèm theo) (Nam) Vâng! Xin tràng pháo tây thật lớn để cổ vũ, động viên bạn đến tham gia dự thi chương trình hội thi kể chuyện ... thi Giới thi u thí sinh tham gia dự thi Phần thi thí sinh Giao lưu văn nghệ Đại biểu phát biểu 10.Công bố kết hội thi 11.Trao giải hội thi 12.Tổng kết hội thi Khai mạc hội (Nam) Để hội thi tiến ... trị Đó lí hội thi hôm Giới thi u đại biểu (Nam) Về dự với hội thi chúng em hôm nay, xin trân trọng giới thi u:…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… (Nữ) Về dự với hội thi em hôm...
 • 3
 • 7,457
 • 22

kế hoạch kể chuyện theo sách về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

kế hoạch kể chuyện theo sách về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
... 60.000 đ - Tổng cộng : 300.000 đ Trên kế hoạch hội thi kể chuyện theo sách, chủ đế : học tập làm theo gương đạo đức HCM cấp trường năm học 2013 – 2014, yêu cầu đồng chí giáo viên phụ trách lớp lựa ... thêm hiệu thể thí sinh kể chuyện Nếu phần minh họa không gắn với nội dung kể nội dung lời kể không tính điểm phần minh họa Công tác chuẩn bị : Bộ phận thư viện lên kế hoạch triển khai đến lớp ... điểm ) - Câu giọng kể ( điểm ): Ngắt câu đúng, phát âm chuẩn, rõ ràng, rành mạch - Minh họa ( điểm ) : Động tác diễn đạt theo nội dung kể Động tác phải em thí sinh tham dự kể chuyện thực hiện,...
 • 3
 • 477
 • 0

Kế hoạch tổ chức cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Kế hoạch tổ chức cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
... Hồ Chí Minh, quan điểm Hồ Chí Minh đạo đức, vận dụng từ những học đạo đức Người vào sống đời thường Tài liệu - Thí sinh dự thi tự tìm tài liệu tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh phát hành, phổ biến ... c Phần thi trả lời câu hỏi phụ ( điểm 10, điểm tính hệ số 1) - Ngoài phần thi kể chuyện, thí sinh phải trả lời - câu hỏi phụ xung quanh chủ đề thân thế, nghiệp đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan ... phí tổ chức - Kinh phí tổ chức Hội thi lấy từ ngân sách công đoàn năm 2011 - Cụ thể sau: + Giải thưởng: 300.000 đ + Bồi dưỡng Ban giám khảo: 250.000 + Khánh tiết: 150.000 đ Trên kế hoạch tổ chức...
 • 2
 • 441
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chuyển kể về tấm gương đạo đức hồ chí minhchuyện kể về tấm gương đạo đức hồ chí minhnhững câu chuyện kể về tấm gương đạo đức hồ chí minh117 câu truyện kể về tấm gương đạo đức hồ chí minh 2kể về tấm gương đạo đức hồ chí minhtruyên kể về tấm gương đạo đức hồ chí minhbài kể về tấm gương đạo đức hồ chí minhchuyện ngắn về tấm gương đạo đức hồ chí minhđăk nông kể về tấm gương đạo đức hồ chí minh người thực việc thựckể chuyện về tấm gương đạo đức hồ chí minhbài viết về kể chuyện về tấm gương đạo đức hồ chí mìnhđề cương dự thi kể chuyện về tấm gương đạo đức hồ chí minh117 câu chuyện về tấm gương đạo đức hồ chí minhbộ câu hỏi hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức hồ chí minh117 mau chuyen ve tam guong dao duc ho chi minhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học