Tiểu luận xử lý đất bị ô nhiễm kim loại nặng

Nghiên cứu và lựa chọn giải pháp công nghệ để xử nước bị ô nhiễm kim loại nặng ( chì pb ) dùng làm nước sinh hoạt cho đồn biên phòng tại xã bản may, huyện hoàng su phì, tỉnh hà giang

Nghiên cứu và lựa chọn giải pháp công nghệ để xử lý nước bị ô nhiễm kim loại nặng ( chì pb ) dùng làm nước sinh hoạt cho đồn biên phòng tại xã bản may, huyện hoàng su phì, tỉnh hà giang
... kết Đề tài Nghiên cứu lựa chọn giải pháp công nghệ để xử nớc bị ô nhiễm kim loại nặng (chì - Pb) dùng làm nớc sinh hoạt cho đồn biên phòng x Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Giang Cơ quan ... nhiễm kim loại nặng (chì - Pb) dùng làm nớc sinh hoạt cho đồn biên phòng x Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Giang" nhằm mục đích đa giải pháp xử ô nhiễm kim loại nặng nớc sinh hoạt cho ngời ... đích (kể làm nớc tới cho nông nghiệp) Do đó, ban đầu đề tài đợc đặt "Nghiên cứu lựa chọn giải pháp công nghệ để xử nớc bị ô nhiễm kim loại nặng (chì - Pb) làm nớc tới cho nông nghiệp x Bản...
 • 154
 • 482
 • 0

Nghiên cứu khả năng ứng dụng thực vật thủy sinh dùng cho xử nước thải ô nhiễm kim loại nặng

Nghiên cứu khả năng ứng dụng thực vật thủy sinh dùng cho xử lý nước thải ô nhiễm kim loại nặng
... dung nghiên cứu: 1) Mục tiêu: • Lựa chọn số thực vật thủy sinh sẵn có Việt Nam có khả xử nước thải ô nhiễm kim loại nặng • Xây dựng mô hình thí nghiệm xử nước thải ô nhiễm kim loại nặng ... sử dụng thực vật thủy sinh lựa chọn 2) Nội dung: • Thu thập tải liệu thực vật thủy sinh khả xử kim loại nặng nước • Lựa chọn loại thực vật thủy sinh sẵn có Việt Nam • Khảo sát mức độ ô nhiễm ... nghiệm sử dụng thực vật thủy sinh xừ nước thải ô nhiễm kim loại nặng Mô hình đơn giản dễ thiết ke qui mô lớn Một sổ kiến nghị: Các kết khảo sát m ức độ ô nhiễm kim loại nặng nước thải cùa thành...
 • 53
 • 496
 • 0

Tiểu luận XỬ ĐẤT BỊ NHIỄM KIM LOẠI NẶNG

Tiểu luận XỬ LÝ ĐẤT BỊ NHIỄM KIM LOẠI NẶNG
... Xử Đất Bị Ô nhiễm Kim Loại Nặng THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2010 Mục lục Lời Mở Đầu………………………………3 Ô nhiễm môi trường đất ……………….5 Ô nhiễm kim loại nặng đất ………11 Các phương pháp xử đất bị ... vật Tuy nhiên khó loại bỏ kim loại khỏi môi trường Cách xử ô nhiễm kim loại nặng đất theo phương pháp truyền thống có giá cao với những vùng đất rộng bị ô nhiễm Cách xử được làm chỗ hay ... loại bỏ kim loại nặng một số loài thực vật, người ta đã bắt đầu ý đến khả sử dụng thực vật để xử môi trường một công nghệ môi trường đặc biệt Page Page Xử Đất Bị Ô nhiễm Kim Loại Nặng...
 • 23
 • 91
 • 0

Nghiên cứu công nghệ xử đất bị ô nhiễm bởi thuốc trừ sâu clo

Nghiên cứu công nghệ xử lý đất bị ô nhiễm bởi thuốc trừ sâu clo
... KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ĐẤT BỊ Ô NHIỄM THUỐC TRỪ SÂU CLO HỮU CƠ Thực theo hợp đồng “Đặt hàng sản xuất cung cấp dịch vụ nghiệp công nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ số 255.09.RD/HĐ-KHCN ... rãi giải pháp Nghiên cứu nhằm tìm công nghệ có tính ứng dụng, thay khắc phục nhược điểm công nghệ việc xử thuốc trừ sâu clo Việt Nam Nghiên cứu lựa chọn từ nhóm thuốc trừ sâu clo hợp chất đại ... thăm dò công nghệ xử DDT đất hydro nguyên sinh phòng thí nghiệm 1.5.1 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành nhằm thăm dò khả xử DDT đất công nghệ sử dụng hydro nguyên sinh với quy mô phòng...
 • 69
 • 1,282
 • 7

Tài liệu Tốc độ tiềm năng nitrat hoá (PNR) như một công cụ để thông báo độc tính trong đất bị ô nhiễm kim loại potx

Tài liệu Tốc độ tiềm năng nitrat hoá (PNR) như một công cụ để thông báo độc tính trong đất bị ô nhiễm kim loại potx
... mô hình nhỏ mô hình pH Mô hình sử dụng để nhận dạng độc tố đất đồng ruộng bị ô nhiễm hàm lượng C đất vượt tỷ lệ với mô hình hồi qui thích hợp Tất PNR nhỏ 15 mẫu đất bị ô nhiễm (bảng 2) Tất đất ... lượng khô) PNR đất phi kim loại bị acid hoá pH = 5,9 giảm 74%, ý nghĩa thấp đất phi kim loại pH = 6,6 Điều minh hoạ rõ ràng ảnh hưởng pH đất dựa vào nitrat hoá Sự ứng dụng kim loại, pH đất giảm ... bón kim loại cao, nitrat hoá hoàn thành (mẫu số 4) Hàm lượng nitrat đất ngày mẫu đất đối chứng 1, lớn đất cho kim loại vào (mẫu số 4) Khả thay đổi hầu hết giống kết độc tố kim loại dựa vào khoáng...
 • 6
 • 205
 • 0

ĐÁNH GIÁ VÀ MÔ PHỎNG SINH TRƯỞNG CỦA CÂY ĐƯỚC (Rhizophora apiculata Blume) TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẤT BỊ Ô NHIỄM KIM LOẠI Cr TẠI RỪNG NGÂP MẶN LONG THÀNH – ĐỒNG NAI

ĐÁNH GIÁ VÀ MÔ PHỎNG SINH TRƯỞNG CỦA CÂY ĐƯỚC (Rhizophora apiculata Blume) TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẤT BỊ Ô NHIỄM KIM LOẠI Cr TẠI RỪNG NGÂP MẶN LONG THÀNH – ĐỒNG NAI
... lượng kim loại Cr tích lũy đất, mật độ lên sinh trưởng Đước (Rhizophora apiculata Blume) sinh trưởng Đước đôi (Rhizophora apiculata Blume) điều kiện môi trường đất bị ô nhiễm Cr RNM Long Thành ... lượng Cr đất, mật độ ô đo tới sinh trưởng, phát triển Đước (Rhizophora apiculata) , đồng thời thực trình sinh trưởng Đước điều kiện môi trường bị ô nhiễm Đề tài Đánh giá sinh trưởng Đước (Rhizophora ... thực Đánh giá ảnh hưởng ô nhiễm kim loại Cr đất đến sinh trưởng Đước (Rhizophora apiculata Blume) Xây dựng phương trình sinh trưởng Đước (Rhizophora apiculata Blume) với điều kiện ô nhiễm Cr đất...
 • 55
 • 281
 • 0

Nước bị ô nhiễm kim loại nặng như thế nào? doc

Nước bị ô nhiễm kim loại nặng như thế nào? doc
... yếu gây ô nhiễm kim loại nặng trình đổ vào môi trường nước nước thải công nghiệp nước thải độc hại không xử lý xử lý không đạt yêu cầu Ô nhiễm nước kim loại nặng có tác động tiêu cực tới môi trường ... xử lý nước thải công nghiệp, quản lý tốt vật nuôi môi trường có nguy bị ô nhiễm nuôi cá, trồng rau nguồn nước thải Ô nhiễm nước biến đổi nói chung người chất lượng nước, làm nhiễm bẩn nước gây ... người Kim loại nặng tích luỹ theo chuỗi thức ăn thâm nhập thể người Nước mặt bị ô nhiễm lan truyền chất ô nhiễm vào nước ngầm, vào đất thành phần môi trường liên quan khác Để hạn chế ô nhiễm nước, ...
 • 5
 • 250
 • 0

Nghiên cứu sự hấp phụ của vỏ trứng gà nhằm tìm thêm một phương pháp mới có thể loại bỏ kim loại nặng ra khỏi môi trường bị ô nhiễm kim loại nặng

Nghiên cứu sự hấp phụ của vỏ trứng gà nhằm tìm thêm một phương pháp mới có thể loại bỏ kim loại nặng ra khỏi môi trường bị ô nhiễm kim loại nặng
... cáo nghiên cứu khoa học GVHD: TS.Nguyễn Văn Sức Đề tài nghiên cứu hấp phụ vỏ trứng nhằm tìm thêm phương pháp loại bỏ kim loại nặng khỏi môi trường bị ô nhiễm kim loại nặng Hiện nguyên liệu vỏ ... Hiện nhiều công trình nghiên cứu nhằm tìm phương pháp tối ưu để loại bỏ ion kim loại nặng khỏi môi trường bị ô nhiễm Trong phạm vi đề tài, nghiên cứu việc loại bỏ KLN khỏi môi trường nước Trang ... khả hấp phụ trứng Pb2+ cao so với môi trường pH khác Môi trường pH tăng khả hấp phụ trứng giảm Vì môi trường pH trung tính protein tan làm giảm khả hấp phụ Vậy môi trường pH tối ưu cho khả hấp...
 • 66
 • 481
 • 4

Tiểu luận XỬ ĐẤT Ô NHIỄM ĐẤT DO PHÂN BÓN

Tiểu luận XỬ LÝ ĐẤT Ô NHIỄM ĐẤT DO PHÂN BÓN
... trường đất tương tác đất vây qua môi trường rễ (Rhzosphere), cây, dung dịch đất TÁC ĐỘNG CỦA PHÂN BÓN TỚI Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Xử đất ô nhiễm phân bón Phân bón gây nên tác động ô nhiễm môi trường ... Minh ngày 6/2/2010 Xử đất ô nhiễm phân bón MỤC LỤC: Tìm hiểu chung 2 Tác động phân bón tới ô nhiễm môi trường 2.1 Bón dư thừa yếu tố dinh dưỡng bón phân không cách .6 ... vào keo đất đẩy Ca 2+ ra, đó, bón SA làm cho đất vôi dần, lâu ngày làm cho đất hoá chua + CaSO4 10 Xử đất ô nhiễm phân bón Keo đất Ca+ Ca+ + (NH4)2SO4 NH4+ NH4+ Keo đất Phương pháp bón phân N...
 • 31
 • 436
 • 2

Bài tiểu luận xử đất ô nhiễm phóng xạ

Bài tiểu luận xử lý đất ô nhiễm phóng xạ
... xạ không mang tính phóng xạ không nguy hại người tiêu dùng Hình 2: Vật liệu phóng xạ có ảnh hưởng đến người thông qua loạt tuyến đường Nguồn ô nhiễm mức độ ô nhiễm 2.1 Nguồn ô nhiễm Ô nhiễm phóng ... actini môi trường Ngăn chặn khác biệt vật liệu phóng xạ từ ô nhiễm phóng xạ Vì vậy, chất phóng xạ container niêm phong không gọi ô nhiễm, đơn vị đo lường 2.2 Mức độ ô nhiễm Trong thực tế điều không ... phụ thuộc vào chất chất ô nhiễm phóng xạ, mức độ ô nhiễm, mức độ lây lan ô nhiễm Mức độ thấp gây nguy ô nhiễm phóng xạ ít, phát thiết bị đo xạ. Trong trường hợp cấp thấp ô nhiễm chất đồng vị với...
 • 25
 • 158
 • 0

Tiểu luận xử đất nền yếu để phục vụ xây dựng đô thị

Tiểu luận xử lý đất nền yếu để phục vụ xây dựng ở đô thị
... VỀ ĐẤT NỀN YẾU Định nghĩa đất yếu Nguyên nhân Cách phân biệt đất yếu 4 Vị trí đất yếu Ảnh hưởng đến công trình xây dựng Phần II :XỬ LÝ ĐẤT NỀN YẾU 7 Khái niệm Các vấn đề xây dựng công trình đất ... -Ảnh hưởng nhiệt độ đến cường độ đất vôi Phân loại xử phạm vi áp dụng Xử cọc tre cọc cừ tràm: xử nơi đất yếu có chiều nhỏ Chất tải nén trước (gia tải trước): dùng để xử lớp đất yếu, ... tế xây dựng, có nhiều công trình bị lún, sập hư hỏng xây dựng đất yếu biện pháp xử phù hợp, không đánh giá xác tính chất đất Do việc đánh giá xác chặt chẽ tính chất đất yếu (chủ yếu...
 • 41
 • 268
 • 0

Tiểu luận: Xử nước thiên nhiên nhiễm Arsenic doc

Tiểu luận: Xử lý nước thiên nhiên nhiễm Arsenic doc
... VỀ ARSENIC CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ AS TRONG NƯỚC THIÊN NHIÊN HIỆN TRẠNG Ơ NHIỄM VÀ XỬ LÝ AS TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ XỬ LÝ AS KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kỹ thuật xử nước thiên ... Kỹ thuật xử nước thiên 11 1.3 Nguồn gốc nhiễm As nước thiên nhiên (tt) As từ mơi trường xâm nhập vào thể người chủ yếu qua chuỗi thức ăn nước uống hình bên cạnh Kỹ thuật xử nước thiên 12 ... asen nước John Lloyd, nhà vi sinh vật thuộc ĐH Manchester (Anh) Kỹ thuật xử nước thiên 1.3 Nguồn gốc nhiễm As nước thiên nhiên (tt) 1.3.2 Trong tự nhiên (tt): Hàm lượng As phân bố tự nhiên...
 • 102
 • 357
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: xử lý đất bị ô nhiễmphương pháp xử lý đất bị ô nhiễmcác phương pháp xử lý đất bị ô nhiễmbiện pháp xử lý đất bị ô nhiễmtiểu luận xử lý tình huống ô nhiễm mội trường do chăn nuôi heotiểu luận xử lý tình huống ô nhiễm mội trường do chăn nuôinước bị ô nhiễm kim loại nặngnước bị ô nhiễm kim loại nặng như thế nàonước sông bị ô nhiễm kim loại nặng 13 20xử lý ô nhiễm kim loại nặng trong đấtxử lý đất ô nhiễm kim loại nặngtiêu chuẩn đánh giá đất bị ô nhiễmcách xử lý nước bị ô nhiễmxử lý nước bị ô nhiễmbiện pháp xử lý nước bị ô nhiễmĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học