worksheets 1 27

Giải Toán ntn ? ( Toán tuổi thơ số 1 - 27)

Giải Toán ntn ? ( Toán tuổi thơ số 1 - 27)
... 1, từ tính P Thật vậy, từ (1 ) ta có : a100 . (1 - a) = b100.(b - 1) (2 ) a1 01 . (1 - a) = b1 01. (b - 1) (3 ) Trừ (2 ) cho (3 ) theo vế ta có : (a100 - a1 01 ) (1 - a) = (b100 - b1 01) (b - 1) a100 . (1 - ... 1) => 12 310 0 - chia hết cho (2 ) Vì (8 , 12 5) = 1, từ (1 ) (2 ) suy : 12 310 0 - chi hết cho 10 00 => 12 310 1 = 12 3 (1 2 310 0 - 1) + 12 3 = 10 00k + 12 3 (k ∩ N) Vậy 12 310 1 có ba chữ số tận 12 3 Bài toán 12 : ... a)2 = b100 . (1 - b)(b - 1) a100 . (1 - a)2 = - b100 . (1 - b)2 (4 ) Nếu a ≠ 1, a > suy : a100 . (1 - a)2 > ≥ - b100 . (1 - b)2 trái với (4 ) => a = => b = (thay vào (2 ), b >0) Vậy P = 12 004 + 12 004 =...
 • 52
 • 886
 • 9

English 7 period 1-27

English 7 period 1-27
... todays class Hung Dong school Answer keys: 7. 00 English 1.00 Physical education 7. 50 Geography 2.40 Math Friday: 8.40 Music Saturday: 9.40 Physisc 3.40 English -Ss compare the result with their ... magazines 6 +7 .English books 8.librarians desk IV Homework -Do ex pape24 -Prepare B4 V Teacher's self-evaluation and remark Trần Thị Thanh Hải Hung Dong school Monday, 22/10/20 07 Period 25 Unit ... words) - Do exercise 1, page 27 - work book - Pre pare A2 V Teachers self evaluation and remarks: Trần Thị Thanh Hải Hung Dong school Period 27 Sunday, 28/10/20 07 Unit five: work & play Lesson...
 • 17
 • 363
 • 0

CD: Ban than tuan 1: 27/9-1/10-2010

CD: Ban than tuan 1: 27/9-1/10-2010
... Bật : Bật chụm chân tách chân (2lx8n) Hoạt động 3: Vận động bản: Ném xa tay -Cô làm mẫu: + Lần 1: LM toàn phần không dùng lời +Lần 2; LM cô giải thích rõ T chuẩn bị cô đến trớc vật chuẩn cầm ... hoạch Thứ ngày 29 tháng năm 2010 Nội dung Mục đích yêu cầu chuẩn bị Tổ chức hoạt động Hoạt động 1: Ôn phi, trỏi thân: -Trẻ biết xác Mỗi trẻ Cho tr hỏt bi: Tri nng, tri ma Trũ rổ đựng chuyn v ni ... ngày 26 tháng năm 2010 Nội dung Mục đích yêu cầu HOT NG Tạo hình Vẽ bạn trai, bạn gái *Hoạt động 1: Trò chuyện với trẻ -Trẻ biết bạn trai, bạn gái lớp giáo dục phối hợp - tranh vẽ trẻ biết yêu...
 • 13
 • 231
 • 0

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (27)

đáp án đề thi lý thuyết-lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp-mã đề thi ktlđđ&đktcn - th (1 (27)
... +Nối rẽ nhánh Sau làm mối nối ta tách dây cho dây nhánh vào sau quấn sợi dây rẽ nhánh vào bên dây theo chiều ngợc khoảng từ đến vòng 2.5 Nối dây với phụ kiện nối Ngày yêu cầu cải tiến kỹ thuật trang ... quấn chặt vào dây to sau bẻ gập dây to lại Các cách nối áp dụng cho dây đơn nhiều sợi 2.2 Nối rẽ nhánh - Dây < 2,6mm có cách nối nh hình vẽ cách nối tốt nhng có nhợc điểm mối nối to - Dây >2,6mm ... phân phối điện nơi không cần vững nhiều 2/4 2.4 Nối dây nhiều sợi + Nối th ng: Sau bóc vỏ làm mối nối ta nới lỏng sợi xoè chúng xung quanh chắp đầu đan chéo vào Sau lần lợt quấn sợi dây vào xung...
 • 4
 • 188
 • 1

Âm nhạc lớp 5 (tuần 1-27)

Âm nhạc lớp 5 (tuần 1-27)
... yêu mến âm nhạc cho HS II Chuẩn bị: Giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng - Tập hát Tre ngà bên lăng Bác kết hợp vận động theo nhạc - Đọc nhạc đàn giai điệu Chú đội Học sinh: SGK Âm nhạc 5, nhạc cụ ... tình cảm yêu mến âm nhạc cho HS II Chuẩn bị: Giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng, tập hát hát kết hợp vận động theo nhạc - Đọc nhạc đàn giai điệu TĐN số Học sinh: SGK Âm nhạc 5, nhạc cụ gõ, ghi chép ... cảm yêu mến âm nhạc cho HS II Chuẩn bị: Giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng - Một vài động tác phụ họa cho hát Màu xanh quê hương - Đọc nhạc đàn giai điệu TĐN số Học sinh: SGK Âm nhạc 5, nhạc cụ gõ...
 • 52
 • 161
 • 0

đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán 2014 1 (27)

đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán 2014 1 (27)
...  1 :  y  1  t z 1  x   2 :  y   t  z  3t    a) Viết phương trình mặt phẳng ( ) chứa   song song với    b) Tính khoảng cách đường thẳng   mặt phẳng ( ) 2i 1  ... ( ) 2i 1  3i z 2i Câu 5a: (1, 0 điểm) Giải phương trình tập số phức :  i Theo chương trình nâng cao: Câu 4b: (2,0 điểm) Trong kg cho A (1; 0;–2) , B( 1 ; 1 ;3) mp(P) : 2x – y +2z + = a) ... trình hình chiếu đường thẳng AB mặt phẳng (P) Câu 5b: (1, 0 điểm) Viết phương trình đường thẳng vuông góc với đường x2  x  y y   x x 1 3 tiếp xúc với đồ thị hàm số: thẳng Hết -Thí...
 • 3
 • 43
 • 0

52 đề thi thử tự luận Hóa 11 - HK2 P1(1-27)

52 đề thi thử tự luận Hóa 11 - HK2 P1(1-27)
... anken ankan HÓA 11 THI HỌC KỲ – ĐỀ SỐ 12 Câu 1: a/ Đọc tên hợp chất có công thức cấu tạo sau: CH3-CH2-CH2-OH CH3-CH(OH)-CH3 b/ Viết công thức cấu tạo chất có tên sau: 3-metylbutan-1-ol ; benzen ... sau t0 CH3-CH2-CH2-OH + HBr  C6H5-OH + Na  → → C6H5-CH3 + HNO3 H SO4 d → 1:1 t  → C6H5-OH + NaOH  → 5.CH3-CH(OH)-CH3 + CuO Fe C6H6 + Br2  → Câu 3: (2đ) Bằng phương pháp hóa học phân ... a/ Đun nóng propan-2-ol với bột đồng(II) oxit b/ Nhỏ vài giọt brom lỏng vào ống nghiệm đựng stiren c/ Dẫn khí propin qua bạc nitrat dung dịch amoniac 52 ĐỀ THI THỬ HK HÓA 11 Tân Hồng – Đầu Hạ...
 • 8
 • 2,020
 • 24

Tin học lớp 3 tuần 1 - 27

Tin học lớp 3 tuần 1 - 27
... Năm học 2 010 -2 011 Trang Giáo viên: Võ Phi Hùng Giáo án Tin học: Lớp TUẦN 4: Ngày soạn: 12 / 09 / 2 010 CHUỘT MÁY TÍNH Bài 4: C¸c líp Ngµy T/hiÖn Sè tiÕt 3C 3B 3A 14 /09/2 010 16 /09/2 010 16 /09/2 010 ... học 2 010 -2 011 Trang 22 Giáo viên: Võ Phi Hùng Giáo án Tin học: Lớp TUẦN 13 : Ngày soạn: 21 / 11 / 2 010 TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG DƯỚI Bài 3: C¸c líp Ngµy T/hiÖn 3A 3B 3C I Mục tiêu: Sè tiÕt 2  Học ... Hùng Giáo án Tin học: Lớp - Về nhà đọc lại học đọc trước "Vẽ đường cong" Năm học 2 010 -2 011 Trang 37 Giáo viên: Võ Phi Hùng Giáo án Tin học: Lớp TUẦN 21: Ngày soạn: 16 / 01 / 2 011 VẼ ĐƯỜNG CONG...
 • 48
 • 135
 • 0

Tin học lớp 4,5 tuần 1 - 27

Tin học lớp 4,5 tuần 1 - 27
... Võ Phi Hùng Giáo án Tin học: Lớp 4,5 TUN 4: Ngy son: 12 / 09 / 2 010 ễN TP V KIM TRA Các lớp 4A 4B 5A 5B 5C Ngày T/hiện 14 /09/2 010 14 /09/2 010 15 /09/2 010 15 /09/2 010 15 /09/2 010 Số tiết 2 2 II NI ... nh hoa - Lu li: Vo menu File\Save sau ú t tờn bonghoa.bmp Năm học: 2 010 - 2 011 Trang 24 Giáo viên: Võ Phi Hùng Giáo án Tin học: Lớp 4,5 TUN 11 : Ngy son: 07 / 11 / 2 010 Chng III: Bi 1: Các lớp EM ... học: Lớp 4,5 - Ghi, Q/sát SGK - Nghe - Quan sỏt + thc hnh - Q/sát + thực hành - Chỳ ý lng nghe - Quan + thc hnh - Nghe + ghi chộp vo v - Nghe + Quan sỏt SGK - Chỳ ý lng nghe Năm học: 2 010 - 2 011 ...
 • 60
 • 139
 • 0

Tin tuần 1 -> 27

Tin tuần 1 -> 27
... học BÀI KIỂM TRA TIẾT Câu 1: Vẽ tô màu theo mẫu sau: TUẦN CHƯƠNG 3: EM TẬP GÕ 10 NGÓN Bài 1: VÌ SAO PHẢI TẬP GÕ 10 NGÓN (2 tiết) Năm học 2 010 - 2 011 Trang 19 Giáo án Tin học Người soạn: Trương ... IV Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học TUẦN 18 -19 CHƯƠNG 5: EM TẬP SOẠN THẢO BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT ( tiết) Năm học 2 010 - 2 011 Trang 31 Giáo án Tin học Người soạn: Trương Thị Thắm I Mục ... đưa thông tin vào để máy tính xử lý theo dẫn chương trình - HS chép - Màn hình cho em biết thông tin sau máy tính xử lý VD: Tính tổng 15 , 21 thông tin vào gì, gì? + Thông tin vào: 15 , 21, dấu (+)...
 • 43
 • 143
 • 0

tuan 1-27

tuan 1-27
...
 • 34
 • 111
 • 0

Giáo án bồi dưỡng thao giảng môn hoá học 8 Bài luyện tập số 1 (27)

Giáo án bồi dưỡng thao giảng môn hoá học 8 Bài luyện tập số 1 (27)
... CTHH hợp chất Giải a, Phân tử khối hợp chất là: 32 =16 0 (đvC) b, 2X + 3 .16 =16 0 -> X = 56 -> X Fe CTHH Fe2O3 II/ Bài tập Bài tập 4: (BT2sgk/ 41) Cho biết công thức hoá học hợp chất nguyên tố X ... b Gọi công thức hợp chất : KxCly ; ta có x.I = y.I Alx(SO4)y ; ta có x.III = Y.II >x/y = 1/ 1 , x = 1, y = >x/y = 2/3, x = 2, y =  Công thức : KCl  Công thức : Al2(SO4)3 II/ Bài tập Bài tập ... Biểu thức: a.x = b.y - Gọi hoá trị Fe a a II Fe2O3 ta có : a = II  a = III, hoá trị Fe III Tiết 15 : Luyện Tập I Kiến thức cần nhớ Đơn chất Pkim khí CTHH có dạng Ax Khái niệm Quy tắc: a b A xB...
 • 8
 • 82
 • 0

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Luyện tập chung 1 - Tuần 27

Giáo án Toán học - Lớp 2 - Luyện tập chung 1 - Tuần 27
... Trường tiểu học Vónh Trung GV:Phùng Thò Tiết 12 : = Học sinh Đáp số : học sinh 5’ Hoạt động 3: Củng cố – Dặn dò - Nhận xét tiết học IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: ... Trường tiểu học Vónh Trung GV:Phùng Thò Tiết ...
 • 3
 • 3,019
 • 19

Xem thêm