Đề kiểm tra giữa kì kế toán tài chính 2

Đề kiểm tra giữa kế toán tài chính 2

Đề kiểm tra giữa kì kế toán tài chính 2
... kỳ Chi phí sản xuất kỳ 621 -C 40.000 29 6.000 621 -P 1 .20 0 7.400 622 32. 000 22 6.000 627 4.000 30.400 Biết rằng, Cuối kỳ kết quả sản xuất sau: - Hoàn thành nhập kho 2. 000 Sản phẩm hoàn thành ... thuế TNDN là 22 % Biết 30% chi phí bán hàng phát sinh kỳ dùng để xác định kết quả kinh doanh kỳ sau Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế ( điểm) ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ-ĐỀ SỐ Thời gian: ... là 2. 500 và 2. 800 ( điểm) Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Biết A, B là mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, A có thuế suất 10% và B có thuế suất 5% (6 điểm) ĐỀ KIỂM...
 • 5
 • 968
 • 0

đề kiểm tra trắc nghiệm Kế toán tài chính

đề kiểm tra trắc nghiệm Kế toán tài chính
... nghiệp c.Chi phí tài d.Giá vốn hàng bán e.Các câu sai TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ 76 Câu Khi DN vay tiền ngân hàng để kí quỹ mở L/C, lãi vay phải trả hạch toán vào chi phí hoạt động tài a.Đúng b.Sai ... thác hạch toán vào giá thực tế hàng hóa nhập a.Đúng b.Sai Câu 16 Hoa hồng ủy thác nhập xuất người nhận ủy thác hạch toán vào doanh thu cung cấp dịch vụ a.Đúng b.Sai TRẮC NGHIỆM - KẾ TOÁN - ĐỀ SỐ ... hàng hóa) b.Sai Câu 18 Kế toán hạch toán doanh thu giá trị bao bì kèm tính giá riêng giao cho khách hàng a.Đúng b.Sai( phải hạch toán: N1388/C1532) Câu 19 Kế toán phải hạch toán doanh thu giá vốn...
 • 13
 • 2,508
 • 2

Đề kiểm tra giữa 1moon Toán - lớp 4

Đề kiểm tra giữa kì 1moon Toán - lớp 4
... điểm : 5- 4, 5 -4 , 0- 3,5 -3 ,0 – 2,5 – 2,0 – 1,5 – 1,0 – 0,5 -3 - Thø …… ngµy… th¸ng… n¨m 2009 Hä vµ tªn:………………………………… Líp……… ĐỀ KIỂM TRA GIỮA ... khoa tiếng Việt tập một, trang 96 -4 - B Tập làm văn ( điểm) – Thời gian làm ( 40 phút) Đề : Em kể lại câu chuyện Nàng tiên Ốc, kết hợp tả ngoại hình nhân vật -5 - -6 - -7 - ... - - 2- §¸p ¸n KiĨm tra gi÷a k× m«n TiÕng ViƯt n¨m häc : 200 9- 2010 C©u1 B 0,5 Đáp án: TV (Đọc thầm – TLCH) (5 điểm) Mçi ý ®óng ®ỵc 0,5 ®iĨm C©u2 C©u3 C©u4 C©u5 C©u6 A C C A...
 • 7
 • 484
 • 2

Đề kiểm tra giữa 1 toán 6

Đề kiểm tra giữa kì 1 toán 6
... C 60 00 D 5400 A B 19 Số 12 có ớc số? C 29 D Cả số A B C 5 Tập hợp A số tự nhiên lớn 10 nhỏ 15 là: D A A = {11 ; 12 ; 13 ; 14 } B A = 11 ; 12 ; 13 ; 14 C A = {10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 } D A = {11 ; 12 ; 13 ; 14 ; ... + + + 10 0 = (2 + 10 0).50:2 = 2550 a) 5(x + 35) = 515 x = 68 0,5đ 0,5đ b) 12 x 33 = 32.33 x = 23 => a = 14 8.k + 11 1 (với k N) 0,5đ 0,5đ Vì 14 8 M37 => 14 8.k M37 11 1 M37 => 14 8k + 11 1 M37 hay ... đề kiểm tra clgk i toán (10 -11 ) đề I A Trắc nghiệm (3 điểm) I Chọn chữ đứng trớc câu trả lời Số 27 810 chia hết cho: A B C Kết phép tính 4 .15 .17 + 5 .12 .27 + 6 .10 . 56 là: D Cả 2, A 60 0 B 3000...
 • 4
 • 754
 • 12

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA II TOÁN + TV LỚP 5

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II TOÁN + TV LỚP 5
... 50 : 100 = 1.600 (kg) Đáp số: 1.600 kg thóc Trường Tiểu học Sơn Bình (0, 25 điểm) (0 ,5 điểm) (0, 25 điểm) (0, 25 điểm) (0, 25 điểm) (0, 25 điểm) (0, 25 điểm) (0, 25 điểm) (0, 25 điểm) (0, 25 điểm) (0 ,5 ... (0, 25 điểm) (0, 25 điểm) (0, 25 điểm) (0, 25 điểm) (0 ,5 điểm) (0, 25 điểm) (0, 25 điểm) (0, 25 điểm) ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II Câu A Lớp: …………………………… Họ tên:…………… ……… MÔN: TIẾNG VIỆT- KHỐI Năm học: ... giáo viên Đê Kiểm tra đọc: (10 điểm) Đọc thành tiếng (5 điểm) Giáo viên mở sách giáo khoa TV tập II HS đọc 1/ Đọc hiểu ( điểm) Học sinh đọc thầm bài: “Phong cảnh đền Hùng” SGK TV5 tập trang 68,...
 • 6
 • 410
 • 0

de kiem tra giua ki ii- toan 5

de kiem tra giua ki ii- toan 5
... bài) Khoảng 15 đến 20 câu, liên kết câu, đoạn chặt chẽ Câu văn viết ngữ pháp, rõ nghĩa Cho điểm Tùy mức độ sai sót mà giáo viên cho thang điểm lại: 4 ,5 – – 3 ,5 – – 2 ,5 – – 1 ,5 – – 0 ,5 ... ……………………………………………………………………………… 2/ Tập làm văn Tả hoa ( ăn mà em thích ) A/ Ki m tra đọc: II/ Đọc hiểu: Học sinh thực câu 0 ,5 điểm Câu ý c Câu ý b Câu ý b Câu ý b Câu ý b Câu ý b Câu ý c Câu 8: cối ... tự, an ninh ( từ ) ……………………………………………………………………………… II/ KI M TRA VIẾT: 1/ tả: Giáo viên đọc cho học sinh viết ‘ Hà Nội” (SGK TV – tập – trang 37) ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………...
 • 3
 • 188
 • 0

đề kiểm tra giữa môn toán lớp 4

đề kiểm tra giữa kì môn toán lớp 4
... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tính cách thuận tiện phép tính sau : 5 64 + 275 + 43 6 + 782 + 218 + 725 2/…………./1điểm …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 • 2
 • 324
 • 1

De kiem tra giua ki 1 Toan 6

De kiem tra giua ki 1 Toan 6
... 00 = 200 b) = (2 5) (4 25) 13 = 10 10 0 = 000 = 000 c) = 80 – [60 + 42] = 80 – [60 + 16 ] = 80 – 76 = d) Có (88 – 12 ): + = 39 số hạng ⇒ S = (88 + 12 ).39: = 19 50 Bài Tìm số tự nhiên x, biết: ... ÁN - BIỂU ĐIỂM Bài 1: a) Viết A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7} B = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7} 1, 5 đ b) Viết đúng: C = { } 0,5đ c) Viết : D = φ 0,5đ Bài Mỗi câu 0,75 điểm a) = 32 (63 + 37) = 32 00 = ... = 70 a) 2x – 11 = 23 23 + 11 x = 34 3x = : 35 (0,25đ) 3x = 32 (0,5đ) 2x = 20 – (0,25đ) x =2 (0,25đ) x = 12 : = = (8 + 2x): = + (0,25đ) (8 + 2x) = 4.5 2x 2x (0,25đ) (0,5đ) = 34 : 17 x c) 3x 35...
 • 3
 • 101
 • 0

Đe kiem tra giua ki II Toan 4

Đe kiem tra giua ki II Toan 4
... điểm: a, ý 1, b, ý Phần II: điểm Bài 1: điểm ( phép tính cho 0.25 điểm) 17 + = ; 12 2 - = ; 9 20 x = ( ); 12 84 21 27 : = 25 Bài 2: điểm( biểu thức cho điểm) 3 2 : + = x + 4 = + = 26 13 (Hoặc ) ... 12 12 12 12 = = ý cho 0.5 điểm xy= b/ + y= 6 : 35 y= 24 6 y= y= Bài 4: điểm y= Chiều rộng hình chữ nhật là: 5 : = (m) Đáp số: m 12 x 12 24 ( Hoặc ) 60 ...
 • 3
 • 102
 • 1

Đề kiểm tra giữa 2 Toán 1

Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 1
... 20 09 KIỂM TRA GIỮA KÌ HAI MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP I Kiểm tra đọc: (35 phút ) Học sinh bóc thăm năm , đọc trả lời 1 -2 câu hỏi sách giáo khoa Trường em Tặng cháu Cái nhãn Bàn tay mẹ 5.Cái Bống II .Kiểm ... nửa câu hổi điểm II Kiểm tra viết : 10 điểm : Viết mẫu chữ ,đúng tả, tốc độ viết khoảng 25 chữ /15 phút (6 điểm) Viết sai mẫu chữ sai tả chữ trừ 0,5 điểm Viết đẹp ,đều nét (2 điểm) –Viết bẩn xấu, ... ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA KỲ II LỚP I Kiểm tra đọc 10 điểm : Đọc ,lưu loát toàn ,tốc độ đọc khoảng 25 tiếng/phút đạt 6điểm Trả lời câu hỏi điểm câu điểm Sai tiếng trừ 0 ,25 điểm Trả lời câu hỏi...
 • 4
 • 125
 • 0

ĐÊ KIỂM TRA GIỮA II TOÁN 5

ĐÊ KIỂM TRA GIỮA KÌ II TOÁN 5
... chữ nhật? Bi gii: Bài 5( điểm) 10cm Từ hình thang cho, ngời ta khoét hình tròn (phần tô màu) Tính diện tích phần lại (Khoanh tròn chữ trớc phơng án đúng) A 25, 12 cm2 B 84,22 cm 5cm 5cm C 114,88 ... hợp vào chỗ chấm: 10cm3 = dm3 3,002dm3 = cm3 4,006 m3 = cm3 2,5m3 = dm3 Bi 4( điểm) : Cho mt hỡnh hp ch nht cú chiu di 25dm, chiu rng 12dm v chiu cao bng trung bỡnh cng ca chiu di v chiu...
 • 2
 • 72
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA 2 TOÁN 2

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 TOÁN 2
... G 2cm C cm 3cm E Đường gấp khúc có tên là:………….… Đường gấp khúc có độ dài là: ĐÁP ÁN Câu 1( điểm) Thực phép tính 0 ,25 điểm x = 15 x = 32 x 5= 25 x 5= 24 : 4= 30: = 12: 3= 20 : 2= 10 Câu 2( ... 10 Câu 2( điểm) Đặt tính phép tính 0,5 điểm 39 + 56 - 26 65 37 19 Câu 3( điểm) Thực 0,5 điểm X x = 24 X:4 =8 X = 24 : X = 8x4 X =8 X = 32 Câu ( điểm) a/ Khoanh vào chữ B 0,5 điểm b/ Khoanh vào ... chữ B 0,5 điểm b/ Khoanh vào chấm tròn 0,5 điểm Câu ( điểm) Điền phép tính 0,5 điểm x = 12 20: =5 12 :6 =2 5x =5 Câu 6( điểm) Tóm tắt: ( 0,5đ) hàng : 35 bạn hàng : ……bạn? Bài giải Số bạn hàng là:...
 • 3
 • 208
 • 0

tuyển tập đề kiểm tra giữa 1 toán lớp 1

tuyển tập đề kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 1
... D. 91 Cú bao nhiờu s cú mt ch s? A B C 10 D 11 Cho dóy s sau: 11 ; 13 ; 15 ; .; ; 21 Hai s cũn thiu l: A 15 ; 17 B 17 ; 19 C .19 ; 20 D 21; 23 10 cm = dm S thớch hp in vo ch chm l: A 10 B 12 C D 10 0 ... Cõu 1: Tớnh nhm: 9+6= 7+7= 9+8= 5+8= 8+6= 6+5= 7+0 = 18 + = 8+7 = Cõu 2: ỏnh du X vo ụ ỳng: a) 10 + = 13 10 + = 14 10 + = 15 3+9 = 6+7 = 9+5 = b) 19 12 - = 19 12 - = 19 12 - = c) 10 cm = 1dm ... TRA NH Kè GIA HC Kè I - NM HC 2 011 -2 012 Mụn: Toỏn Lp Thi gian : 40 phỳt Vit: Vit cỏc s t n 10 : Tớnh : a) 1 2 b) 2 +1+ 1 = ; 2+2 +1 = ; 5+0 = .; 3+3= Vit cỏc s : 0; 3; 5; 1; ...
 • 42
 • 921
 • 0

Xem thêm