Boi duong HSG cđ TĐPU CBHH

Bồi dưỡng HSG CD phần 6

Bồi dưỡng HSG CD phần 6
... hữu nghị dân tộc hợp tác phát triển VI Chủ đề L 6: Lịch tế nhị L.7 : Xây dựng gia đình văn hóa giữ gìnphat huy truyền thống dòng họ L 8: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa cộng đồng dân c L.9 ... đẹp dân tộc VII Chủ đề L 6: Tích cực tự giác hoạt động tập thể xã hội L.7 : Tự tin L 8: Tự lập L.9 : Năng động sáng tạo làm việc có suất chất lợng hiệu VIII Chủ đề L 6: Mục đích học tập học sinh ... Xây dựng tình bạn sáng lành mạnh.Và tích cực tham gia hoạt động L.9 : Bảo vệ hòa bình V Chủ đề L 6: Yêu thiên nhiên sống hòa hợp với thien nhiên Và Sống chan hòa với ngời L.7 : Đoàn kết tơng trợ...
 • 6
 • 75
 • 0

bồi dướng HSG 8

CĐ bồi dướng HSG 8
... − x + x + 16 6, 4x −13 x + x − 18 a, x −5 x + d, x −13 x +36 8, − x − x + x + 7, x − x − x + b, 3x 8 x3+4 e, x +3 x − 18 9, 6x − x − 486 x 81 + 10, x − x − c, x +8 x +7 f, x −5 x −24 11, x3 − x ... + b vµ x2 + y2 = a2 + b2 TÝnh gi¸ trÞ cđa c¸c biĨu thøc sau : a) x3 + y3 ; b) x4 + y4 ; c) x5 + y5 ; d) x6 + y6 ; e) x7 + y7 ; f) x8 + y8 ; g) x20 08 + y20 08 Chuyªn ®Ị: Ph©n tÝch ®a thøc thµnh ... trÞ cđa biĨu thøc : A = a4 + b4 + c4 Cho x + y + z = vµ xy + yz + zx = TÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc : B = (x – 1)2007 + y20 08 + (z + 1)2009 – b2 = 4c2 Chøng minh r»ng : (5a – 3b + 8c)(5a – 3b – 8c)...
 • 15
 • 58
 • 0

chuyên đề bồi dưỡng HSG THCS ( Các dạng toán dung dịch )

chuyên đề bồi dưỡng HSG THCS ( Các dạng toán dung dịch )
... 7 5( g ) 160 * Bài toán Kết tinh 500 ml dung dịch Fe(NO 3)3 0,1 M thu đợc gam tinh thể Fe(NO 3)3 .6H2O Giải: Khi kết tinh dung dịch Fe(NO 3)3 + 6H2O Fe(NO 3)3 .6H2O Số mol Fe(NO 3)3 .6H2O số mol Fe(NO 3)3 ... mol dung dịch ban đầu Bài 18.BDH Dung dịch A dung dịch HCl, dung dịch B dung dịch NaOH Lấy 10 ml dung dịch A pha loãng nớc thành lít thu đựoc dung dịch HCl có nồng độ 0,01 M Tính nồng độ mol dung ... Khối lợng dung dịch H2SO4 = 1,6 400 = 640 (gam) Khối lợng H2SO4 có dung dịch là: mH SO4 = 96 15.400 = 9 6( g ) nH SO4 = = 0,98(mol ) 100 98 Gọi x (lít) thể tích H2O cần thêm vào dung dịch Vậy...
 • 11
 • 2,464
 • 37

Chuyen de boi duong HSG- Phan he thuc VIET

Chuyen de boi duong HSG- Phan he thuc VIET
... định m để phơng trình có nghiệm x1 ; x2 b Tìm hệ thức liên hệ hai nghiệm độc lập với m c Tính theo m biểu thức A = x13 + x23 d) Xác định m để phơng trình có nghiệm ba lần nghiệm Bài toán 10: ... a, b Bài toán 40: Cho phơng trình (m 1) x 2(m + 1) x + m = 1) Giải biện luận phơng trình cho theo m 2) Khi phơng trình có hai nghiệm x1 ; x2 a) Tìm hệ thức liên hệ hai nghiệm x1 ; x2 độc lập ... ( x) = x 2(m + 2) x + 6m + a) CMR: phơng trình f(x)=0 có nghiệm với m b) Đặt x=t+2 Tính f(x) theo t từ tìm điều kiện m để phơng trình f(x)=0 có hai nghiệm lớn Bài toán 58: Biết x1 ; x2 hai nghiệm...
 • 10
 • 770
 • 26

Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Hoá 9- Phần 1( Hoá vô cơ 1)

Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Hoá 9- Phần 1( Hoá vô cơ 1)
... chất hoá học điển hình Y ? Viết ph ơng trình phản ứng minh hoạ Chuyên đề 11 phản ứng ôxi hoá khử Chuyên đề 12 dung dịch điện li Chuyên đề 13 Nguyễn Hồng Quân điện phân dung dịch 33 Hoá- Sinh ... Quân 15 Hoá- Sinh 21 Trờng THCS Đông Tiến Hoá + Nếu đầu chia hỗn hợp thành phần số mol chất phần nh Vì ta cần đặt số mol chất phần + Nếu đầu chia hỗn hợp thành phần không số mol chất phần khác ... X kim loại có hoá trị n Y kim loại có hoá trị m Nguyễn Hồng Quân 30 Hoá- Sinh 21 Trờng THCS Đông Tiến Hoá Câu 23 Hỗn hợp X + Y đợc chia thành phần ,mỗi phần nặng 1,95 gam + Phần 1: Đem nung...
 • 33
 • 10,727
 • 189

Đề bồi dưỡng HSG phần nhiệt

Đề bồi dưỡng HSG phần nhiệt
... 400g nước nhiệt độ t1 = 200C Đổ thêm vào bình khối lượng nước nhiệt độ t2 = 50C Khi cấn nhiệt nhiệt độ nước bình t = 100C Tìm m Sau người ta thả vào bình khối nước đá có khối lượng m3 nhiệt độ ... có chứa m0 = 400g nước nhiệt độ t0 = 250C Người ta đổ thêm khối lượng nước m1 nhiệt độ tx vào bình cân nhiệt, nhiệt độ nước t1 = 200C Cho thêm cục nước đá khối lượng m2 nhiệt độ t2 = -100C vào ... nước nhiệt độ t3 = 50C Tìm m1; m2; tx Biết nhiệt dung riêng nước nước đá c1 = 4,2.103 J/kg.độ; c2 = 2,1.103 J/kg.độ Nhiệt nóng chảy nước đá λ = 3,36.105 J/kg Bỏ qua trao đổi nhiệt chất bình với nhiệt...
 • 3
 • 1,187
 • 30

SKKN - Bồi dưỡng HSG Toán THCS - 02

SKKN - Bồi dưỡng HSG Toán THCS - 02
... đơn giản, đến phức tạp Có thể nói trọng tâm bồi dưỡng HSG hình học * Nên bắt đầu bồi dưỡng HSG hình học từ lớp 2- Con đường để bồi dưỡng HSG toán: - Bồi dưỡng từ xa, từ đại trà đến tập trung đội ... cung 2- Kỹ cần bồi dưỡng: - Dựng hình, vẽ hình - Phương pháp suy nghĩ vận dụng - Đường phụ - Đoán nhận, thử nghiệm - Lập luận trình bày - Phương pháp đặc trưng Thiết kế dạy khoá bồi dưỡng 1- Trong ... đến tư trừu tượng - Bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, kiên trì sáng tạo - Gắn dạy học đại trà với BD HSG 3- Người thầy bồi dưỡng HSG toán * Phương châm: HS học để biết hai, ba - Thầy phải nắm...
 • 20
 • 718
 • 16

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG LỚP 4

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG LỚP 4
... giáo khoa lớp hành số tập cảm thụ chơng trình đểlàm t liệu bồi dỡng Ngoài Tôi đề nghị thầy cô tham khảo thêm dạng tập cảm thụ đợc trình bày kỹ tài liệu bồi dỡng học sinh giỏi Tiếng Việt lớp để có ... Quảng Ninh Quảng Bình Bồi dỡng học sinh giỏi lớp + Tình cảm thân : Thấm thía công ơn mẹ Bài : Tôi lục tìm hết túi túi kia, tiền, đồng hồ, khăn tay Trên ngời chẳng có tài sản Ngời ăn xin đợi ... Bình Bồi dỡng học sinh giỏi lớp Chủ điểm Có chí nên Bài : Em có suy nghĩ nhân vật Nguyễn Hiền câu chuyện Ông Trạng thả diều Tham khảo : Đọc mẫu chuyện Ông Trạng thả diều ta thực ngỡng mộ tài (t...
 • 24
 • 766
 • 10

BÀI TẬP BỒI DƯỠNG HSG - OLYMPIC 10

BÀI TẬP BỒI DƯỠNG HSG - OLYMPIC 10
... 26 - 06 18 - 07 05 - 08 06 - 08 06 - 08 07 - 08 09 - 08 12 - 08 14 - 08 14 - 08 15 - 08 16 - 08 16 - 08 18 - 08 20 - 08 20 - 08 21 - 08 22 - 08 23 - 08 24 - 08 24 - 08 25 - 08 26 - 08 27 - 08 ... 10 14 30 40 30 20 15 15 10 Đòa điểm B Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Nhiệt độ C -5 0 -3 0 -2 0 -1 0 14 10 -7 -1 8 -3 5 -4 5 Lg mưa mm 10 12 10 14 30 40 30 20 15 15 10 Đòa điểm C Tháng I II ... (mm) - 10 1.677 - 10 1.872 10 – 20 736 10 – 20 1. 110 20 – 30 513 20 – 30 607 30 – 40 501 30 – 40 564 40 – 50 561 40 – 50 868 50 – 60 510 50 – 60 976 60 – 70 340 60 - 90 100 70 - 80 194 BÀI :...
 • 15
 • 588
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: bồi dưỡng hsg địa lýbồi dưỡng hsgbồi dưỡng hsg toánboi duong hsg toan 8bồi dưỡng hsg hóa lớp 8tài liệu bồi dưỡng hsg anh 6tài liệu bồi dưỡng hsg lịch sử 11chuyên đề bồi dưỡng hsg tin học thpttài liệu bồi dưỡng hsg toán 7tài liệu bồi dưỡng hsg toán lớp 7chuyên đề bồi dưỡng hsg tin học thcschuyên đề bồi dưỡng hsg tin họctài liệu bồi dưỡng hsg toán thpttài liệu bồi dưỡng hsg vật lý 8tài liệu bồi dưỡng hsg vật lí 8Thong bao DATS dot 3 CV1459 25 8 2017ThacSi2017 TB ThiSinhTTThacSi2017Giáo án văn lớp 10 tiet 34 den tiet 54CV đi số 174Diem cham phuc khao 2013Danh sach trung tuyen 2013Don xin hoc cao hoc 2013QTMTCau chien luoc phat trien san pham moi cho thi truong toan cauGiáo án vật lý 10 chuẩn chương 6Giáo án vật lý 10 chuẩn chương 7Xây dựng thư viện điện tử dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây tại trường cao đẳng y tế ninh bình (LV thạc sĩ)Giáo án hoá học học kỳ II lớp 11Xây dựng thư viện điện tử dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây tại trường cao đẳng y tế ninh bình (tt)QTMTCau chien luoc gia toan cauKhai phá dữ liệu hồ sơ bệnh nhân ứng dụng hỗ trợ chẩn đoán bệnh tại bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh (tt)QTMTcau chien luoc phan phoi toan cauXây dựng hệ tư vấn hẹn hò trực tuyến (LV thạc sĩ)Giáo án vật lý nâng cao chương (1)Giáo án vật lý nâng cao chương (2)Giáo án vật lý nâng cao chương (3)