Phân loại quan điểm cộng đồng được phát hiện trên mạng xã hội sử dụng thuật toán conga và VSM

Xây dựng hệ thống phát hiện những xu hướng nổi lên trên mạng hội sử dụng tiếng việt

Xây dựng hệ thống phát hiện những xu hướng nổi lên trên mạng xã hội sử dụng tiếng việt
... phương pháp xây dựng hệ thống phát xu hướng lên mạng hội Trong đề tài này, tập trung xây dựng mô hình phát xu hướng dựa vào tập liệu sở liệu thu thập từ mạng hội sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt III- ... phương pháp hướng tiếp cận đề tài Chương 3: Trình bày sở lý thuyết sử dụng để xây dựng hệ thống phát xu hướng lên mạng hội Chương 4: Trình bày chi tiết hệ thống phát xu hướng lên mạng hội Chương ... HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRỊNH CÔNG MINH QUÂN XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN NHỮNG XU HƯỚNG NỔI LÊN TRÊN MẠNG XÃ HỘI SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Công Nghệ Thông Tin...
 • 53
 • 57
 • 0

Phát hiện cộng đồng sử dụng thuật toán GONGA khai phá quan điểm cộng đồng trên mạng hội

Phát hiện cộng đồng sử dụng thuật toán GONGA và khai phá quan điểm cộng đồng trên mạng xã hội
... TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI, BÀI TOÁN PHÁT HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ QUAN ĐIỂM CỘNG ĐỒNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI 1.1 Tổng quan mạng hội 1.2 Bài toán phát cộng đồng mạng hội 1.2.1 Cộng đồng ... quan điểm cộng đồng mạng hội Chương 2: Trình bày thuật toán phát cộng đồng CONGA thuật toán đánh giá quan điểm mạng hội sử dụng học máy Naïve Bayes Chương 3: Mô hình đề xuất phát cộng đồng ... GIÁ QUAN ĐIỂM CỘNG ĐỒNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI 24 3.1 Mô hình đánh giá quan điểm cộng đồng Twitter 24 3.2 Pha 1: Phát hiên cộng đồng mạng hội 27 3.3 Pha 2: Khai phá quan điểm...
 • 54
 • 401
 • 1

Luận văn thạc sĩ ứng dụng mạng nơron trong phân tích quan điểm cộng đồng

Luận văn thạc sĩ ứng dụng mạng nơron trong phân tích quan điểm cộng đồng
... analysis has also flourished due to the proliferation of commercial applications This provides a strong motivation for research Secondly, it offers many challenging research problems, which had ... answer, spam, sentiment, objective, ranking from to level, which can serve as ground-truth for quantitative evaluation of latent aspect rating prediction 5.2 Sentiment Analysis with Subjectivity ... 5.2.3 Feature selection: Using the method: “Chi-Square test” extract the feature and we have 3200 strong feature Some features: 1- gram: đẹp, quá, hơn, ngon, bạn, nhưng, rất, thích, … 2- gram: sẽ_thích,...
 • 44
 • 297
 • 0

Quan điểm của Mác Lê Nin về cách mạng hội chủ nghĩa

Quan điểm của Mác Lê Nin về cách mạng xã hội chủ nghĩa
... cải tạo hội cũ, xây dựng hội tất lĩnh vực đời sống hội, tới xây dựng thành công chủ nghĩa hội cách mạng kết thúc Cũng cách mạng hội khác Nguyên nhân cách mạng hội chủ nghĩa: ... hoá, hội, v.v Nội dung cách mạng hội chủ nghĩa: * Cách mạng hội chủ nghĩa cách mạng toàn diện: - Chính trị: Giai cấp công nhân thông qua đảng cách mạng nắm quyền lãnh đạo cách mạng I ... chủ nghĩa hội chủ nghĩa hội sở đảm bảo vững cho độc lập dân tộc Cách mạng hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi mở thời đại mới, thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã...
 • 28
 • 1,180
 • 4

ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU.PDF

ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU.PDF
... NG PHÁP LU N ng c a th ch nhà n i v i qu 2.2 C s thuy t v phân c p qu n nhà n c 2.3 Chính sách phân c p qu n nhà n nh sách v thu h iv t, b i th 12 ng h tr nh ... qu n nhà c công tác thu h c th c hi n t, b ng h p nghiên c 2- Vi c th c hi n theo s phân c p d a bàn t nh R a n nh ng r i ro gì? 3- Gi i pháp sách phân c p qu n ng h tr ng h tr tái c ... c phân c p m nh m Chính sách phân c nh R thu n l u có nhi u h t ng, phát tri n kinh t ng d u hi u cho th y x y nh ng r i ro c n ph i xem xét D a thuy t v phân c p, th ch , qua k t qu phân...
 • 64
 • 111
 • 1

Luận văn thạc sĩ Tác động của bạn bè trên mạng hội đến quyết định mua sắm trường hợp Facebook

Luận văn thạc sĩ Tác động của bạn bè trên mạng xã hội đến quyết định mua sắm trường hợp Facebook
... thảo luận nhóm Facebook, MySpace Beboo trang mạng hội tiếng (Goad & Mooney, 2008) Facebook: Một trang mạng hội cung cấp cho người dùng tiện ích (tính năng) để tương tác hội thành viên Facebook ... xét mức độ mà người tiêu dùng sử dụng mạng hội tiếng Facebook nguồn thông tin tham khảo trước định mua sắm Các nhân tố ảnh hưởng đến định mua từ mạng hội điều tra Để trả lời câu hỏi nghiên ... lời khuyên từ bạn tác động khuyến nghị đến định mua sắm Các nhân tố ảnh hưởng đến người tiêu dùng từ ý kiến sản phẩm MXH điều tra Đề tài chọn Facebook để nghiên cứu lẽ mạng hội tiếng nay,...
 • 163
 • 534
 • 3

Phân tích quan điểm Công nghiệp hóa , Hiện đại hóa gắn với phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN & hội nhập kinh tế quốc tế

Phân tích quan điểm Công nghiệp hóa , Hiện đại hóa gắn với phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN & hội nhập kinh tế quốc tế
... hợp phát triển kinh tế- hội với quốc phòng, an ninh Kinh tế phát triển tạo sở để tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh Quốc phòng, an ninh mạnh tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế- xã ... nhiều số quan trọng khác giá trị văn hoá nhân văn Đối với nước ta, phát triển kinh tế gắn với tiến công hội, nâng cao dân tr , giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ cải thiện môi trường; ... lực, tranh thủ nguồn vốn, khoa học công ngh , kinh nghiệm quản lý… xem nguồn bổ sung quan trọng cho phát triển đất nước Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế giúp rút ngắn khoảng cách chênh lệch với...
 • 6
 • 34,467
 • 371

Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa ở Việt Nam. các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.DOC

Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.DOC
... kinh tế thị trờng nớc ta Vì em chọn đề tài Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm kinh tế thị trờng (KTTT) định hớng hội chủ nghĩa Việt Nam, giải pháp để phát triển nớc ta giai đoạn Em ... hội chủ nghĩa Việt Nam giải pháp để phát triển nớc ta giai đoạn A Đặc điểm kinh tế thị trờng nớc giới Để hiểu rõ hay có cách nhận xét khách quan kinh thị trờng định hớng hội chủ nghĩa Việt ... nhất, kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa mà nớc ta xây dựng kinh tế thị trờng đại với tính chất hội đại (xã hội hội chủ nghĩa) Mặc dù kinh tế nớc ta nằm tình trạng lạc hậu phát triển...
 • 29
 • 4,830
 • 8

Tài liệu LUẬN VĂN: Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay ppt

Tài liệu LUẬN VĂN: Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay ppt
... gì? 1- Đặc điểm kinh tế thị trường nước ta Thứ nhất, kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa nước ta xây dựng kinh tế thị trường đại với tính chất hội đại (xã hội hội chủ nghĩa ... nhà nước trình phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa nước ta Tóm lại, trình phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa nước ta phải “quá trình thực dân giàu, nước ... Tại nước ta phải chuyển từ kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước định hướng hội chủ nghĩa 02 ii Đặc điểm kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt...
 • 27
 • 683
 • 2

LUẬN VĂN: Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay docx

LUẬN VĂN: Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay docx
... gì? 1- Đặc điểm kinh tế thị trường nước ta Thứ nhất, kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa nước ta xây dựng kinh tế thị trường đại với tính chất hội đại (xã hội hội chủ nghĩa ... nhà nước trình phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa nước ta Tóm lại, trình phát triển kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa nước ta phải “quá trình thực dân giàu, nước ... Tại nước ta phải chuyển từ kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước định hướng hội chủ nghĩa 02 ii Đặc điểm kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Việt...
 • 28
 • 1,248
 • 0

Bài tập lớn môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lênin học phần II: Quan điểm của Mac Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền_Vận dụng về vấn đề nghiên cứu trên phân tích công ty TOYOTA docx

Bài tập lớn môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac Lênin học phần II: Quan điểm của Mac Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền_Vận dụng về vấn đề nghiên cứu trên phân tích công ty TOYOTA docx
... chủ nghĩa lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất Sau để hiểu thêm chủ nghĩa độc quyền, em xin trình bày chủ nghĩa độc quyền áp dụng nghiên cứu công ty Toyota Bài tiểu luận gồm phần: I .Lý ... kinh tế công nông -Sự phân phia giới kinh tế tổ chức độc quyền -Sự phân chia giới lãnh thổ cường quốc đế quốc II Vận dụng vấn đề nghiên cứu chủ nghĩa đôc quyền phân tích công ty TOYOTA Toyota ... hình thức đầu tư, phân chia thành xuất hoạt động xuất cho vay Xét chủ sở hữu bản, phân chia thành xuất nhà nước xuất tư nhân => Xuất mở rộng quan hệ sản xuất chủ nghĩa ra, nước...
 • 24
 • 3,571
 • 34

skkn Một số quan điểm tương đồng giữa phật giáo vật lí hiện đại

skkn Một số quan điểm tương đồng giữa phật giáo và vật lí hiện đại
... cứu nhận thấy Vật đại quan điểm phật giáo có nhiều điểm tương đồng chọn đề tài tiểu luận Một số quan điểm tương đồng phật giáo vật đại ” để giúp người có nhìn mối quan hệ phật giáo với khoa ... LL&PPDHBM Vật Lý BỐ CỤC TIỂU LUẬN Chương 1: Sơ lược Phật giáo Chương 2: Vật đại Một tâm đạo Chương 3: Một số quan điểm tương đồng Phật giáo Vật đại Vũ Ngọc Quyết – K17 LL&PPDHBM Vật Lý LỜI ... LL&PPDHBM Vật Lý Chương MỘT SỐ QUAN ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG GIỮA PHẬT GIÁO VÀ VẬT LÍ HIỆN ĐẠI I Vấn đề thời gian phật giáo vật học đại Thời gian vấn đề thu hút quan tâm nghiên cứu nhiều nhà triết học khoa...
 • 34
 • 148
 • 0

Tiểu luận I. PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG LẤY PHÁT HUY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI LÀ YẾU TỐ CƠ BẢN CHO SỰ PHÁT TRIỂN NHANH VỚI BỀN VỮNG

Tiểu luận I. PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG LẤY PHÁT HUY NGUỒN LỰC CON NGƯỜI LÀ YẾU TỐ CƠ BẢN CHO SỰ PHÁT TRIỂN NHANH VỚI BỀN VỮNG
... động xã hội 3 -Phát huy nguồn lực người yếu tố cho phát triển nhanh bền vững Sự tồn xã hội phát triển nhanh bền vững thiếu phát triển kinh tế Song, xã hội văn minh phát triển kinh tế - xã hội mục ... tế với phát triển tiến xã hội, đặc biệt với phát triển người cách bền vững, với hội tạo người tự lựa chọn Trong thời gian dài, người ta xét người coi người nguồn lực giống tất nguồn lực khác, tốt ... triển người Như quan điểm phát triển nhanh bền vững Đảng sớm đặt ngày hoàn thiện khẳng định vai trò nguồn lực người 2 -Nguồn lực người a Quan điểm mac-lenin tư tưởng hồ chí minh người Chủ nghĩa...
 • 16
 • 643
 • 0

Phân loại quan điểm trên phương tiện hội đối với dự thảo đề án quốc gia

Phân loại quan điểm trên phương tiện xã hội đối với dự thảo đề án quốc gia
... ngược lại đến đề án suốt trình khởi tạo diễn dự án Luận văn Phân loại quan điểm phương tiện hội dự thảo đề án quốc gia đưa giải pháp giải vấn đề Bài toán phân tích quan điểm phương tiện thông ... tương quan biến dự đoán phân loại biến kết dự đoán, mô hình phù hợp liệu toán phân tích quan điểm tiêu cực hay tích cực Chương 4: Thực nghiệm phân lớp quan điểm với dự thảo đề án quốc gia đánh ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - NGÔ THỊ HOA PHÂN LOẠI QUAN ĐIỂM TRÊN PHƯƠNG TIỆN XÃ HỘI ĐỐI VỚI DỰ THẢO ĐỀ ÁN QUỐC GIA Ngành: Công nghệ thông...
 • 53
 • 218
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phần 3 phân tích mạng xã hội sử dụng công cụ tương tác trực quan gephikết quá thu được từ chương trình tìm đường sử dụng thuật toán nhánh và cậnphân tích quan điểm của đảng lấy phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước taphân tích quan điểm công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thứcphân tích quan điểm chủ động tích cực giải quyết các vấn đề để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaphân loại đặc điểm công dụng bản đồ địa hìnhtrò đặc trưng phân loại quan hệ lao động có yếu tố nước ngoàiphân loại quan hệ lao động có yếu tố nước ngoàiphan tich quan diem sang tao cua hcm ve cach mang giai phong dan tocphát triển kinh tế xã hội nhằm ổn định việc làm và tạo thêm chỗ làm việc mới nhất là phát triển các vùng kinh tế trọng điểm như khu cụm công nghiệp khu đô thị mớicác hình thức sử dụng nước có các hình thức sử dụng nước khác nhau đó là do tự quản lý cộng đồng hoặc do đội thuỷ nông xã tiến hành quản lýphát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội ở nước ta vì những lý do đã phân tích ở mục i 1 gồm 1 1 1 2 1 3 1 4bổ sung để được một câu đúng theo quan điểm triết học mácxít hình thái kinh tế xã hội là phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ xã hộiphát triển dnnvv là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội ở nƣớc tacách mạng khoa học công nghệ được thực hiện trên cơ sở lý luận khoa học phát triển không ngừngTạo hứng thú cho học sinh trong các bài học thuộc lĩnh vực đạo đức của môn giáo dục công dân lớp 10 trường PT nguyễn mộng tuânTích hợp kiến thức liên môn trong việc giảng dạy chuyên đề sự vận động và phát triển của thế giới vật chất môn GDCD phần triết học lớp 10Vận dụng ca dao, tục ngữ trong việc xây dựng bài tập ở phần thứ nhất “công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học” cho học sinh lớp 10câu hỏi trắc nghiệm vật liệu cơ khí7 chuongtrinhchitietDLCCItìm hiểu về các lục địa nam mĩ, đặc điểm tự nhiêncâu hỏi trắc nghiệm vật liệu cơ khíMẫu báo cáo - Đề xuất két quả kiểm tra khảo sát và thảm đinh công trình thi côngNghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano Fe và FeB bằng phương pháp mô hình hóaNghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu HA, HAF, βTCP, βTCPSr pha tạp Eu, Er, Dy và MnMẫu đề nghị thi công theo bản vẽ thiết kế công trình và thi công công trìnhmẫu công văn yêu cầu thanh toán chi phí kiểm định bến phà trong xây dựng công trìnhBất đẳng thức tích chập suy rộng KontorovichLebedev – Fourier và ứng dụngChuyên đề hydrocacbon không noPhân tích việc đánh giá thực hiện công việc tại ban QLDA công trình điện miền bắcĐẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ quản lý doanh nghiệpĐào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở tập đoàn điện lực việt nam, các giải pháp phát triển và nâng caoDynamic analysis and improvement of the sinking performance of the Vietnamese tuna purse seine using numerical methodsĐề cương ôn thi Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Cao học CNTTChuyên đề Hydrocacbonno lý thuyết và bài tập