Kỹ thuật pilot đường xuống trong hệ thống massive MIMO

Kỹ thuật mã trước đường xuống trong hệ thống MIMO kích thước lớn

Kỹ thuật mã trước đường xuống trong hệ thống MIMO kích thước lớn
... của MIMO kích thước lớn là vấn đề trước cell đơn trạm sở dùng nhiều anten và máy di động chỉ dùng anten đơn Trong kỹ thuật của MIMO kích thước lớn thì kỹ thuật trước đường xuống ... người/ô Trong ví dụ dung lượng hệ thống CDMA gấp 920/59=15.6 lần FDMA và gấp 7.36 lần TDMA 16 1.3 Hệ thống MIMO kích thƣớc lớn MIMO kích thước lớn dựa sự phát triển của kỹ thuật MIMO (Multiple ... được tín hiệu của đường lên và đường xuống, từ đưa lựa chọn thích hợp 40 Chƣơng III.Mô so sánh 3.1 Sơ đồ mô Sơ đồ mô hệ thống MIMO kích thước lớn với trước đường xuống sau: Hình 3.1...
 • 49
 • 142
 • 0

Tài liệu TRIỂN KHAI CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN Chương I : TÌM HIỂU VÀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT DYNAMIC UPDATE DNS TRONG HỆ THỐNG MẠNG doc

Tài liệu TRIỂN KHAI CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN Chương I : TÌM HIỂU VÀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT DYNAMIC UPDATE DNS TRONG HỆ THỐNG MẠNG doc
... ng Phiên b n th nghi m Version 1.0 12 Website: http://www.mait.vn Forum: http://forum.mait.vn Th c T p Th c T MaIT Education Institution Ch n m c Start with Windows Ch n Finish Dyndns kh i k t ... M ng Phiên b n th nghi m Version 1.0 Website: http://www.mait.vn Forum: http://forum.mait.vn Th c T p Th c T Ch ng d n c i MaIT Education Institution t r i ch n Next ti p t c Ch n Finish k t ... Phiên b n th nghi m Version 1.0 t o m t Website: http://www.mait.vn Forum: http://forum.mait.vn Th c T p Th c T MaIT Education Institution Sau t o xong m t t i kho n s d ng Website www.dyndns.com...
 • 14
 • 237
 • 0

Tài liệu Đề tài: TÌM HIỂU KỸ THUẬT MÃ HÓA DES TRONG HỆ THỐNG BẢO MẬT THÔNG TIN potx

Tài liệu Đề tài: TÌM HIỂU KỸ THUẬT MÃ HÓA DES TRONG HỆ THỐNG BẢO MẬT THÔNG TIN potx
... DUNG hóa bảo mật thông tin Mật khối DES Đánh giá DES 6/12/2013 Xây dựng chương trình mô thuật toán DES MÃ HÓA TRONG BẢO MẬT THÔNG TIN Bảo mật thông tin tập hợp kỹ thuật, chế…để bảo vệ ... khóa sử dụng  Dựa vào thuật toán  Dựa vào cách xử lý đầu vào Trong nội dung tìm hiểu, ta đề cập đến hệ thống sử dụng kỹ thuật hóa DES, hệ thống khóa bí mật, khối đối xứng 6/12/2013 MẬT ... đặc trưng thông tin hõa giải pháp hữu hiệu thông dụng sử dụng lĩnh vực bảo mật thông tin Quá trình hóa giải 6/12/2013 Phân loại hệ thống hóa Có nhiều cách để phân loại hệ thống: ...
 • 22
 • 569
 • 6

nghiên cứu kỹ thuật điều chế fsk trong hệ thống truyền tin số

nghiên cứu kỹ thuật điều chế fsk trong hệ thống truyền tin số
... hệ thống truyền tin tương tự Hệ thống truyền tin truyền tín hiệu số hệ thống truyền tin số Trong hệ thống truyền tin có tham gia máy tính, tin tức thông tin biểu thị dạng liệu Hệ thống mạng truyền ... sau điều chế FSK 73 Hình 3.2 Phổ tín hiệu điều chế FSK 74 Chương TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN TIN SỐ 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG TRUYỀN TIN ĐIỆN TỬ Hệ thống truyền tin điện tử hệ thống ... đầu Trong hệ thống truyền tin có hai dạng điều chế bản, điều chế tương tự điều chế số Trong điều chế tương tự, việc điều chế thực liên tục theo tín hiệu thông tin tương tự Các phương pháp điều chế...
 • 80
 • 1,243
 • 13

Kỹ thuật OFDMA ứng dụng trong hệ thống vô tuyến băng rộng WIMAX

Kỹ thuật OFDMA ứng dụng trong hệ thống vô tuyến băng rộng WIMAX
... triển khai hệ thống truy nhập tuyến băng rộng WiMAX cần thiết Với mục đích tìm hiểu kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo tần số trực giao OFDMA ứng dụng hệ thống tuyến băng rộng WIMAX, đồ ... 2.3 Đặc tính phân mức OFDMA (S -OFDMA) 2.3 Ứng dụng công nghệ OFDMA hệ thống WIMAX di động Công nghệ OFDMA công nghệ cốt lõi sử dụng hệ thống WIMAX di động 2.3.1 Khái niệm OFDMA Ghép kênh chia ... 2006 Wimax di động giải pháp tuyến băng rộng cho phép hội tụ mạng băng rộng cố định di động thông qua công nghệ truy nhập tuyến băng rộng diện rộng kiến trúc mạng mềm dẻo Giao diện tuyến...
 • 76
 • 352
 • 5

nghiên cứu kỹ thuật tiền mã hóa trong hệ thống mimo ofdm đa người dùng

nghiên cứu kỹ thuật tiền mã hóa trong hệ thống mimo ofdm đa người dùng
... (k )  Kỹ thuật đa truy cập phân chia theo không gian SDMA (Space Division Multiplex Access) HỆ THỐNG MIMO Các kĩ thuật precoding Kĩ thuật Zeroforcing (ZF) Các kĩ thuật precoding Kĩ thuật Zeroforcing ... Các kĩ thuật precoding Kỹ thuật Dirty Paper Coding Thiết kế ma trận precoding 12 Các kĩ thuật precoding Kỹ thuật Dirty Paper Coding Thiết kế ma trận precoding 12 Các kĩ thuật precoding Kỹ thuật ... (ZF) Các kĩ thuật precoding Kĩ thuật Zeroforcing (ZF) Các kĩ thuật precoding Kĩ thuật Zeroforcing (ZF) anten thu Các kĩ thuật precoding Kỹ thuật Blockdiagonalization giao thoa anten Đa anten thu...
 • 27
 • 974
 • 9

kỹ thuật ofdm ứng dụng trong hệ thống wimax và trong hệ thống truyền hình số mặt đất dvb-t_có m

kỹ thuật ofdm ứng dụng trong hệ thống wimax và trong hệ thống truyền hình số mặt đất dvb-t_có m
... 1:Tổng quan OFDM • Chương 2 :Ứng dụng OFDM Wimax • Chương 3 :Ứng dụng OFDM hệ thống truyền hình số m t đất DVB-T • Chương 4 :M truyền dẫn liệu DVB-T theo mode 2K sử dụng kỹ thuật OFDM • Chương ... ki m băng thông (b) • Khắc phục nhiễu ISI OFDM • Đặc đi m OFDM -Ưu đi m -Nhược đi m Tần số Chương 2:Ưng dụng OFDM WiMAX WiMAX -Worldwide Interoperability for Microwave Access • M hình hệ thống ... lịch MAC(MAC Scheduling Service) • -Bảo m t Chương 3:Ưng dụng OFDM hệ thống DVB-T • Tổng quan hệ thống Proramme MUX Transport MUX Bộ m hoá Video Bộ m hoá Audio Bộ m hoá số liệu liệukhhác n MPEG-2...
 • 21
 • 331
 • 2

Báo cáo luận văn cao học: Nghiên cứu kỹ thuật MIMOOFDM ứng dụng trong hệ thống thông tin không dây

Báo cáo luận văn cao học: Nghiên cứu kỹ thuật MIMOOFDM ứng dụng trong hệ thống thông tin không dây
... II: Kỹ thuật ghép kênh đa sóng mang trực giao Chương III: Hệ thống đa anten phát đa anten thu Chương IV: Kết hợp kỹ thuật OFDM với hệ thống MIMO ứng dụng hệ thống thông tin không dây Kết luận ... tăng Các hệ thống thông tin tương lai đòi hỏi phải có dung lượng lớn, tốc độ cao, hạn chế nhiễu, sử dụng băng thông hiệu quả… Nội dung đề tài Chương I: Tổng quan hệ thống di động không dây Chương ... thống thông tin không dây Kết luận hướng phát triển đề tài Tổng quan hệ thống không dây Chương I SISO MISO SIMO Chương II Hệ thống OFDM Nối tiếp/ Song song Điều chế IFFT s (t ) Khoảng bảo vệ xT...
 • 20
 • 336
 • 0

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NETWORK LOAD BALANCING TRONG HỆ THỐNG MẠNG LINUX

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NETWORK LOAD BALANCING TRONG HỆ THỐNG MẠNG LINUX
... Network Load Balancing hệ thống mạng Linux MỤC LỤC Nghiên cứu kỹ thuật Network Load Balancing hệ thống mạng Linux DANH SÁCH HÌNH VẼ Nghiên cứu kỹ thuật Network Load Balancing hệ thống mạng Linux Nghiên ... Nghiên cứu kỹ thuật Network Load Balancing hệ thống mạng Linux BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN TRẦN HUY ĐÔNG NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NETWORK LOAD BALANCING TRONG HỆ ... để critical reads gửi đến master 18 Nghiên cứu kỹ thuật Network Load Balancing hệ thống mạng Linux 19 Nghiên cứu kỹ thuật Network Load Balancing hệ thống mạng Linux b) Real Application Cluster...
 • 83
 • 1,993
 • 15

KỸ THUẬT OFDM ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

KỸ THUẬT OFDM ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG
... thống Kỹ thuật OFDM để điều chế tín hiệu điện trước chuyển thành tín hiệu quang Mục tiêu đề tài ứng dụng kỹ thuật OFDM kênh truyền quang Đây kết hợp ưu điểm kỹ thuật OFDM hệ thống thông tin quang ... hiệu hệ thống 11 CHƢƠNG III:CÁC HỆ THỐNG OFDM QUANG 3.1 Giới thiệu Một điểm mạnh OFDM đa dạng tương thích với nhiều ứng dụng Để tăng chất lượng hệ thống thông tin quang việc thiết kế thu quang ... Mô hệ thống OFDM quang đƣờng dài Ở phần ta đưa kết mô hệ thống OFDM Long-Haul phần mềm Virtual Photonics Integrated (VPI), phần mềm dùng để thiết kế hệ thống thông tin quang Các chương trình OFDM...
 • 23
 • 222
 • 0

Tìm hiểu kỹ thuật phân tập ANTEN trong hệ thống OFDM

Tìm hiểu kỹ thuật phân tập ANTEN trong hệ thống OFDM
... 3.3.3 Hệ thống MISO MISO hệ thống sử dụng kỹ thuật phân tập phát Trong hệ thống này, liệu phát nhiều anten đặt trạm phát Hình 3.3: Hệ thống MISO Hệ thống MISO khắc phục nhược điểm hệ thống SIMO (phân ... nghệ viễn thông nay, Đồ án tốt nghiệp tập trung nghiên cứu khảo sát mảng nhỏ kỹ thuật MIMOOFDM là: TÌM HIỂU KỸ THUẬT PHÂN TẬP ANTEN TRONG HỆ THỐNG OFDM Phương pháp nghiên cứu xuyên suốt đồ án tìm ... Chương tìm hiểu kỹ thuật OFDM, qua khái niệm, phát triển OFDM, tính trực giao sóng mang, sơ đồ khối thông số kỹ thuật ứng dụng OFD giúp hiểu kỹ thuật 1.2 Khái niệm OFDM Kỹ thuật ghép kênh phân...
 • 76
 • 212
 • 0

Kỹ thuật truyền mã hoá trong hệ thống vô tuyến nhận thức đa người dùng

Kỹ thuật truyền mã hoá trong hệ thống vô tuyến nhận thức đa người dùng
... tài Kỹ thuật truyền hoá hệ thống tuyến nhận thức đa người dùng Về nội dung, đồ án em bao gồm chương sau: Chương 1: Tổng quan Cognitive Radio Trong chương em vào tìm hiểu tuyến nhận thức, ... thống MU-MIMO Chương 3: Cognitive Precoding hệ thống MU-MIMO Tìm hiểu kỹ thuật, phương pháp hoá kênh truyền áp dụng cho hệ thống tuyến nhận thức Chương 4: Kết mô MATLAB Sử dụng chương trình ... phân tập áp dụng hệ thống cách tính toán dung lượng 2.2 Hệ thống MIMO MIMO hệ thống truyền dẫn tuyến sử dụng đồng thời nhiều anten máy phát máy thu, nhằm tăng tốc độ truyền Hệ thống cung cấp...
 • 58
 • 399
 • 3

Nghiên cứu kỹ thuật tiền mã hóa trong hệ thống thông tin đa chặng TOW WAY RELAY

Nghiên cứu kỹ thuật tiền mã hóa trong hệ thống thông tin đa chặng TOW WAY RELAY
... OFDM đa truy cập phân chia theo không gian SDMA Chương 3: Thông tin đa chặng tiền hóa hệ thống two -way relay Chương 4: Mô Đồ án nghiên cứu kỹ thuật tiền hóa hệ thống thông tin đa chặng, ... hệ thống thông tin đa chặng tiền hóa hệ thống đa chặng two -way relay Việc dũng ma trận tiền hóa giúp loại bỏ nhiễu đồng kênh, vấn đề quan trọng việc truyền tín hiệu hệ thống thông tin đa ... dụng chuyển tiếp đa chặng Trang 34 CHƯƠNG THÔNG TIN ĐA CHẶNG VÀ TIỀN MÃ HÓA TRONG HỆ THỐNG TWO -WAY RELAY CHƯƠNG THÔNG TIN ĐA CHẶNG VÀ TIỀN MÃ HÓA TRONG HỆ THỐNG TWO -WAY RELAY 3.1 Giới thiệu...
 • 76
 • 301
 • 0

Nghiên cứu các kỹ thuật đa truy nhập trong hệ thống thông tin di động 4g

Nghiên cứu các kỹ thuật đa truy nhập trong hệ thống thông tin di động 4g
... thông tin di động hệ thứ 1.1.3 Hệ thống thông tin di động hệ thứ (3G) 1.1.4 Hệ thống thông tin di động hệ thứ (4G) 10 1.2 Các kỹ thuật đa truy nhập hệ thống thông tin di động ... 3: CÁC KĨ THUẬT ĐA TRUY NHẬP TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 4G 3.1 Các thuật đa truy nhập hệ thống thông tin di động hệ trước 3.1.1 Kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo tần số FDMA Đa truy ... CHƯƠNG 3: CÁC KĨ THUẬT ĐA TRUY NHẬP TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 4G 27 3.1 Các thuật đa truy nhập hệ thống thông tin di động hệ trước 27 3.1.1 Kỹ thuật đa truy nhập phân...
 • 63
 • 282
 • 1

Đánh giá hiện trạng, đề xuất một số giải pháp kỹ thuật góp phần hoàn thiện hệ thống trồng trọt tại huyện gia lộc, tỉnh hải dương

Đánh giá hiện trạng, đề xuất một số giải pháp kỹ thuật góp phần hoàn thiện hệ thống trồng trọt tại huyện gia lộc, tỉnh hải dương
... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I ð VĂN SÁNG ðÁNH GIÁ HI N TR NG, ð XU T M T S GI I PHÁP K THU T GÓP PH N HOÀN THI N H TH NG TR NG TR T T I HUY N GIA L C, T NH H I DƯƠNG ... qu c gia xây d ng nông thôn m i Xu t phát nh ng v n ñ trên, ti n hành th c hi n ñ tài "ðánh giá th c tr ng ñ xu t m t s gi i pháp k thu t góp ph n hoàn thi n h th ng tr ng tr t t i huy n Gia L ... ngành tr ng tr t Vi c ñánh giá th c tr ng, ti m s n xu t tr ng tr t t n t i vi c t ch c s n xu t huy n Gia L c, H i Dương ñ t ñó ñ xu t m t s gi i pháp k thu t nh m hoàn thi n h th ng tr ng tr...
 • 133
 • 154
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lượng đường xuống trong hệ thống tế bào cdmanghiên cứu đánh giá các kỹ thuật tiền mã hóa tuyến tính và phi tuyến trong hệ thống mu mimokỹ thuật lập trình điều khiển hệ thốngkỹ thuật nuôi đuông dừa trong nhàkỹ thuật scfdma cho tuyến lên hệ thống thông tin di động lte sử dụng thuật toán cân bằng kênh mmseđề thi kĩ thuật điện điện tử trong hệ thống nhiệt lạnhkỹ thuật scfdma cho tuyến lên hệ thống thông tin di động ltengân hang cau hoi mon ky thuat an toan cua khoa he thong dienbản vẽ kỹ thuật bể điều hòa của hệ thống xử lý nước thảimột số kỹ thuật được hỗ trợ bởi hệ thống file ntfsmã đường truyền trong hệ thống truyền dẫn3 4 sơ đồ khối bộ phát đường xuống của hệ thống 3gppkỹ thuật nuôi cá ao trong hệ vac ở các tỉnh đồng bằngphần ii kỹ thuật nuôi cá ao trong hệ vaclượng đường xuống của hệ thống cdma đa bàoSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 41. Thân câyBảng chia 6Bảng nhân 6CHỦ ĐỀ 3 LỚP 2 ĐÂY LÀ TÔI - ĐAN MẠCHBài 17. u, ưBài 17. u, ưBài 17. u, ưBài 12. i, aLần đầu tiên trừ quỷBài 9. o, cBài 8. Ăn, uống hàng ngàyTrắc Nghiệm Tích Phân