Đền, chùa trong không gian văn hóa làng phấn vũ ( xã thụy xuân, huyện thái thụy, tỉnh thái bình)

Đền, chùa trong không gian văn hóa làng phấn ( thụy xuân, huyện thái thụy, tỉnh thái bình)

Đền, chùa trong không gian văn hóa làng phấn vũ ( xã thụy xuân, huyện thái thụy, tỉnh thái bình)
... lịch di tích đền, chùa làng Phấn Vũ, Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; Báo cáo điều tra giá trị lịch sử đền, chùa làng Phấn Vũ; Bản vẽ kiến trúc di tích đền, chùa làng Phấn nhằm đề ... không gian văn hóa làng Phấn 4.2 Phạm vi nghiên cứu  Phạm vi không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu cụm di tích đền chùa không gian làng Phấn Vũ, Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái ... 1: Không gian văn hóa làng Phấn Chương 2: Cụm di tích đền, chùa làng Phấn Chương 3: Đền chùa làng Phấn - số vấn đề đặt khuyến nghị giải pháp 10 CHƯƠNG 1: KHÔNG GIAN VĂN HÓA LÀNG PHẤN VŨ...
 • 131
 • 216
 • 0

Đền, chùa trong không gian văn hóa làng Phấn ( Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình)

Đền, chùa trong không gian văn hóa làng Phấn Vũ ( Xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình)
... lịch di tích đền, chùa làng Phấn Vũ, Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; Báo cáo điều tra giá trị lịch sử đền, chùa làng Phấn Vũ; Bản vẽ kiến trúc di tích đền, chùa làng Phấn nhằm đề ... không gian văn hóa làng Phấn 4.2 Phạm vi nghiên cứu  Phạm vi không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu cụm di tích đền chùa không gian làng Phấn Vũ, Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái ... 1: Không gian văn hóa làng Phấn Chương 2: Cụm di tích đền, chùa làng Phấn Chương 3: Đền chùa làng Phấn - số vấn đề đặt khuyến nghị giải pháp 10 CHƯƠNG 1: KHÔNG GIAN VĂN HÓA LÀNG PHẤN VŨ...
 • 131
 • 190
 • 0

Đền, chùa trong không gian văn hóa làng phấn ( thụy xuân, huyện thái thụy, tỉnh thái bình)

Đền, chùa trong không gian văn hóa làng phấn vũ ( xã thụy xuân, huyện thái thụy, tỉnh thái bình)
... lịch di tích đền, chùa làng Phấn Vũ, Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; Báo cáo điều tra giá trị lịch sử đền, chùa làng Phấn Vũ; Bản vẽ kiến trúc di tích đền, chùa làng Phấn nhằm đề ... không gian văn hóa làng Phấn 4.2 Phạm vi nghiên cứu  Phạm vi không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu cụm di tích đền chùa không gian làng Phấn Vũ, Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái ... 1: Không gian văn hóa làng Phấn Chương 2: Cụm di tích đền, chùa làng Phấn Chương 3: Đền chùa làng Phấn - số vấn đề đặt khuyến nghị giải pháp 10 CHƯƠNG 1: KHÔNG GIAN VĂN HÓA LÀNG PHẤN VŨ...
 • 131
 • 166
 • 0

Đền, chùa trong không gian văn hóa làng phấn ( thụy xuân, huyện thái thụy, tỉnh thái bình)

Đền, chùa trong không gian văn hóa làng phấn vũ ( xã thụy xuân, huyện thái thụy, tỉnh thái bình)
... lịch di tích đền, chùa làng Phấn Vũ, Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; Báo cáo điều tra giá trị lịch sử đền, chùa làng Phấn Vũ; Bản vẽ kiến trúc di tích đền, chùa làng Phấn nhằm đề ... Bình (2 012), Bản vẽ kiến trúc di tích đền, chùa làng Phấn Ban quản lý di tích tỉnh Thái Bình (2 012), Lý lịch di tích đền, chùa làng Phấn Vũ, thôn Minh Vũ, Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái ... làng Phấn góp phần tô thêm trang sử vẻ vang quê hương đất biển Anh Hùng Là người sinh mảnh đất Thụy Xuân, chọn đề tài Đền, chùa không gian văn hóa làng Phấn (xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, ...
 • 15
 • 63
 • 0

đình trong không gian văn hóa làng nam bộ

đình trong không gian văn hóa làng xã nam bộ
... suốt đình làng Việt Nam Tuy nhiên, làng Nam Bộ nội dung cụ thể chức khác so với làng Bắc Bộ Trung Bộ Chính việc tìm hiểu chức đình Nam Bộ cần đặt cụ thể không gian làng Nam Bộ xem ... đất Văn hóa Nam Bộ biết kết hợp văn hóa truyền thống văn hóa đại, từ làm nảy sinh yếu tố văn hóa riêng biệt Tất yếu tố tác động mạnh mẽ đến đời sống văn hóa cộng đồng làng Nam Bộ, văn hóa ... phương pháp kỹ tiếp cận với làng Việt Nam nói chung làng Nam Bộ nói riêng, có đặc điểm đời sống văn hóa, định lựa chọn đề tài Đình không gian văn hóa làng Nam Bộ để tiến hành nghiên cứu...
 • 71
 • 528
 • 2

Lịch sử văn hoá làng hậu trạch (xã nga trạch, huyện nga sơn, tỉnh thanh hoá) từ thế kỹ x đến năm 2009

Lịch sử văn hoá làng hậu trạch (xã nga trạch, huyện nga sơn, tỉnh thanh hoá) từ thế kỹ x đến năm 2009
... MAI XUÂN QUANG LỊCH SỬ VĂN HÓA LÀNG HẬU TRẠCH (X NGA THẠCH, HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HÓA) TỪ THẾ KỶ X ĐẾN NĂM 2009 CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ VIỆT NAM MÃ SỐ: 60.22.54 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC LỊCH ... tài "Lịch sử văn hoá làng Hậu Trạch (x Nga Thạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) từ kỷ X đến 2009" làm đề tài luận văn tốt nghiệp LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ Làng x Việt Nam - thực thể x hội ... cứu làng Hậu Trạch, x Nga Thạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 16 ĐÓNG GÓP KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI Luận văn dựng lại trình hình thành phát triển làng Hậu Trạch vùng đất cổ Nga Sơn So với làng x ...
 • 181
 • 673
 • 6

Lịch sử văn hóa làng hoành sơn khánh sơn, huyện nam đàn, tỉnh nghệ an từ năm 1802 đến năm 1945 luận văn thạc sĩ lịch sử

Lịch sử  văn hóa làng hoành sơn xã khánh sơn, huyện nam đàn, tỉnh nghệ an từ năm 1802 đến năm 1945 luận văn thạc sĩ lịch sử
... đề: Lịch sử - văn hóa làng Hoành Sơn Khánh Sơn huyện Nam Đàn – Tỉnh Nghệ An (Từ năm 1802 đến năm 1945) ” làm luận văn tốt nghiệp Lịch sử vấn đề Nghiên cứu văn hóa làng không mảng đề tài không ... Nghệ An từ năm 1802 đến năm 1945' ' 5 Về mặt thời gian: Chúng tập trung nghiên cứu làng Hoành Sơn từ năm 1802 đến năm 1945 Trong trình nghiên cứu có đề cập đôi nét làng Hoành Sơn trước năm 1802 ... Nam Sơn Nam Trung Cuối năm 1953 đầu năm 1954 Nam Đàn xếp lại: từ 20 thành 34 xã, Nam Sơn tách thành xã: Nam Đông Nam Hoành Đến 5/1969, từ 34 thành 24 xã, hai Nam Đông Nam Hoành sát...
 • 85
 • 1,341
 • 7

Lịch sử văn hóa làng lý trai diễn kỷ, huyện diễn châu, tỉnh nghệ an từ thế kỷ XV đến năm 1945

Lịch sử  văn hóa làng lý trai xã diễn kỷ, huyện diễn châu, tỉnh nghệ an từ thế kỷ XV đến năm 1945
... nguyễn văn thịnh lịch sử - văn hóa làng trai diễn kỷ, huyện diễn châu, tỉnh nghệ an từ kỷ XV đến năm 1945 chuyên ngành: lịch sử việt nam Mã số: 60.22.54 Luận văn thạc sĩ khoa học lịch sử Ngời ... dạn chọn vấn đề: Lịch sử - văn hóa làng Trai Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (từ kỷ XV đến năm 1945) làm luận văn tốt nghiệp Lịch sử nghiên cứu vấn đề Từ lâu, làng Việt Nam trở ... Đào Tam Tỉnh, Lịch sử đảng tỉnh Nghệ An (tập 1) Tỉnh ủy Nghệ An, Văn bia Nghệ An, Tục thờ thần thần tích Nghệ An Ninh Viết Giao, tập kỷ yếu hội thảo lịch sử, văn hóa Nghệ An nói chung Diễn Châu...
 • 114
 • 315
 • 2

Lịch sử văn hóa làng liên trì (xã liên thành huyện yên thành tỉnh nghệ an) từ thế kỷ XI đến năm 1945 luận văn thạc sĩ lịch sử

Lịch sử văn hóa làng liên trì (xã liên thành  huyện yên thành  tỉnh nghệ an) từ thế kỷ XI đến năm 1945 luận văn thạc sĩ lịch sử
... thôn địa bàn tỉnh Nghệ An” mà chủ trì Từ lý đây, lựa chọn vấn đề: Lịch sử văn hóa làng Liên Trì (xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) từ kỷ XI đến năm 1945 làm đề tài luận văn tốt nghiệp ... công trình lịch sử, văn hóa Liên Thành. Cuốn Lịch sử Liên Thành , (NXB Nghệ An, năm 2012), sâu nghiên cứu tiến trình phát triển lịch sử Liên Thành, phần nhiều đề cập đến văn hóa làng Liên ... học thạc sỹ, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam Lịch sử nghiên cứu vấn đề Lịch sử văn hóa làng Liên Trì từ trước đến đề cập nhiều từ góc độ chuyên môn khác công trình nghiên cứu làng xã Trước năm 1945, ...
 • 145
 • 673
 • 0

Lịch sử văn hóa làng đông chử, nghi trường, huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an (từ thế kỷ XVII đến năm 2014)

Lịch sử  văn hóa làng đông chử, xã nghi trường, huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an (từ thế kỷ XVII đến năm 2014)
... VÂN LỊCH SỬ - VĂN HÓA LÀNG ĐÔNG CHỬ, XÃ NGHI TRƯỜNG, HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN (TỪ THẾ KỶ XVII ĐẾN NĂM 2014) Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam Mã số: 602.203.13 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC LỊCH SỬ ... sắc văn hóa dân tộc Với tất lý trên, chọn đề tài Lịch sử - Văn hóa làng Đông Chử, Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (từ kỷ XVII đến năm 2014). để làm luận văn tốt nghi p thạc sĩ Lịch ... hướng đến làng quê tiêu biểu Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Làng Đông Chử với trình hình thành phát triển làng 3.2 Nhiệm vụ nghi n cứu Với việc tìm hiểu lịch sử - văn hóa làng Đông...
 • 117
 • 132
 • 0

Lịch sử văn hóa làng tràng sơn (xã sơn thành, huyện yên thành, tỉnh nghệ an) từ thế kỷ XV đến thế kỷ XX

Lịch sử  văn hóa làng tràng sơn (xã sơn thành, huyện yên thành, tỉnh nghệ an) từ thế kỷ XV đến thế kỷ XX
... cứu cách đầy đủ hệ thống lịch sử - văn hóa làng Tràng Sơn Nghiên cứu đề tài Lịch sử - Văn hóa làng Tràng Sơn (xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) từ kỷ XV đến kỷ XX , muốn có nhìn tổng ... 2 NGHỆ AN – 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRẦN QUANG HIỂN LỊCH SỬ - VĂN HÓA LÀNG TRÀNG SƠN (XÃ SƠN THÀNH, HUYỆN YÊN THÀNH, TỈNH NGHỆ AN) TỪ THẾ KỶ XV ĐẾN THẾ KỶ XX Chuyên ... dạy lịch sử địa 12 phương Nghệ An, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa cho hệ trẻ Từ lý trên, chọn đề tài Lịch sử - văn hóa làng Tràng Sơn (xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An)...
 • 139
 • 235
 • 0

Lịch sử văn hoá làng bồng thượng (xã vĩnh hùng huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hoá)

Lịch sử văn hoá làng bồng thượng (xã vĩnh hùng  huyện vĩnh lộc  tỉnh thanh hoá)
... tế, văn hoá xã hội huyện Vĩnh Lộc, Vĩnh Hùng nói chung làng Bồng Thợng nói riêng giai đoạn lịch sử khác Với đặc thù riêng đó, lịch sử văn hoá làng Bồng Thợng nói chung di tích lịch sử văn hoá ... Đạo; Lịch sử Vĩnh Hùng (Đảng Uỷ, UBND, HĐND xã Vĩnh Hùng - NXB Thanh Hoá) ; Lịch sử Đảng huyện Vĩnh Lộc (Đảng Uỷ, UBND, HĐND huyện Vĩnh Lộc) ; Kỷ yếu hội thảo: Chúa Trịnh Vị trí vai trò lịch sử ... lý lịch di tích, sắc phong, báo đợc lu giữ th viện tỉnh Thanh Hoá, Phòng Văn hoá huyện Vĩnh Lộc, Phòng văn hoá Vĩnh Hùng, Sở Văn hoá Thông tin Thanh Hoá Có thể nói, để hoàn thành đợc luận văn, ...
 • 137
 • 922
 • 2

VĂN HÓA LÀNG DUYÊN LINH ( Đông Ninh- Huyện Khoái Châu- Tỉnh Hưng Yên)

VĂN HÓA LÀNG DUYÊN LINH ( Xã Đông Ninh- Huyện Khoái Châu- Tỉnh Hưng Yên)
... sinh sống, khẳng định giá trị văn hóa tâm linh, văn hóa tín ngưỡng vốn ăn sâu vào tâm thức người dân làng Duyên Linh Đình Duyên Linh Theo tương truyền, đình Duyên Linh có từ lâu đời, xây dựng ... đạo tỉnh Hưng Yên huyện Khoái Châu cho đắp đê quai để ngăn không cho nước sông Hồng vào đồng cách tự nhiên mùa lũ Đến gần 50 năm Duyên Linh không bị ngập lụt (trừ đợt vỡ đê quai năm 1969 1971) Duyên ... làng Duyên Linh phát triển thành làng có dân cư đông đúc, có đời sống kinh tế, văn hoá phát triển Làng Duyên Linh có 80 hộ với 131 nhân Nghề nghiệp dân Duyên Linh làm nông nghiệp, trồng ngô,...
 • 6
 • 133
 • 0

CON TRÂU TRONG KHÔNG GIAN VĂN HÓA VIỆT.

CON TRÂU TRONG KHÔNG GIAN VĂN HÓA VIỆT.
... quên trâu đen bóng, sừng cong biểu tượng cho chắn, cần mẫn người làng quê Trâu nhà, ngõ, cánh đồng làng vào ký ức nhiều người sống làng, làm nên không gian gợi người nhớ chốn bình yên Không gian ... nông dân lo cho trâu no bụng , chúng thành viên gia đình Mười năm nuôi trâu, anh Bùi Thế Hiền biết rõ tính cách trâu Nuôi trâu từ nghé lúc bán đi, năm thời gian anh gắn bó với trâu rồi, buồn ngày ... chủ Con vật có nghĩa có tình với nhà nông - người ta không dễ quên Bây giờ, nông dân dùng trâu để cày ruộng trước, đàn trâu thưa dần Nhưng, lớn lên từ làng nhớ quay quắt buổi chiều làng, đàn trâu...
 • 4
 • 397
 • 3

Không gian văn hóa làng Vạn Phúc

Không gian văn hóa làng Vạn Phúc
... tế văn hóa xã hội làng Vạn Phúc Điều kiện tự nhiên, người, xã hội lịch sử Vạn Phúc tác động lớn đến hình thành phát triển không gian văn hóa làng Không gian văn hóa làng Vạn Phúc không gian văn ... 11 nên Vạn Phúc trở thành phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Tính chất không gian văn hóa làng Vạn Phúc: Không gian văn hóa làng mang đậm yếu tố văn hóa làng nghề, là: Các làng nghề ... thức cộng đồng – khía cạnh phi vật thể không gian văn hóa đậm nét văn hóa làng nghề, làng văn hóa, làng cách mạng 18 CHƯƠNG 3: KHÔNG GIAN VĂN HÓA LÀNG VẠN PHÚC: BIẾN ĐỔI, PHÁT TRIỂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG...
 • 29
 • 752
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: sản bảo tồn lễ hội báo bản làng nộn khê xã yên từ huyện yên mô tỉnh ninh bìnhsử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên xác định mức sẵn lòng chi trả của cộng đồng để bảo tồn không gian văn hóa cổng làng mông phụ đường lâm sơn tây hà nộitài liệu luận văn sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên xác định mức sẵn lòng chi trả của cộng đồng để bảo tồn không gian văn hóa cổng làng mông phụ đường lâm sơn tây hà nội pptxsử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên cvm xác định mức sẵn lòng chi trả wtp của cộng đồng để bảo tồn không gian văn hóa cổng làng mông phụ đường lâm sơn tây hà nộikhông gian văn hóa nam bộkhông gian văn hóa đông tâykhông gian văn hóa việt nam là gìkhông gian văn hoá vùng văn hoá việt bắcbảo tồn không gian văn hóa cồng chiêngbảo tàng không gian văn hóa mường hòa bìnhbảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng tây nguyênkhông gian văn hóa mườngkhông gian văn hóa quan họ bắc ninhkhông gian văn hóa ca trùkhông gian văn hóa là gìPhác đồ điều trị Nhi khoa năm 2013 - Bệnh viện Nhi đồng 2 | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn2 Huong dan giao dich Upcom5 Quy chế làm việcOBSTETRICAL BRACHIAL PLEXUS PALSYRecommedations for Management of Neonatal Purpura Fulminans | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnThrombophilie testing | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnFirst-line Vasopressorin Septic ShockDopamine vs Epinephrine | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnPhòng ngừa cúm A H7N9 2 slide | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnCúm A H7N9 6slide | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn cum AH7N9 6 slideChuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn CHUAN DAO DUC DD07 11 K Nhiem Nutritional interventions for reducing morbidity and mortality in people with HIV14 11 K Ngoai Nieu TreatmentVURVitamin D for the management of asthmahttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anM0ZndDVRc1lIbDQhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anWGYyckhSOTEtRmMIVIG in ADEM treatment(1)ENTERAL NUTRION IN PRETERM NEONATEShttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anS3B1TlJWRG91UlUPHS CV CBTT HopDHDCDbatthuong2017 signedvn 11-10-2017 CV 115.2017 10.10.17 CBTT nội dung liên quan ĐHĐCĐ bất thường 2017.pdf