Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư và phát triển cảng đình vũ

phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế DOMESCO..doc

phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế DOMESCO..doc
... nhóm trình b y phân tích báo cáo tài công ty cổ phần xuất nhập y tế DOMESCO Trong sử dụng báo cáo tài năm 2008 2009 công ty, đồng thời sử dụng báo cáo tài công ty phần xuất nhập y tế Thành Phố ... DOMESCO đời từ Công ty Xuất Nhập Phục vụ Y tế - DOMESCO (20/10/1989 14/11/1992) Công ty Xuất Nhập Y tế đồng Tháp - DOMESCO (14/11/1992- 01/01 /2004) Công ty Cổ phần Xuất Nhập Y tế DOMESCO (01/01/2004 ... vpcty@domesco.com Website : www.domesco.com Logo : Năm báo cáo : 2009 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: Quá trình hình thành phát triển: Tiền thân Công Ty Cổ phần Xuất nhập Y tế DOMESCO Công ty...
 • 15
 • 2,250
 • 21

Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần vận tải thuê tàu.doc

Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần vận tải và thuê tàu.doc
... Loan Trang 15 Bài phân tích báo cáo tài Công ty CP Vận tải Thuê tàu GVHD:Bùi Thành Quí năm trước, nên công ty cạnh tranh với Công ty khác Để công ty thu hút nguồn vốn từ bên công ty - ROE nhỏ lãi ... đồng tài sản công ty  N ăm 2009: Lợi nhuận ròng sau thuế SVTH: Nguyễn Thị Kim Loan Trang 13 Bài phân tích báo cáo tài Công ty CP Vận tải Thuê tàu GVHD:Bùi Thành Quí Tỷ số lãi ròng so với tài ... hiệu hoạt động công ty sụt giảm từ năm 2008 đến năm 2009 SVTH: Nguyễn Thị Kim Loan Trang 16 Bài phân tích báo cáo tài Công ty CP Vận tải Thuê tàu GVHD:Bùi Thành Quí Qua tiêu phân tích ta có: STT...
 • 17
 • 764
 • 4

Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần dược phẩm imexpharm

Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần dược phẩm imexpharm
... Phân tích báo cáo tài công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM A VÀI NÉT VỀ CÔNG TY I Lịch sử hình thành ... K2007 Phân tích báo cáo tài công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM NĂM 2006 I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ( Đvt:VNĐ ) Stt I II III IV Nội dung Tài ... Xuân Hội X Tổng tài sản Tổng tài sản 21 Vốn chủ sở hữu SVTH: Nhóm II lớp QTKD K2007 Phân tích báo cáo tài công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm Phân tích tình hình tài Công ty cổ phần IMEXPHARM ( Thông...
 • 32
 • 2,244
 • 26

Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần bánh kẹo Biên Hòa

Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần bánh kẹo Biên Hòa
... m t ph n tình hình làm ăn c a cơng ty tương lai mà quy t nh u tư Nhóm chúng em ch n Cơng ty C ph n Bánh k o Biên Hòa phân tích : Cơng ty C ph n Bánh k o Biên Hòa (v i thương hi u BIBICA) c ngư ... cơng ty Cơng ty có ti n thân phân xư ng k o nhà máy ng Biên Hòa (nay cơng ty C Ph n ng Biên Hòa) c thành l p t năm 1990 Tháng 12/1998, theo quy t nh s 234/1998/Q -TTG c a Th tư ng Chính ph , phân ... 16/01/1999, Cơng ty Cơng ty C Ph n Bánh K o Biên Hòa v i thương hi u Bibica c thành l p t vi c c ph n hóa ba phân xư ng : bánh, k o m ch nha c a Cơng ty ng Biên Hồ Ngành ngh c a Cơng ty s n xu t kinh...
 • 28
 • 1,170
 • 7

Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
... hết khoản nợ dài hạn cho ngân hàng phần khoản nợ ngắn hạn *Phân tích chi phí bán hàng - Do công ty hải công ty lớn ngành sản xuất bánh kẹo nên có hệ thống kênh phân phối rộng khắp chiến lược ... thị phần sản xuất, bước mở rộng thị phần không nước thể thị phần công ty hải chiếm lĩnh lớn, hải doanh nghiệp dẫn đầu ngành sản xuất bánh kẹo thi trường bánh chiếm đến 3%, thị trường kẹo ... xuất Bánh kẹo. Bởi công ty Bánh Kẹo Hải tập trung sản xuất mặt hàng có giá trị thấp, phục vụ chủ yếu cho số người thuộc tầng lớp bình dân, nên có mức sinh lời thấp không cao nhà sản xuất bánh kẹo...
 • 26
 • 4,713
 • 9

Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần bánh kẹo Biên Hòa

Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần bánh kẹo Biên Hòa
... xuất bánh mì tươi nhà máy Bánh Kẹo Biên Hoà II, Gia Lâm, Hà Nội Cũng năm 2005, Công ty thực số dự án đầu tư tài : đầu tư vào cổ phiếu Công ty Gilimex, hợp tác sản xuất với Công ty cổ phần công ... nâng công suất lên 11 tấn/ ngày Nhóm 16 Page Quản trị tài GVHD: Nguyễn Thành Cường Ngày 16/01/1999, Công ty Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa với thương hiệu Bibica thành lập từ việc cổ phần ... KẾT LUẬN Qua việc phân tich hệ thống BCTC công ty ta thấy đươc thực trạnh ,điểm mạnh,điểm yếu mặt tài công ty. phần tình hình hoạt động kinh doanh công ty CP bánh kẹo Biên Hòa 1)Điểm mạnh -Sự...
 • 29
 • 871
 • 6

phân tích báo cáo tài chính của Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thuê tàu

phân tích báo cáo tài chính của Công Ty Cổ Phần Vận Tải và Thuê tàu
... phân tích báo cáo tài Công ty CP Vận tải Thuê tàu GVHD: Th.s Huỳnh Thái Bảo PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU I LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG ... phuc-ct@vietfracht-hcm.com Trang Bài phân tích báo cáo tài Công ty CP Vận tải Thuê tàu GVHD: Th.s Huỳnh Thái Bảo SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY Trang Bài phân tích báo cáo tài Công ty CP Vận tải Thuê tàu GVHD: Th.s ... CÔNG TY: Công ty có trụ sở Hà Nội chi nhánh trãi dọc từ Bắc tới Nam Trang Bài phân tích báo cáo tài Công ty CP Vận tải Thuê tàu GVHD: Th.s Huỳnh Thái Bảo  TRỤ SỞ CHÍNH: Công ty cổ phần Vận tải...
 • 26
 • 701
 • 2

Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần An Ninh mạng A15 qua bảng cân đối kế toán

Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần An Ninh mạng A15 qua bảng cân đối kế toán
... hướng ngày tích cực Kết ḷn: qua phân tích ty sớ sinh lợi, ta thấy năm 2004 cơng ty hoạt đợng có hiệu qua năm 2003 2.2.3 Phân tích hiệu sử dụng tổng số vốn: 12 Chỉ tiêu Doanh thu Tổng ... vào phân tích hiệu qua sử dụng tài sản của cơng ty 10 * TỶ SỐ CƠ CẤU TÀI CHÍNH: • Tỷ số nợ so với tổng tài sản (RD): Tổng số nợ bao gồm tồn khoản nợ ngắn hạn, dài hạn thời điểm lập báo cáo ... nhập doanh nghiệp) kỳ báo cáo Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản tính sở so sánh tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng tài sản doanh nghiệp thời điểm báo cáo ROA(03) = lãi ròng...
 • 15
 • 1,042
 • 1

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG (MCK: DHG)

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG (MCK: DHG)
... tăng 4% (tăng 36.6tỉ) có thêm khoản đầu tư vào thành lập Công ty dầu tiên Công ty Cổ phần Dược Sông Hậu kinh doanh lĩnh vực dược phẩm công ty TNHH thành viên Du lịch HDG” – HDG Travel, kinh doanh ... lưu động ròng công ty nên năm 2007 công ty có nhu cầu lớn vốn ngắn hạn Chính dẫn đến thay đổi ( tăng mạnh ) nợ ngắn hạn - Hệ số khả toán nhanh công ty cho thấy tài sản lưu động công ty có khả chuyển ... khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản...
 • 13
 • 988
 • 7

Phân tích báo cáo tài chinh của công ty cổ phần nhựa Bình Minh

Phân tích báo cáo tài chinh của công ty cổ phần nhựa Bình Minh
... chuyển Công ty Nhựa Bình Minh thành Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh - Đến ngày 02 tháng 01 năm 2004 Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh thức đăng ký kinh doanh vào hoạt động hình thức Công ty cổ phần - Công ... tranh Công ty tương đối cao Xét lực sản xuất, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh số doanh nghiệp hàng đầu Các Công ty có quy mô sản xuất lớn khác là: Công ty Cổ phần Nhựa Tiền Phong, Công ty Nhựa ... Tổng Công ty Nhựa Việt Nam (VINAPLAST) chuyển Công ty Nhựa Bình Minh trực thuộc Bộ Công nghiệp, đồng thời tiến hành cổ phần hoá Công ty Nhựa Bình Minh năm 2003 - Ngày 04 tháng 12 năm 2003 Bộ Công...
 • 11
 • 1,600
 • 7

Phân tích Báo Cáo Tài Chính của Công ty cổ phần y tế Danameco

Phân tích Báo Cáo Tài Chính của Công ty cổ phần y tế Danameco
... Mục tiêu Công ty cổ phần y tế Danameco GVHD: Nguyễn Thị Minh Hà Quản Trị Tài Chính Phương pháp phân tích Báo cáo tài - Phương pháp so sánh - Phương pháp phân tích tỷ lệ II BÁO CÁO TÀI CHÍNH Bảng ... hành Công ty chuyển trực thuộc Bộ Y tế, đơn vị thành viên Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam l y tên Công ty Thiết bị Y tế Trung ương Đà Nẵng theo Quyết định số 34/BYTQĐ Bộ trưởng Bộ y tế ng y ... cổ phần từ tháng 7/2005 - Năm 2008, nhu cầu phát triển doanh nghiệp, Công ty chuyển thành Tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO để phù hợp với cấu m y hoạt động Cơ cấu tổ chức công ty: Công ty cổ...
 • 35
 • 471
 • 2

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHÂN MAY THĂNG LONG NĂM

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHÂN MAY THĂNG LONG NĂM
... cụng nhõn viờn ca Cụng ty 3.2 Chc nng Cụng ty c phn may Thng Long cú nhng chc nng c bn sau: - Vi nhim v va nghiờn cu, va thit k mu, va tin hnh sn xut ri tiờu th, Cụng ty ó ỏp ng c nhu cu v ngoi ... Cụng ty Nguyn V Long - Lp: TC-KT - K47 ỏn tt nghip S b mỏy qun lý ca Cụng ty I HI NG C ễNG Hi ng qun tr Ban kim soỏt Ban tng Giỏm c Cỏc phũng ban Xn MAY NAM HI (NAM NH) Vn phũng Cụng ty Cỏc ... sau thuế Tổng tài sả n Doanh thu ROA = = X Tổng tài sả n Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sả n Tổng tài sả n ROE = Vốn chủ sở hưu = X Vốn chủ sở hưu = 18 Nguyn V Long - Lp: TC-KT...
 • 26
 • 983
 • 2

PHÂN TÍCH báo cáo tài CHÍNH của CÔNG TY cổ PHẦN THIẾT BỊ y tế VIỆT NHẬT GIAI ĐOẠN 2009 2011

PHÂN TÍCH báo cáo tài CHÍNH của CÔNG TY cổ PHẦN THIẾT BỊ y tế VIỆT NHẬT GIAI ĐOẠN 2009  2011
... Tên cty Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật - JVC 14 P/E 4.1 VFG MKV DMC IMP Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam - VFG Công ty cổ phần Dược thú y Cai L y - MKV Công ty cổ phần Xuất nhập Y tế ... Phường Phú Mỹ – Quâ ̣n – Tp HCM Điện Thoại : +84 3785.3801 - Fax: +84 3785.3803 2 .Phân tích báo cáo tài công ty Cổ phầ n Thiế t bi Y tế Viêṭ Nhâ ̣t năm ̣ 2009, 2010, 2011: 2.1 Phân tích bảng ... 2 .Phân tích báo cáo tài công ty Cổ phầ n Thiế t bi Y tế Viêṭ Nhâ ̣t năm 2009, 2010, ̣ 2011: 2.1 Phân tích bảng cân đối kế toán: 2.2 Phân tích Báo cáo kết kinh doanh:...
 • 20
 • 397
 • 6

phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần dược hậu giang (mck dhg)

phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần dược hậu giang (mck dhg)
... tăng 4% (tăng 36.6tỉ) có thêm khoản đầu tư vào thành lập Công ty dầu tiên Công ty Cổ phần Dược Sông Hậu kinh doanh lĩnh vực dược phẩm công ty TNHH thành viên Du lịch HDG” – HDG Travel, kinh doanh ... lưu động ròng công ty nên năm 2007 công ty có nhu cầu lớn vốn ngắn hạn Chính dẫn đến thay đổi ( tăng mạnh ) nợ ngắn hạn - Hệ số khả toán nhanh công ty cho thấy tài sản lưu động công ty có khả chuyển ... khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản...
 • 13
 • 470
 • 1

phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần cao su đà nẵng

phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần cao su đà nẵng
... đề tài Phân tích báo cáo tài công ty cổ phần cao su Đà Nẵng , từ đưa biện pháp cải thiện tình hình tài công ty tốt MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu chung Phân tích tình hình tài công ty cổ phần ... lớn công ty Cao su Sao vàng mà ngành cao su nước Bảng Thị phần công ty Cao su Đà Nẵng với công ty khác Thị phần tương đối STT Thị phần công ty Săm lốp xe đạp Săm lốp xe máy Săm lốp ôtô Công ty Cao ... phần cải thiện tình hình tài nâng cao hiệu công ty cổ phần cao su Đà Nẳng PHẦN III Kết luận kiến nghị PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG PHÂN TÍCH BCTC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ...
 • 81
 • 645
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư thương mại thủy sảnphân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần thuận thảo 20112013tiểu luận phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần vinamilk 20102012phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phongphân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư xây dựng 32 năm 2013hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần than hà tu vinacominphân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế domescophân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần dược hậu giang mck dhgtổng hợp kết quả phân tích báo cáo tài chính của công ty cố phần bibicatổng hợp kết quả phân tích báo cáo tài chính của công ty cố phần kinh đôtổng hợp kết quả phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần chế biến thực phẩm kinh đô miền bắcquá trình phân tích báo cáo tài chính của công ty cố phần xuất nhập khẩu thủy sản an giang tác giả luận văn sẽ thực hiện theo từng nội dung phân tích sau đâygiới thiệu về công ty cổ phần đầu tư và phát triển cảng đình vũphân tích báo cáo tài chính của công ty vinamilkphân tích báo cáo tài chính của công tyDon de cu nam 2016-vicem bim sonDon ung cu 2016 - vicem bim sonPhụ lục 4 (Điều 28 - Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán)Phu luc thong bao giao dich quyen mua co phieuPhụ lục 2 (Điều 28 Quy định tại TT 52 2012 TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012)Phu luc bao cao ket qua giao dich quyen mua co phieuPhu luc bao cao ket qua giao dich co phieuPhu luc 01 kem PL.Qd.VPHDQT.MB.02.10-02cuc tri hinh khong gian oxyz p1Phu luc 02 kem PL.Qd.VPHDQT.MB.02.10-02Bao cao Ban Dieu hanh tai DHDCD 2017BC cua HDQT tai DHDCD 2017MBB thong bao moi hop DHCD 2017BC cua BKS tai DHDCD 2017Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệNghị quyết ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ 2017KH phát động toàn dân PCCC(2017 2018)SƠ đồ tổ CHỨC NHÀ TRƯỜNG tại TRƯỜNGĐại hội cổ đông | MBBank 1.BB hop DHDCD 20162.NQ DHDCD Thong qua BCTC 2015 PA phan phoi LN 2015