Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh

Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh

Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh
... Năng suất lao động 509,56 534 Yêu cầu : Phân tích ảnh hưởng nhân tố lao động đến giá trị sản xuất CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SẢN XUẤT CÂU I Có tài liệu tình hình sản xuất doanh nghiệp ... 750.000 1 ,Phân tích tình hình hoàn thành kế hạch sản xuất DN Yêu cầu : 2, Giả sử A, B, C , D sản phẩm chủ yếu Dn Phân tích tình hoàn thành kế hoạch sản xuất mặt hàng chủ yếu DN 3, Phân tích tình ... 490 485 480 C 400 360 250 250 240 D 300 250 300 310 CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ , KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DN CÂU I Một doanh nghiệp có tài liệu sau: Đơn giá bán Giá thành đơn vị (1.000đ)...
 • 6
 • 20,418
 • 401

Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh

Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh
... đồngVN/ U.S.D 2/ Doanh thu dịch vụ nội địa 3/ Doanh thu kinh doanh nội địa Câu : Công ty Thiên Thanh đơn vị sản xuất kinh doanh, sản phẩm công ty bếp lò viba Kết qủa họat động kinh doanh doanh nghiệp ... IV LỚP CĐKT – TC KHÓA KHOA KINH TẾ ĐỀ THI MÔN KT : PHÂN TÍCH HĐKD THỜI GIAN : 120 PHÚT Bài Doanh nghiệp Tasfiff đơn vị kinh doanh sản phẩm điện tử Trong năm 2001, doanh nghiệp dự tính sản lượng ... IV LỚP CĐKT – TC KHÓA KHOA KINH TẾ ĐỀ THI MÔN KT : PHÂN TÍCH HĐKD THỜI GIAN : 120 PHÚT Bài : Doanh nghiệp Tasfiff đơn vị kinh doanh sản phẩm điện tử Trong năm 2001, doanh nghiệp dự tính sản lượng...
 • 16
 • 6,552
 • 99

Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh (2014)- Th.S Lê Văn Hòa -ĐHBKHN

Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh (2014)- Th.S Lê Văn Hòa -ĐHBKHN
... 2,5 B 7.000 15 3 Thu nhập chi phí hoạt động ĐVT: 1000đ Thu nhập hoạt động tài Chi phí hoạt động tài Thu nhập hoạt động khác Chi phí hoạt động khác Vốn hoạt động KH 20.000 11.000 8.000 5.000 266.000 ... Hãy phân tích khái quát tiêu phản ánh quy mô sản xuất Phân tích mối liên hệ tiêu sản xuất Phân tích kết sản xuất mối liên hệ với chi phí đầu tư Bài Trong kỳ phân tích, doanh nghiệp sản xuất kinh ... toán dài hạn Phân tích tốc độ chu chuyển vốn ngắn hạn Bài Doanh nghiệp Tiền Phong nghiên cứu so sánh báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh cho năm sau: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ĐVT: tr.đ...
 • 24
 • 8,736
 • 186

BÀI TẬP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH PHÂN TÍCH TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN

BÀI TẬP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH PHÂN TÍCH TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN
... giống mặt hàng doanh nghiệp mặt hàng thay * Các nhân tố chủ quan - Tiềm lực tài doanh nghiệp: nguồn vốn sức mạnh doanh nghiệp, việc doanh nghiệp huy động nguồn vốn vào kinh doanh, khả phân phối, ... triển doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch kinh doanh, xây dựng phương án kinh doanh, kiểm tra đánh giá điều chỉnh hoạt động kinh doanh Các khâu quản lý trình hoạt động kinh doanh tốt tăng sản lượng, ... mục tài sản nguồn vốn. Cụ thể sau: • Tài sản: - Tài sản ngắn hạn công ty năm trước chiếm tỷ trọng 80% tương đương 72.484.148.961 tỷ đồng tổng tài sản năm trước 87.526.028.961 tỷ đồng Trong tài sản...
 • 16
 • 302
 • 0

BÀI TẬP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH PHÂN TÍCH NGUỒN VỐN

BÀI TẬP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH PHÂN TÍCH NGUỒN VỐN
... cho thấy lãi kinh doanh thu được, lực kinh doanh tăng Vốn chủ sở hữu tăng mặt tuyệt đối, giảm mặt tỷ trọng, vốn đầu tư chủ sở hữu giảm, cho thấy tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty ... chứng tỏ công ty có khả vốn mạnh, nguồn vốn chủ sở hữu lớn Phân tích nhân tố tác động đến tổng chi phí kinh doanh công ty: a) Nhân tố khách quan: - Tình hình kinh tế biến động, bất ổn định dẫn ... ty hoạt động hơn, bán hàng giảm hoạt động kinh doanh, không đủ sở để kết luận công ty có giảm quy mô hay không Bên cạnh đó, việc khoản mục chi phí giảm mà chi phí khác lại tăng việc hoạt động kinh...
 • 12
 • 164
 • 0

Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh

Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh
... 57.600 Chi hoạt động thường xuyên Chi hoạt động tài Chi hoạt động khác Tồn cuối kỳ Tổng Yêu cầu: Vận dụng phương pháp phân tích thích hợp để phân tích Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh nhân ... hoàn thiện báo cáo kết kinh doanh doanh nghiệp? Phân tích tình hình biến động lợi nhuận gộp quý II so với quý I? 26 Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh Bài số 33 Tài liệu doanh nghiệp: Loại sản ... 284 360 3.750 970 Bài tập Phân tích hoạt động kinh doanh Đánh giá khái quát tình hình tài doanh nghiệp? Phân tích hiệu kinh doanh? Phân tích tốc độ luân chuyển tài sản ngắn hạn? Bài số 39 I Trích...
 • 35
 • 820
 • 1

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY PHABARCO

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY PHABARCO
... tình tài doanh nghiệp 2.5.1 Phân tích bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh Nhận xét: Trong năm qua công ty thực tốt kế hoạch đề doanh thu, với doanh thu thực cao doanh thu kế hoạch Doanh thu ... cấp đủ nhu cầu công ty, sản phẩm lao vụ phân xưởng sản xuất phụ bán Phần 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY PHABARCO 2.1 Phân tích tình hình tiêu thụ hoạt động marketing doanh nghiệp ... trình hoạt động công ty cho ban giám đốc nhằm phục vụ công tác quản lý kinh tế Đồng thời lập báo cáo tài trung thực để cung cấp thông tin cho cổ đông công ty Phòng kiểm nghiệm: phận độc lập công ty, ...
 • 54
 • 249
 • 1

Bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh

Bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh
... ng n trình phân tích chung L.2 LO I HÌNH PHÂN TÍCH HO T NG KINH DOANH - Theo th i i m phân tích: + Phân tích trư c kinh doanh: phân tích chưa ti n hành kinh doanh phân tích d án, phân tích k ho ... ng kinh doanh ng kinh doanh Phân tích ho t ng kinh doanh m t công c qu lý kinh t có hi u qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p Hi n doanh nghi p ho t ng kinh doanh i u ki n n n kinh t th trư ng, ... tích ho t ng kinh doanh NHI M V PHÂN TÍCH HO T NG KINH DOANH tr thành m t công c c a công tác qu n lý ho t ng kinh doanh, s cho vi c quy t nh kinh doanh úng n, phân tích ho t ng kinh doanh có nh...
 • 128
 • 3,512
 • 14

câu hỏi ôn tập phân tích hoạt động kinh doanh

câu hỏi ôn tập phân tích hoạt động kinh doanh
... VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.1 NỘI DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.1.1 Khái niệm Phân tích hoạt động kinh doanh (Operating activities analysis) môn học nghiên cứu trình sản xuất kinh ... mà phải tích cực tổ chức công tác phân tích hoạt động kinh doanh Cùng với kế toán khoa học kinh tế khác, phân tích hoạt động kinh công cụ đắc lực để quản lý điều hành có hiệu hoạt động doanh nghiệp ... financial management 1.1.2 Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanh Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanh trình kinh doanh kết kinh doanh – tức việc xảy khứ; phân tích, mà mục đích cuối đúc kết...
 • 236
 • 2,153
 • 11

Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh (2013) - Th.S Lê Văn Hòa - ĐHBKHN

Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh (2013) - Th.S Lê Văn Hòa - ĐHBKHN
... (phân tích dự báo) + phân tích hành (phân tích tác nghiệp) + phân tích sau (phân tích kết quả)  Theo nội dung phân tích : phân tích chuyên đề phân tích toàn diện  Theo phạm vi phân tích: phân tích ... hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp + Phát khả tiềm tàng doanh nghiệp + Đề biện pháp nhằm đạt hiệu kinh doanh cao Đối tượng: Phân tích hoạt động kinh doanh hướng đến kết kinh doanh cụ ... phân tích liệu + lập báo cáo phân tích truyền đạt kết phân tích (đánh giá kết quả, rõ nguyên nhân đề xuất biện pháp) 1.3.2 Phân loại phân tích  Theo thời điểm phân tích: + phân tích trước (phân...
 • 107
 • 1,993
 • 86

Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 1

Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 1
... đồng 2 010 Chỉ tiêu So sánh 09/08 So sánh 10 /08 Doanh thu từ HĐTM 800 900 950 10 0 15 0 Doanh thu từ HĐTC 580 618 643.9 38 63.9 Tổng doanh thu 13 80 15 18 15 93.9 13 8 213 .9 (Nguồn: Phòng kinh doanh) ... 2 010 Chỉ tiêu So sánh 09/08 So sánh 10 /09 Doanh thu từ HĐTM 800 900 950 10 0 50 Doanh thu từ HĐTC 580 618 643.9 38 25.9 Tổng doanh thu 13 80 15 18 15 93.9 13 8 75.9 (Nguồn: Phòng kinh doanh) 3 .1. 1 ... Chỉ tiêu Doanh thu từ HĐTM 800 57.97 900 59.29 950 59.60 Doanh thu từ HĐTC 580 42.03 618 40. 71 643.9 40.40 Tổng doanh thu 13 80 10 0 15 18 10 0 15 93.9 10 0 (Nguồn: Phòng kinh doanh) 3 .1. 1 Phương pháp...
 • 29
 • 1,888
 • 2

Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 2

Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 2
... phân tích Bảng 2. 1: Tình tình kim ngạch xuất sản phẩm gỗ công ty Tiền Phong ĐVT: 1.000 USD Năm Kim ngạch 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 120 135 20 0 21 0 180 22 0 (Nguồn: Công ty Tiền Phong) 3 .2 Phân ... nước Phân tích hoạt động xuất Phân tích hoạt động xuất • Phương pháp phân tích: chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê so sánh số tuyệt đối tương đối • Nội dung phân tích: nội dung Nội dung Phân tích ... theo thị trường Nội dung Phân tích hoạt động xuất Phân tích tình hình xuất theo phương thức toán quốc tế Phân tích tình hình xuất theo phương thức kinh doanh xuất Phân tích tình hình xuất theo...
 • 53
 • 1,913
 • 1

Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 4

Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 4
... dự trữ theo địa điểm Phương pháp phân tích:  Phương pháp phân tích thống kê  Phương pháp kinh nghiệm 2.2 Phân tích dự trữ hàng hóa theo phẩm cấp Mục tiêu phân tích:  Nắm chất lượng hàng hóa ... trữ khâu tình kinh doanh nghiệp,  Nghiên cứu nhân tố tác động đến mức dự trữ hàng hóa doanh nghiệp  Đề xuất giải pháp tối ưu hóa lực lượng dự trữ khâu trình kinh doanh 2.1 Phân tích tình hình ... quan sát 1.3 .4 Theo thời hạn dự trữ A Dự trữ đầu kỳ B Dự trữ cuối kỳ Phân tích tình hình dự trữ doanh nghiệp thương mại 2.1 Phân tích tình hình dự trữ theo địa điểm Mục tiêu phân tích:  Đánh...
 • 22
 • 1,263
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải bài tập phân tích hoạt động kinh doanhbài tập phân tích hoạt động kinh doanh có đáp áncác dạng bài tập phân tích hoạt động kinh doanhbai tap phan tich hoat dong kinh doanhbai tap phan tich hoat dong kinh doanh co loi giabai tap phan tich hoat dong kinh doanh co loi giaiđáp án bài tập phân tích hoạt động kinh doanhsach giai bai tap phan tich hoat dong kinh doanhbài tập phan tích hoạt động kinh doanh trường kinh tế quốc dâncác dạng bài tập phân tích hoạt động kịnh doanh cách giải cụ thểbai tap phan tich hoat dong kinh doanh bang phuong pap so sanh ngang va so sanh docbài tập phân tích hoạt động kinh doanh phần 5bài tập phân tích hoạt động kinh doanh phần 6bai tap phan tich hoat dong kinh doanh chuong 6bai tap va bai giai phan tich hoat dong kinh doanhThi th TS10 2016 l n th 1 a p a n Anh Chuy n (2)Thi th TS10 2016 l n th 1 a p a n Anh Kh ng Chuy n[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK- ĐỢT 1 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) vatly dapan20 b i t p L c h ng t m File word c l i gi i chi ti tTHIẾT BỊ HỆ THỐNG ÂM THANH15 b i t p L c n h i c a l xo. nh lu t H c File word c l i gi i chi ti t20 b i t p Ba nh lu t Niuton File word c l i gi i chi ti t10 b i t p Ph n t ch l c File word c l i gi i chi ti tTT kiem tra qua trinh SXCổ đông và nhà đầu tưĐề kiểm tra 15'' tụ điện - Chương 1 Điện tích, điện trường - File word có lời giải .doc ki m tra 15Cổ đông và nhà đầu tưTHỐNG KÊ - Bài giảng lý thuyết, dạng bài, bài tập vận dụng - File word.docCổ đông và nhà đầu tư120 C U TR C NGHI M B T NG TH C B T PH NG TR NH (C p n) File wordLịch công tác tuần 32 năm 2017 (2)Đồ án hệ thống điện nguyễn bảo hiếuĐồ án ngành hệ thống điện mai văn tuấnLịch công tác tuần 34 năm 2017Lịch công tác tuần 38 năm 2017 (2)(3)