05 06 natural sciences u3b

DE THI VA DAP AN HSG CASIO 05-06

DE THI VA DAP AN HSG CASIO 05-06
... - Hết -Phòng Giáo dục Hạ Long - Hớng dẫn chấm thi HSG cấp TP Môn : Giải Toán máy tính Casio Năm học : 2006 - 2007 -Bài Lời giải sơ lợc Bài (2 điểm) a) ... số khác bị ) ] ; phím phím ngoặc chết Tuy nhiên, bạn sử dụng để biểu diễn ngày 9/12/2006 ( ngày thi hôm ) Hãy viết qui trình bấm phím biểu diễn số ; 12 ; 2006 số phím Bài 5: a) Viết qui trình...
 • 4
 • 389
 • 5

Dap an HSG 05-06

Dap an HSG 05-06
... trục toạ độ Ox có gốc O trùng vời VTCB hai vật, chiều dơng thẳng đứng hớng lên Chọn gốc thời gian lúc hai vật bắt đầu dao động 0,25 * Độ biến dạng lò xo vật m1 cân : mg l1 = = 1,5(cm) k * Độ...
 • 4
 • 161
 • 0

De thi HSG MTBT - L9 - 05-06(Co dap an)

De thi HSG MTBT - L9 - 05-06(Co dap an)
... 47424 - Hết -Phòng Giáo dục Hạ Long - Hớng dẫn chấm thi HSG cấp TP Môn : Giải Toán máy tính Casio Năm học : 2006 - 2007 -Bài Lời giải sơ lợc ... 1734 ; 2034 * Nếu a n = 11k - mà 315 a n 392 => 315 11k -1 392 => 29 k 35 { => k 29;30; ;35} Mặt khác : a n = 11k - => a n = ( 11k - 1) = 11k(11k - 2) +1 k 11k - k = 30 ; 32 ; 35 => a n ... AB.Sin60 = AB Sin60 = 7,15 = 3 - Biểu diễn số - Biểu diễn số 12 - Biểu diễn số 2006 a) Viết qui trình bấm phím - Số d : 9087654 b) Viết qui trùnh bấm phím - Số d : 6912 a) A = 12345678 x...
 • 4
 • 589
 • 4

Đè dự bị thi HSG tỉnh Thanh hóa 05-06

Đè dự bị thi HSG tỉnh Thanh hóa 05-06
... giáp vịnh Bắc - Bao gồm 11 tỉnh Đông bắc tỉnh Tây bắc, chiếm 30,7% diện tích nước II / Điều kiện tự nhiên tài nguyên thi n nhiên: Đọc lược đồ 17.1 xác định mỏ: Than, Sắt, Thi c, Apatit nhà máy thủy ... Điều kiện tự nhiên tài nguyên thi n nhiên: III / Đặc điểm dân cư xã hội: Dựa vào SGK em cho biết vùng có dân tộc cư trú, hoạt động kinh tế chủ yếu dân tộc vùng gì ? Dựa vào bảng 17.2 SGK nhận xét ... SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ Tiết 19: Bài 17: VÙNG TRUNG DU VÀ MiỀN NÚI BẮC BÔ I / Vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ: ?? Đọc trênvị trí địa lý Xác định lược đồ tên giới hạn vùng tỉnh thuộc tiểu...
 • 4
 • 317
 • 5

12 KT1TIET -12KHTN(05-06)

12 KT1TIET -12KHTN(05-06)
... Trường THPT Mạc Đónh Chi ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Môn Vật Lý 12 ( Ban KHTN ) ĐỀ B / TỰ LUẬN :( điểm ) – Thời gian : 30 phút CÂU : Một dây AB nằm ngang dài m ... cầu dao động cách truyền cho vận tốc v0 hướng xuống từ vò trí cân Năng lượng truyền cho cầu 0, 0125 (J) Xác đònh biên độ dao động v0 Biết m = 100 g ...
 • 2
 • 152
 • 0

12 KTTT11-1LTDH(05-06)

12 KTTT11-1LTDH(05-06)
... Chõïng trÉnh Sn ½å thi 120 cm 124 cm 1,6 m 122 cm 14 Chọn câu Vật kính thò kính kính hiển vi có tiêu cự cm cm Hai kính cách 17 cm Độ dài quang học kính hiển vi 17 cm 16 cm 12 cm 13 cm 15 Chọn câu ... với trục thấu kính L Ảnh ảnh thật Không đủ kiện để xác đònh ảnh thật hay ảo Ảnh ảo Ảnh nhỏ vật 12 Chọn câu Độ bội giác kính thiên văn ngắm chừng vô cực G =k G=f1/f2 G=f2/f1 G = f f 13 Chọn câu ... 25 Chõïng trÉnh Sn ½å thi 30 50 26 Mắt cận thò có điểm cực viễn cách mắt 50 cm cực cận cách mắt 12, 5 cm Độ tụ kính phải đeo để sửa tật Biêt kính đeo sát mắt -4 điôp -2 điôp - 2,5 điôp điôp 27...
 • 5
 • 89
 • 0

ON HKI AV7 05-06.doc

ON HKI AV7 05-06.doc
... much You are interested in pop songs, you say: A I’m very good at pop songs B I’d like to listen to pop songs C I am very like pop songs D I enjoy to listen to pop songs II Give the correct form ... vacations than American students few longer most least 7/ Could you show me the way - the railway station please? to at next from 8/ How - is it from Hanoi to Hue City? many long fat ... during your vacation? did does doing , , 3/ There s nothing in the refrigerator Let s to the market go went goes going 4/ English books are on the shelves - the right on at to in 5/ We...
 • 9
 • 129
 • 0

ĐỀ TS QUỐC HỌC HUẾ 05-06

ĐỀ TS QUỐC HỌC HUẾ 05-06
... SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ KỲ THI TUYÊN SINH VÀO LỚP 10 THPT QUỐC HỌC KHOÁ NGÀY 19.06.2006 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ ĐỀ CHÍNH THỨC CÂU 2,5đ NỘI DUNG - YÊU CẦU ĐIỂM -...
 • 3
 • 184
 • 1

ĐỀ HSG HUẾ VÒNG 1 05-06

ĐỀ HSG HUẾ VÒNG 1 05-06
... kitchen 14 I am tired of tidying after you every day 15 The search for the girl went on till it got dark Part (15 points) through  been that  to and at 10 11 12 will 13 14 has 15  Total ... later held 12 .has never been solved II READING: 35 points Part 1: ( 15 points) one point for each correct answer more by of until/till as another from but/although 11 There 12 these 13 into 14 to ... DẪN CHẤM I VOCABULARY & GRAMMAR: Part 35 points (13 points) one point for each correct answer Q# 10 11 12 13 Key D D C A D D A B B C D C A Part (10 points) increasing believe explanation scientists...
 • 9
 • 2,407
 • 15

Xem thêm