sự tạo thành liên kết C=C

sự tạo thành liên kết C=C

sự tạo thành liên kết C=C
... ELIMINATION PHẢN ỨNG TÁCH E1 ► Không cần dùng base mạnh ► Phản ứng nhanh tạo carbocation bền PHẢN ỨNG TÁCH E1 Chỉ xảy chất ion hóa tạo thành carbocation bền vững: Alkyl halide bậc 3° Benzyl halide Allyl ... (−YZ) Phân tử bị loại: HX (dehydrohalogen hóa), nước (dehydrat hóa),… Quy tắc Zaitsev: sản phẩm tạo thành alkene mang nhiều nhóm THE ZAITSEV RULE Độ bền Alkene PHẢN ỨNG TÁCH Br CH3CH2CHCH3 2-Bromobutane ... C=C BOND FORMATION β –Elimination reaction Pyrolytic syn-Elimination Alkene from hydrazone The Wittig...
 • 107
 • 256
 • 0

Giáo án Hóa Học lớp 10: SỰ XEN PHỦ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ TẠO THÀNH LIÊN KẾT ĐƠN , LIÊN KẾT ĐÔI , LIÊN KẾT BA doc

Giáo án Hóa Học lớp 10: SỰ XEN PHỦ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ TẠO THÀNH LIÊN KẾT ĐƠN , LIÊN KẾT ĐÔI , LIÊN KẾT BA doc
... biệt xen tâm hai nguyên tử liên kết Tạo liên kết phủ bên xen phủ trục Hoạt động : II – Sự xen phủ AO tạo H nhắc lại xen phủ phân thành liên kết đơn , liên kết đôi , tử H2 , Cl2 ,HCl liên kết ba ... s , p để mô tả xen phủ trục để tạo liên kết  : – Sự xen phủ truc : Là xen phủ có trục H kết luận liên kết sigma AO liên kết trùng với với đường xen pjủ trục nối tâm nguyên tử liên kết Tạo liên ... công thức cấu tạo phân tử G : nêu định nghĩa liên kết đơn H kết luận mối quan hệ liên kết đơn xen phủ trục – Liên kết đơn (  ): Được tạo thành từ sen phủ trục Liên kết tạo thành bền vững...
 • 6
 • 1,819
 • 2

Bài 18: SỰ LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT ĐƠN, LIÊN KẾT ĐÔI VÀ LIÊN KẾT BA.

Bài 18: SỰ LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬSỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT ĐƠN, LIÊN KẾT ĐÔI VÀ LIÊN KẾT BA.
... húa sp2 II Cỏc kiu lai hoỏ thng gp Lai hoá sp3 (kiểu tứ diện) - Kiểu lai hoá: 1AOs + 3AOp - hình dạng không gian: 4AO lai hoá hướng đỉnh hình tứ diện - Góc liên kết: 109o28 Lai húa sp3 III S xen ... s lai hoỏ S lai hoỏ obitan nguyờn t l s t hp trn ln mt s obitan mt nguyờn t c bng y obitan lai hoỏ ging nhng nh hng khỏc khụng gian I Khỏi nim v s lai hoỏ HY NHN XẫT V S OBITAN THAM GIA LAI ... lai hoỏ: 180o Lai húa sp Phõn t C2H2 II Cỏc kiu lai hoỏ thng gp Lai hoỏ sp2 (kiu tam giỏc) - - Kiu lai hoỏ: 1AOs + 2AOp - hỡnh dng: 3AO lai hoỏ nh hng v nh ca tam giỏc u - Gúc lai hoỏ: 120o Lai...
 • 26
 • 2,229
 • 14

Bài 34: Sự lai hóa các Obitan Nguyên tử, sự hình thành liên kết đơn, liên kết 3 và liên ba

Bài 34: Sự lai hóa các Obitan Nguyên tử, sự hình thành liên kết đơn, liên kết 3 và liên ba
... TI ẾT 34 BÀI 18: SỰ LAI HÓA CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT ĐƠN, LIÊN KẾT ĐÔI VÀ LIÊN BA KIỂM TRA BÀI CŨ CÂU HỎI 1:Thế lai hoá? Lấy ví dụ số kiểu lai hoá đơn giản thừơng ... trục obitan liên kết song song vớI vuông góc vớI đừơng nốI tâm hai nguyên tử liên kết Sự xen phủ bên tạo liên kết π IV SỰ TẠO THÀNH LIÊN LẾT ĐƠN, LIÊN KẾT ĐÔI VÀ LIÊN KẾT BA NGƯỜI TA DỰA VÀO ... ĐÂU ĐỂ CHIA LIÊN KẾT HOÁ HỌC THÀNH LIÊN KẾT ĐƠN, LIÊN KẾT ĐÔI, LIÊN KẾT BA? DỰA VÀO SỐ CẶP ELECTRON CHUNG GIỮA HAI NGUYÊN TỬ DỰA VÀO NHƯ THỂ NÀO? LIÊN KẾT ĐƠN LÀ LIÊN KẾT GIỮA HAI NGUYÊN TỬ BẰNG...
 • 13
 • 960
 • 4

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 18 SỰ LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT ĐƠN, LIÊN KẾT ĐÔI VÀ LIÊN KẾT BA ppt

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 18 SỰ LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ SỰ HÌNH THÀNH LIÊN KẾT ĐƠN, LIÊN KẾT ĐÔI VÀ LIÊN KẾT BA ppt
... đường nối tâm nguyên tử V SỰ TẠO THÀNH LIÊN KẾT ĐƠN, LIÊN KẾT ĐÔI VÀ LIÊN KẾT BA: - GV liên hệ xen phủ "trục" obitan tạo liên kết  xen phủ "bên" tạo liên kết  HS thấy: Một nguyên tử có "trục", ... thiệu kiểu lai hoá sp Sau xét phân tử BeH2 Vậy: - Kiểu lai hoá sp: 1AO3 + 1AOp - Hình dạng: obitan lai hoá nằm đường thẳng - Góc lai hoá: 180 0 (phát vấn HS) III NHẬN XÉT CHUNG VỀ LAI HOÁ: - Có vai ... mở: từ sơ đồ hình thành CH4 theo thuyết trên) * Đặc điểm obitan lai hoá (SGK) GV thông tin thêm về: - Nguyên nhân lai hoá - Điều kiện lai hoá II CÁC KIỂU LAI HOÁ THƯỜNG GẶP a) Lai hoá sp3(kiểu...
 • 7
 • 1,973
 • 14

Cấu trúc điện tử của nguyên tử carbon và sự tạo thành các liên kết trong hợp chất hữu cơ

Cấu trúc điện tử của nguyên tử carbon và sự tạo thành các liên kết trong hợp chất hữu cơ
... H Các liên kết σ C¸c liªn kÕt trongph©n tư etan etan phân tử σ σ σ σ σ σ Hσ σH C¸c liªn kÕt trong ph©n Các liên kết σ C Cσ tư ethylen etylen H σ H phân tử Cácliªn kÕtkết C¸c liên σ ph©n t tử ... sp2 lµ 1,99 12 120o Sù tỉ hỵp 2s2s 2p Sự tổ hợp vµ 2p Carbon lai ho¸ 2sp Carbon lai hóa2sp Pz Orbital 2pz kh«ng lai ho Orbital 2pz khônglai ho¸ Nh− vËy trªn carbon lai hãa sp2 cßn cã mét ®iƯn tư ... (1s22s12px2py2pz) KÕt qu¶ lµ carbon cã ®iƯn tư ®¬n ®éc t¹o liªn kÕt Carbon lu«n cã hãa trÞ Bèn ®iƯn tư cđa carbon kÝch thÝch cã n¨ng l−ỵng kh¸c ®ã c¸c liªn kÕt cđa carbon ph¶i kh¸c Thùc tÕ ph©n...
 • 11
 • 1,388
 • 11

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH THEO NHU CẦU XÃ HỘI – SỰ CẦN THIẾT LIÊN KẾT GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH THEO NHU CẦU XÃ HỘI – SỰ CẦN THIẾT LIÊN KẾT GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP
... với lực Thứ đến việc đào tạo Nếu đào tạo đáp ứng nhu cầu hội rõ ràng tình trạng thất nghiệp cải thiện đáng kể Các trường định hướng cần đào tạo theo nhu cầu hội bước hội hóa việc đào tạo ... nhà trường đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp phát triển du lịch tỉnh nhà doanh nghiệp phải đáp ứng đầu vào sinh viên trường Ngoài ra, doanh nghiệp phải tham gia với nhà trường công tác đào tạo, ... hiệu Theo đề cập doanh nghiệp nhà trường cần thiết phải hỗ trợ lẫn công tác đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu ngày cao hội Giữa nhà trường doanh nghiệp cần có bắt tay, định hướng phát triển, nhà...
 • 72
 • 223
 • 0

Tạo các liên kết bên trong của một bức ảnh

Tạo các liên kết bên trong của một bức ảnh
... - Lê Thuận Chương 15: Tạo lập liên kết bên ảnh Photoshop CS Chú ý : Tùy chọn Target quản lý cách mở file liên kết bạn click vào đường link Tùy chọn _blank mở trang liên kết tình Web browser Nếu ... tây để mở thêm trang liên kết khác Đoạn đóng Web browser để xem trang www.vietphotoshop.com - Lê Thuận Chương 15: Tạo lập liên kết bên ảnh Photoshop CS chủ Click thêm vài liên kết khác mà bạn tìm ... www.vietphotoshop.com - Lê Thuận Chương 15: Tạo lập liên kết bên ảnh Photoshop CS Xem trước kết Bạn bắt đầu học cách xem trước ví dụ trang chủ HTML hoàn thành mà bạn phải khởi tạo Về tiến trình này, bạn dùng...
 • 14
 • 563
 • 0

Phôi thai học-sự tạo thành ống tiêu hóa

Phôi thai học-sự tạo thành ống tiêu hóa
... HỆ MẠCH ỐNG HẬU MÔN-TRỰC TRÀNG (BỆNH TRĨ):   2/3 TRÊN: ĐM, TM MẠC TREO TRÀNG DƯỚI 1/3 DƯỚI: ĐM, TM CHẬU TRONG V SỰ TẠO CÁC CẤU TRÚC VÀ TẠNG TRONG Ổ BỤNG   A SỰ TẠO LÒNG ỐNG TIÊU HÓA CHÍNH ... CÁC CẤU TRÚC TRONG Ổ BỤNG  KỂ TÊN CÁC NHÓM DỊ TẬT CHÍNH CỦA ỐNG TIÊU HÓA I CÁC KHÁI NIỆM NGUYÊN TẮC PHÂN ĐỊNH CÁC ĐOẠN CỦA ỐNG RUỘT A ỐNG RUỘT: NỘI BÌ A B B RUỘT TRƯỚC A B C D MẠC TREO RUỘT SAU ... BÀNG QUANG ĐOẠN CHẬU ĐOẠN SINH DỤC C ỐNG HẬU MÔN-TRỰC TRÀNG VÀ MÀNG HẬU MÔN     NỘI BÌ TẠO 2/3 TRÊN CỦA ỐNG HẬU MÔN-TRỰC TRÀNG NGOẠI BÌ TẠO 1/3 DƯỚI CỦA ỐNG HẬU MÔN (MÀNG HẬU MÔN) ĐƯỜNG LƯC:...
 • 28
 • 667
 • 3

Tạo Menu Liên Kết Website

Tạo Menu Liên Kết Website
... Nếu bạn muốn thêm đường link website khác làm bước Chúc thầy cô thành công ! ...
 • 2
 • 217
 • 1

Tao Menu Lien Ket Website

Tao Menu Lien Ket Website
... Nếu bạn muốn thêm đường link website khác làm bước Chúc thầy cô thành công ! ...
 • 2
 • 180
 • 0

Cách tạo Menu Liên kết Website

Cách tạo Menu Liên kết Website
... Đánh Copy địa trang thầy muốn liên kết vào mục "Liên kết" Gõ tên menu vào mục "Tiêu đề" - Cuối bấm "Tạo menu" Lưu lại (Nếu muốn tạo Menu dạng dọc bước đầu chọn "Menu dọc") Chúc bạn thành công!...
 • 2
 • 242
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các yếu tố ảnh hưởng đến sự tạo thành liên kết ionsự tạo thành liên kết cộng hoá trịsự tạo thành liên kết yếu hơn liên kết cộng hoá trịsự hình thành liên kết ion a sự tạo thành liên kết ion của phân tử hai nguyên tửsự tạo thành liên kết ion trong phân tử nhiều nguyên tửiii sự tạo thành liên kết ionsự tạo thành liên kết ion bao gồm 2 giai đoạnsự tạo thành liên kết hidro ảnh hưởng rõ rệt đến hằng số phân ly axit của thuốc thử hữu cơ liên kết hidro làm cho độ bền của nội phức tăng lên do số vòng của nội phức tăngsự hình thành liên kết cộng hóa trịgiải thích sự hình thành liên kết cộng hóa trịsự hình thành liên kết đơn đôi bagiải thích sự hình thành liên kết trong phân tử bcl3 theo thuyết lai hoámô tả sự hình thành liên kết iongiải thích sự hình thành liên kết ionsự hình thành liên kết ionTiểu luận Tìm hiểu phương pháp chiếu xạ trong bảo quản nông sản sau thu hoạch. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giớiTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật CA trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng CACác hoạt động sinh lý của bản thân nông sản ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng trong quá trình bảo quản sau thu hoạch. Đề xuất các biện pháp bảo quản nhằm hạn chế các biến đổi trênĐáp án Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốBài giảng Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tếMạng noron wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoánPhân loại văn bản hành chính tiếng việt và ứng dụng vào các cơ quan nhà nước tỉnh bắc kạnBài giảng môn CFAslide thuyet trinh quan tri tai chinhKỹ năng tạo động lực làm việcBài 66. Ôn tập - Tổng kếtBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiBài 39. Bài tiết nước tiểuQuy trình cán nguội băng tônHoàn thiện quy trình sản xuất một số giống Hoa Cẩm Chướng (Dianthus caryophyllus L.) bằng công nghệ tiên tiếnCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở TỈNH SEKONG, làoTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾslide thuyet trinh quan tri logistics