ĐỀ CƯƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : Anh văn chuyên ngành Công nghệ May

ĐỀ CƯƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : Anh văn chuyên ngành Công nghệ May

ĐỀ CƯƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : Anh văn chuyên ngành Công nghệ May
... Mô tả (Sau học xong môn học này, người học có th :) Trình bày từ vựng chuyên ngành Công nghệ May tiếng Anh Giao tiếp trình bày vấn đề liên quan đến chuyên ngành Công nghệ May tiếng Anh Phát khắc ... Chuẩn đầu CDIO để làm việc thành công tổ chức Tài liệu học tập [1] Giáo trình: Hồ Thị Thục Khanh - Anh văn chuyên ngành Công nghệ May - Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - 2014  Sách ... G3 G4 học tập đắn tảng đạo đức nghề nghiệp Kỹ giao tiếp làm việc nhóm Khả tìm hiểu đáp ứng nhu cầu xã hội doanh nghiệp ngành Công nghệ May 3.1; 3.2; 3.3 4.1; 4.2 Chuẩn đầu học phần Chuẩn...
 • 12
 • 205
 • 0

Đề cương chi tiết học phần anh văn chuyên ngành - kỹ thuật nông nghiệp

Đề cương chi tiết học phần anh văn chuyên ngành - kỹ thuật nông nghiệp
... làm tập nhóm để giải nội dung giáo trình Đánh giá: − Kiểm tra kỳ: − Kiểm tra cuối kỳ: Tài liệu học tập: 30% 70% ...
 • 2
 • 299
 • 1

đề cương chi tiết học phần anh văn chuyên ngành xây dựng

đề cương chi tiết học phần anh văn chuyên ngành xây dựng
... Học phần Tiếng Anh chuyên ngành học phần tự chon khối kiến thức chuyên ngành Chương trình đào tạo chuyên ngành Xây dựng Dân dụng Công nghiệp chuyên ngành Xây dựng Công trình thủy Học phần ... tác học vụ Trường 10 Tài liệu học tập: Thông tin tài liệu Bài giảng môn học Anh văn chuyên nhành xây dựng / Đặng Đức Trí, Đại học Cần Thơ, 2014 Bài giảng môn học Anh văn chuyên ngành Kỹ thuật xây ... Britain, 1980 Tiếng Anh chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng, Quy hoạch Kỹ thuật đô thị / Vi Thị Quốc Khánh, Nhà xuất Xây dựng, 2009 Tiếng Anh Xây dựng Kiến trúc, Võ Như Cầu, Nhà xuất Xây dựng, 2010 11...
 • 5
 • 465
 • 2

đề cương chi tiết học phần anh văn chuyên môn - CĐ

đề cương chi tiết học phần anh văn chuyên môn - CĐ
... 5 Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Học phần Tiếng Anh chuyên môn học phần tự chọn khối kiến thức chuyên ngành Chương trình đào tạo chuyên ngành Xây dựng cầu đường Học phần bao quát nhiều lĩnh ... cá biệt Bài giảng môn học Anh văn chuyên ngành xây dựng / Đặng Đức Trí, Đại học Cần Thơ, 2014 Bài giảng môn học Anh văn chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng / Trần Minh Thuận, Đại học Cần Thơ, 2002 ... 20% 50% - Điểm đánh giá thành phần điểm thi kết thúc học phần chấm theo thang điểm 10 (từ đến 10), làm tròn đến chữ số thập phân - Điểm học phần tổng điểm tất điểm đánh giá thành phần học phần nhân...
 • 4
 • 153
 • 0

đề cương chi tiết học phần thực tập chuyên ngành - KT. Điện

đề cương chi tiết học phần thực tập chuyên ngành - KT. Điện
... đến thực tập - Tham dự báo cáo thực tập - Chủ động tổ chức thực tự học Đánh giá kết học tập sinh viên: 9.1 Cách đánh giá Sinh viên đánh giá tích lũy học phần sau: TT Điểm thành phần Điểm thực tập ... Phƣơng pháp giảng dạy: - Tham quan thực tế - Báo cáo - 5 4.1; 4.2; 4.3 Nhiệm vụ sinh viên: Sinh viên phải thực nhiệm vụ sau: - Tham gia đầy đủ buổi thực tập đánh giá - Thực nghiêm túc nội qui ... TT Điểm thành phần Điểm thực tập Quy định Số tiết tham dự học/ tổng số tiết (120/120) Điểm báo cáo kết - Tham dự đủ 100% tiết thực tập thúc học phần - Bắt buộc báo cáo Trọng số 40% Mục tiêu 4.1;...
 • 4
 • 118
 • 1

Đề cương chi tiết học phần luận văn tốt nghiệp - Kĩ thuật nông nghiệp

Đề cương chi tiết học phần luận văn tốt nghiệp - Kĩ thuật nông nghiệp
... viên thực đề cương nghiên cứu, bố trí thí nghiệm, thu thập số liệu, phân tích kết viết luận văn Đánh giá: Báo cáo luận văn : 100 % Tài liệu học tập: Thông tin tài liệu Sách, giáo trình, đề tài nghiên ... liệu học tập: Thông tin tài liệu Sách, giáo trình, đề tài nghiên cứu khoa học Các báo cáo khoa học hội nghị, tạp chí khoa học Các tài liệu khác internet ...
 • 2
 • 303
 • 1

Đề cương chi tiết học phần hán văn cơ sở

Đề cương chi tiết học phần hán văn cơ sở
... (2003), Hán Việt tự điển, NXB Thanh niên Lê Trí Viễn (2007), Một đời dạy văn viết văn, tập 7, sở ngữ văn Hán Nôm, NXB Giáo dục Viện nghiên cứu Hán Nôm (2004), Ngữ văn Hán Nôm, tập 4, Hán văn Việt ... Học phần Hán văn sở có khối kiến thức riêng biệt: - Khối kiến thức sở nhằm cung cấp kiến thức chung vấn đề lí thuyết chữ Hán (Kiến thức nhập môn) ngôn ngữ - văn tự Hán như: nguồn ... kiểm tra học phần; - Tham dự thi kết thúc học phần: - Chủ động tổ chức thực học Đánh giá kết học tập sinh viên: 9.1 Cách đánh giá: Sinh viên đánh giá tích luỹ học phần sau: TT Điểm thành phần Chuyên...
 • 4
 • 395
 • 3

Đề cương chi tiết học phần hán văn nâng cao

Đề cương chi tiết học phần hán văn nâng cao
... điểm thi kết thúc học phần chấm theo điểm 10, làm tròn đến chữ số thập phân - Điểm học phần tổng điểm tất điểm đánh giá thành phần học phần nhân với số tương ứng Điểm học phần theo thang điểm ... Thiều Chửu (2003), Hán Việt tự điển, NXB Thanh niên Lê Trí Viễn (2007), Một đời dạy văn viết văn, tập 7, Cơ sở ngữ văn Hán Nôm, NXB Giáo dục Viện nghiên cứu Hán Nôm (2004), Ngữ văn Hán Nôm, tập 1: ... - Tham dự thi kết thúc học phần: - Chủ động tổ chức thực học Đánh giá kết học tập sinh viên: 9.1 Cách đánh giá: Sinh viên đánh giá tích luỹ học phần sau: TT Điểm thành phần Chuyên cần Bài tập...
 • 3
 • 306
 • 0

đề cương chi tiết học phần luận văn tốt nghiệp - KT. Điện

đề cương chi tiết học phần luận văn tốt nghiệp - KT. Điện
... chung đánh luận văn tốt nghiệp giá luận văn tốt nghiệp Trọng số 100% Mục tiêu 4.1; 4.2; 4.3 9.2 Cách tính điểm - Theo quy định đánh giá LVTN 10 Tài liệu học tập: Tùy theo đề tài, tài liệu học tập ... Thực báo cáo luận văn tốt nghiệp trước hội đồng - Chủ động tổ chức thực tự học Đánh giá kết học tập sinh viên: 9.1 Cách đánh giá Sinh viên đánh giá tích lũy học phần sau: TT Điểm thành phần Quy định ... sinh viên tự học: Tùy theo đề tài, nhiệm vụ sinh viên CBHD yêu cầu cho sinh viên/nhóm sinh viên Tuần 1: Bộ môn duyệt đề cương; Chỉnh sửa đề cương (nếu có); Thực đề tài Tuần 2-4 : Thực đề tài báo...
 • 3
 • 105
 • 1

đề cương chi tiết học phần luận văn tốt nghiệp - QLCN

đề cương chi tiết học phần luận văn tốt nghiệp - QLCN
... liệu -Viết đề cương - Tiếp cận công ty/ nhà máy qua thời gian thực tập, thu thập thông tin -Xử lý số liệu -Viết thuyết minh, in ấn -Soạn Powerpoint -Báo cáo luận văn 3-1 4 15 16 thuyết (tiết) ... hành (tiết) Nhiệm vụ sinh viên Tuần Nội dung Phổ biến nội dung- Sinh viên nhận đề 10 Sinh viên nhận đề tài Hoàn thành đề cương 40 Thực đề tài 200 Nộp thuyết minh Bảo vệ luận văn 40 10 -Nghiên ... điểm - Điểm đánh giá thành phần điểm thi kết thúc học phần chấm theo thang điểm 10 (từ đến 10), làm tròn đến chữ số thập phân - Điểm học phần tổng điểm tất điểm đánh giá thành phần học phần nhân...
 • 3
 • 132
 • 1

Đề cương chi tiết học phần tâm lý du khách và nghệ thuật giao tiếp

Đề cương chi tiết học phần tâm lý du khách và nghệ thuật giao tiếp
... am hiểu tâm du khách giao tiếp văn minh Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Học phần đề cập đến sở tâm du khách, đặc điểm tâm du khách; vấn đề chung giao tiếp du lịch, kỹ giáo tiếp du lịch, ... đề tâm học xã hội 1.2 Các tượng tâm xã hội ảnh hưởng đến tâm khách du lịch 1.3 Vận dụng quy luật tâm hoạt động du lịch Chương 2: Đặc điểm tâm du khách 2.1 Khái quát tâm du khách ... điểm tâm du khách Khái quát tâm du khách Hành vi tiêu dùng du lịch Nhu cầu động khách du lịch Tâm trạng cảm xúc khách du lịch Sở thích khách du lịch Phân lọai khách du lịch Một số vấn đề tâm...
 • 6
 • 562
 • 9

đề cương chi tiết học phần quản lý dự án công nghiệp

đề cương chi tiết học phần quản lý dự án công nghiệp
... phát triển quản dự án, giai đoạn việc lập kế hoạch quản dự án, tổ chức nhân điều hành dự án, kỹ thuật quản dự án Cấu trúc nội dung học phần: 6.1 thuyết Nội dung Chương Số tiết Mục tiêu ... tính dự án 4.3.2,4.3.2 1.2 Giới thiệu quản dự án 1.3 Giới thiệu nhà quản dự án Chương 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Chương 3.1 3.2 3.3 Chương 4.1 Khởi đầu dự án Hình thành dự án Đánh giá so sánh lựa ... Tham dự kiểm tra học kỳ - Tham dự thi kết thúc học phần - Chủ động tổ chức thực tự học Đánh giá kết học tập sinh viên: 9.1 Cách đánh giá Sinh viên đánh giá tích lũy học phần sau: TT Điểm thành phần...
 • 6
 • 139
 • 1

Đề cương chi tiết học phần Quản lý tài chính công II (45 tiết) (ĐH Kinh tế TP.HCM)

Đề cương chi tiết học phần Quản lý tài chính công II (45 tiết) (ĐH Kinh tế TP.HCM)
... sản I Khái niệm phân loại tài sản công Khái niệm tài sản công Phân loại tài sản công II Vai trò công tác quản tài sản công III Quản tài sản công Quản tài sản công khu vực hành nghiệp ... nghĩa quản nợ công Khuôn khổ quản nợ công 2.1 Xác lập mục tiêu quản nợ công phối hợp sách 2.2 Tính minh bạch trách nhiệm quản nợ công 2.3 Khuôn khổ thể chế quản nợ công 2.4 Chi n ... lược quản nợ 2.5 Quản nợ công với phương pháp ALM Chương 5: Quản quỹ tài công kho bạc nhà nước I Quản quỹ ngân sách nhà nước KBNN II Quản quỹ ngoại tệ tập trung Nội dung thu, chi...
 • 7
 • 243
 • 0

Đề cương chi tiết học phần Lý thuyết tài chính công (45 tiết) (ĐH Kinh tế TP.HCM)

Đề cương chi tiết học phần Lý thuyết tài chính công (45 tiết) (ĐH Kinh tế TP.HCM)
... giá tài công – phận quan trọng hệ thống tài quốc gia 12 Đề cương chi tiết học phần: CHƯƠNG 1: VẤN ĐỀ CƠ BẢN KHU VỰC CÔNG VÀ TÀI CHÍNH CÔNG I Khu vực công o Khái niệm khu vực công o Khu vực công ... cách có hệ thống vấn đề tài công kinh tế thị trường làm tảng để nghiên cứu môn học thuộc chuyên ngành tài nhà nước: thuyết tài công kinh tế thị trường, phận cấu thành tài công quốc gia - Có ... công vấn đề kinh tế o Khu vực công vai trò phủ II công vai trò phủ o Khái niệm tài công o Vai trò phủ o Bốn câu hỏi lớn tài công III.Sự phát triển tài công o Tài công cổ điển o Tài công đại IV.Bản...
 • 6
 • 153
 • 1

Xem thêm