BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN: TIẾNG ANH Period 32: Unit6 Lesson 1: A1

Phương pháp làm bài tập điền từ môn Tiếng anh

Phương pháp làm bài tập điền từ môn Tiếng anh
... tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Phương pháp làm t p ñi n t Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương 15 A lets B fetches C brings D results Bài 8: Decide the correct word form ... 1900 58-58-12 - Trang | 10 - Phương pháp làm t p ñi n t Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương A from 10 A to B of B away C with C from D by D within Bài 20 Choose the correct ... c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c LTðH môn Ti ng Anh – Giáo viên: Vũ Th Mai Phương Phương pháp làm t p ñi n t pupils achievement The inspectors also recommend the...
 • 11
 • 11,042
 • 34

Bài tập điền từ môn tiếng anh lớp 11

Bài tập điền từ môn tiếng anh lớp 11
... office or bank If his unemployment benefit is not enough to live (2.10)………, George can go to the (2 .11) …… some weeks of unemployment, the Jobcentre tells George about a possible vacancy The only problem ... unemployed D homeless 2.9 A cashes B sends C receives D exchange 2.10 A with B in C for D on 2 .11 A In B Within C For D After 2.12 A change B move C leave D sell 2.13 A meeting B an interview ... usage of office equipment is wasteful, and can (4.10)……… to costs far higher than most managers, (4 .11) ……… The Energy Efficiency & (4.12)………… Authority (EECA) is introducing twofold program aimed...
 • 10
 • 519
 • 2

Bài tập điền từ môn tiếng anh lớp 11

Bài tập điền từ môn tiếng anh lớp 11
... office or bank If his unemployment benefit is not enough to live (2.10)………, George can go to the (2 .11) …… some weeks of unemployment, the Jobcentre tells George about a possible vacancy The only problem ... unemployed D homeless 2.9 A cashes B sends C receives D exchange 2.10 A with B in C for D on 2 .11 A In B Within C For D After 2.12 A change B move C leave D sell 2.13 A meeting B an interview ... usage of office equipment is wasteful, and can (4.10)……… to costs far higher than most managers, (4 .11) ……… The Energy Efficiency & (4.12)………… Authority (EECA) is introducing twofold program aimed...
 • 10
 • 446
 • 2

Bài giảng điện tử môn tin học: HÀM NÂNG CAO (PHẦN 1) ppt

Bài giảng điện tử môn tin học: HÀM NÂNG CAO (PHẦN 1) ppt
... Các tham số hàm main Hàm có đối số mặc định Hàm trả tham chiếu Hàm nội tuyến (inline) Hàm nâng cao (phần 1) VC VC & & BB BB Các đối số chương trình  Các đối số chương trình  Hàm main hàm nên có ... V(a, i) = 0; } Hàm nâng cao (phần 1) 25 VC VC & & BB BB Bài tập  Bài 1: Viết chương trình có tên TinhToan cho gõ: TinhToan 2912 – 1706 xuất hình 1206 (có thể thay +, *, /)  Bài 2: Viết chương ... namsinh); } Hàm nâng cao (phần 1) 12 VC VC & & BB BB Hàm có đối số mặc định  Ví dụ  In thông tin SV lớp gồm: họ tên, phái, lớp, năm sinh void main() { XuatThongTin(“Nguyen Van A”); XuatThongTin(“Tran...
 • 26
 • 143
 • 0

bai giang dien tu mon anh 9

bai giang dien tu mon anh 9
... COLLECT Wednesday,October 14th 20 09 Period 17 Unit A TRIP TO THE COUNTRYSIDE Lesson 3: READ Period 17 Unit A TRIP TO THE COUNTRYSIDE Lesson 3: READ I Vocabulary exchange student (n) du học sinh hot ... school.Sometimes, he also helps on the(7) farm The family relaxes on Saturday afternoons and (8) they watch/ watches Peter play (9) baseball Van likes the Pakers, and he enjoys being a (10) member...
 • 19
 • 727
 • 13

Bài giảng điện tử môn lịch sử: anh em họ Khúc pps

Bài giảng điện tử môn lịch sử: anh em họ Khúc pps
... Chương IV: BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X BÀI 26: CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG BÀI 26: CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG Khúc Thừa Dụ dựng quyền ... tục xây dựng tự chủ BÀI 26: CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG Làng Ràng (Thanh Hố) BÀI 26: CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG Khúc Thừa Dụ dựng quyền ... Năm 907 Khúc Thừa Dụ mất, trai Khúc Hạo lên thay tiếp tục xây dựng đất nước BÀI 26: CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ hồn cảnh nào? - Khúc Thừa...
 • 30
 • 613
 • 0

Những lưu ý khi làm bài điền từ môn Tiếng Anh

Những lưu ý khi làm bài điền từ môn Tiếng Anh
... Để làm tốt câu hỏi dạng này, em cần phân biệt danh từ đếm danh từ không đếm được; danh từ số danh từ số nhiều để chia động từ/ trợ động từ cho Các em cần lưu ý có nhiều từ kết thúc –s danh từ ... TOEIC Những lưu ý làm dạng điền từ Không thi Đại học môn tiếng Anh tập chọn từ điền vào chỗ trống Đây dạng tổng hợp nhiều dạng kiến thức ngữ pháp, từ vựng, cấu trúc… mà học sinh học toàn khóa Để làm ... phải chọn phương án lại cụm từ experiments cụm từ cố định Điền từ (Phần 2) Trong phần học, nghiên cứu dạng điền từ cấp độ từ vựng với câu hỏi xoay quanh từ loại, giới từ, từ để hỏi… Ở phần này, tiếp...
 • 10
 • 292
 • 4

Bài giảng điện tử môn sinh lý thực vật

Bài giảng điện tử môn sinh lý thực vật
... CỦA MÔN SINH LÝ THỰC VẬT Chức 3: Quang hợp thực vật Đối tượng ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN SINH LÝ THỰC VẬT Chức 4: Hô hấp thực vật O2+ C6H12O6 Đối tượng H 2O + CO2 ĐỐI TƯỢNG CỦA MÔN SINH LÝ THỰC ... hoạt động sinh ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN SINH LÝ THỰC VẬT Chức 1: Trao đổi nước thực vật Đối tượng ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN SINH LÝ THỰC VẬT Chức 2: Trao đổi khoáng thực vật Đối tượng ... THỰC VẬT Chức 5: Sự vận chuyển phân bố chất đồng hóa Đối tượng SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THỰC VẬT Đối tượng VỊ TRÍ CỦA MÔN SINH LÝ THỰC VẬT SINH LÝ THỰC VẬT Đối tượng KẾT CẤU CỦA BÀI GIẢNG SINH...
 • 13
 • 1,573
 • 9

Bài giảng điện tử môn Kỹ thuật điện

Bài giảng điện tử môn Kỹ thuật điện
... ĐIỆN BA PHA Nguồn điện tải ba pha nối hình hình tam giác, tùy theo điều kiện cụ thể điện áp quy định thiết bị, điện áp mạng điện số yêu cầu kỹ thuật khác 4.7.1 Cách nối nguồn điện Các nguồn điện ... dòng điện chạy qua Mạch điện thường gồm loại phần tử sau: nguồn điện, phụ tải (tải), dây dẫn D©y dÉn mf ® a b §c c Hình 1.1.a a Nguồn điện: Nguồn điện thiết bị phát điện Về nguyên lý, nguồn điện ... bị điện có thực Khi nghiên cứu tính toán mạch điện thực, ta phải thay mạch điện thực mô hình mạch điện Mô hình mạch điện gồm thông số sau: nguồn điện áp u (t) e(t), nguồn dòng điện J (t), điện...
 • 111
 • 599
 • 2

Bài giảng điện tử môn hóa học axit H2SO4

Bài giảng điện tử môn hóa học axit H2SO4
... vào H2SO4 đặc Cách 2: Rót H2SO4 đặc vào H2O Chọn cách pha loãng axit H2SO4 đặc an toàn ? CẨN THẬN ! Tại Sao ? Gây bỏng nặng H2O H2SO4 đặc Cách pha loãng axit sunfuric đặc Rót từ từ axit H2SO4 ... Bài 33: tiết 54,55 Nội dung tiết học A AXIT SUNFURIC I Tính chất vật lý II Tính chất hóa học III ứng dụng IV Sản xuất axit Sunfuric Tính chất vật lí Cách pha loãng axit sunfuric ... không làm ngược lại Bị bỏng H2SO4 đặc II Tính chất hóa học a) Tính chất dung dịch axit sunfuric loãng Là axit mạnh Có đầy đủ tính chất chung axit • Làm quì tím hoá đỏ Axit tác dụng với chất nào?...
 • 34
 • 2,059
 • 21

Thiết kế bài giảng điện từ môn toán bằng PM Math Lesson

Thiết kế bài giảng điện từ môn toán bằng PM Math Lesson
... tham số sau: Số lượng hoạt động giảng không hạn chế Trong phần mềm Math Lesson, giảng lưu trữ tệp có phần mở rộng * .math Như Mô hình Bài giảng điện tử phần mềm Math Lesson mô hình mở, cho phép giáo ... tạo II Qui trình khởi tạo tệp giảng Sau mô tả qui trình tạo nhập nội dung cho tệp giảng * .math phần mềm Math Lesson 2.1 Khởi tạo tệp * .math Màn hình phần mềm Math Lesson có dạng hình đây: Sau ... * .math phần mềm Math Lesson vào slide trình chiếu PowerPoint Bản chất công việc tạo liên kết trực tiếp từ nội dung slide với tệp * .math phần mềm Math Lesson Giả sử bạn tạo slide nội dung giảng hình...
 • 11
 • 557
 • 1

bài giảng điện tử môn tin học

bài giảng điện tử môn tin học
... nhp v x lớ, thụng tin Giải thớch ti Phi b sung cho mi h thng yu t no c hai h thng u cho phộp nhp v x lớ thụng tin H thng A H thng B Khỏi ni m h th ng tin h c -Hệ thống tin học dùng để nhập, ... ni m h th ng tin h c -Hệ thống tin học dùng để nhập, xử lí, xuất, truyền lưu trữ thông tin - Hệ thng tin học gồm phần: + Phn cng(Hardware): mỏy tớnh v mt s thit b liờn quan + Phần mềm:gồm chương ... không trực tiếp thực chương trình mà hướng dẫn phận khác máy tính làm điều + Bộ số học lôgic: thực phép toán số học lôgic Cỏc thnh phn khỏc: ghi(register), b nh truy cp nhanh(Cache) Một số loại...
 • 31
 • 501
 • 0

bai giang dien tu mon am nhac 7

bai giang dien tu mon am nhac 7
... nhạc Việt Nam đại Những hát tiếng ông như: Nhớ chiến khu, Aó mùa đông, du kích ca, du kích sông thao, Chiến thắng Điện Biên, Vui mở đường, Việt nam quê hương tôi… Ông nhạc só Việt Nam viết nhạc ... lên Hải Phòng Ông tham gia cách mạng từ trẻ tu i Những hát tiếng như: Nhớ chiến khu, Aó mùa đông, Du kích ca, Du kích sông Thao, Chiến thắng Điển Biên, Vui mở đường, Việt Nam quê hương … Tác phẩm ... Nam quê hương … Tác phẩm nhạc kòch “ Cô Sao” nhạc kòch âm nhạc Việt Nam đại - Bài hát Hành quân xa đời hoàn cảnh Đỗ Nhuận tham gia chiến dòch Điển Biên Phủ Trong chẳng đường gian nan vất vả đội,...
 • 9
 • 665
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử môn tiếng anh lớp 3bài giảng điện tử môn tiếng anh 6thư viện bài giảng điện tử môn tiếng anh 6bài giảng điện tử môn tiếng anh lớp 7bài giảng điện tử môn tiếng anh lớp 9bài giảng điện tử môn tiếng anh lớp 4bài giảng điện tử môn tiếng anh tiểu họcbai giang dien tu mon tieng anh lop 4 moibài giảng điện tử môn tiếng anh lớp 8bài giảng điện tử môn tiếng anh lớp 12bài giảng điện tử môn tiêng anhbài giảng điện tử môn tiếng việt lớp 1bài giảng điện tử môn tiếng việt 5bài giảng điện tử môn tiếng việt lớp 4bài giảng điện tử môn tiếng việt lớp 2chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây