các loại phản ứng hữu cơ

Phan loai phan ung huu co

Phan loai phan ung huu co
... liên hợp yếu ngược lại Ảnh hưởng dung môi A–H + Sol: an acid Dung môi solvent Acid A:(–) + Sol–H(+) conjugate conjugate Base liên hợp Acid liên hợp base acid Dung môi có khả solvat hóa anion mạnh ... Acetate ion (conjugate base of acetic acid) Water (base) H H H3C C H O H Acetic acid A carboxylic acid (acid) R O H Hydronium ion (conjugate acid of water) H + H Alkylammonium ion (conjugate acid ... ứng ion: tác chất chất trung gian sản phẩm ion SO3H + + SO3H SO3H Benzenesulfonic acid (95%) H + B CƠ CHẾ chế phản ứng CƠ Cơ PHẢN ỨNG HỮU Cơ chế phản ứng gốc tự chất trung gian mang điện tử lẻ...
 • 55
 • 329
 • 2

Thiết kế sơ đồ để dạy các loại phản ứng hóa học đặc trưng của hợp chất hữu

Thiết kế sơ đồ để dạy các loại phản ứng hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ
... kết học tập học sinh qua Rút kinh nghiệm để hoàn thiện đồ động Một số ví dụ sử dụng đồ động thực tiễn: Những dạy sử dụng đồ động “ đồ loại phản ứng đặc trưng hợp chất hữu để dạy ... kỹ viết công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ, nắm rõ chất loại phản ứng đặc trưng như: phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp …từ có kỹ viết phương trình hóa học xác III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... học) với (tri thức) dễ đem đến cho người học hiểu biết sâu bền vững dạy (tri thức) (Thanh tra sư phạm) đồ động loại phản ứng đặc trưng hợp chất hữu đề tài nầy thiết kế thành đồ dùng dạy...
 • 7
 • 2,466
 • 11

Các loại phản ứng trong hóa hữu và khái niệm về chế phản ứng

Các loại phản ứng trong hóa hữu cơ và khái niệm về cơ chế phản ứng
... E+ Phức π E H Phức σ E H + E Chất trung gian Chất phản ứng H E Sản phẩm Tiến trình phản ứng HìnhH×nh 5.4: c trính phảph¶ngøng thÕ ¸i n tử tư 5-4 CáC c qu¸ tr×nh cđa n ứn điệ ®iƯn Ph¶n øng thÕ ¸i ... ®«i lµ giai ®o¹n nhanh Tỉng qu¸t: H C C X Chất phản ứng H C C+ H C C+ Chậm + H+ Nhanh Carbocation C C Sản phẩm Carbocation + X- VÝ dơ: T¸ch HBr khái 2-Brom-2,3-dimethylbutan CH3CH3 H C C Br ... tiÕp • Sù t¸ch lo¹i x¶y vµ t¹o s¶n phÈm cã liªn kÕt ®«i Tỉng qu¸t: Y- + Base mạnh H C C X Chất phản ứng Yδ− H C C X δ− Trạng thái chuyển tiếp YH + C C + X- Sản phẩm 65 − VÝ dơ: Ph¶n øng t¸ch lo¹i...
 • 13
 • 1,456
 • 16

Cac loai phan ung trong hoa huu co va co che phan ung

Cac loai phan ung trong hoa huu co va co che phan ung
... Dó hiệu ứng electron ù NO2 ,SO3H , COOH CN , CHO , COOR , COR + + COCl , CONH2 , CN , CCl3, CF3 , NH3 , NHR2 COOH + Br2 Br acid m-Bromobenzoic - I ,- C CHO COOH + HBr - I ,- C ; + HNO3 H2SO4 ... Yếu tố ảnh hưởng : * Trong R-X, X gắn trực tiếp vào C bậc RCH2-X phản ứng xảy chủ yếu theo SN2 * Trong R-X, X gắn trực tiếp vào C bậc ba R3C-X phản ứng xảy chủ yếu theo SN1 * Trong R-X, X gắn trực ... tăng hoạt X Do hiệu ứùng electron CH3, C2H5 ,C3H7 + I , siêu liên hợp NH2, NR2 , NHCOR , _O -, OH , OCH3 ,OR , OCOR - I ,+ C F , Cl , Br , I - I ,+ C OH OCH3 OCH3 + Br2 FeBr3 + HBr para ( 96%)...
 • 31
 • 755
 • 17

Chương 5: Các loại phản ứng trong hóa hữu và khái niệm về chế phản ứng doc

Chương 5: Các loại phản ứng trong hóa hữu cơ và khái niệm về cơ chế phản ứng doc
... E+ Phức π E H Phức σ E H + E Chất trung gian Chất phản ứng H E Sản phẩm Tiến trình phản ứng HìnhH×nh 5.4: c trính phảph¶ngøng thÕ ¸i n tử tư 5-4 CáC c qu¸ tr×nh cđa n ứn điệ ®iƯn Ph¶n øng thÕ ¸i ... ®«i lµ giai ®o¹n nhanh Tỉng qu¸t: H C C X Chất phản ứng H C C+ H C C+ Chậm + H+ Nhanh Carbocation C C Sản phẩm Carbocation + X- VÝ dơ: T¸ch HBr khái 2-Brom-2,3-dimethylbutan CH3CH3 H C C Br ... tiÕp • Sù t¸ch lo¹i x¶y vµ t¹o s¶n phÈm cã liªn kÕt ®«i Tỉng qu¸t: Y- + Base mạnh H C C X Chất phản ứng Yδ− H C C X δ− Trạng thái chuyển tiếp YH + C C + X- Sản phẩm 65 − VÝ dơ: Ph¶n øng t¸ch lo¹i...
 • 13
 • 549
 • 5

BÀI GIẢNG các LOẠI PHẢN ỨNG TRONG hóa học hữu

BÀI GIẢNG các LOẠI PHẢN ỨNG TRONG hóa học hữu cơ
... 1 Phản ứng cộng hợp nhân: Ví dụ: phản ứng khử tạo thành rượu , phản ứng hợp chất Grignard Chương Phản ứng hợp chất carbonyl Phản ứng vị trí alpha: Chương Phản ứng hợp chất carbonyl Phản ứng ... aldol: Viết phản ứng aldol hóa chất sau đây: ch : Vi t ph n ng ngưng t c a ch t sau v i benzaldehyd: Hợp chất α,β-không no carbonyl Phản ứng Michael: Phản ứng Claisen : CHƯƠNG PHẢN ỨNG MICHAEL ... CHƯƠNG PHẢN ỨNG DIELS -ALDER Phản ứng cộng hợp đóng vòng [4+2] hợp chất chứa liên kết đôi liên kết ba với hợp chất chứa hai liên kết đôi liên hợp tạo thành hợp chất chứa vòng cạnh gọi phản ứng Diels-Alder...
 • 130
 • 216
 • 0

Dự án PCB Hướng tới giảm thiểu phát sinh các loại hóa chất hữu khó phân hủy

Dự án PCB Hướng tới giảm thiểu phát sinh các loại hóa chất hữu cơ khó phân hủy
... lý Dự án cấp lãnh đạo Dự án đạt kết có ý nghĩa quan trọng việc thực thi Công ước Stôckhôm, nhằm quản lý an toàn hướng tới giảm thiểu phát sinh loại hóa chất hữu khó phân hủy Tuy nhiên, để phát ... như: Phổ biến thông tin đến nhà báo hợp chất hữu khó phân hủy hợp chất PCB, Tập huấn kiểm soát nhập vật liệu chất PCB/ POP, Báo cáo kết rà soát quy định PCB hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ... vi quản lý EVN xây dựng Đây hoạt động có ý nghĩa nhằm đảm bảo phối hợp chặt chẽ thống kết kiểm kê PCB toàn quốc Dự án chuyên gia Dự án phối hợp với số đơn vị thuộc TCMT xây dựng sửa đổi Quy chuẩn...
 • 3
 • 327
 • 0

Sử dụng các phản ứng hữu mang tên người để xây dựng hệ thống bài tập tổng hợp các chất trong bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường THPT luận văn thạc sỹ hóa học

Sử dụng các phản ứng hữu cơ mang tên người để xây dựng hệ thống bài tập tổng hợp các chất trong bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường THPT luận văn thạc sỹ hóa học
... gia lp 12 THPT 13 1.4 Thc trng ca vic bi dng HSG THPT 14 1.4.1 Thun li 14 1.4.2 Khú khn 15 TIU KT CHNG 17 CHNG S DNG CC PHN NG HU C MANG TấN NGI XY DNG H THNG BI TP TNG HP CC CHT TRONG BI ... phn Húa lý dựng bi dng HSG, chuyờn húa trng THPT, Lun Thc s ca tỏc gi Lờ Th M Trang nm 2009, H S phm TP H Chớ Minh - Xõy dng v s dng h thng bi tng hp hu c dựng bi dng HSG húa hc trng THPT, Lun ... cỏc thớ sinh cỏc tnh thnh u lm chung mt Mi thớ sinh ch tham d mt mụn thi 1.4 Thc trng ca vic bi dng HSG THPT [31] Theo kt qu iu tra ca tỏc gi Trn Thu Sng vic bi dng HSG húa hc trng THPT cú...
 • 195
 • 2,699
 • 42

CÁC PHẢN ỨNG HỮU - CỰC CHẤT

CÁC PHẢN ỨNG HỮU CƠ - CỰC CHẤT
... RCHCl-CH2Cl + Zn  R-CH=CH2 + ZnCl2 (Đ/c anken, tách X2) RCCl2-CHCl2 + 2Zn  R-C≡CH + 2ZnCl2 (Đ/c ankin, tách X2) RCl + Mg  RMgCl (Dm: Ete khan, đ/c hợp chất magiê) R-CH=CH-CH2Cl + H2O  R-CH=CH-CH2OH ... (C6H5-NO2 + 7HCl + 3Fe > 3FeCl2 + C6H5-NH3Cl + 3H2O) (Pư đ/c amin thơm) H2N-R-COOH : + R'OH/H2SO4; + NaOH (Tính chất -COOH); + HNO2, + H+ (Tính chất -NH2); Phản ứng trùng ngưng > tạo Polime (T/c ... HNO2 + HCl  C6H5-N=N+Cl + 2H2O (Pư tạo muối diazo, to: 0-5 oC) R-NH2 + R-X > R2NH + HX; R2NH + R-X > R3N (Pư H chức amin, đ/c amin bậc cao) C6H5-NO2 + 6H > C6H5-NH2 + 2H2O (C6H5-NO2 + 7HCl +...
 • 3
 • 91
 • 4

Bài 18: thực hành tính chất của một số hợp chất nitơ, phân biệt một số loại phân bón hữu co

Bài 18: thực hành tính chất của một số hợp chất nitơ, phân biệt một số loại phân bón hữu co
... Bài 18 Thực hành ính chất số hợp chất nitơ Phân biệt số loại phân bón hóa học * Củng cố kiến thức tính chất amoniac, tính oxi hoá mạnh axit nitric Biết cách phân biệt số loại phân bón hóa ... dịch phân bón Ca(H2PO4)2 Viết báo cáo thí nghiệm Tên học sinh: Lớp: Tên thực hành: Tính chất số hợp chất nitơ Phân biệt số loại phân bón hoá học Thí nghiệm Thử tính chất dung dịch amoni Tính ... nghiệm 4: Phân biệt số loại phân bón hoá học + Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn + Hoá chất: (NH4)2SO4, KCl, Ca(H2PO4)2, dung dịch NaOH, quỳ tím, dung dịch AgNO3 Hãy cho biết tên thí + Tiến hành...
 • 13
 • 4,391
 • 20

Bài 18: thực hành tính chất của một số hợp chất nitơ, phân biệt một số loại phân bón hữu co

Bài 18: thực hành tính chất của một số hợp chất nitơ, phân biệt một số loại phân bón hữu co
... tờng trình: Tên học sinh: Lớp: Tên thực hành: Tính chất số hợp chất nitơ Phân biệt số loại phân bón hoá học Nội dung tờng trình: - Trình bày cách tiến hành thí nghiệm, mô tả tợng quan sát đợc, ... sau: Thí nghiệm Thử tính chất dung dịch amoni Tính oxi hoá axit nitric Tính oxi hoá muối kali nitrat nóng chảy Phân biệt số loại phân bón hoá học VI/ Dặn dò, Củng cố Cách tiến hành Hiện tợng quan ... thí nghiệm: Tính oxi hoá muối kali nitrat nóng chảy + Dụng cụ: + Hoá chất: + Quan sát tợng, thí nghiệm phơng trình phản ứng: Phiếu học tập số 04 Tên thí nghiệm: Phân biệt số loại phân bón hoá học...
 • 5
 • 10,474
 • 223

Bai 31: Phản ứng hưu

Bai 31: Phản ứng hưu cơ
... đồng phân phân tử ứng với công thức C3H8O? Câu 2: Nêu luận điểm thuyết cấu tạo hoá học? Bài 31 Bài 31: PHẢN ỨNG HỮU CƠ I PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG HỮU CƠ 1 .Phản ứng Phản ứng cộng Phản ứng tách II CÁC ... H – Ni, to CH3– CH3 Phản ứng cộng phản ứng phân tử hữu kết hợp thêm với nguyên tử phân tử khác 3 Phản ứng tách H2C – CH2 H H+, to CH2= CH2 + H– OH OH Phản ứng tách phản ứng vài phân tử nhóm ... khả phản ứng cao Câu hỏi: Cho sơ đồ phản ứng sau: (1) (2) (3) (4) C2H4 → C2H6 → C2H5Cl → C2H5OH →C2H4 a) Viết phương trình hoá học phản ứng theo dãy chuyển hoá trên? b) Phản ứng thuộc loại: phản...
 • 17
 • 1,172
 • 10

Bài 31: Phản ứng hữu

Bài 31: Phản ứng hữu cơ
... với phản ứng hữu tính chất hoá học metan (phản ứng thế), etan (phản ứng cộng) …Hôm học (Chiếu lên hình) Bài 31: PHẢN ỨNG HỮU CƠ I PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG HỮU CƠ 1 .Phản ứng Phản ứng cộng Phản ứng tách ... - Phản ứng (4) Br + Yêu cầu nêu khái niệm ⇒ Phản ứng (1), (2) phản ứng tách (chiếu lên phản ứng hình) Vậy phản ứng - Nêu: có phản ứng phản ứng phân huỷ nhóm phản ứng (5) nguyên tử phân tử hữu ... ứng (3) - Xét phản ứng (3): Vậy phản ứng cộng phản ứng mà phân tử hữu kết hợp thêm với phân tử nguyên tử khác + C2H4 cộng thêm phân tử H2 để tạo thành C2H6 ⇒ Phản ứng cộng Vậy phản ứng cộng phản...
 • 7
 • 1,324
 • 6

Bài tập chuỗi phản ứng hữu

Bài tập chuỗi phản ứng hữu cơ
... phương trình phản ứng theo sơ đồ sau : (Mỗi chữ ứng với hợp chất hữu cơ, mũi tên phương trình phản ứng, dùng thêm chất vô , xúc tác) Đáp án: D CH3COOH E: (CH3COO)2Ca F: CH3COONa Bài 15 Cho sơ ... halogen.Viết phương trình phản ứng B E F (C2H6O) A D G K (C2H6O) Đáp án: A: C3H8 B: C2H4 E: CH3CHO F: C2H5OH D: CH4 G: CH3OH Bài 10 Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ sau (các chất hữu viết dạng cấu ... B1, B2, B3.Viết phương trình phản ứng minh họa biến hóa Bài 16: Cho A,B,C, chất hữu khác nhau, M loại thuốc trừ sâu, X chất khí điều kiện thường Chỉ dùng tác nhân phản ứng chất vô B––→PVC E X––→A––→D––––...
 • 4
 • 22,919
 • 716

Xem thêm

Từ khóa: phân loại phản ứng hữu cơcác chuỗi phản ứng hữu cơcác loại phân bón hữu cơcác chuỗi phản ứng hữu cơ 11các loại phản ứng trong hóa học hữu cơcác loại phản ứng trong hóa hữu cơcác loại phản ứng hóa học hữu cơcác loại phản ứng hóa hữu cơcác loại phản ứng trong hoá hữu cơ và khái niệm về cơ chế phản ứngcác phản ứng hữu cơ lớp 11các phản ứng hữu cơcác phương trình phản ứng hữu cơcác phản ứng hữu cơ cần nhớtổng hợp các phản ứng hữu cơsơ lược về phân loại và cơ chế của các loại phản ứngtìm hiểu về hệ thống bôi trơnHệ thống sản xuất ,phân phối trứng gà, vịt, cút tại địa phươngkết cấu xe corolla atis 1 8 (năm 2008)quan điểm về hoàn thiện bộ máy nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyềnbáo cáo thực tập nhà máy bia hà nội – nghệ anbáo cáo thực tập công ty cổ phần giải pháp công nghiệp ( industry solution cophương pháp nghiên cứu khoa họcKT 1 tiet anh 8 2017-2018phân tích quá trình thay đổi và phát triển của th true vegbáo cáo thực tập trạm biến áp 220KV krông buk, truyền tải điện đăklăkBỘ ĐỀ TNKQ LỊCH SỬ 9 (TỰ LÀM THEO 8773 VÀ HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT)Chương I. §10. Làm tròn sốChương I. §10. Làm tròn sốnhà nhịp lớn – nhà không gianchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không gianChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànTuần 4. Bím tóc đuôi samTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimLuyện tập chung Trang 42lớp 3- bài 1 những chữ cái đáng yêu - Đan Mạch