ĐỀ KIỂM TRA ANH VĂN LỚP 9 Môn kiểm tra: Anh

ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM LỚP 9 MÔN TIẾNG ANH

ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM LỚP 9 MÔN TIẾNG ANH
... did D within D will stay UBND HUYỆN KRÔNG BÚK PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM LỚP MÔN: TIẾNG ANH (Thêi gian lµm bµi: 45 phót) §Ò sè: 444 C©u 1: What you think this button ... - HÕt - UBND HUYỆN KRÔNG BÚK PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM LỚP MÔN: TIẾNG ANH (Thêi gian lµm bµi: 45 phót) §Ò sè: 666 C©u 1: Mom,I………already…… Uncle Tan ... C©u 29: A.see B saw C have seen D will see C©u 30: A.hold B holds C held D holding - HÕt - UBND HUYỆN KRÔNG BÚK PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM LỚP MÔN: TIẾNG...
 • 16
 • 1,488
 • 37

Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 MÔN TIẾNG ANH ppt

Tài liệu ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 MÔN TIẾNG ANH ppt
... intelligent and confident She also thinks deeply about things, but she is not always serious She is fun and enjoys humour but she is in a hurry to get on to more important things At high school she became ... where is she now, and what ABCD she’s doing 29 It took me a long time to get up from my illness ABCD 30 He talked to Ann throughout the evening, so nothing he said changed ABCD her opinion IV Rewrite ... meanings stay the same (1m) 31 He no longer has long hair and a thick moustache He used to  32 She hasn’t been to Paris before This is the  33 Mary told me not to forget my tennis...
 • 7
 • 687
 • 8

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 MÔN VĂN

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 MÔN VĂN
... đặc biệt , ND xứng đáng đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa IV Biểu điểm: -Từ 18 – 20 điểm : Đảm bảo đầy đủ yêu cầu -Từ 14 – 17 điểm : Bài viết thể 2/3 ý nêu dàn bài .Văn viết trôi chảy, truyền ... ứng ½ ý nêu dàn bài, văn phong trôi chảy, mạch lạc -Từ – điểm : Bài viết sơ sài, diễn đạt dài dòng, lủng củng, sai nhiều lỗi dùng từ, câu, tả - Lê Văn Bình, Trường THCS ... nát cõi lòng TK phải trao duyên đầu đời cho em gái Thúy Vân.Nhà thơ Tản Đà nhận xét :”trong TK văn tả tình không đoạn dài đây.Đoạn thật lâm ly, mà hết tình sự”(HS p/tích c/m) -Đoạn trích Kiều...
 • 2
 • 464
 • 7

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn tiếng anh năm 2008 - 2009 ppt

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn tiếng anh năm 2008 - 2009 ppt
... page of UBND HUYỆN TRẦN VĂN THỜI PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 200 8- 20 09 A GRAMMAR I (3.0m, 0.25 m for each correct answer) c disapointed b giving ... …………………………………………………………………… He is watching TV now He turned it on at six – thirty He’s…………………………………………………………………………… 10 This is a difficult exercise He can not it This exercise ……………………………………………………………… The end … page ... international city where you can eat food from B wonderful beaches! When they think of Sydney, many people think C opened in 197 3 for music, theatre and dance Near D building looks like sails on Sydney...
 • 6
 • 382
 • 3

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn tiếng anh - 6 ppt

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn tiếng anh - 6 ppt
... ……(3)…………, and Mrs Parker works part-time in the …(4)……………… they have two children , Peter and Sam Van often does …(5)………………after school Sometimes he also … (6) ……… on the farm.The family relaxes...
 • 2
 • 308
 • 1

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn tiếng anh - 5 pdf

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn tiếng anh - 5 pdf
... -( Đề thi có 04 trang) Họ tên thí sinh: Số báo danh: UBND tỉnh phú yên Sở giáo dục - đào tạo đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt chuyên Năm học 20 09 - 2010 Môn thi : Tiếng Anh ... giao đề ) Đề thức Ngày thi: 5/ 7/ 20 09 A pronunciation (10 points) I Choose the word (A, B, C or D) that has the underlined part pronunced differently from the others in each group (5 points) - ... money.(0 .5 point) He worked hard in different jobs (1 point) Later, he returned to school (0 .5 point) where he didn't stay long.(0 .5 point) In 1 897 , he went to Alaska (0 .5 point) to find gold.(0 .5 point)...
 • 6
 • 1,000
 • 6

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn tiếng anh - 3 ppt

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn tiếng anh - 3 ppt
... THE END SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP THCS NĂM HỌC 20 09 - 2010 Môn: Tiếng Anh ĐỀ CHÍNH THỨC (Hướng dẫn chấm có 02 trang) I Choose the ... corresponding letter A, B, C, or D (20 x = 40 points) C A 11 C 16 B B C 12 B 17 B 3. C B 13 D 18 A C B 14 C 19 D A 10 D 15 D 20 B III There is a mistake in the four underlined parts of each sentence ... working-class (1) in towns and cities and from farmers’ families in the country worked in rich houses They had to all the (2) and their working day was usually very long, they often (3) on...
 • 7
 • 547
 • 3

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn tiếng anh - 1 docx

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn tiếng anh - 1 docx
... discomfort alive pleasure 10 shortening IV A C B C D A V shown had been sold will be doing goes B D C 10 B C of 6- C at C heavy 7- C without A in 8- C hard B for 9- D would be D from 1 0- A by VI who day ... years’ training -> After these young men That meal was excellent! -> What It is sometimes difficult for me to fall asleep at night -> I sometimes have 10 They haven’t ... keep the same meaning People think the climate is changing -> The climate I lent my car to that man -> That’s As I get older, I want to travel less -> The older She...
 • 3
 • 227
 • 2

Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn tiếng Anh pdf

Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn tiếng Anh pdf
... leave me alone Đề số 7: ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP -THCS- TPTH Năm học 2004-2005 MÔN THI: TIẾNG ANH Thời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Question 1: Complete this report, ... train leaves at about 00.15 Đề số 5: Phòng Giáo Dục Đề thi chọn học sinh giỏi lớp THCS Năm học 2003 – 2004 MÔN TIẾNG ANH Thời gian : 120 phút ( Không kể thời gian giao đề) Question 1: Put the verbs ... get a job as soon as Đề số 6: Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp THCS Năm học 2003 - 2004 MÔN TIẾNG ANH Thời gian : 150 phút ( Không kể thời gian giao đề) Question 1: a- Supply the...
 • 55
 • 411
 • 0

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn tiếng anh - 4 docx

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn tiếng anh - 4 docx
... 13 d b c 14 b Phòng giáo dục huyện ân thi Trờng trung học sở đa lộc A/ Ma trận T T đề kiểm tra học kì I năm học 2007 2008 Bộ môn Tiếng anh lớp (Thời gian làm 45 phút) Họ tên giáo viên đề: Bùi ... dục huyện ân thi Trờng trung học sở đa lộc A/ Ma trận T T đề kiểm tra học kì II năm học 2005 2006 Bộ môn Tiếng anh lớp (Thời gian làm 45 phút) Họ tên giáo viên đề: Bùi huy long Chủ đề kiến thức ... there a- and, b- because, c- so, d- although There are many places of interest the city of London a- in, b- on,c- for, d- with I think you should go train a- on, b- with, c- by, d- to They have...
 • 9
 • 322
 • 2

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Văn 2015 gò vấp

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Văn 2015 gò vấp
... bị hành trang vào kỉ mới, sách Ngữ văn lớp 9, tập 2) Câu (1 điểm) Em tìm phép liên kết câu phép liên kết đoạn văn Văn Giải thích rõ trường hợp Câu (2 điểm) Lớp trẻ Việt Nam cần phân mạnh, yếu ... người Việt Nam mà văn sách giáo khoa nêu Em tìm dẫn chứng thực tế xã hội phân tích dẫn chứng để làm rõ điểm mạnh điểm yếu mà em quan tâm Phần II: Tạo lập văn (7 điểm) Câu (3 điểm) Văn có nêu “Trong ... nào? Hãy làm rõ điều suy nghĩ em (Viết văn nghị luận khoảng 25 dòng) Câu (4 điểm) Phân tích tâm lí nhân vật Phương Định truyện ngắn Những xa xôi Tuyensinh247 tổng hợp ...
 • 2
 • 425
 • 1

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2013 (With key)

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2013 (With key)
... field by farmers - Rice has been grown in the field by farmers Đề thi học lớp môn tiếng Anh Thời gian làm 45 phút - ĐỀ SỐ Question1: Listen then fill in the missing information and answer the ... .15 years a since b for c in d from * Rewrite each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it (0,5m) 9/ She wrote this book last year This ... (0,25m) 4.c (0,25m) This book was written last year (0,25m) 5.a (0,25m) 10 He is the man who planted that tree (0,25m) Question 3: (2,5ms) * Choose true (T) or false (F) (1m) 1/ F (0,25m) 2/ T...
 • 6
 • 276
 • 5

Đáp án Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Văn huyện Con Cuông Nghệ An năm 2013

Đáp án Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Văn huyện Con Cuông Nghệ An năm 2013
... "của Nguyễn Quang Sáng, thí sinh phải trình bày ý sau : * Giới thi u khái quát tác giả, tác phẩm nhân vật bé Thu : - Nhà văn Nguyễn Quang Sáng thuộc hệ nhà văn trưởng thành thời kì kháng chiến chống ... khác, hiểu thông cảm với diễn xung quanh đặt hoàn cảnh người khác để nhìn nhận vấn đề từ có thái độ quan tâm, giúp đỡ + Sẻ chia : san sẻ niềm vui, nỗi buồn, quan tâm giúp đỡ người khác, không tỏ ... lòng để xua tan nỗi buồn lo, lắng nghe lời tâm hay trò chuyện, trao đổi kiến thức - Đánh giá chung: Đồng cảm sẻ chia là nét đẹp truyền thống dân tộc cần giữ gìn, phát huy đề cao Bài học rút cho...
 • 6
 • 490
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn anh vănđề thi học kì 1 lớp 9 môn anh vănđề thi học kỳ 2 lớp 9 môn anh vănđề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng anhđề thi học kì 1 lớp 9 môn ngữ vănđề thi học kì 1 lớp 9 môn vănđề thi học sinh giỏi lớp 9 môn tiếng anhđề thi học kì 2 lớp 9 môn văn năm 2013đề thi học kì 2 lớp 9 môn ngữ vănđề thi học kì 2 lớp 9 môn tiếng anhđề thi học kì 2 lớp 9 môn vănđề thi học sinh giỏi lớp 9 môn vănđề thi học sinh giỏi lớp 9 môn anhđề thi học sinh giỏi lớp 9 môn ngữ vănđề thi học kì 1 lớp 9 môn văn 2012Criminal justice in action 6th edition gaines test bankCriminal justice policy and planning 4th edition welsh test bankBài 10. Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư)Bài toán tìm đường đi của người giao hàngCorporate finance a focused approach 6th edition ehrhardt test bankCorporate financial management 5th edition glen arnold test bankCorrections 3rd edition whitehead test bankCorrections today 2nd edition siegel test bankCrafting and executing strategy concepts and cases the quest for competitive advantage 20th edition thompson test bankCognition theories and applications 9th edition reed test bankContemporary medical surgical nursing 2nd edition daniels test bankCornerstones of cost management 2nd edition hansen test bankBài 3. Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con ngườiBài thu hoạch module quản lý bệnh viện và module kinh tế y tế BSGDContemporary business mathematics for colleges 17th edition deitz test bankComputer organization and architecture 9th edition william stallings test bankComputer science an overview 11th edition brookshear test bankComputer science an overview 12th edition brookshear test bankCollege mathematics 9th edition cleaves test bankComputer accounting with quickbooks 2011 13th edition donna kay test bank