ĐỀ KIỂM TRA LỚP 12 :Môn kiểm tra: English

Gián án Đề thi HSG lớp 12 môn Hóa năm 2006-2007 Thanh Hóa

Gián án Đề thi HSG lớp 12 môn Hóa năm 2006-2007 Thanh Hóa
... thức cấu tạo X, Y, Z Biết tổng khối lợng este 13, 06 gam Xác định khối lợng este Cho biết: C = 12; O = 16; H = 1; N = 14; S = 32; Na = 23; Al = 17; Fe = 56 ...
 • 2
 • 236
 • 1

ĐỀ THI THỬ LỚP 12 MÔN TIẾNG ANH TRƯỜNG NGÔ QUYỀN HÀ NỘI

ĐỀ THI THỬ LỚP 12 MÔN TIẾNG ANH TRƯỜNG NGÔ QUYỀN HÀ NỘI
... prevented Trang SỞ GD – ĐT HÀ NỘI KÌ THI CHỌN HSG TỈNH LỚP 12 - THPT TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN NĂM HỌC: 2008 – 2009 Đáp Án Đề Thi Môn: TIẾNG ANH PART I: PHONETICS (4 points) I II D D ... 11 She is not doing _ in the garden, just walking about the place A anything B nothing C something 12 _ I have a car, I prefer to travel by train A In spite of B Despite C Because ... shift of corporations from the industrial countries to the Third World The present technological developments have been compared to a Third Industrial Revolution The first coming in the 19th century,...
 • 6
 • 554
 • 4

ĐỀ KHẢO SÁT LỚP 12 MÔN TOÁN KHỐI A NĂM HỌC 2010-2011 doc

ĐỀ KHẢO SÁT LỚP 12 MÔN TOÁN KHỐI A NĂM HỌC 2010-2011 doc
... 4; a) , IB ( 6a 5; a ) ) ( 6a 4)2 (4 a) ( 6a 5) (3 a )2 R ( 6a 4)2 (4 a ) ( 6a 5) ( a) 3 6a 4 8a 16 16 8a a 3 6a 6 0a 25 6a a 2a = -2 a = -1 Lỳc ú : I (12; -1), R 100 ... c a Hay y z x 15 Vy MaxP Khi y z x 15 Cõu VIA.1 (1,0 ) 0,25 Khi ú gi thit cú z a2 b2 c2 Do ab+bc+ca=1 Nờn a ab bc ca a (a b) (a c ) P 0,25 4a P b ( 4a - x)( 8a - x) t 2 IA2 ... VSMNC = VBCNMAB Theo gi thit cú VS BCNM = KL : Cõu V (1,0 ) x= x b x (12 a - x ) 48 48 4a x = (Nhaọ n) x 108ax 128 a x = 3 2a (Loaùi) V VBCNMAB = y ab+bc+ca=1 v P z 2a x y t a ; b ;...
 • 8
 • 170
 • 0

đề khảo sát lớp 12 MÔN THI : VẬT LÝ ppsx

đề khảo sát lớp 12 MÔN THI : VẬT LÝ ppsx
... động dao động cưỡng Câu2 9: Nếu điện tích tụ mạch LC biến thi n theo công thức q = q0sint Tìm biểu thức sai biểu thức lượng mạch LC sau đây: Cu qu q q q2 A Năng lượng điện: WC = = = = sin ωt= (1-cos2ωt) ... Li q q B Năng lượng t : WL = = cos ωt= (1+cos2ωt) ; C 2C q2 C Năng lượng dao động: W=WC +WL = =const ; 2C LI2 Lω2 q q 0 D Năng lượng dao động: W=WC +WL = = = 2 2C Câu3 0: Mạch dao động ; tụ C ... qua lớp chì dày 10cm D Đối với người tia  không nguy hiểm tia  Câu2 5: Iot phóng xạ 131 I dùng y tế có chu kì bán rã T = ngày Lúc đầu có m0 = 53 200g chất Hỏi sau t = 24 ngày lại bao nhiêu:...
 • 7
 • 124
 • 1

10 đề trắc nghiệm lớp 12 môn hóa

10 đề trắc nghiệm lớp 12 môn hóa
... HOOCCH2COOH 12 Cn hũa tan bao nhiờu gam SO3 vo 100 gam dung dch H2SO4 10% c dung dch H2SO4 20%? A 6,320 gam B 8,224 gam C 9,756 gam D 10, 460 gam 13 Cho cỏc cht: A (C4H10), B (C4H9Cl), D (C4H10O), ... 22*: X gm O2 v O3 cú dX/He = 10 Th tớch ca X t hon ton 25 lớt Y l hn hp ankan k tip cú d Y/He = 11,875 l (Th tớch khớ o cựng iu kin): A 107 lớt B 107 ,5 lớt C 105 lớt D 105 ,7 llớt Cõu 23: t chỏy ... phõn t ca X l A C4H10O2 B C3H6O C C4H10O D C5H12O 28 Cụng thc n gin nht ca anehit no, mch h X l C2H3O X cú cụng thc phõn t l Trang 35/5-Mó 161 A C2H3O B C4H6O2 C C8H12O4 D C12H18O6 29 Cho s ...
 • 41
 • 192
 • 1

bộ đè thi HKII lớp 12 môn toán (hay)

bộ đè thi HKII lớp 12 môn toán (hay)
... B ễN THI HC Kè II TON 12 S I PHN CHUNG (7.0 IM) Dnh cho tt c cỏc thớ sinh 3x , gi th ca hm s l (C) x 1 Kho sỏt s bin thi n v v th ca hm s Vit phng trỡnh tip ... sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s 2/ Vit phng trỡnh tip tuyn d ca(C) ti im cú hũanh x= 3/ Tớnh din tớch hỡnh phng gii hn bi d, (C) v x=3 Cõu II Gii : a/ log x 5l ogx+4...
 • 10
 • 182
 • 0

Đề + Đáp án đề thi HSG lớp 12 môn Toán Tỉnh Thanh Hóa

Đề + Đáp án đề thi HSG lớp 12 môn Toán Tỉnh Thanh Hóa
... SỞ GD & ĐT THANH HOÁ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC (Gồm có trang) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN THI: TOÁN LỚP: 12 THPT Ngày thi: 24 - - 2011 Câu Câu I ... −2m + 2m + 13 Nếu ∆ ' ≤ y ' ≥ 0, ∀x , suy yêu cầu toán không thoả mãn 0,5  1− 3 1+ 3  ; Nếu ∆ ' > ⇔ m ∈  ÷ , y ' = có hai nghiện x1 , x2 ( x1 < x2 ) 2   Dấu y': x - y' + − x1 x2 + 0,5 + Chọn ... (1; −1) Bảng biến thi n: x y' y −∞ + − −1 −∞ 0,5 + + + 0,5 −1 Đồ thị qua điểm (-2; -1) (2; 3) y Điểm uốn I(0; 1) tâm đối xứng -2 -1 O -1 0,5 x 2) Ta có y ' = x − 2(m + 1) x − + m , tam thức bậc...
 • 4
 • 281
 • 2

Sở GD Quảng Ninh đề khảo sát lớp 12 môn vật lý

Sở GD Quảng Ninh đề khảo sát lớp 12 môn vật lý
... A C D B D D B A 10 C 11 B 12 C 13 C 14 B 15 A 16 C 17 B 18 A 19 D 20 C 21 B 22 A 23 A 24 C 25 D 26 B 27 B ĐÁP ÁN CHẤM KHẢO SÁT LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: VẬT LÝ ( Hướng dẫn chấm có 02 ... nạn dịch chuyển khoảng hải toạ độ x bao nhiêu? A 16,2 hải 117011’ Kinh độ Đông B 32,4 hải 118016’ Kinh độ Đông C 23,8 hải 112 12’ Kinh độ Đông D 16,2 hải 109019’ Kinh độ Đông Câu ... - - HẾT Chữ kỳ giám thị số 1…………………………………………… Trang 6/6 - Mã đề thi 134 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NINH ĐỀ CHÍNH THỨC mamon THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI KS THI...
 • 8
 • 355
 • 1

Xem thêm