ĐỀ KIỂM TRA ANH VĂN LỚP 11: MÔN ANH VĂN

50 đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh

50 đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn Tiếng Anh
... In 17 35 B In 17 72 C In 17 32 D In 19 32 40 What subject did he like when he was a child? A History B Literature C Mathematics D Chemistry ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÃ ĐỀ 311 MÔN: TIẾNG ANH ... already B team C ease D appeal 40 A expected B engaged C decided D attracted THE END ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÃ ĐỀ 2 31 MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 11 Trường THPT Liễn Sơn Thời gian: … I Choose from the four given ... join the football team of his school A so B will join C taking part D of ĐỀ KIỂM TRA TIẾT MÃ ĐỀ 2 91 MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 11 Trường THPT Liễn Sơn Thời gian: …   I Read the following passage and...
 • 152
 • 346
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 – môn Hóa học pot

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 – môn Hóa học pot
... Đề kiểm tra tiết lớp 11 môn Hóa học thầy : Phạm Xuân Tâm THPT BMT 16 / Đun nóng 27,40 gam 2-Brombutan với KOH dư C2H5OH, sau phản ... phân tử C H tác dụng với dung dịch AgNO /NH dư tạo kết tủa vàng? 3 Đề kiểm tra tiết lớp 11 môn Hóa học a b thầy : Phạm Xuân Tâm THPT BMT c d ... phẩm chiếm 80%, sản phẩm phụ chiếm 20% Đốt cháy hoàn toàn X thu lít CO (đktc)? a 17 ,92 lít b 8,96 lít c 11 ,20 lít 17 / Chia hỗnhợp anken: C H , C H , C H thành phần nhau: d 4,48 lít - Đốt cháy phần...
 • 3
 • 776
 • 6

Đề kiểm tra chương 1 Lớp 11 MÔN VẬT LÝ

Đề kiểm tra chương 1 Lớp 11 MÔN VẬT LÝ
... A E1 = E2 = 0; E3 = 3 .10 5 V/m B E1 = 1, 4 .10 5 V/m; E2 = 2,8 .10 5 V/m ; E3 = 2,5 .10 5 V/m 5 C E1 = 0; E2 = 2,8 .10 V/m; E3 = 2,5 .10 V/m D E1 = 1, 4 .10 5 V/m; E2 = 2,5 .10 5 V/m; E3 = 3 .10 5 V/m Câu 17 : ... tụ: A 17 ,2V B 27,2V C.37,2V D 47,2V Câu 23: Một tụ điện điện dung 24nF tích điện đến hiệu điện 450V có electron di chuyển đến âm tụ điện: A 575 .10 11 electron B 675 .10 11 electron C 775 .10 11 electron ... cạnh tam giác 10 cm, tìm công lực điện trường di chuyển điện tích theo đoạn gấp khúc BAC: A - 10 .10 -4J B - 2,5 .10 -4J C - 5 .10 -4J D 10 .10 -4J -15 -18 Câu 19 : Một hạt bụi khối lượng 3,6 .10 kg mang điện...
 • 2
 • 476
 • 3

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA lần 2– LỚP 12 môn Tiếng Anh pdf

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA lần 2– LỚP 12 môn Tiếng Anh pdf
... thptthapcham@ninhthuan.edu.vn Trang 4/8 Thanks to the women's liberation movement, nowadays women have proved that they are equal to men in every aspect An average woman has weaker muscles than an average man but she may ... husbands and suffered the problem as a fate Many parents did not even want to daughters Despite the progress, there remain outdated beliefs about women's roles, traditionally passed down from generation ... Tỉ lệ :12. 5 1,25 Tỉ lệ: 12. 5 T Tổng số T Tổng số câu: 40 câu: 15 Tổng số Tổng số điểm: 10 điểm: 3.75 T Tổng số câu: 15 Tổng số điểm: 3.75 T Tổng số câu: 10 Tổng số điểm: 2.5 Kỳ thi: 45PHUT Môn thi:...
 • 8
 • 1,409
 • 32

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT THÁNG 11 MÔN: TIẾNG ANH KHỐI 10 (CTC) MÃ ĐỀ: 101 pps

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT THÁNG 11 MÔN: TIẾNG ANH KHỐI 10 (CTC) MÃ ĐỀ: 101 pps
... jobs, but what he loved best was working in the theater When he was about fifteen, he joined a traveling theater company and went on trips to America On one such tour he was offered a part in...
 • 3
 • 516
 • 2

đề kiểm tra một tiết lớp 6 môn tiếng anh

đề kiểm tra một tiết lớp 6 môn tiếng anh
... letter pronounced differently from the others in each group 1A exciting B spring C traditional D swim 2A orchestra B chat C lunch D teacher 3A fun B summer C true D just 4A garbage B car C quarter ... the other two (5) …………………, milions of Americans enjoy baseball The schools have their games in (6) …………………, but the most important professional games are played during summer Many people listen ... Bristish English, but the American say some English words not as people (5) in England Canada is (6) to the North of the United States of America It is the larger (7) the United States In Canada,...
 • 14
 • 287
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 11

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 9 môn Lịch sử lần 11
... bang Xô Viết: (0,5đ) + 19 /8 / 19 91 đảo thất bại, Đảng cộng sản đình hoạt động + 21/ 12 / 19 91 :11 nước cộng hòa ly khai ,thành lập cộng đồng quốc gia độc lập SNG +Tối ngày 25 /11 / 19 91 , Gooc-ba-chốp tuyên ... 2) 8-8 - 19 67 2- b gọi là: ”Năm Châu Phi” 3) 19 60 3- c Chế độ phân biệt chủng tộc bị sụp đổ 4) 19 93 4- d Nước CHND Trung Hoa thành lập Câu 3: Chọn ... (0,5đ) -Công cải tổ Gooc ba chôp : (1 ) +3 / 19 85 Goóc ba chốp đề đường lối cải tổ + Nội dung: Chính trị :Thiết lập chế độ tổng thống đa nguyên ,đa đảng Kinh tế : Đề nhiều phương án phát triển chưa...
 • 5
 • 134
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tin học trường THCS Nguyễn Văn Linh

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Tin học trường THCS Nguyễn Văn Linh
... ==AVERAGE(C6:F6) 3/Tính tổng điểm môn học học sinh ( 2,5 điểm) =SUM(C2:F2) =SUM(C3:F3) ==SUM(C4:F4) ==SUM(C5:F5) ==SUM(C6:F6) 4/Tính điểm cao điểm thấp lớp học ( 0,5điểm) =MAX(H2:H6) =MIN(H2:H6) ... cột trước cột điểm TB ( điểm) Lưu bảng điểm với tên em tên lớp ĐÁP ÁN 1/ Nhập chỉnh sửa trang tính mẫu (4 điểm) 2/ Tính điểm trung bình học sinh ( 2,5 điểm) =AVERAGE(C2:F2) = AVERAGE(C3:F3) =AVERAGE(C4:F4)...
 • 3
 • 257
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Toán phần Hình học trường THCS Nguyễn Văn Linh

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Toán phần Hình học trường THCS Nguyễn Văn Linh
... hàng ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM (điểm) Bài a) x = 18 0- 67- 52 = 610 1, 0 (4 đ) b) x = 42 + = 65 c) x = 72 +45 = 11 70 1, 5 1, 5 Bài (6,0 điểm) 0,5 Vẽ hình vẽ cho câu a, b, c a/ BE = CD; ∆ABE , ∆ACD có ... tương ứng) b/ 0,25 0,5 ∆FBD = ∆FCE ; BD=CE (Vì AB=AC, AD=AE) 0,5 ˆ ˆ ˆ ˆ D2 = E2 ( D1 = E1 ) 0,5 ˆ ˆ B1 = C1 0,25 ( câu a/) ⇒ ∆FBD = ∆FCE ; (g-c-g) 0,25 c/ AF tia phân giác góc BAC Xét ∆AFD; ... (câu b/) 0,25 (c-c-c) 0,25 ( góc tương ứng) 0,25 AF tia phân giác góc BAC 0,25 ∆AFD = ∆AFE ˆ ˆ A1 = A2 d/ Ba điểm A, F, K thẳng hàng Xét ∆AKB, ∆AKC vuông 0,25 AK chung AB = AC ( tg ABC cân A)...
 • 5
 • 922
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Địa lý trường TH & THCS Anh Hùng Wừu năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn Địa lý trường TH & THCS Anh Hùng Wừu năm 2014 - 2015
... giao th ng khó khăn, vùng (1. 0đ) cực giá lạnh hoang mạc… khí hậu khắc nghiệt dân cư th a th t Câu (3.0đ) - Quần cư nông th n: Mật độ dân số th p; làng mạc, th n xóm th ờng phân tán gắn với đất canh ... độ cao quanh năm (trên 200C), có th i kì khô hạn Câu (2.0đ) (0.5đ) - Càng gần chí tuyến, th i kì khô hạn kéo dài, biên độ (1. 0đ) nhiệt năm lớn - Lượng mưa tập trung vào mùa (từ 500mm – 15 00mm) ... giảm (1. 5đ) sức ép dân số đến đời sống kinh tế - Di dân có tính tiêu cực: di dân tự do, đói nghèo, thiên tai, (1. 5đ) thiếu việc làm, chiến tranh, xung đột sắc tộc, kinh tế chậm phát triển - Nhiệt...
 • 2
 • 283
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Công nghệ trường THCS Nguyễn Văn Trỗi năm 2009 - 2010

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Công nghệ trường THCS Nguyễn Văn Trỗi năm 2009 - 2010
... quản trang phục thực theo công việc : giặt phơi, (ủi), cất giữ trang phục 1, 0 * Quy trình giặt, phơi quần áo : 2,0 - lấy quần áo tách riêng loại - Ngâm vò sơ nước - Ngâm vò quần áo xà phòng - Vò ... tiền trang phục 1, 0 * Vì : Mặc đẹp biết cách phận loại, phối hợp loại trang phục với nhau; biết cách sử dụng trang phục phù hợp với lứa tuổi, phù hợp với công việc, vóc dáng đồng trang phục 1, 0 ... phục chức trang phục : * Trang phục bao gồm loại quần áo số vật dụng kèm : mũ, giày, tất, khăn quàng, quần áo quan trọng 0,5 0,5 1, 0 * Chức trang phục : a Bảo vệ thể tránh tác hại môi trường...
 • 3
 • 379
 • 0

Tổng hợp Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Văn giữa kì 2 năm 2016 có đáp án

Tổng hợp Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn Văn giữa kì 2 năm 2016 có đáp án
... “Sông nước Cà Mau” ? (2 ) ……………………………………………………………………… ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA MỘT TIẾT GIỮA KÌ Môn: Văn lớp PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3đ) (Mỗi câu trả lời 0 .25 đ) Câu 10 11 12 Đ A B D D C B A B ... yêu Bác (1, 0 đ) -Đủ số câu (1 đ) -Diễn đạt (1 đ) – Dư thiếu từ câu trở lên (- 0 .25 ) -Sai nhiều lỗi tả (- từ 0 .25 đến 0.5 đ) – Chữ viết trình bày ẩu (-0 .25 đ) ĐỀ KIỂM TRA NGỮ VĂN GIỮA KÌ LỚP TRƯỜNG ... tình Mái lều tranh xơ xác Bác Hồ Chí Minh ( trích Ngữ văn Tập II) Phần : (2 điểm) Trắc nghiệm -mức độ nhận biết 1/ Văn Đêm Bác không ngủ viết vào năm nào? 19 49 B 19 50 C 19 51 D 19 52 2/ Lần đầu thức...
 • 6
 • 277
 • 0

Đề thi kiểm tra học kì lớp 11 môn Toán

Đề thi kiểm tra học kì lớp 11 môn Toán
... Đề số Câu I Phần chung: (7,0 điểm) Câu 1: (2,0 điểm) Tìm giới hạn sau: a) lim n3  n2   3n ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2010 – 2 011 MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ ĐỀ THI THỬ HỌC KÌ Môn TOÁN ... HTTP://THAYHUY.NET Đề số Câu I Phần chung: (7,0 điểm) Câu 1: (2,0 điểm) Tìm giới hạn sau: a) lim x 2 x  3x  b) lim x3  2x  ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2010 – 2 011 MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ ĐỀ THI ... sinh: SBD : Câu Ý a) ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2010 – 2 011 MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ Nội dung lim 3x  x  x3  x 1  lim b)  x 1   x  1)...
 • 8
 • 575
 • 0

Đề kiểm tra học kì lớp 11 (mới)

Đề kiểm tra học kì lớp 11 (mới)
... in Switzerland A broke/was skiing B broke/skied C was breaking/skied D was breaking/ was skiing 11 I was sure that I him before A met B have met C had met D was meeting 12 I can hear someone ... at the door A knocks B knock C is knocking D to knock 13 Teachers have been asked to concentrate on literacy and numeracy A the ability to read and write B good knowledge of literature C ... friends my secrets, Sue”, he said _ I T F A B C D A B C D 10 11 A B C D 15 16 17 18 12 13 14 A B C D 22 23 24 25 19 20 21 ...
 • 3
 • 453
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 môn toánđề kiểm tra cuối năm lớp 11 môn toánđề kiểm tra học kì lớp 6 môn ngữ vănđề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn tiếng anhđề kiểm tra cuối năm lớp 5 môn tiếng anhde kiem tra 1 tiet lop 9 mon tieng anhđề kiểm tra đầu năm lớp 9 môn vănde kiem tra dau nam lop 7 mon vanđề kiểm tra 1 tiết lớp 6 môn tiếng anhđề kiểm tra 1 tiết lớp 7 môn tiếng anhma trận đề kiểm tra lần 2– lớp 12 môn tiếng anh pdfđề kiểm tra công nghệ lớp 11đáp án đề kiểm tra công nghệ lớp 11đề kiểm tra 1 tiết lớp 11đề kiểm tra hình học lớp 11Quyết định 3135 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Văn phòng công tác biến đổi khí hậu thành phố Cần ThơQuyết định 1308 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 khu dân cư Đồng Quen, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 28 2016 QĐ-UBND Quy định về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Khánh HòaQuyết định 49 2016 QĐ-UBND Danh mục và phân cấp quản lý tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Tiền GiangQuyết định 2440 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 69 2016 QĐ-UBND Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An GiangQuyết định 1595 QĐ-UBND năm 2016 bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ theo Quyết định 1016 QĐ-UBND do tỉnh Hà Nam ban hànhQuyết định 1056 QĐ-BXD năm 2016 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ Xây dựng ban hànhQuyết định 2221 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 3147 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính đặc thù bị bãi bỏ trên địa bàn thành phố Cần ThơQuyết định 603 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tân Yên, tỉnh Bắc GiangQuyết định 1316 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 Khu dân cư phố Đông Hạ, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 56 2016 QĐ-UBND định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá chi phí vận hành khách bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn tỉnh Đồng NaiQuyết định 2429 QĐ-UBND năm 2016 về đổi tên Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng thành Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Phú YênQuyết định 43 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình ThuậnQuyết định 23 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng NamQuyết định 1980 QĐ-TTg năm 2016 Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định 1345 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 Khu tái định cư Cửa Bạc giai đoạn II, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 54 2016 QĐ-UBND về thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bến TreQuyết định 3998 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt và cấp kinh phí cho dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, tỉnh Thanh Hóa