ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH LỚP 10 : MÔN ANH VĂN

de kiem tra hoc kyII lop 10

de kiem tra hoc kyII lop 10
... a devote b devoted c devotedly d more devotedly Examinations make me……… I always get……… a angry/ being nervous b anger/ nervously c angrily / nervous d angry/ nervous Put this letter on the desk ... d angry/ nervous Put this letter on the desk ……… there is a dustbin a under that b under which c under it d under where 10 When I woke up, I heard someone………in the next room a singing b sang c ... k10 (NO 35) Name:……………………… class:…………………… I T×m mét tõ mµ phÇn g¹ch ch©n cã c¸ch ph¸t ©m kh¸c víi nhãm tõ kh¸c víi nh÷ng tõ cßn l¹i a promise b device c surprise d realise a government b wonder...
 • 2
 • 248
 • 1

Đề kiểm tra họclớp 10

Đề kiểm tra học kì lớp 10
... 40).   ; / , ~ - Trường THPT Buôn Ma Thuột Đề Kiểm tra học kỳ II.Môn Đòa lí .Lớp 10 Ban A.B Số báo danh: Nội dung đề thi số : 001 1) Máy tính cá nhân nối vào mạng TTLL thực việc ... c) Tất -HẾT Trường THPT Buôn Ma Thuột Đề Kiểm tra học kỳ II.Môn Đòa lí .Lớp 10 Ban A.B Số báo danh: Nội dung đề thi số : 002 1) Ra đời mạng Internet toàn cầu vào năm: a) ... cất giữ -HẾT Trường THPT Buôn Ma Thuột Đề Kiểm tra học kỳ II.Môn Đòa lí .Lớp 10 Ban A.B Số báo danh: Nội dung đề thi số : 003 1) Điểm sau KHÔNG với tài nguyên thiên nhiên:...
 • 19
 • 304
 • 3

de kiem tra hoc kyII lop 10 hay

de kiem tra hoc kyII lop 10 hay
... Hothu@Yahoo.com D Homthu.@Yahoo.com Câu 10: Trang Web động trang Web: A Cho phép ngời dùng thay đổi hệ thống B Không thay đổi đợc nội dung trang Web C Thay đổi đợc nội dung trang Web D Cho phép ngời dùng ... tri/game/Pikachu C E: \Hoctap\Tin\Tin 10 D D\Hoctap\Word \Lop 10 B E: \Hoctap\Tin\Tin 10 Câu 3: Cách đặt tên th mục: A Giống phần mở rộng C Giống tên tệp B Giống phần tên tệp D Có hay không đợc Câu ... Thế trang Web tĩnh trang Web động? Cho ví dụng trang Web động? Câu 3: Cho biết thao tác chèn ảnh ta phải làm nh nào? (Có thể làm mặt sau) Trờng thpt chi lăng Kiểm tra học kỳ II Họ tên: Lớp 10A...
 • 8
 • 151
 • 0

Đề kiểm tra học sinh lớp 4

Đề kiểm tra học sinh lớp 4
... Trờng Tiểu học Phú Lâm I Thi khảo sát chất lợng học sinh giỏi năm học 2007-2008 Môn: Tiếng việt lớp - Thời gian làm bài: 40 phút Họ tên: Lớp Bài 1: Xác định từ loại từ đợc ... viết câu kể trờng em Trờng Tiểu học Phú Lâm I Thi khảo sát chất lợng học sinh giỏi năm học 2007-2008 Môn: Tiếng Việt lớp - Thời gian làm bài: 40 phút Họ tên: Lớp Bài 1: a Tìm ghi lại từ chứa ... Trờng Tiểu học Phú Lâm I Thi khảo sát chất lợng học sinh giỏi năm học 2007-2008 Môn: Tiếng Việt lớp - Thời gian làm bài: 40 phút Họ tên: Lớp Bài 1: a.Tìm tiếng có chứa vần uôt b Viết câu...
 • 7
 • 219
 • 0

de kiem tra hoc ky lop 10 co dap an

de kiem tra hoc ky lop 10 co dap an
... khởi hành không vận tốc ban đầuvới gia tốc 2m/s2 Tính động ôtô đợc 5m, coi ma sát không đáng kể: 103 J B 104 J C 5 .103 J D 1,5 .104 J Lực sau lực : Lực ma sát B Lực hấp dẫn C Trọng lực D Lực đàn hồi ... diện 10cm2 50cm2 mắc nối tiếp Vận tốc dòng chảy hai ống : Chênh lệch lần B Chênh lệch 0,5 lần Chênh lệch 25 lần D Chênh lệch 2,5 lần Một ôtô có khối lợng 100 0kg khởi hành không vận tốc ban đầuvới ... vào vận tốc chất lỏng Một động điện cung cấp công suất 15kW cho cần cẩu nâng 100 0kg lên cao 30m Lấy g= 10m/s2 Thời gian tối thiểu để thực công việc : 30s B 20s C 25s D 15s Một lợng khí tích 7m3...
 • 3
 • 137
 • 0

Đề kiêm tra họclớp 12 môn Toán (1)

Đề kiêm tra học kì lớp 12 môn Toán (1)
... Trường THPT Vinh Xuân Tổ Toán KIỂM TRA TIẾT HÌNH HỌC CHƯƠNG I LỚP 12 CƠ BẢN –Năm học 2014-2015 -o0o - - - ĐỀ KIỂM TRA Câu (5 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình ... - Trường THPT Vinh Xuân Tổ Toán KIỂM TRA TIẾT HÌNH HỌC CHƯƠNG I LỚP 12 CƠ BẢN –Năm học 2014-2015 -o0o - - - ĐỀ KIỂM TRA Câu (5 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình ... phẳng (BCC’B’) theo a -Hết - HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA TIẾT HÌNH HỌC CHƯƠNG I LỚP 12 CB –Năm học 2014-2015 Câu 1a Nội dung Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông ABCD cạnh...
 • 4
 • 107
 • 0

Đề kiêm tra họclớp 12 môn Toán (2)

Đề kiêm tra học kì lớp 12 môn Toán (2)
... TRƯỜNG THPT VINH XUÂN TỔ TOÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT NĂM HỌC 2014-2015 Môn: Giải tích 12CB ( chương 1) Câu 1.(5,0 điểm) a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) ... - TRƯỜNG THPT VINH XUÂN TỔ TOÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT NĂM HỌC 2014-2015 Môn: Giải tích 12CB ( chương 1) Câu 1.(5,0 điểm) a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) ... đường tiệm cận (H) A, B đoạn AB ngắn HƯỚNG DẪN CHẤM Trường THPT Vinh Xuân TỔ TOÁN CÂU KIỂM TRA TIẾT GIẢI TÍCH LỚP 12 CHUẨN CHƯƠNG I: Ứng dụng đạo hàm Ý ĐIỂ M 0,25 NỘI DUNG a)+ Tập xác định: D...
 • 5
 • 118
 • 0

Đề kiêm tra họclớp 12 môn Toán (3)

Đề kiêm tra học kì lớp 12 môn Toán (3)
... TRƯỜNG THPT VINH XUÂN Tổ Toán ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III Môn : Giải tích - Lớp 12 Chuẩn Thời gian : 45 phút (kể thời gian phát đề) Câu 1: (3,0 điểm) Tìm nguyên hàm hàm số sau ... TRƯỜNG THPT VINH XUÂN Tổ Toán Câu 1: (3,0điểm) ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III Môn : Giải tích - Lớp 12 Chuẩn Thời gian : 45 phút (kể thời gian phát đề) Tìm nguyên hàm hàm số sau : x ( e ... khối tròn xoay tạo thành quay hình phẳng (H) quanh trục Ox ……… HẾT……… ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 45’ CHƯƠNG III GIẢI TÍCH LỚP 12 ( Theo chương trình chuẩn) Câu ý a Nội dung Tìm nguyên hàm hàm số f ( x)...
 • 4
 • 109
 • 0

Đề Kiểm tra họclớp 10 NC (tự luận)

Đề Kiểm tra học kì lớp 10 NC (tự luận)
... Vật sau 10 giây là: 0,5 S10 = 1/ 2.a.t = 1/ 2.2 .10 = 100 m 1,0 c Quảng đường mà vật từ giây thứ đến hết giây thứ 10 Ta có: ∆S 10 = S10 − S = 1/ 2.a.t10 − 1/ 2.a.t4 2 1,0 2 = 1/ 2.a.(t10 − t4 ... = 1/ 2.a.(t10 − t4 ) Thay số vào ta có ∆S 10 = 1/ 2.2. (10 − ) = 84m 2 Tốc độ trung bình mà xe từ giây thứ đến hết giây thứ 10: vtb = ∆S 4 10 / ∆t4 10 Thay số vào ta có: vtb = 84 / = 14 m / s...
 • 3
 • 236
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: ANH VĂN, lớp 12 - Code: 829 doc

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: ANH VĂN, lớp 12 - Code: 829 doc
... TV A- has B- have C- is having D- are having THE END SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPH ải PH ÒNG TRƯỜNG THPT L ê Qu ý Đ ôn Code: 921 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: ANH VĂN, lớp 12 (Ban ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPH ải PH ÒNG TRƯỜNG THPT L ê Qu ý Đ ôn Code: 875 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: ANH VĂN, lớp 12 (Ban KHXH) Thời gian làm bài: 60 phút Choose the word or phrase ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPH ải PH ÒNG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM TRƯỜNG THPT L ê Qu ý Đ ôn Môn: ANH VĂN, lớp 12 (Ban KHXH) Thời gian làm bài: 60 phút Code: 964 Read the text and choose...
 • 17
 • 314
 • 6

BỘ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NĂM 2011 MÔN: ANH VĂNĐỀ 10 pot

BỘ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NĂM 2011 MÔN: ANH VĂN – ĐỀ 10 pot
... people B Because we have the frustration of traffic jams C Because a lot of people work making cars and they have to see them D Because it has become a cheap way of traveling and we don't have an ... which there are so many vehicles that they move very slowly or not at all" A traffic B traffic jam C pollution D transport Find on e synonym in the text for FAST A present B wasted C enormous ... present generation to the frustration of never-ending journeys that would shock the pioneers of Britain's biggest single industry Cars have allowed millions to travel enormous distances for business...
 • 4
 • 145
 • 0

Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn lần 2 năm 2015-2016 trường THCS Sơn Tây, Hà Tĩnh

Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn lần 2 năm 2015-2016 trường THCS Sơn Tây, Hà Tĩnh
... PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG SƠN ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 - THPT TRƯỜNG THCS SƠN TÂY NĂM HỌC 20 15 – 20 16 ( LẦN ) MÔN: NGỮ VĂN Mã đề: 02 Thời gian làm bài: 90 phút( Không kể giao đề) Câu1:(1 điểm) Trong ... đó? Câu 2: (2 điểm ): Viết đoạn văn khoảng - dòng giới thi u tác giả Nguyễn Đình Chiểu, có sử dụng phép phép nối từ ngữ liên kết thuộc liên kết nào? Câu 3: (3 điểm): Trong văn Chuẩn bị hành trang ... Câu1:(1 điểm) Trong thơ Viếng lăng Bác nhà thơ Viễn Phương có viết: “ Ngày ngày mặt trời qua lăng Thấy mặt trời lăng đỏ” (Ngữ văn tập - Nhà xuất giáo dục năm 20 14) Từ mặt trời câu thơ biện pháp tu...
 • 2
 • 1,190
 • 1

Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn lần 2 năm 2015-2016 trường THCS Sơn Tây, Hà Tĩnh

Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn lần 2 năm 2015-2016 trường THCS Sơn Tây, Hà Tĩnh
... PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG SƠN ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10 - THPT TRƯỜNG THCS SƠN TÂY NĂM HỌC 20 15 – 20 16 ( LẦN ) MÔN: NGỮ VĂN Mã đề: 02 Thời gian làm bài: 90 phút( Không kể giao đề) Câu1:(1 điểm) Trong ... đó? Câu 2: (2 điểm ): Viết đoạn văn khoảng - dòng giới thi u tác giả Nguyễn Đình Chiểu, có sử dụng phép phép nối từ ngữ liên kết thuộc liên kết nào? Câu 3: (3 điểm): Trong văn Chuẩn bị hành trang ... Câu1:(1 điểm) Trong thơ Viếng lăng Bác nhà thơ Viễn Phương có viết: “ Ngày ngày mặt trời qua lăng Thấy mặt trời lăng đỏ” (Ngữ văn tập - Nhà xuất giáo dục năm 20 14) Từ mặt trời câu thơ biện pháp tu...
 • 2
 • 291
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra học kì lớp 6 môn ngữ vănđề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn anh vănđề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn tiếng anhđề kiểm tra chất lượng lớp 10 môn toánđề kiểm tra 1 tiết lớp 10 môn toánđề kiểm tra cuối năm lớp 10 môn toánđáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn anh van nam hoc 2007 2008đề thi tuyển sinh lớp 10 môn anh văn tphcmđề thi tuyển sinh lớp 10 môn anh văn 2013đề ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn anhđề thi tuyển sinh lớp 10 môn anh văn 2013 tphcmđề thi tuyển sinh lớp 10 môn anh văn đà nẵngđề thi tuyển sinh lớp 10 môn anh văn năm 2013đề thi tuyển sinh lớp 10 môn anh vănđề thi tuyển sinh lớp 10 môn anh văn huếbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học