bài giảng tích hợp vật lý 9 bài 37 máy BIẾN áp (có đầy đủ giáo án, bài giảng, phim)

dạy học theo chủ đề tích hợp vật 9 bài sử DỤNG AN TOÀN và TIẾT KIỆM điện (có đầy đủ hồ sơ, giáo án, video trong file nén đi kèm)

dạy học theo chủ đề tích hợp vật lý 9 bài sử DỤNG AN TOÀN và TIẾT KIỆM điện (có đầy đủ hồ sơ, giáo án, video trong file nén đi kèm)
... tiết kiệm đi n góp đất nước? Hãy tắtphần tất cảlàm cácgiàu thiếtcho bị đi n khơng sử dụng Vì lợi ích quốc gia, lợi ích gia đình, người tiết kiệm đi n Sử dụng đi n an tồn, tiết kiệm Dặn Dò: - Bài ... khng đi u gì? Cuộc sống có đi n thật ích lợi, thuận tiện văn minh Nhưng sử dụng đi n khơng an tồn đi n gây thiệt hại cháy, nổ nguy hiểm tới tính mạng người, sử dụng đi n an tồn? Tiết 20 - Bài 19 ... (®ång) SỬ DỤNG AN TỒN &TIẾT KIỆM ĐI N KHẨU HIỆU TIẾT KIỆM ĐI N Tiết kiệm lượng hơm hệ mai sau Hạn chế dùng bóng đèn dây tóc chiếu sáng Tiết kiệm để bảo vệ mơi trường - Là học sinh, em phải làm để tiết...
 • 34
 • 441
 • 0

dạy học theo chủ đề tích hợp vật 9 bài sử DỤNG AN TOÀN và TIẾT KIỆM điện

dạy học theo chủ đề tích hợp vật lý 9 bài sử DỤNG AN TOÀN và TIẾT KIỆM điện
... toàn điện tiết kiệm điện Vậy việc tiết kiệm điện đem lại nhựng lợi ích gì? 12ph HĐ : Ý nghĩa biện II Sử dụng tiết kiệm pháp sử dụng tiết kiệm điện điện Cần phải sử dụng tiết kiệm điện để : - ... phần tiết kiệm điện Củng cố: (1 phút) - Sử dụng an toàn tiết kiệm điện có nội dung nào? - 12 - SỬ DỤNG AN TOÀN &TIẾT KIỆM ĐIỆN Dặn dò: ( phút) - Học trả lời câu hỏi C lại - Làm tập sách tập 19. 1 ... khoa học đạt giải cấp Huyện cấp Tỉnh: Bằng kiến thức điện học vật 9, kiến thức học 19 Sử dụng an toàn tiết kiệm điện năng” có vận dụng kiến thức liên môn Vật lý, Toán, Hóa, Sinh, Địa lý, ...
 • 19
 • 355
 • 1

GIÁO án TÍCH hợp vật 9 t19 b19 sử DỤNG AN TOÀN và TIẾT KIỆM điện

GIÁO án TÍCH hợp vật lý 9 t19 b19 sử DỤNG AN TOÀN và TIẾT KIỆM điện
... EMAIL: luuvanbich@gmail.com T 19 B 19: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN S: G: I MỤC TIÊU Kiến thức 1.1 Môn Vật - Nêu quy tắc án toàn sử dụng điện - Giải thích sở vật số quy tắc an toàn điện - ... pháp an toàn: di dời hộ dân sống gần đường điện cao áp tuân thủ quy tắc an toàn sử dụng điện Hoạt động 3: Tìm hiểu ý nghĩa biện pháp sử dụng tiết kiệm điện II Sử dụng tiết kiệm điện Cần phải dử dụng ... Hoạt động 1: Tổ chức lớp Hoạt động 2: Tìm hiểu thực quy tắc an toàn sử dụng điện I An toàn điện dụng điện Quy tắc an toàn điện sử dụng điện - Thảo luận lớp hoàn thành nội dung C1, C2, C3, C4,...
 • 11
 • 624
 • 1

Bài giảng dạy học tích hợp: Vật 8 Bài 9 Áp suất khí quyển

Bài giảng dạy học tích hợp: Vật lý 8 Bài 9 Áp suất khí quyển
... 12 BÀI ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN II ĐỘ LỚN ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN: Độ lớn áp suất khí C5: Hãy so sánh áp suất A B C6: Áp suất tác dụng lên A áp suất nào? Áp suất tác dụng lên B áp suất nào? C7: Tính áp suất ... lớn áp suất khí TIẾT 12 BÀI ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN II ĐỘ LỚN ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN: Độ lớn áp suất khí C5: Hai áp suất có độ lớn nhau: PA = PB A B chất lỏng có độ cao C6: Áp suất tai A áp suất khí quyển, ... BÀI ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN Khi lộn ngược cốc nước đầy đậy kín tờ giấy không thấm nước nước có chảy không? TIẾT 12 BÀI ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN TIẾT 12 BÀI ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN I SỰ TỒN TẠI CỦA ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN:...
 • 30
 • 2,018
 • 3

bài thi vận dụng kiến thức liên môn tích hợp vật lý, hóa học, công nghệ, địa lý, lịch sử vào giảng dạy chương iii con người tác động đến môi trường

bài thi vận dụng kiến thức liên môn tích hợp vật lý, hóa học, công nghệ, địa lý, lịch sử vào giảng dạy chương iii con người tác động đến môi trường
... THI Tên dự án dạy học: tích hợp vật lý, hóa học, công nghệ, địa lý, lịch sử vào giảng dạy chương III con người tác động đến môi trường “ Mục tiêu dạy học: - Môi trường không gian sinh sống người ... sau học song chương III con người tác động đến môi trường “ biết vận dụng kiến thức môn học trường phổ thông để giải tốt vấn đề ô nhiễm môi trường địa phương Cụ thể là: * Về kiến thức: - Giúp ... sinh kết hợp với kiến thức môn học khác để hiểu rõ hơn, sâu vấn đề - Để dạy hoạt động 1: Tác động người đến môi trường qua thời kỳ xã hội Giáo viên cần kết hợp với kiến thức môn lịch sử để giúp...
 • 10
 • 15,491
 • 62

BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC MÔN VẬT 9 BÀI 37 MÁY BIẾN ÁP

BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC MÔN VẬT LÝ 9 BÀI 37 MÁY BIẾN ÁP
... dạy học học liệu 5.1 Thi t bị dạy học - Máy chiếu - Phòng học môn - Các hình ảnh loại máy biến áp 5.2 Học liệu (folder) - Cấu tạo nguyên lí làm việc máy biến áp (chi tiết) - Bảo vệ máy biến áp ... MÔN: VẬT LÍ Tên chủ đề: Bài 37 : MÁY BIẾN ÁP Mục tiêu dạy học 2.1 Mục tiêu kiến thức 2.1.1 Môn Vật lí: - Nêu cấu tạo nguyên tắc hoạt động máy biến áp - Nêu hiệu điện hai đầu cuộn dây máy biến ... biết máy hạ máy tăng nơi lắp đặt đường dây truyền tải 2.1.2 Môn Công nghệ - Cấu tạo nguyên lí hoạt động máy biến áp - Các loại máy biến áp - Cách lắp đặt sử dụng bảo vệ thi t bị máy biến áp -...
 • 11
 • 763
 • 1

bài giảng tích hợp vật 7 bài 15 chống ô nhiễm tiếng ồn (có đầy đủ hồ sơ giáo án, video trong file nén đi kèm)

bài giảng tích hợp vật lý 7 bài 15 chống ô nhiễm tiếng ồn (có đầy đủ hồ sơ giáo án, video trong file nén đi kèm)
... chế bớt tiếng ồn Cần phải làm nào? Tiết 16 Bài1 5.CHỐNG Ơ NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết nhiễm tiếng ồn: C1 Hình hình 15. 1, 15. 2, 15. 3 thể tiếng ồn tới mức nhiễm tiếng ồn? Vì em biết ? H .15. 1 Tiếng ... 16 Bài 15 CHỐNG Ơ NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết nhiễm tiếng ồn: II Tìm hiểu biện pháp chống nhiễm tiếng ồn: III Vận dụng: C5 Hãy đề biện pháp chống nhiễm tiếng ồn thực hình vẽ 15. 2 ;15. 3 ? H .15. 2 ... H .15. 3 Họp chợ ồn gần lớp học Tiết 16 Bài 15 CHỐNG Ơ NHIỄM TIẾNG ỒN I Nhận biết nhiễm tiếng ồn: II Tìm hiểu biện pháp chống nhiễm tiếng ồn: III Vận dụng: C6: Hãy trường hợp gây nhiễm tiếng ồn...
 • 26
 • 605
 • 1

Bài tập tổng hợp Vật 9 chương I hay

Bài tập tổng hợp Vật lý 9 chương I hay
... 150V Câu 14: Có hai i n trở R1 = 5Ω, R2 = 15Ω biết R1 chịu hiệu i n t i đa 15V, R chịu hiệu i n t i đa 30V H i mắc n i tiếp hai i n trở vào hai i m có hiệu i n t i đa bao nhiêu? A 30V B 40V ... Có hai i n trở R1=15Ω, R2=30Ω biết R1 chịu cường độ dòng i n t i đa 4A, R chịu cường độ dòng i n lớn 3A H i mắc n i tiếp hai i n trở vào hai i m có hiệu i n t i đa bao nhiêu? A 60V B 90 V ... Hai dây nhôm, tiết diện nhau, dây d i 20m, dây d i 40m mắc song song Câu sau sai ? A I = I1 = I2 B R1 < R2 C I1 > I2 D U1 = U2 Câu 28: Một dây cáp đồng l i có mư i s i đồng nhỏ tiết diện i n...
 • 4
 • 1,008
 • 18

dạy học theo chủ đề tích hợp vật 10 tiết 43 bài 26 THẾ NĂNG

dạy học theo chủ đề tích hợp vật lý 10 tiết 43  bài 26 THẾ NĂNG
... III PHIẾU MÔ TẢ DỰ ÁN THI CỦA GIÁO VIÊN Tên dự án dạy học: Tiết 43 - Bài 26 : THẾ NĂNG Mục tiêu dạy học: Trang 2.1 Kiến thức: 2.1.1) Môn Vật - Phát biểu được định nghĩa trọng trường, ... tượng dạy học dự án: * Đối tượng dạy học dự án học sinh - Số lượng học sinh: 45 em - Số lớp thực hiện: lớp - Khối 10: Lớp 10C2 – Năm học 2014 – 2015 * Một số đặc điểm cần thiết khác học sinh học theo ... dạy học dự án học sinh có tư duy, vận dụng kiến thức nhiều môn học khác để giải vấn đề gặp sống 4.2 Ý nghĩa dự án thực tiễn đời sống - Qua việc tích hợp kiến thức vào dạy thế năng, làm cho học...
 • 35
 • 1,513
 • 39

DẠY học THEO CHỦ đề TÍCH hợp vật 12 TIẾT 62,63 bài 37 PHÓNG xạ

DẠY học THEO CHỦ đề TÍCH hợp vật lý 12 TIẾT 62,63 bài 37 PHÓNG xạ
... động dạy học tiến trình dạy học Tiết 62-63 Bài 37: PHÓNG XẠ Bài dạy hai tiết Tiết Hiện tượng phóng xạ Định luật phóng xạ Tiết Đồng vị phóng xạ nhân tạo Tiết HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ ĐỊNH LUẬT PHÓNG XẠ ... TIẾT 62,63 BÀI 37: PHÓNG XẠ Mục tiêu dạy học 2.1 Kiến thức: 2.1.1 Môn Vật - Phát biểu định nghĩa tượng phóng xạ - Viết phản ứng phóng xạ α, β+ , β- , phát xạ γ - Nêu đặc tính trình phóng xạ ... phóng xạ nhân tạo, + Tạo hạt nhân phóng xạ người ta tạo hạt nhân phóng nguyên tố X (không phải chất phóng xạ) xạ nguyên tố X bình thường (không phương pháp phóng xạ nhân tạo phải chất phóng xạ) ...
 • 19
 • 845
 • 9

Bài dự thi dạy học tích hợp Vật 8 Bài Sự nôi

Bài dự thi dạy học tích hợp Vật Lý 8 Bài Sự nôi
... DẠY HỌC DỰ THI Tên hồ sơ dạy học Tích hợp chủ đề Giáo dục môi trường kỹ sống thông qua kiến thức môn: Vật lý, Hoá học, Địa lý, Toán học Giáo dục công dân vào giảng dạy bài: Sự nổi” môn Vật ... với môn học khác môn Hóa học, Sinh học, Toán học em tìm hiểu kiến thức liên quan đến môn Vật có kiến thức Sự nổi” Vì cần tích hợp kiến thức môn học vào vào môn Vật để giải vấn đề học em ... dụ: Đối với học sinh lớp 6,7 mà kết hợp kiến thức môn Hóa học vào môn Vật Như có học sinh lớp tích hợp kiến thức môn học để giải vấn đề môn học cách thuận lợi Ý nghĩa học Qua dạy học thực tế...
 • 23
 • 1,368
 • 2

Bài dự thi Dạy học tích hợp Vật 8 Bài 8 Áp suất khí quyển (Giải ba)

Bài dự thi Dạy học tích hợp Vật lý 8 Bài 8 Áp suất khí quyển (Giải ba)
... 10/3/1 987 Điện thoại: 0973604117 Phụ lục Phiếu mô tả hồ sơ dạy học thi giáo viên Tên dự án dạy học T12 BÀI Mục tiêu dạy học 1.Kiến thức: ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN - Giải thích tồn lớp khí áp suất khí - ... tồn áp suất khí có tồn áp suất khí quyển? - Trái đát bao quanh lớp không khí dày đặc Vì không khí có trọng lượng nên trái đất vật trái đất chịu áp suất lớp không khí Áp suất gọi áp suất khí H: ... - Áp suất cầu không Áp suất bên áp suất H: Qua TN em rút kết luận gì? khí ép bán cầu ngựa không kéo Kết luận: Mọi vật Trái đất chịu áp suất lớp không khí bao quanh Trái đất Áp suất gọi áp suất...
 • 16
 • 2,487
 • 9

giáo án liên môn tích hợp địa 9 bài 9 sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản

giáo án liên môn tích hợp địa lý 9 bài 9 sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản
... mạnh Sự Phát Triển Phân Bố Ngành Thủy Sản CH: Quan sát hình 9. 2, nhận - Sản lượng thủy sản tăng liên xét phát triển ngành tục, tư 890 ,6 nghìn ( 199 0) thủy sản? lên 2647,4 nghìn (2002) CH: Sản ... nước ta Để tìm hiểu xem ngành thủy sản phát triển phân bố vào phần II Ngành thủy sản * Hoạt động 2: Tổ chức cho học sinh tìm hiểu để biết phát triển phân bố ngành thủy sản - Phương pháp, kỹ thuật ... Bình Thuận thác nhiều thủy hải sản? CH: Sản lượng nuôi trồng có - Sản lượng nuôi trồng thủy sản - Sản lượng nuôi trồng thủy phát triển nào? phát triển nhanh, đặc biệt sản phát triển nhanh, nuôi tôm...
 • 13
 • 268
 • 0

giáo án liên môn tích hợp vật 7 bài ỨNG DỤNG của ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG ÁNH SÁNG

giáo án liên môn tích hợp vật lý 7 bài ỨNG DỤNG của ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG ÁNH SÁNG
... nhận ánh sáng ánh sáng từ - HS khác nhận xét từ - GV chốt truyền tới GV: Nguyễn Thị Thanh Loan nguồn sáng phần nguồn sáng truyền tới Năm học 2014 – 2015 Trường THCS TT Trâu Quỳ GIÁO ÁN VẬT LÝ - ... trả lời - GV: Để trả lời rõ câu hỏi cô em tìm hiểu học hôm nay: “Tiết Ứng dụng Định luật truyền thẳng ánh sáng HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG 2: Quan sát hình thành khái niệm ... Nguyệt thực Như em biết môn Địa lí 6: Hệ Mặt Trời có hành tinh, Trái Đất hành tinh thứ tính theo thứ tự xa dần Mặt Trời Mặt Trời lớn, tự phát ánh sáng Trái Đất nhận ánh sáng từ Mặt Trời chiếu tới...
 • 9
 • 310
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: dạy học tích hợp vật lýga tích hợp vật lý thcstich hop vat ly 11giáo án vật lý 9 chủ đề 6 biến trởbài 9 thí nghiệm máy biến áp ba pha có tảibài tập máy biến áp có điện trởbài tập máy biến áp có lời giảibài tập về máy biến áp có điện trởtrac nghiem vat ly 12 co day du dap anbài tập máy biến áp có đáp ánnguyên lý làm việc của máy biến ápvật liệu làm mạch từ máy biến ápnguyên lý làm việc của máy biến áp ba phanguyên lý làm việc của máy biến áp đo lườngnguyên lý làm việc của máy biến áp hàn11.TT sua doi dieu le_SHI 201416.1. TT phat hanh co phieuBộ 1100 câu trắc nghiệm thể tích khối đa diện lý thuyết đáp ánGiay uy quyen du hopGiay xac nhan tham gia DHCDQuychedaihoi _SHI2010TO TRINH DHCD VE TAI CO CAUTT thay doi dieu le SHITăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI trên địa bàn tỉnh Bình ĐịnhCÁC THIẾT BỊ ĐỐT NỐNG BẰNG CẢM ỨNG VÀ ĐIỆN MÔIThiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 2960-L Series2 bao cao tong ket,kết quả hoạt động đoàn năm 2015Địa danh có thành tố gốc tiếng dân tộc thiểu số ở tỉnh tuyên quang (trên cứ liệu 4 huyện chiêm hóa, lâm bình, nà hang, sơn dương)GIAO AN CN 8 CA NAM 3 COTTHEO CKTKNPrepare 6 student bookPrepare 6 teacher bookPrepare 6 work bookptscthanhhoa qdbauchutichhdqtcongtydoivoionglevannga signedDự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016Giải trình kết quả sản xuất kinh doanh Quý I 2016 của công ty cổ phần ô tô TMT