Slide intro (8 files merged)

Chương 8 . Files và Streams potx

Chương 8 . Files và Streams potx
.. . FileTest.cs 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 // get directory's creation date, // modification date, etc outputTextBox.Text .. . MessageBoxIcon.Error ); CreateSequentialAccessFile.cs 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 else { // save file via FileStream if user specified valid .. . new string( firstName ); } RandomAccessRecord.cs 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 set { Bộ truy cập set đảm bảo // determine...
 • 105
 • 485
 • 2

Slide hóa 8 _axit bazo muối _N.T Phong

Slide hóa 8 _axit bazo muối _N.T Phong
... AXIT - BAZƠ - MUỐI 37: AXIT - BAZƠ - MUỐI Tiết 56: I Axit Khái niệm - Ví dụ: HCl; H2SO4; H3PO4 Lấy ví dụ môôt số axit mà em biết ? Tiết 55 - Bài AXIT - BAZƠ - MUỐI 37: AXIT - BAZƠ - MUỐI Tiết 56: ... loại( kèm theo hóa trị kim loại có nhiều hóa trị) + hiđroxit NaOH: natri hiđroxit Fe(OH)2: Sắt (II) hiđroxit Tiết 55 - Bài 37: AXIT - BAZƠ - MUỐI Kiến thức Khái niêôm Công thức hóa học Phân loại ... đó: M: Kí hiêôu hóa học chung kim loại - OH: Nhóm hiđroxit n: Hoá trị kim loại, hay số nhóm hiđroxit Em cho biết hóa trị kim loại số nhóm - OH bazơ bên? Nếu gọi M kim loại có hóa trị n công...
 • 23
 • 111
 • 0

Slide hóa 8 bài 15 định luật bảo tòan khối lượng _Gv Đ.T Hiền ft L.T Dung

Slide hóa 8 bài 15 định luật bảo tòan khối lượng _Gv Đ.T Hiền ft L.T Dung
... NỘI DUNG BÀI HỌC Thí nghiệm Định luật Áp dụng Tiết 21- Bài 15: 1.Thí nghiệm Định luật Áp dụng ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Thí nghiệm Tiết 21: Bài 15: 1.Thí nghiệm Định luật Áp dụng ĐỊNH LUẬT BẢO ... phát định luật Bảo toàn khối lượng Tiết 21- Bài 15: 1.Thí nghiệm ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Định luật - Nội dung: thí nghiệm phản ứngbiểu nội dung định Từ kết Trong phát hóa học, tổng khối lượng ... + mNaCl Tiết 21: Bài 15: 1.Thí nghiệm ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG VD: Cho biết chất A,B,C có khối lượng a,b,c Dựa vào biểu thức định luật bảo toàn khối lượng Ta tính khối lượng chất D phương...
 • 33
 • 181
 • 0

Slide hóa 8 bài 24 tính chất của oxi _N.M Hùng

Slide hóa 8 bài 24 tính chất của oxi _N.M Hùng
... - 183 0 ml khí oxi biết khối oxi với O khí oxi không khí ? 29 - Oxi lỏngnhiều hay nước có màu xanh nhạt ? tiÕt 37-Bµi 24 : tÝnh chÊt cña oxi I) Tính chất vật lí II) Tính chất hóa học 1) Tác dụng với ... 37-Bµi 24 : tÝnh chÊt cña oxi - Ký hiệu hóa học nguyên tố oxi: O - Công thức hóa học đơn chất( khí) Oxi: O2 - Nguyên tử khối: 16 - Phân tử khối: 32 - Trong tự nhiên oxi tồn hai dạng: Trong đơn chất: ... hiệu hóa học nguyên tố oxi: O - Công thức hóa học đơn chất( khí) Oxi: O2 - Nguyên tử khối: 16 - Phân tử khối: 32 I) Tính chất vật lí O2 ? - Là chất khí không màu , không mùi Hãy quan sát oxi -...
 • 17
 • 276
 • 0

Slide hóa 8 bài 28 không khí sự cháy _Gv V.T Lý

Slide hóa 8 bài 28 không khí sự cháy _Gv V.T Lý
... làm lại I THÀNH PHẦN CỦA KHÔNG KHÍ II SỰ CHÁY VÀ SỰ OXI HÓA CHẬM - So sánh cháy chất không khí khí oxi : Sự cháy Sự cháy chất Sự cháy chất khí oxi không khí - Sự cháy oxi hóa có tỏa nhiệt phát sáng ... KHÔNG KHÍ II SỰ CHÁY VÀ SỰ OXI HÓA CHẬM Sự cháy - Sự cháy oxi hóa có tỏa nhiệt phát sáng Sự oxi hoá chậm - Sự oxi hoá chậm oxi hoá có toả nhiệt không phát sáng SỰ CHÁY SỰ CHÁY SỰ OXI HÓA CHẬM SỰ ... SỰ OXI HÓA CHẬM Sự cháy - Sự cháy oxi hóa có tỏa nhiệt phát sáng Sự oxi hoá chậm Em lấy ví dụ oxi hóa chậm diễn tự nhiên thể ? Sự oxi hóa kim loại không khí II Sự cháy oxi hóa chậm Sự cháy: Sự...
 • 43
 • 354
 • 0

Slide hóa 8 bài nước tiết 2 _Gv P.V Thành

Slide hóa 8 bài nước tiết 2 _Gv P.V Thành
... câu 1 ,2, 3 cột để tạo thành phản ứng hóa học CỘT CỘT A 2K + H2O A 2KOH E SO3 + H2O B Ca(OH )2 B CaO + H2O C Ca(OH) F SO2+ H2O D 2KOH + H2 C Ca + 2H2O E H2SO4 F H2SO3 G HNO3 D K2O + H2O + H2 Đúng ... Bazơ làm quỳ tím hóa xanh, làm dung dịch phenolphtalein không màu hóa hồng Ví dụ: 2K + 2H2O 2KOH + H2 Ba + 2H2O BaOH + H2 II TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC Tính chất vật lý Thí nghiệm: nước tác dụng với ... hóa học H2O H2O + + (CO2, P2 O 2H3PO4 Oxit axit Axit SO2, SO3, P2O5) - Hợp chất tạo nước hóa hợp với oxit axit thuộc loại axit Dung dịch axit làm đổi màu qùy tím thành đỏ III VAI TRÒ CỦA NƯỚC TRONG...
 • 36
 • 211
 • 0

Slide hóa 8 sự chuyển đổi giữa khối lượng, lượng chất và thể tích _V.T Thùy

Slide hóa 8 sự chuyển đổi giữa khối lượng, lượng chất và thể tích _V.T Thùy
... 40 II Chuyển đổi lượng chất thể tích khí nào? • Ví dụ: Tính thể tích đktc của: 0,25 mol CO2? - Vậy muốn tính thể tích lượng chất khí (ở đktc) ta làm nào? - Đặt n số mol chất V thể tích chất khí ... - Chuyển đổi lượng chất khối lượng chất nào? * Ví dụ: Hãy tính khối lượng 0,25 mol CO2? * Vậy muốn tính khối lượng chất biết lượng chất (số mol) ta phải làm nào? * Ta biết kí hiệu n số mol chất, ... thức tính thể tích chất khí đktc? V = n.22,4 V n= 22,4 Bài tập a) Tính thể tích đktc của: 0,25 mol khí Cl2 b) Tính số mol của: 2 ,8 lít khí CH4 đktc Giải a )nCl2 = 0,25mol b)VCH = 2,8lit VCl2...
 • 13
 • 141
 • 0

Slide sinh 8 bài 15 đông máu và nguyên tắc truyền máu

Slide sinh 8 bài 15 đông máu và nguyên tắc truyền máu
... B máu II Các nguyên tắc truyền máu Các nhóm máu người - Ở người có nhóm máu: A, AB, B, O Các nguyên tắc truyền máu - Hồng cầu người cho có loại kháng nguyên : A B Sơ đồ truyền máu Nguyên tắc ... độ: - Giáo dục ý nghĩa truyền máu hiến máu nhân đạo NỘI DUNG BÀI HỌC: I – ĐÔNG MÁU II – CÁC NGUYÊN TẮC TRUYỀN MÁU – Các nhóm máu người – Các nguyên tắc cần tuân thủ truyền máu • người bình thường, ... hồng cầu AB Máu không bị kháng nguyên gâyvàvàngười nhận gan cho Máu có cảngưng nguyên A cócó thể thể truyền Máukhôngcả cókhángkết AbệnhB không truyền B, Máu nhiễm tác nguyên máu B truyền cho...
 • 28
 • 487
 • 0

Slide sinh 8 bài 17 tim và mạch máu _Gv N.M Hùng

Slide sinh 8 bài 17 tim và mạch máu _Gv N.M Hùng
... động mạch có van động mạch Các van tim giúp máu lưu thông theo chiều II- CẤU TẠO MẠCH MÁU TĨNH MẠCH ĐỘNG MẠCH MAO MẠCH loại mạch máu ? Đó tĩnh mạch  CóCó loại mạch máu: Động mạch, loại ? mao mạch ... xem tim Giữa ngăn tim ngăn tim tim với mạch để với mạch máu có van máu phải có cấuchỉ vận chuyển đảm bảo máu tạo để máu chỉnhất định theo chiều bơm theo chiều? Hình: Tim bổ dọc I- CẤU TẠO CỦA TIM ... có thành nhất ngăn tim để tạo lực lớn tim đẩy máu đến toàn thể mỏng nhất? -Tâm nhĩ phải có thành tim mỏng co bóp đẩy máu xuống tâm thất phải Hình: Tim bổ dọc I- CẤU TẠO CỦA TIM Vị trí, hình dạng...
 • 16
 • 231
 • 0

Slide sinh 8 bài 18 vận chuyển máu quá hệ mạch, vệ sinh hệ tuần hòan

Slide sinh 8 bài 18 vận chuyển máu quá hệ mạch, vệ sinh hệ tuần hòan
... huyt ỏp ti a t 120-129 huyt ỏp ti thiu t 80 -89 thỡ l tin cao huyt ỏp - Nu ngi cú huyt ỏp ti a di 100mmHg l huyt ỏp thp, thng l 90/60mmHg - Quan sỏt hỡnh 18. 2 tr li cõu cõu hi ? S chuyn mỏu h mch ... s bnh tim mch v bin phỏp phũng trỏnh Bng 18 Kh nng lm vic ca tim Cỏc ch s Trng thỏi Ngi bỡnh thng Vn ng viờn Lỳc ngh ngi 75 Lỳc hot ng gng sc 150 180 -240 Lng mỏu c Lỳc ngh ngi bm ca mt ngn ... correct tr li is: correctly! Lm li mch b t thỡ xpny mi c tip tc li ny mi c tip tc Tit: 18 Vn chuyn mỏu qua h mch V sinh h tun hon I S chuyn mỏu qua h mch - Da vo kin thc ó hc tr li cõu hi? ? Lc ch...
 • 37
 • 235
 • 0

Slide sinh 8 bài 30 vệ sinh tiêu hóa _Gv Q.V Thương

Slide sinh 8 bài 30 vệ sinh tiêu hóa _Gv Q.V Thương
... tục! để tiếp tục! Chấp nhận Chấp nhận Xóa Xóa BÀI 30: VỆ SINH TIÊU HÓA I Các tác nhân có hại cho hệ tiêu hóa: Có nhiều tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa mức độ khác nhau: - Răng bị hư hại thức ăn ... I Các tác nhân có hại cho hệ tiêu hóa: II Các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hóa khỏi tác nhân có hại đảm bảo tiêu hóa có hiệu quả: - Vệ sinh miệng cách sau ăn để bảo vệ quan khác khoang miệng Chải ... vui vẻ; nghỉ ngơi thoải mái sau bữa ăn; vệ sinh miệng sau ăn để bảo vệ tiêu hóa tránh khỏi tác nhân có hại hoạt động tiêu hóa có hiệu Thế ăn uống hợp vệ sinh? A) Ăn chín uống sôi.Không ăn thức...
 • 31
 • 136
 • 0

Slide sinh 8 bài 31 trao đổi chất _Gv L.V Chiều

Slide sinh 8 bài 31 trao đổi chất _Gv L.V Chiều
... TIẾT 32- BÀI 31: TRAO ĐỔI CHẤT III Mối quan hệ trao đổi chất cấp độ thể trao đổi chất cấp độ tế bào Trao đổi chất cấp độ thể thể nào? Sự trao đổi chất hệ quan với môi trường để lấy ôxi ,chất dinh ... khoáng 2.Cơ thể thải môi trường chất ? Khí cacbonic, chất thải ( phân nước tiểu) H 31- 1 Sơ đồ trao đổi chất thể với môi trường TIẾT 32-BÀI 31: TRAO ĐỔI CHẤT I Trao đổi chất thể môi trường Môi trường ... uống hợp vệ sinh - Ăn phần ăn hợp lí - Ăn uống cách vệ sinh miệng sau ăn CHƯƠNG VI: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TIẾT 32-BÀI 31: TRAO ĐỔI CHẤT I Trao đổi chất thể môi trường Cơ thể lấy chất từ môi...
 • 18
 • 146
 • 0

Slide sinh 8 bài tiết nước tiểu _Gv N.T Vượng

Slide sinh 8 bài tiết nước tiểu _Gv N.T Vượng
... Ống dẫn nước tiểu Bóng đái Bể thận Ống đái Sơ đồ hệ tiết nứơc tiểu Quan sát sơ đồ trình tạo thành nước tiểu Tiết 41 Bàichức tiểu đơn vị tiết nước thận I Tạo thành nước tiểu II Thải nước tiểu QUÁ ... Nước tiểu đầu B) Nước tiểu thức C) Huyết tương D) Huyết Không -Không làm lại làm lại Chấp nhận Chấp nhận Làm lại Làm lại Tiết 41 Bài tiết nước tiểu I Tạo thành nước tiểu - Sự tạo thành nước tiểu ... Tiết 41 Bài tiết nước tiểu I Tạo thành nước tiểu - Sự tạo thành nước tiểu diễn đơn vị chức thận Gồm Hấp thụ trình: lại + Lọc máu cầu thận-> nước tiểu đầu + Quá trình hấp thụ lại + Quá trình tiết...
 • 25
 • 142
 • 0

Slide sinh 8 cấu tạo và tính chất của cơ _Gv P.Q Điều

Slide sinh 8 cấu tạo và tính chất của cơ _Gv P.Q Điều
... z Bài CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CƠ Mời các em quan sát đoạn video về cấu tạo Mời em quan sát lại đoạn video cấu tạo Bài CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CƠ II Tính chất - Tính chất co dãn, bị kích thích ... em, sinh hồng cầu; chứa tủy vàng người lớn Bài CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CƠ I Mục tiêu Kiến thức.I Cấu tạo bắp tế bào - Trình bày đặc điểm cấu tạo tế bào bắp - Giải thích tính chất co nêu II Tính ... giữ gìn vệ sinh hệ Mời các em quan sát đoạn video về cấu tạo Bài CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CƠ Bắp I Cấu tạo bắp tế bào Thảo : gồm - Bắp luận: nhiều bó cơ, bó gồm nhiều sợibày cấu tạo ? - Trình...
 • 23
 • 167
 • 0

Slide sinh 8 tiêu hóa ở ruột non _Gv P.Q Điều

Slide sinh 8 tiêu hóa ở ruột non _Gv P.Q Điều
... Tuyến(7) ruột Tiết 28 – Bài 28 I Ruột non II .Tiêu hóa ruột non Gan Môn vị Dạ dày Túi mật Tá tràng Tụy Quan sát đoạn phim sau kết hợp thông tin mục II/ SGK, cho biết thức ăn xuống tới ruột non chịu ... phân nhỏ thức ăn Tiết 28 – Bài 28 I/ RUỘT NON: II/ TIÊU HOÁ RUỘT NON: *Biến đổi lí học: - Tuyến gan, tuyến tuỵ, tuyến ruột  tiết dịch hoà loãng thức ăn thấm dịch tiêu hoá - Muối mật tách ... thiếu axit dày tiêu hoá ruột non nào? - Môn vị thiếu tín hiệu đóng  thức ăn qua môn vị xuống ruột non liên tục nhanh  thức ăn không đủ thời gian ngấm dịch tiêu hoá ruột non  hiệu tiêu hoá thấp...
 • 22
 • 138
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: backup your files windows 8 1backup your files windows 8windows 8 how to access program filesslide bài giảng môn toán lớp 8 phép trừ các phân thức đại sốslide môn đường lối cách mạng chương 8 đường lối đối ngoại8 dịch vụ tạo slide show ảnh trực tuyến tuyệt đẹpmau slide danh cho mon dia li lop 8slide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học chuong 8slide 8 giống gà tawindows 8 finding program fileswindows 8 cannot access program fileswindows 8 allow access to program fileswindows 8 write access to program fileshow to recover deleted files and folders in windows 8how to backup all your files windows 8Thực trạng chăm sóc dinh dưỡng tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình và kết quả can thiệp dinh dưỡng cho người bệnh thận nhân tạo chu kỳGiám sát nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi trên thần kinh trung ương và thận ở bệnh nhân HIVAIDS điều trị ngoại trú bằng 2 phác đồ “tenofovir + lamivudine + efavirenznevirapin” tại hà nộiBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q3-2016– Công nương, công chúa và các mối tình trong cung cấmCV 1858 BKHCN thi thang hang vien chuc2017Nghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm bình yên tỉnh nam định và hiệu quả một số biện pháp can thiệpXây dựng kịch bản để giáo dục ý thức và trách nhiệm công dân trong bài CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐCDE THI TIN HOC HKI KHÓI 3 NH 16-17draft solution of shareholdersGiáo án luyện tập tin học 2, 3 năm học 2016-2017Nghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng Viễn thám và GIS tại tỉnh Cà Mauso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016TÌM HIỂU HỆ THỐNG VOIP TRÊN ASTERISKHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS CÓ THANH TOÁN THẺ NGÂN HÀNGquyet dinh thay doi niem yet cp gdtLĨNH VỰC CUNG CẤP ĐIỆNQUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN HẠ ÁP1.chuong trinh Dai hoi co dong 20175. Bao cao SXKD 2016 ke hoach 20177.Bao cao Tai chinh 2017 (KH2017)