Chuyen de cau BTDUL duc hang

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC chuyên đề Câu Lạc Bộ GIÁ TRỊ SỐNG

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC chuyên đề Câu Lạc Bộ GIÁ TRỊ SỐNG
... Thùy Dương Câu Lạc Bộ Gía Trị Sống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn trường THPT Bắc Bình CÂU LẠC BỘ GIÁ TRỊ SỐNG *** Tp Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2012 Số: 04 /KH KẾ HOẠCH Tổ chức chuyên đề “ TÌNH ... 20 phút Hoạt động 3: Đặt câu hỏi giao lưu BCV trả lời câu hỏi bạn học sinh đặt 11 BCV Thạch Thị Thùy Dương Câu Lạc Bộ Gía Trị Sống Phát giấy để bạn ghi cảm nhận buổi chuyên đề phút Hoạt động 4: ... 60 phút Câu Lạc Bộ Gía Trị Sống TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGƯỜI PHỤ TRÁCH Hoạt động 1: Giới thiệu MC Mở đầu giới thiệu MC, giới thiệu đại biểu Hát hát “ bốn phương trời để khởi động Hoạt động 2:...
 • 12
 • 225
 • 0

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC chuyên đề CÂU LẠC BỘ HÀNH TINH XANH

TIỂU LUẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC chuyên đề CÂU LẠC BỘ HÀNH TINH XANH
... 10 phút Hoạt động 6: Tổng kết phát - Trịnh Tuấn thưởng Hưng - Đoàn Thị Hồng - Phạm Văn Việt VI Kết thúc hoạt động: Ban tổ chức câu lạc lên phát biểu ý kiến cho biết thành thu từ hoạt động ngày ... biện pháp bảo vệ môi trường xung quanh ta Hình thức: - Tổ chức buổi sinh hoạt giao lưu thành viên câu lạc - Tổ chức hoạt động liên quan đến chủ đề bảo vệ môi trường IV Chuẩn bị: -Thời lượng: Dự kiến ... trăm đồng) V TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG : Thời gian 15 phút Tiến trình hoạt động Người phụ trách Hoạt động : Hoạt náo- khởi động -Trịnh Tuấn + Giới thiệu chương trình Hưng + Ban tổ chức - Đoàn Thị + Khách...
 • 14
 • 279
 • 0

Chuyên đề môn Thể dục

Chuyên đề môn Thể dục
... II.MỤC TIÊU CỦA MÔN THỂ DỤC TIỂU HỌC: 1.Góp phần để bảo vệ tăng cường sức khoẻ cho HS,phát triển tố chất thể lực,tiếp tục hình thành thói quen thường xuyên luyện tập thể dục thể thao 2.Trang ... Đi,chạy,nhảy,ném,mang,vác Được phù hợp với khả năng, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi II.MỤC TIÊU CỦA MÔN THỂ DỤC TIỂU HỌC: 3.Giáo dục rèn luyện cho HS có nề nếp luyện tập TDTT,có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân nếp ... I ĐẶT VẤN ĐỀ: Trước tình hình thực tế nhà trường,khi nói đến học thể dục đa số học sinh ham thích học,ham thích luyện tập.Song bên cạch...
 • 21
 • 1,882
 • 12

Trắc nghiệm chuyền đề- Cấu tạo nguyên tử,định luật tuần hoàn

Trắc nghiệm chuyền đề- Cấu tạo nguyên tử,định luật tuần hoàn
... Định luật tuần hoàn 1/ Ký hiệu nguyên tử Cấu hình electron nguyên tử ion 2/ Ý nghĩa cấu hình 3/ Liên kết hóa học: ion CHT Mối quan hệ 4/ Định luật tuần hoàn 5/ Bài toán chất khí Một số tập định luật ... cho biết nguyên nhân gây biến đổi tuần hoàn tính chất hóa học đơn chất hợp chất ? A biến đổi cấu hình electron lớp B khối lượng nguyên tử nguyên tố tăng dần C điện tích hạt nhân nguyên tử nguyên ... nhân nguyên tử nguyên tố biến đổi tuần hoàn D đo số khối nguyên tử tăng dần Câu 37 X, Y, E nguyên tố liên tiếp bảng HTTH nguyên tố hóa học Tổng số hiệu nguyên tử nguyên tố 54 a/ Hãy cho biết kết...
 • 3
 • 1,213
 • 97

Tài liệu chuyên đề tín dụng ngân hàng

Tài liệu chuyên đề tín dụng ngân hàng
... SVTT: Dơng Thị Hồng 24 Lớp TC 38 B Chuyên đề tốt nghiệp SVTT: Dơng Thị Hồng 25 Khoa: Tài chính- Ngân hàng Lớp TC 38 B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: Tài chính- Ngân hàng Bng Tỡnh hỡnh huy dng theo ... B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: Tài chính- Ngân hàng quyt i vi nhng khon vay ngi vay chõy ó c phỏt hin qua kim tra SVTT: Dơng Thị Hồng 38 Lớp TC 38 B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: Tài chính- Ngân ... 38 B Chuyên đề tốt nghiệp Khoa: Tài chính- Ngân hàng hỳt khỏch hng tt, th tc n gin thun tin, mc an ton cao, chi phớ v lói sut, chi phớ v nghip v SVTT: Dơng Thị Hồng 14 Lớp TC 38 B Chuyên đề tốt...
 • 58
 • 395
 • 0

Chuyên đề quản trị ngân hàng

Chuyên đề quản trị ngân hàng
... chương trình, mục tiêu đẫ đề Nội dung nghiên cứu lớp học Quản trị chiến lược Ngân hàng Quản trị tài sản Nợ - Có Ngân hàng Quản trị rủI ro ngân hàng End ... Bank) IV Giới thiệu hệ thống ngân hàng Việt Nam Hệ thống ngân hàng cấp gồm: 4.1 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (SBV) 4.2 Hệ thống ngân hàng trung gian Các loại hình ngân hàng trung gian: NHTM, NHCS, ... vấn uỷ thác III Các loại hình ngân hàng 3.1 Ngân hàng thương mại (Commercial Bank) 3.2 Ngân hàng đầu tư (Investment Bank) 3.3 Ngân hàng sách (Policy Bank) 3.4 Ngân hàng phát triển (Development...
 • 28
 • 285
 • 0

Chuyên đề cấu tạo nguyên tử

Chuyên đề cấu tạo nguyên tử
... HbrO4 C HbrO3 D HbrO Câu 23: Tính chất sát trùng tẩy màu nớc Javenlà nguyên nhân sau đây? A Do chất NaClO phân huỷ oxi nguyên tử có tính oxi hoá mạnh B Do chất NaClO phân huỷ Cl2 chất oxi hoá mạnh ... tủa tạo thành bao nhiêu? A.1,345g B.3,345g C.2,875g D.1,435g Câu 39: Bốn lọ nhãn X,Y,Z,T lọ chứa dung dịch sau: AgNO3, ZnCl2, HI, K2CO3 biết lọ Y tạo khí với Z nhng không phản ứng với T; X tạo ... Câu 30: Cho dung dịch chứa 8,19g muối Nã tác dụng với lợng d dd AgNO3 thu đợc 20,09g kết tủa Nguyên tử khối X là: A 79,98 B 35,5 C 36 D 80 Câu 31: Sục khí Clo vào dung dịch NaBr NaI đến phản ứng...
 • 4
 • 656
 • 12

chuyên đề câu hỏi thực tiễn hóa học

chuyên đề câu hỏi thực tiễn hóa học
... Đó l loại hóa chất sau đây: A SO2Cl2 B Zn3P2 C BaCl2 D CuSO4 Câu 66: Sự giống n ước mưa vùng thảo nguyên khu công nghi ệp là: A Đều có H3PO4 B Đều có H2SO4 C Đều có H2SO3 D Đều có HNO3 Câu 67: ... B HNO3 C HCl H2SO4 D H2SO4(loãng) Câu 87: Những người bị bệnh tiêu hóa khó tiêu thư ờng phải dùng hóa chất giúp dễ tiêu hóa A NaHCO3 B MgSO4 C NaCl D Xô đa Câu 88: Hãy giải thích sai tượng sau: ... có tượng C Có tiếng nổ D Tàn đóm tắt Câu 51: Bạn em chẳng may bị H 2SO4 đặc Hỏi phải sơ cứu hóa chất n trước bệnh viện A NaHSO3 B NaH?CO3 C dấm chua D NaOH Câu 52: Trong loại nước giải khát pH...
 • 11
 • 3,772
 • 88

chuyên đề câu so sánh

chuyên đề câu so sánh
... is 1.70 cm tall Jason is 1.70 cm tall too Terry is …………………………………………… Jason Chinese is more difficult than French French isn’t ………………………………………… Chinese Science fiction films and soap operas are ... …………………………………………………………………………………… E) Use “as …………………… as” in the blanks: Jack’s English is worse than Sonia’s Jack’s English isn’t ……………………………………… Sonia’s Alper’s bag is kg Ahmet’s bag is kg Alper’s bag isn’t …………………………………………… ... younger Aren’t you thinner than she is? Yes, I am Tina loves to eat very much So I I hope it will be time for lunch soon Miss Bennet James Bennet Tina Robbins Age 21 23 20 Height 1.73 1.82 1.68...
 • 3
 • 625
 • 8

Chuyên đề: Cấu trúc của tế bào

Chuyên đề: Cấu trúc của tế bào
... chung tế bào nhân thực: Tế bào nhân thực gồm : - Màng sinh chất - Tế bào chất chứa bào quan - Nhân : Màng nhân + Dịch nhân ( nhân con, NST chứa ADN ) * Cấu trúc tế bào nhân thực: Nhân tế bào: ... phủ cấu trúc dai Xenlulozơ cấu trúc lí tưởng thành tế bào thực vật *Cấu tạo thành tế bào : + thực vật : xenlulơzơ + nấm : kitin * Chức :Qui định hình dạng bảo vệ tế bào b.Chất ngoại bào: - Cấu ... ngồi đưa đáp ứng kịp thời - Nhận diện tế bào lạ - kết nối với tế bào mơ 13/ Các cấu trúc bên ngồi màng sinh chất a Thành tế bào Thành tế bào thực vật thành tế bào vi khuẩn khác nào? - Xenlulôzơ...
 • 7
 • 1,417
 • 32

Chuyên đề Cấu Tạo Nguyên Tử - HTTH

Chuyên đề Cấu Tạo Nguyên Tử - HTTH
... 19: Nguyên tử hay ion sau có số proton nhiều số electron: A Nguyên tử Na B Ion canxi Ca2+ C Nguyên tư S D Ion clorua Cl- CÂU 20: Về đặc điểm lớp electron nguyên tử, điều khẳng định sau Các nguyên ... nhân nguyên tử: A Bán kính nguyên tử tăng dần, tính kim loại tăng dần B Bán kính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần C Bán kính nguyên tử tăng dần, tính phi kim tăng dần D Bán kính nguyên tử ... 24: Cấu hình electron nguyên tố Cu là: A 1s22s22p63s23p64s23d5 B 1s22s22p63s23p63d7 C 1s22s22p63s23p63d54s2 D 1s22s22p63s23p63d64s1 CÂU 25: Nguyên tử nguyên tố nhóm VA sau có bán kính nguyên tử...
 • 2
 • 376
 • 5

Chuyên đề môn đậo đức lớp 2

Chuyên đề môn đậo đức lớp 2
... kiện, có khiếu Nếu thể tốt điều lớp học nhẹ nhàng, tự nhiên tiết dạy có hiệu cao CHUẨN KTKN MÔN ĐẠO ĐỨC 1/- MỤC TIÊU: - Có hiểu biết ban đầu số chuẩn mực hành vi đạo đức phù hợp với lứa tuổi, hiểu ... cho phát triển đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ để học sinh tiểu học tiếp tục học lên cấp 2/ - Giáo dục tiểu học trước hết phải làm cho học sinh thích học, yêu trường lớp, kính thầy cô, ... tốt * Tóm lại: Môn đạo đức giúp em trở thành ngoan trò giỏi, biết lời, hiếu thảo, biết học hành chăm ngoan, lễ phép, biết ơn thầy cô, tự tin, biết quan tâm giúp đỡ học tập 2/ - Yêu cầu - Tinh...
 • 11
 • 1,140
 • 6

Tài liệu Chuyen De Cau tao nguyen tu co DA

Tài liệu Chuyen De Cau tao nguyen tu co DA
... thân ngun tố sau ? A N (Z=7) B Ne (Z=10) C Na (Z=11) D Mg (Z=12) Câu 58: Các ngun tố bảng tu n hồn Mendeleev cơng bố xếp theo chiều tăng dần chi A khối lượng ngun tử B bán kính ngun tử C số hiệu ... Y 2- 50.Biết hai ngun tố Y 2- phân nhóm thuộc hai chu kỳ bảng hệ thống tu n hồn Cơng thức phân tử M là: A (NH4)2SO4 B NH4HCO3 C (NH4)3PO4 D (NH4)2SO3 Câu 108: Trong hợp chất sau đây, cặp chất ... HNO3, NO B NH3, KHSO4, SO2, SO3 C N2, H2S, H2SO4, CO2 D.CH4, C2H2, H3PO4, NO2 Câu 179: Dãy phân tử cho có liên kết cộng hố trị khơng phân cực? A N2, CO2 , Cl2, H2 B N2, Cl2, H2, HCl C N2, HI, Cl2,...
 • 10
 • 410
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề tài chính ngân hàngchuyên đề tín dụng ngân hàngchuyên đề thực tập ngân hàngchuyên đề câu lệnh trong doschuyên đề cấu hình đơn giản của routerchuyên đề câu hỏi luật hành chínhchuyên đề dạy đạo đức lớp 1chuyên đề quản trị bán hàngchuyên đề tốt nghiệp bán hàngbáo cáo tốt nghiệp chuyên đề kế toán bán hàngcác chuyên đề trong giáo dục mầm nonchuyên đề môn giáo dục công dân thcschuyên đề dạy đạo đức tiểu họcchuyên đề về giáo dục môi trườngchuyên đề môn đạo đức lớp 3Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây