50 câu thành ngữ thường dùng trong tiếng Anh

Thành ngữ thông dụng trong tiếng anh

Thành ngữ thông dụng trong tiếng anh
... c i cho s a l i (cái gì) to make up làm thành, c u thành, g p thành, h p l i, gói ghém, thu vén o make all things up into a bundle gói ghém t t c l i thành m t bó BE IN THOUGHTS, IMAGINE AND ... set the world on fire (t M ,nghĩa M ) thành công r c r ; l ng danh to fit (put) the axe in (on) the helve gi i quy t c m t v n khó khăn to get the axe (thông t c) b th i h i b u i h c (h c sinh ... c l nh vào; làm cho n n chí written in water nh t th i (ti ng tăm); chóng b quên (thành tích) to go to sea tr thành thu th to follow the sea làm ngh thu th to put to sea khơi half seas over chén...
 • 68
 • 229
 • 2

50 câu giao tiếp thông dụng trong tiếng anh (phần 1)

50 câu giao tiếp thông dụng trong tiếng anh (phần 1)
... first - Cám ơn nhường đường 34 What a relief - Thật nhẹ nhõm 35 What the hell are you doing? - Anh làm quái kia? 36 You're a life saver - Bạn cứu tinh 37 I know I can count on you - Tôi biết ... đáng ghét 48 How cute! - Ngộ ngĩnh, dễ thương quá! 49 None of your business! - Không phải việc bạn 50 Don't peep! - Đừng nhìn lén! ...
 • 3
 • 905
 • 2

200 THÀNH NGỮ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

200 THÀNH NGỮ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH
... appearance: đánh giá hình thứ bề 43.To be known far and wide: tiếng khắp nơi 44.To praise sb to the skies: tâng bốc đến tận mây xanh 45.Help yourself to st: mời tự gắp, rót mà dùng 46.Make yourself ... toàn quyền sử dụng 77.To pull one’s leg: lừa 78.To stand on one’s (two) feet: tự lập 79.To speak freely about st: thao thao bất tuyệt 80.To spread st like wild fire: lan truyền nhanh 81.On the ... not make a man: manh áo không làm nên thầy tu 131 Don’t count your chickens, before they are hatch: chưa đỗ ông Nghè đe Hàng tổng 132 A good name is better than riches: tốt danh áo lành 133 Call...
 • 12
 • 1,060
 • 6

Các câu thường dùng trong tiếng anh

Các câu thường dùng trong tiếng anh
... nói tiếng Anh hay quá! = Anh nói tiếng Anh m giỏi thế! Anh nói tiếngAnh (cứ) nh BBC Anh nói tiếng gì? Anh nom xanh xao Anh phải Anh phải biết thạo tiếng Anh nớc ngoi đợc Anh ... rồi: Anh đừng nói m phải tội Anh giỏi Anh hiểu tôi /câu- truyện sai bét Anh học đợc bi/từ tiếng Anh rồi? Anh học tiếng Anh để lm gì? Anh học tiếng Anh đợc rồi? - Sáu tháng Anh học tiếng Anh từ ... ơn anh Anh có tin l có thợng đế không? Anh có uống cốc bia Anh cần không? Anh muốn (no)? Anh công tác đâu? Anh cừ lắm! Anh nói thế! Anh dại lắm/đấy Anh dùng ạ? Anh...
 • 48
 • 1,504
 • 21

Những câu nói thương dùng trong tiếng anh

Những câu nói thương dùng trong tiếng anh
... đây, phiền bạn I'm on my way home > Tội đường nhà About a (third) as strong as usual > Chỉ khoảng (1/3) so với (nói chất lượng) What on earth is this? > Cái quái này? What a dope! > ... khởi đầu nan What? How dare you say such a thing to me > Cái gì, mài dám nói với tau How cute! > Ngộ ngĩnh, dễ thương quá! None of your business! > Không phải việc bạn Don't stick your ... Không có đặc biệt After you Bạn trước Have I got your word on that? Tôi có nên tin vào lời hứa anh không? The same as usual! Giống Almost! Gần xong You 'll have to step on it Bạn phải I'm in...
 • 7
 • 753
 • 18

50 cụm từ thường dùng trong tiếng anh (bản tiếng anh)

50 cụm từ thường dùng trong tiếng anh (bản tiếng anh)
... 47 wash up 48 write down 49 Suggested Answers 50 Worksheet 51 Answers 54 ©Angela Boothroyd www.online-english-lessons.eu ... certain they exist c) My children still believe in fairies To believe in something is to have a strong belief that something is good or right Examples of use: a) My grandparents believed in working ... phrasal verb Think of a suitable response to this question using the phrasal verb break down See page 50 for a suggested answers to these exercises You were late for work this morning What happened?...
 • 54
 • 1,197
 • 1

30 câu nói vui thường dùng trong tiếng Hàn potx

30 câu nói vui thường dùng trong tiếng Hàn potx
... 밥맛이야 (那个人真恶心,看到那个人就 没胃口吃东西,那个人真讨厌 người nói nhìn thấy người mà ghét giống chẳng có vị thật ghét(kinh tởm) 밥맛 떨어지는 소리 하지마.(不要说那种话 Không cần thiết phải nói này) 술고래(酒 鲸鱼)酒鬼 người nghiện rượu 콜초 ... 就是把脚给切了Chính cắt chân,这样关系就断了Mối quan hệ bị chấm dứt,哪儿也去不了了。Không đâu 11 바람맞다 被放鸽子。Thả chim câu 바람맞히다 放鸽子。Thả chim bồ câu A:너 왜 이렇게 일찍 집에 돌아왔니?(你怎么这么早 就回来了?)Sao mà nhà sớm B:응,바람맞았어 (被放鸽子了。)nghĩa thả cho ... việc 因为发音跟백수(百兽-quái vật)一样,很多人认为这 字来源于动物,就把女的说成백조(白鸟)。 Rất nhiều người tưởng động vật,là nữ nói thành 백조 A:직업이 뭐예요?(你职业是什么?)Công việc a gì? B:백수예요.(我没有职业。)không có việc A:그래요?저는 백조인데요.(是吗?我也一样。)Vậy...
 • 16
 • 612
 • 10

Một số cấu trúc câu thường dùng trong Tiếng anh docx

Một số cấu trúc câu thường dùng trong Tiếng anh docx
... hòa hợp chủ ngữ động từ Trong câu tiếng Anh, chủ ngữ động từ phải phù hợp với số (số hay số nhiều) The worker works very well số số The workers work very well số nhiều số nhiều 4.1 Các trường ... Cách sử dụng None No None No dùng với danh từ số số nhiều · Nếu sau None of the danh từ không đếm động từ phải thứ số Nếu sau danh từ số nhiều động từ phải chia thứ số nhiều None of the + non-count ... Cách sử dụng cấu trúc either or (hoặc hoặc) neither nor (không mà không) Điều cần lưu ý sử dụng cấu trúc động từ phải chia theo danh từ sau or nor Nếu danh từ số động từ chia thứ số ngược lại...
 • 31
 • 459
 • 1

50 thành ngữ thú vị trong tiếng anh phần 1

50 thành ngữ thú vị trong tiếng anh phần 1
... 15 Pay through the nose (for something) 11 Cry over spilt milk See red 14 Do something at gunpoint 14 Shoot yourself in the foot 11 Dodge a bullet Don’t count your chickens ... spilt milk Just forget it and try to better next time Cry over spilt milk Page |6 11 Dodge a bullet 11 Dodge a bullet: 12 Every cloud has a silver lining: to have a narrow escape from a dangerous ... 12 The sky's the limit 12 Wash your hands of something 13 Have a green thumb Don’t count your chickens until they are hatched Don’t count your chickens until they are hatched 01...
 • 16
 • 205
 • 0

50 thành ngữ thú vị trong tiếng anh phần 2

50 thành ngữ thú vị trong tiếng anh phần 2
... the frying pan and into the fire Wolf in sheep’s clothing X-rated 12 You are what you eat 13 26 Have two left feet dd Have two left feet to move in an awkward way when you are ... tục trở thành thói quen xấu E.g a It’s a slippery slope from drugs to prison b Cheating on a diet is a slippery slope Before you know it, you’ll be fat again On a slippery slope Page |5 32 10 Bite ... Return of Light Joker) P a g e | 14 50 Quiet as mouse Very quiet Im lặng; “Câm hến” E.g a I'll be as quiet as a mouse b You can hide quiet as a mouse -The end- Read 50 ILLUSTRATED IDIOMS – PART But,...
 • 16
 • 157
 • 0

10 cấu TRÚC THƯỜNG DÙNG TRONG TIẾNG ANH

10 cấu TRÚC THƯỜNG DÙNG TRONG TIẾNG ANH
... army fashion: everybody: Làm việc ai Làm việc theo kiểu nhà binh thấy ( học tiếng anh) To sth in three hours: Làm việc ba tiếng đồng hồ To sth of one's free will: Làm việc tự nguyện To sth of one's...
 • 3
 • 213
 • 0

20 câu thành ngữ thường gặp trong bài thi IELTS

20 câu thành ngữ thường gặp trong bài thi IELTS
... coi phim à?) 20 sharp: xác thời gian Ex: I’ll meet you at o’clock sharp If you’re late, we’ll be in trouble! (Tôi gặp bạn 9h Trễ có chuyện đó!) Trên 20 câu thành ngữ thường gặp thi IELTS Hy vọng ... something like the back of your hand: biết việc rõ Ex: If you get lost, just ask me for directions I know this part of town like the back of my hand (Nếu bạn lạc hỏi phương hướng Tôi biết đường thành ... pháp luật, biểu mẫu miễn phí (Thật vui gặp bạn Gửi thư hay mail cho bạn có thời gian nhé!) figure something out: hiểu vấn đề Ex: I don’t understand how to this problem Take a look at it Maybe you...
 • 3
 • 110
 • 2

MỘT SỐ CÂU VÀ TỪ LÓNG DÙNG TRONG TIẾNG ANHMỸ

MỘT SỐ CÂU VÀ TỪ LÓNG DÙNG TRONG TIẾNG ANHMỸ
... Vô Tư Hang in there/ Hang on Đợi Tí, Gắng Lên Hold it Khoan Help yourself Tự Nhiên Take it easy Từ từ I see Tôi hiểu It's a long shot Không Dể Đâu it's all the same Củng mà I 'm afraid Rất Tiếc ... curse Chẳng biết phước hay họa Last but not Least Sau không phần quan trọng Little by little Từng Li, Từng Tý Let me go Để Tôi Let me be kệ Long time no see Lâu không gặp Make yourself at home...
 • 4
 • 1,456
 • 40

Xem thêm

Từ khóa: các câu thành ngữ thông dụng trong tiếng anhnhững thành ngữ thường dùng trong tiếng anhmột số thành ngữ thường dùng trong tiếng anhcác thành ngữ thường dùng trong tiếng anhthành ngữ thường dùng trong tiếng anhmột số thành ngữ thông dụng trong tiếng anhcác thành ngữ thông dụng trong tiếng anh pdfthành ngữ thông dụng trong tiếng anhnhững thành ngữ thông dụng trong tiếng anhcác thành ngữ thông dụng trong tiếng anhcác thành ngữ thường gặp trong tiếng anhcác câu cảm thán thường dùng trong tiếng anhthành ngữ hay dùng trong tiếng anhcác thành ngữ hay dùng trong tiếng anhcác dạng câu hỏi thường dùng trong tiếng anhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học