Đề tài thiết kế bể xử lý hiếu khí nước thải sinh hoạt, đô thị

thiết kế bể xử hiếu khí nước thải sinh hoạt, đô thị

thiết kế bể xử lý hiếu khí nước thải sinh hoạt, đô thị
... Nguyên trình oxy hoá sinh học 3.3 Tác nhân sinh học trình xử 3.4 Các phơng pháp xử nớc thải 3.5 Các hình thức xử nớc thải Phần III Thiết kế công nghệ hệ thống thiết bị I Mô hình xử ... chất hữu giảm kết nớc thải đợc làm vi sinh vật 3.1 Điều kiện nớc thải xử sinh học Để cho trình chuyển hoá vi sinh vật xảy đợc vi sinh vật phải tồn đợc môi trờng xử Muốn đợc xử sinh học phải ... nhân tạo + Bể Aeroten: sử dụng làm nớc thải sử dụng bùn hoạt tính Nguyên lý: Bể Aeroten bể phản ứng sinh học khí đợc cung cấp liên tục hệ thống sục khí Trong trình xử lý, vi sinh vật sinh trởng,...
 • 23
 • 577
 • 5

Thiết kế bể xử hiếu khí nước thải sinh hoạt , đô thị

Thiết kế bể xử lý hiếu khí nước thải sinh hoạt , đô thị
... 2 8,9 30 - 3,6 3 7,2 3 7,8 - 0,2 4 7,0 9 4 7,6 3 - 0,1 5 7,6 8 6 0,0 1 -3.8 7 3,0 7 7 5,6 1 -3.3 9 5,4 9 5,2 7 0,2 11 5,3 6 12 0,0 4 - 3,8 14 6,1 3 15 1,2 5 - 3,4 19 1,4 9 19 0,5 8 0,5 23 8,5 24 0,1 3 - 0,7 30 2,1 30 2,5 7 - 0,1 5 37 7,6 3 ... io.i2 i6 i8 nc io.i3 i6 i8 n = nlt 30 3 7,8 4 7,6 3 6 0,0 1 7 5,6 1 95 2,7 12 0,0 4 15 1,2 6 19 0,5 8 24 0,1 4 30 2,5 7 38 1,2 4 48 0,3 6 60 5,2 5 76 2,6 7 96 0,9 0 121 0,7 4 152 5,5 3 nt.toỏn 29.15 37.5 47.37 57.6 74.1 93.61 ... 24 0,1 3 - 0,7 30 2,1 30 2,5 7 - 0,1 5 37 7,6 3 38 1,2 4 - 0,9 477 48 0,3 6 - 0,7 60 4,2 60 5,2 5 - 0,1 7 75 5,2 5 76 2,2 6 - 0,9 954 96 0,9 - 0,7 120 8,4 121 0,7 - 0,2 151 0,6 152 5,5 -1 Ta cú th sai s lng chy dao S1 S18 Vi...
 • 65
 • 262
 • 0

Xử hiếu khí nước thải bằng bể aeroten

Xử lý hiếu khí nước thải bằng bể aeroten
... nghim x nc thi bng b aeroten: II.1.Mụ hỡnh thc nghim: Mễ HèNH TH NGHIM B AEROTEN X Lí GIN ON Bể aeroten: V= 50 lít, t = giờ, DO = - mg/l, t o = 20 - 30 oC Nuớc thải vào Nuớc thải ra: COD < 80 mg/l ... a vo x bng b aeroten Hm lng sinh khi: Hm lng sinh n nh b aeroten thng t 500 800mg/l v cú th 1000 1500 mg/l, tựy thuc vo tớnh cht ca nc thi v hat lc ca vi sinh vt II.Thc nghim x nc thi ... gim hiu qu ca quỏ trỡnh x DO ti u thng t mg/l Nhng trờn thc t thỡ tt nht l > mg/l Cp khớ mt cỏch y cho h thng x thỡ ta phi quan tõm k n bn cht ca nc thi cn x chng hn ta cú h s oxi húa...
 • 9
 • 4,662
 • 93

Sử dụng bể tự hoại và bãi lọc ngầm để xử sơ bộ nước thải sinh hoạt

Sử dụng bể tự hoại và bãi lọc ngầm để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt
... cho việc xử nước thải có lưu lượng lớn Có khả chịu biến động lưu lượng (nếu biến động lớn, phải sử dụng bể điều lưu) Đặc tính nước thải cần xử (để định qui trình xử hóa học hay sinh học) ... chọn hệ thống xử Các hóa chất cần sử dụng: nguồn số lượng, yếu tố làm ảnh hưởng đến việc tăng lượng hóa chất sử dụng giá xử Năng lượng sử dụng: nguồn ảnh hưởng đến giá xử Nhân lực: kể ... trình xử bùn nên lúc với việc lựa chọn qui trình xử nước thải để tránh khó khăn xảy sau việc xử bùn Các giới hạn môi trường: hướng gió thịnh năm, gần khu dân cư, xếp loại nguồn nước ...
 • 3
 • 767
 • 4

xử hiếu khí nước thải bằng bể AROTEN

xử lý hiếu khí nước thải bằng bể AROTEN
... I C s thuyt ca quỏ trỡnh x ym khớ nc thi thu biogas: I.1.S lc v quỏ trỡnh x ym khớ nc thi thu biogas v kh nng ng dng: X ym khớ nc thi bng UASB l mt nhng phng phỏp sinh hc x hiu ... lm gim hiu qu x Trong trng hp pH quỏ cao hoc quỏ thp cú th lm cht vi sinh vt Di pH ti u cho x hiu khớ nc thi l t 6.5 m bo c pH khong trờn thc t trc cho nc thi vo b x vi sinh ngi ta ... hỡnh thc nghim: Mễ HèNH TH NGHIM B AEROTEN X Lí GIN ON Bể aeroten: V= 50 lít, t = giờ, DO = - mg/l, t o = 20 - 30 oC Nuớc thải vào Nuớc thải ra: COD < 80 mg/l BOD5 < 50 mg/l + pH = 7-8 + SS ...
 • 28
 • 1,627
 • 11

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới giai đoạn xử hiếu khí nước thải bún bằng thiết bị Aeroten.

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới giai đoạn xử lý hiếu khí nước thải bún bằng thiết bị Aeroten.
... HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI GIAI ĐOẠN XỬ LÝ HIẾU KHÍ NƢỚC THẢI BÚN BẰNG THIẾT BỊ AEROTEN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KỸ ... TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Hoàng Duy Phong Lớp: MT1202 Mã SV: 120962 Ngành: Kỹ thuật môi trường Tên đề tài : Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng tới giai đoạn xử hiếu khí nước thải bún thiết bị Aeroten ... dẫn: Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng tới giai đoạn xử hiếu khí nước thải bún thiết bị Aeroten Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt...
 • 48
 • 481
 • 0

Báo cáo khoa học Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh và hệ thống thiết bị tiết kiệm năng lượng để xử nước thải sinh hoạt đô thị

Báo cáo khoa học Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh và hệ thống thiết bị tiết kiệm năng lượng để xử lý nước thải sinh hoạt đô thị
... dụng vi sinh vật xử nước thải sinh hoạt đô thị 34 2.3 Các giải pháp công nghệ vi sinh ứng dụng xử nước thải 38 2.4 Thực trạng nước thải sinh hoạt đô thị công nghệ xử nước thải sinh hoạt ... phẩm 116 vi sinh vật để ứng dụng xử nước thải sinh hoạt đô thị 4.3 Nghiên cứu phát triển quy trình công nghệ thích ứng để xử 14 101 139 nước thải sinh hoạt đô thị 4.3.1 Định hướng thiết kế ... công nghệ vi sinh hệ thống thiết bị tiết kiệm lượng để xử nước thải sinh hoạt đô thị (mã số ĐT: 26 KC.04.23/06-10) Mục tiêu đề tài tập trung nghiên cứu phát triển hệ thống xử sinh học nước...
 • 225
 • 444
 • 1

đánh giá hiệu quả hoạt động của một số nhà máy xử nước thải sinh hoạt đô thị ở việt nam và đề xuất biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động

đánh giá hiệu quả hoạt động của một số nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt đô thị ở việt nam và đề xuất biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động
... văn tốt nghiệp thạc sỹ tác giả với đề tài “ Đánh giá hiệu hoạt động số nhà máy xử nước thải sinh hoạt đô thị Việt Nam đề xuất biện pháp để nâng cao hiệu hoạt động hoàn thành Có kết nghiên cứu ... xử nước thải sinh hoạt (hiệu xử vận hành) số nhà máy xử nước thải nước ta vào tiêu chí xác lập Đề xuất giải pháp kỹ thuật phi kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu hoạt động vận hành nhà máy xử ... nghiên cứu Tập trung vào số nhà máy xử nước thải điển hình: • Trạm xử nước thải Kim Liên • Nhà máy xử nước thải Yên Sở • Nhà máy xử nước thải Bắc Giang Phương pháp nghiên cứu - Kế...
 • 106
 • 830
 • 6

Nghiên cứu, cải thiện hiệu quả quá trình chuyển hoá phân hủy các hợp chất nitơ trong các hệ thống xử nước thải sinh hoạt đô thị

Nghiên cứu, cải thiện hiệu quả quá trình chuyển hoá phân hủy các hợp chất nitơ trong các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đô thị
... Hng Hỡnh 1.2 S dõy truyn cụng ngh x nc thi bng k thut bựn hot tớnh b K thut x lc sinh hc B lc sinh hc l mt thit b phn ng sinh hc ú cỏc vi sinh vt sinh trng c nh trờn lp mng bỏm trờn vt ... x tựy thuc vo kớch thc ht, tớnh cht húa lý, nng ht l lng, lu lng nc thi v mc lm sch cn thit [11] 1.3.2 Cỏc phng phỏp vt v húa hc Cỏc phng phỏp x sinh hc c s dng vi hiu qu cao x ... v cng ớt hiu qu vi mt s loi vi trựng Trong cỏc trng hp ny cn kt hp phng phỏp x sinh hc vi cỏc phng phỏp lý, húa hc Nm phng phỏp lý, húa thng c dựng x nc thi l: - Phng phỏp ụng t v keo t;...
 • 89
 • 232
 • 1

KHẢO sát KHẢ NĂNG xử NITƠ TRONG nước THẢI SINH HOẠT BẰNG VI SINH vật KHỬ NITRIT ở điều KIỆN HIẾU KHÍ

KHẢO sát KHẢ NĂNG xử lý NITƠ TRONG nước THẢI SINH HOẠT BẰNG VI SINH vật KHỬ NITRIT ở điều KIỆN HIẾU KHÍ
... lƣợng Nitơ tổng KẾT LUẬN - Hiệu xử Nito vi sinh khử nitrit điều kiện hiếu khí tƣơng đối tốt KIẾN NGHỊ - Cần có hệ thống xử nƣớc mƣa riêng để giảm tác động nƣớc mƣa đến hoạt động vi sinh ... Nito nƣớc thải sinh hoạt STT Chỉ tiêu Đơn vị Trung bình Tổng Nitơ mg/l 40 Nitơ hữu mg/l 15 Nitơ amoni mg/l 25 Nitơ nitrit mg/l 0,05 Nitơ nitrat mg/l 0,2 Nguồn: Chuyên đề xử Nitơ nước thải, Trần ... ĐỀ TÀI - Xử nƣớc thải nhà hàng khách sạn - Phân tích tiêu liên quan đến Nitơ NỘI DUNG §1: Tổng quan nƣớc thải sinh hoạt §2: Các phƣơng pháp xử Nitơ nƣớc thải §3: Quá trình khảo sát §1: Tổng...
 • 24
 • 338
 • 0

Nghiên cứu xử nitơ trong nước thải sinh hoạt phân tán bằng hệ thống thiếu khí hiếu khí kết hợp

Nghiên cứu xử lý nitơ trong nước thải sinh hoạt phân tán bằng hệ thống thiếu khí  hiếu khí kết hợp
... trình; - Có khả khử 60-80% tổng lượng nitơ nước thải 1.4 Một số công nghệ xử Nitơ nước thải sinh hoạt phân tán 1.4.1 Hệ thống xử nước thải sinh hoạt công nghệ (JOHKASOU)-JKS Đồng Mai Trang 18 ... thí nghiệm để xử nước thải sinh hoạt phân tán - Nghiên cứu ảnh hưởng N-anoni đầu vào, đầu N tổng đầu vào, đầu đến hiệu suất xử nước thải sinh hoạt phân tán hệ thống AO - Nghiên cứu ảnh hưởng ... hữu + Vi sinh vật hiếu khí → H2O + CO2 + sinh khối Hình 9: Sơ đồ xử nước thải sinh hoạt công nghệ Anoxic, Oxic Bước 1: Xử sơ bộ: - Nước thải sinh hoạt chảy vào hệ thống thu gom nước thải chảy...
 • 54
 • 256
 • 0

Nghiên cứu xử nitơ trong nước thải sinh hoạt phân tán bằng tổ hợp kị khí thiếu khí hiếu khí

Nghiên cứu xử lý nitơ trong nước thải sinh hoạt phân tán bằng tổ hợp kị khí  thiếu khí  hiếu khí
... ĐHSP Hà Nội CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 1.1 Tổng quan nước thải sinh hoạt 1.1.1 Nguồn phát sinh nước thải Nước thải sinh hoạt nước phát sinh từ hoạt động cộng đồng ... Nội Nước hồi lưu Nước thải vào Bể thiếu khí Bể hiếu khí (Khử nitrat hóa) Bể lắng Nước xử (Nitrat hóa) Bùn hồi lưu Bùn thải (b) Nước hồi lưu Nước thải vào Bể yếm khí Bể hiếu khí Bể thiếu khí ... TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 1.1.Tổng quan nước thải sinh hoạt 1.1.1.Nguồn phát sinh nước thải 1.1.2.Lưu lượng thành phần nước thải sinh hoạt phân...
 • 67
 • 157
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xử lý hiếu khí nước thải bằng bể aerotenxử lý hiếu khí nước thảixử lý nước thải sinh hoạt đô thịnghiên cứu xử lý hỗn hợp nước thải sinh hoạt và nước thải sơ chế hành bằng bãi lọc trồng cây dòng thằng đứngcông thức 2 1 và số liệu bảng bảng 2 4 ta có kết quả tính toán tải lượng chất ô nhiễm tiềm năng do nước thải sinh hoạt đô thị được thể hiện trong bảng 2 5công thức 2 1 và số liệu bảng bảng 2 6 ta có kết quả tính toán tải lượng chất ô nhiễm tiềm năng do nước thải sinh hoạt đô thị được thể hiện trong bảng 2 74 3 tải lượng ơ nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt đơ thị đến năm 2010 huyện bến lứcxử lý kỵ khí nước thải bằng bể uasbxử lý kỵ khí nước thải3 8 xu hướng diễn biến nước thải sinh hoạt đến năm 2015 tại thị xã bắc kạntính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khu nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực dinh i tp đà lạt công suất 150m3ngày đêmthiết kế bể aao cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư 10000 dânđề tài kiến trúc vi xử lýthiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạtthiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạtdown loadDown CV đi số 366 2down load CV đi số 515MAU DE XUAT DU ANDown load CV đi số 1712đề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.Nganh QTNL tinh den 18 8 2015Nganh CTXH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýTuần 11. Người đi săn và con naiGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Pháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchThực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, năm 2013Thực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 9. Đất Cà MauỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc