Nghệ thuật đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam

Tài liệu Tiểu luận: “Qua những trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc, phân tích nghệ thuật đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam” docx

Tài liệu Tiểu luận: “Qua những trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc, phân tích nghệ thuật đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam” docx
... Qua trận chiến chiến lược lịch sử dân tộc, phân tích nghệ thuật đánh giặc giữ nước dân tộc Việt Nam Qua trận chiến chiến lược lịch sử dân tộc, phân tích nghệ thuật đánh giặc giữ nước dân tộc Việt ... phân tích nghệ thuật đánh giặc giữ nước dân tộc Việt Nam” NỘI DUNG Trận chiến chiến lược 1.1 Thế trận chiến chiến lược Các chiến tranh giữ nước giải phóng dân tộc cha ông ta kết thúc thắng lợi trận ... nghệ thuật chiến dịch, chiến đấu Những trận chiến chiến lược dù diễn biến nhiều hình thức, nhiều vẻ không vượt quy luật Nghệ thuật chiến chiến lược Nghệ thuật chọn hướng chiến Trong trận chiến chiến...
 • 16
 • 1,188
 • 5

Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam, chương trình lớp 10, THPT

Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực và ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam, chương trình lớp 10, THPT
... Truyền thống đánh giặc giữ nước dân tộc Việt Nam” theo chương trình powerpoint - Vận dụng phương pháp giảng dạy tình ứng dụng phần mềm tin học vào giảng Truyền thống đánh giặc giữ nước dân tộc ... Đổi phƣơng pháp dạy học theo hƣớng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin giảng Truyền thống đánh giặc giữ nước dân tộc Việt Nam”, chương trình lớp 10, THPT Mục đích nghiên cứu - Tìm phương pháp ... phương pháp dạy học ứng dụng phần mềm tin học vào giảng dạy GDQP - AN 10 - Tổ chức thực nghiệm dạy học theo phương pháp đổi tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin Ý nghĩa khoa học thực tiễn Đổi...
 • 50
 • 174
 • 0

TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC                            VIỆT NAM
... 1427 XIX) dân tộc ta mà em - Cuối kỉ XVIII nhân dân ta lại hai lần chống giặc biết ? ngoại xâm quân Xiêm quân Mãn Thanh Hoạt động 5: Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thực dân nửa ... Ngô Quyền (năm 938) Với chiến thắng kỉ X) dân tộc ta mà em sông Bạch Đằng dân tộc ta giành độc lập biết ? tự cho Tổ quốc Hoạt động 4: Các chiến tranh giữ nước (từ kỉ X đến kỉ XIX): Thời lượng: phút ... chiến nhân dân Âu Lạc An Dương Vương lãnh + Em trình bày sơ lược đạo chống quân xâm lược Triệu Đà từ năm 184 đến chiến tranh giữ 179 trước Công nguyên Từ đất nước ta rơi vào nước dân tộc ta thảm...
 • 3
 • 1,683
 • 1

Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam
... Truyền thống đánh giặc giữ nước đân tộc VN” làm rõ vấn đề truyền thống đánh giặc giữ nước Vì vậy, đồng thời với thấm nhuần truyền thống vẻ vang trang bị, phải không ngừng học tập, tìm hiểu truyền ... tòan dân đánh giặc giữ nước + Lấy nhỏ thắng lớn, lấy địch nhiều tất yếu, trở thành truyền thống đấu tranh giữ nước dân tộc ta 3 Cả nước chung sức đánh giặc, tiến hành chiến tranh tòan dân, tòan ... truyền thống tốt đẹp dân tộc lịch sử dựng nước giữ nước Từ nhận thức sâu sắc truyền thống tốt đẹp dân tộc, phải tạo nên ý thức giữ gìn phát huy truyền thống nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam...
 • 12
 • 808
 • 1

Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam
... ngã… Đó truyền thống quý báu dân tộc ta Nội dung học Truyền thống đánh giặc giữ nước đân tộc VN” làm rõ vấn đề truyền thống đánh giặc giữ nước Vì vậy, đồng thời với thấm nhuần truyền thống vẻ ... BAØI MOÄT: Truyền thống đánh giặc giữ nước dân tộc Việt Nam Đại thắng mùa Xuân 1975 có ý nghĩa nào? HS trả lời theo cảm nghĩ cá nhân GV Nhận xét đánh giá II – TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA DÂN TỘC TA ... mạnh tổng hợp tòan dân đánh giặc giữ Trường: THPT Lê Lợi Tổ: Giáo dục Thể chất L Ê Môn GDQP&AN Năm học: Vũ Tuấn Trình I BAØI MOÄT: Truyền thống đánh giặc giữ nước dân tộc Việt Nam nước + Lấy nhỏ...
 • 18
 • 610
 • 1

skkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC của học SINH lớp 10 đối với TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ nước của dân tộc VIỆT NAM

skkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC của học SINH lớp 10 đối với TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ nước của dân tộc VIỆT NAM
... NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH LỚP 10 ĐỐI VỚI TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM II TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: Cơ sở lý luận Qua 4000 năm dựng nước giữ nước, lịch sử dân tộc ta ... tòi học hỏi nội dung môn học, học sinh thấm nhuần giá trị truyền thống vẻ vang dân tộc Việt Nam nghiệp đánh giặc giữ nước góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết học sinh lịch sử hào hùng dân tộc, ... phòng an ninh nâng cao rõ rệt Trong phần trình bày nhận thức, nêu trách nhiệm học sinh Kiến thức lịch sử học sinh nâng cao Nhất truyền thống đánh giặc giữ nước dân tộc Việt Nam Với việc qua thực...
 • 15
 • 86
 • 1

TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VN

TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VN
... lịch sử đánh giặc giữ nớc truyền thống vẻ vang đánh giặc giữ nớc dân tộc ta Từ đó, truyền thụ cho học sinh trung học phổ thông ý thức trách nhiệm giữ gìn phát huy truyền thống vẻ vang dân tộc, thái ... thống đánh giặc giữ nớc đân tộc VN làm rõ vấn đề truyền thống đánh giặc giữ nớc Vì vậy, đồng thời với thấm nhuần truyền thống vẻ vang đợc trang bị, phải không ngừng học tập, tìm hiểu truyền thống ... thống nớc chung sức đánh giặc, toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện 4) Truyền thống thắng giặc trí thông minh, sáng tạo, NTQS độc đáo 5) Truyền thống đoàn kết quốc tế 6) Truyền thống lòng theo...
 • 13
 • 6,250
 • 43

Kế thừa truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc trong bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa hiện nay

Kế thừa truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc trong bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa hiện nay
... B QUC PHềNG HC VIN CHNH TR NGUYN KHC LUYN Kế THừA TRUYềN THốNG đánh giặc giữ nớc dân tộc BảO Vệ Tổ QUốC VIệT NAM HộI CHủ NGHĩA HIệN NAY Chuyờn ngnh: Mó s: Ch ngha vt bin chng v vt lch ... thng ỏnh gic gi nc ca dõn tc bo v T quc Vit Nam xó hi ch ngha Chng K THA TRUYN THNG NH GIC GI NC CA DN TC TRONG BO V T QUC VIT NAM X HI CH NGHA HIN NAY - THC TRNG V NHNG VN T RA 2.1 Thc trng ... Vit Nam [66] ca tỏc gi Bựi Phan K; Tỡm hiu hoỏ gi nc Vit Nam ca Vin Khoa hc Xó hi Nhõn quõn s - B Quc phũng [128]; Vn hoỏ quõn s Vit Nam ca tỏc gi Lờ Vn Quang v Vn c Thanh [86]; Bn sc hoỏ Vit Nam...
 • 183
 • 1,765
 • 2

NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG TRUYỀN THỐNG DỰNG NƯỚCGIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG TRUYỀN THỐNG DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
... đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh Nội dung giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam a Truyền thống yêu nước Trong hệ thống giá trị đạo đức truyền thống dân tộc, yêu nước "tiêu điểm tiêu ... thành giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam Truyền thống sản phẩm cộng đồng tồn lâu đời vùng đất định Truyền thống dựng nước gắn với giữ nước Việt Nam cộng đồng người Việt tạo dựng lịch sử lâu ... đời sống dân tộc, đồng thời bậc thang cao hệ thống giá trị đạo đức dân tộc ta" Yêu nước Việt Nam trở thành truyền thống nâng lên thành chủ nghĩa yêu nước Chủ nghĩa yêu nước tình yêu đất nước, lòng...
 • 24
 • 2,902
 • 8

NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG TRUYỀN THỐNG DỰNG N ƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG TRUYỀN THỐNG DỰNG N ƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
... truy n thống dựng n ớc giữ n ớc Việt Nam Hiểu ho n cảnh đặc thù đó, khẳng định lịch sử quốc gia d n tộc Việt Nam từ đời tới lịch sử dựng n ớc giữ n ớc g n bó với Dựng n ớc lu n g n chặt với giữ n ớc, ... sở hình thành giá trị truy n thống d n tộc Việt Nam Truy n thống s n phẩm cộng đồng t n lâu đời vùng đất định Truy n thống dựng n ớc g n với giữ n ớc Việt Nam cộng đồng người Việt tạo dựng lịch ... ti n ti n, đậm đà sắc d n tộc, l n khẳng định: "B n sắc d n tộc bao gồm giá trị b n vững, tinh hoa cộng đồng d n tộc Việt Nam vun đắp n n qua lịch sử hàng ng n năm đấu tranh dựng n ớc giữ n ớc...
 • 24
 • 687
 • 0

GIÁO dục TRUYỀN THỔNG yêu nước QUA quá trình dựng nướcgiữ nước của dân tộc việt nam từ thời hùng vương đến giữa thế kỷ XIX

GIÁO dục TRUYỀN THỔNG yêu nước QUA quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc việt nam từ thời hùng vương đến giữa thế kỷ XIX
... nhà nước • + Giáo dục: “ Hiền tài nguyên khí quốc gia” • + Luật pháp: Bộ luật Hồng Đức Thời Nguyễn => Quá trình xây dựng phát triển đất nước diễn vô gian khổ vất vả II QUÁ TRÌNH GIỮ NƯỚC CỦA DÂN ... lịch sử Việt Nam ( từ nguồn gốc đến kỉ XIX) III Truyền thống đánh giặc, giữ nước dân tộc Việt Nam Truyền thống dựng nước đôi với giữ nước Sản phẩm nhóm trình bày gồm có GV hỏi HS kế sách mà cha ... thắng lợi cách mạng Việt Nam C Về đích II Củng cố: - Quá trình xây dựng phát triển đất nước ( Từ thời Hùng Vương đến kỉ XIX? - Trình bày kháng chiến chống ngoại xâm mà em yêu thích? - Vai trò...
 • 7
 • 262
 • 0

CHUYÊN ĐỀ NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG TRUYỀN THỐNG DỰNG NƯỚCGIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

CHUYÊN ĐỀ NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG TRUYỀN THỐNG DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
... truyền thống dựng nước giữ nước Việt Nam Hiểu hoàn cảnh đặc thù đó, khẳng định lịch sử quốc gia dân tộc Việt Nam từ đời tới lịch sử dựng nước giữ nước gắn bó với Dựng nước luôn gắn chặt với giữ nước, ... CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ Cơ sở hình thành giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam Truyền thống sản phẩm cộng đồng tồn lâu đời vùng đất định Truyền thống dựng nước gắn với giữ nước Việt Nam cộng ... sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh Nội dung giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam a Truyền thống yêu nước http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ Trong hệ thống...
 • 20
 • 1,544
 • 1

bài giảng lịch sử 10 bài 28 truyền thống yêu nước của dân tộc việt nam thời phong kiến

bài giảng lịch sử 10 bài 28 truyền thống yêu nước của dân tộc việt nam thời phong kiến
... + Thời kỳ đất nước bị chia cắt (TK XVI – XVIII) + Việt Nam nửa đầu kỷ XIX Bài 28 - TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN NỘI DUNG BÀI HỌC Sự hình thành truyền thống yêu nước ... cấp thống trị tiến 3 Nét đặc trưng truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến - Truyền thống yêu nước gắn liền công chống ngoại xâm Nétbảo vệ độc dân tộc đặc trưng lập truyền thống yêu nước ... truyền thống yêu nước Việt Nam *Khái niệm: - Truyền thống: yếu tố sinh hoạt xã hội, phong tục, tập quán hình thành trình lịch sử dân tộc, lưu truyền từ đời sang đời khác - Truyền thống yêu nước...
 • 23
 • 7,398
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tom tat qua trinh danh giac giu nuoc cua dan toc viet namtrach nhiem cua hoc sinh doi voi viec phay huy truyen thong danh giac giu nuoc cua dan toc viet namlịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc việt namtruyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc việt namtuần 30 truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc việt namnghệ thuật đánh giặc giữ nước của tổ tiên tanghệ thuật đánh giặc giữ nước của ông cha tatruyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc tatruyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc vnluan van giao duc truyen thong danh giac giu nuoc cua dan toc vngiao duc truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc vngiao duc truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc cho hoc sinh thpttruyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc việt namtruyền thống giữ nước của dân tộc việt namnhững nội dung chủ yếu trong truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc việt namPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ