Đề tài nghiên cứu về cộng đồng dân cư có ít đại diện trong các chi hội nghề cá ở đầm phá tam giang – cầu hai tỉnh thừa thiên huế, việt nam

cộng đồng dân ít đại diện trong các chi hội nghề đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế

cộng đồng dân cư có ít đại diện trong các chi hội nghề cá ở đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế
... thi Đồng quản lý, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (bản dịch) Fezzardi D Lâm T T S.,2006, Điều tra kinh tế xã hội đầm phá Thừa Thiên Huế, Dự án IMOLA tỉnh Thừa Thiên Huế, đầm phá ... đồng người dân vạn đò mối quan hệ với dân đầm phá nhằm tiếp cận họ tốt họ tái định Mặc dù phần dân vạn đò tái định cư, cần phải khai thác tìm hiểu văn hóa người dân vạn đò bối cảnh dân ... dân toàn đầm phá Từ quan điểm nhân loại học, nắm rõ cộng đồng dân lý phải phân tích nhiều nhằm quảng bá văn hóa khác biệt cộng đồng đầm phá Ngoài ra, bối cảnh phải đảm bảo cho người dân...
 • 41
 • 305
 • 2

KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỘNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT NỔI (ZOOPLANKTON) ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ppt

KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỘNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT NỔI (ZOOPLANKTON) Ở ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ppt
... Khảo sát biến động thành phần loài động vật nổi 124 biến động cấu trúc, thành phần loài động vật (Zooplankton) đầm phá Tam Giang Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế Đối tượng phương pháp nghiên ... cho phát triển quần xã sinh vật sản xuất đầm phá Khảo sát biến động thành phần loài động vật nổi 132 Kết luận - Thành phần loài động vật Tam Giang - Cầu Hai đa dạng Đã xác định 43 loài động vật ... ài Hình Biến động cấu trúc thành phần loài động vật theo mùa Sự biến động cấu trúc thành phần loài động vật theo mùa có sai khác mùa mưa mùa khô Vào mùa mưa, hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai có...
 • 11
 • 359
 • 0

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC ĐẦM PHÁ TAM GIANG CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ docx

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở ĐẦM PHÁ TAM GIANG – CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ docx
... khoa học quan trọng để lựa chọn điểm quan trắc môi trường nước đầm phá 3.3 Mạng lưới quan trắc Để xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước cho hệ đầm phá TGCH, trình nghiên cứu dựa sở khoa ... Phân tích vị trí quan trắc khác xác định đầm phá Hình 11 Quy trình xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước đầm phá Bảng Kết xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước đầm phá TG-CH Ký hiệu ... nnk, Nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước đầm phá Tam Giang Cầu Hai, Báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp Bộ, Huế, 2011 [2] Nguyễn Hồng Khánh, Giám sát môi trường không khí nước- ...
 • 12
 • 531
 • 1

Tài liệu Báo cáo " ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC ĐẦM PHÁ TAM GIANG CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ " doc

Tài liệu Báo cáo
... vị trí quan trắc khác xác định đầm phá Hình 11 Quy trình xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước đầm phá Bảng Đề xuất mạng lưới quan trắc môi trường nước hệ thống đầm phá Tam Giang Cầu Hai ... GIS xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước hệ thống đầm phá TG-CH tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng mạng lưới quan trắc gồm 33 vị trí, phân bố rộng khắp bề mặt đầm phá Hệ thống điểm quan trắc quản ... trọng để lựa chọn điểm quan trắc môi trường nước đầm phá 3.3 Mạng lưới quan trắc Để xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước cho hệ đầm phá TG-CH, trình nghiên cứu dựa sở khoa học thực tiễn...
 • 8
 • 913
 • 16

ẢNH HƯỞNG của VIỆC QUY HOẠCH và GIẢI tỏa nò sáo đến CỘNG ĐỒNG NGƯ dân tại một số HUYỆN VEN đầm PHÁ TAM GIANG cầu HAI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ẢNH HƯỞNG của VIỆC QUY HOẠCH và GIẢI tỏa nò sáo đến CỘNG ĐỒNG NGƯ dân tại một số HUYỆN VEN đầm PHÁ TAM GIANG  cầu HAI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
... sát ngư hộ nằm diện quy hoạch sáo có thay đổi hoạt động sinh kế gia đình trước sau việc quy hoạch giải tỏa sáo diễn Hình Sự thay đổi hoạt động sinh kế ngư hộ trước sau quy hoạch, giải tỏa ... 370 361 Số trộ sáo lại 291 22 48 (46) 198 193 Sau QH Số hộ Số trộ sáo giải sáo tỏa 281 22 22 65 198 243 203 158 Số hộ có sáo bị giải tỏa 22 172 158 Nguồn: Các quy ́t định quy hoạch ... Phương pháp phân tích số liệu: số liệu sau thu thập xử lý phần mềm SPSS phiên 16.0; phân tích số liệu phương pháp SWOT số phương pháp khác KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Hiện trạng quy hoạch sáo số huyện...
 • 9
 • 282
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " BỔ SUNG THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT ĐÁY HỆ ĐẦM PHÁ TAM GIANG-CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ " pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... lục thành phần loài động vật đáy (Zoobenthos) bổ 49 Tạp chí Nghiên cứu Phát triển, số (79) 2010 Hình Biểu đồ tỷ lệ (%) thành phần loài nhóm động vật đáy đầm phá Tam GiangCầu Hai sung cho đầm phá ... nguyên-Môi trường, Khoa Sinh, Trường Đại học Khoa học Huế Kết nghiên cứu 3.1 Cấu trúc thành phần loài động vật đáy (Zoobenthos) đầm phá TGCH, tỉnh Thừa Thiên Huế Qua kết nghiên cứu phân tích đònh ... Công nghệ Quốc gia-Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2000 Nguyễn Văn Huệ, Lê Công Tuấn Nghiên cứu thành phần loài động vật đáy (Zoobenthos) khu hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế ...
 • 8
 • 516
 • 4

nghiên cứu khả năng áp dụng chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá tam giang cầu hai, tỉnh thừa thiên huế

nghiên cứu khả năng áp dụng chi trả dịch vụ môi trường đối với hệ sinh thái đất ngập nước tại đầm phá tam giang cầu hai, tỉnh thừa thiên huế
... khả áp dụng thành công hệ sinh thái đất ngập nước Đây lý chọn đề tài Nghiên cứu khả áp dụng Chi trả dịch vụ môi trường hệ sinh thái đất ngập nước đầm phá Tam Giang Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế ’ ... luận Chi trả dịch vụ môi trường Chương 2: Tổng quan đầm phá Tam Giang Cầu Hai khả áp dụng Chi trả dịch vụ môi trường Chương 3: Đề xuất áp dụng Chi trả dịch vụ môi trường hệ sinh thái đất ngập nước ... THỊ HƯƠNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỆ SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC TẠI ĐẦM PHÁ TAM GIANG CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: kinh tế quản lý môi trường Người...
 • 120
 • 255
 • 0

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ QUẢN LÝ VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CHẾ TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI ĐẦM PHÁ TAM GIANG CẦU HAI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ QUẢN LÝ VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CƠ CHẾ TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI ĐẦM PHÁ TAM GIANG CẦU HAI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
... Chương 1: sở luận Chi trả dịch vụ môi trường Chương 2: Tổng quan đầm phá Tam Giang Cầu Hai khả áp dụng Chi trả dịch vụ môi trường Chương 3: Đề xuất áp dụng Chi trả dịch vụ môi trường hệ ... TGCH Một số công cụ quản PES Xuất phát từ chọn đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu khả áp dụng Chi trả dịch vụ môi trường hệ sinh thái đất ngập nước đầm phá Tam Giang Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế ’ ... hệ sinh thái đất ngập nước đầm phá Tam Giang Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG 1.1 Khái niệm Chi trả dịch vụ môi trường 1.1.1 Khái niệm hệ...
 • 164
 • 333
 • 0

hoạt động quản lý tài nguyên của chi hội nghề vùng đầm phá tam giang - cầu hai, thừa thiên huế

hoạt động quản lý tài nguyên của chi hội nghề cá vùng đầm phá tam giang - cầu hai, thừa thiên huế
... quản lý, hoạt động quản + Kết hoạt động quản - Hoạt động quản chi hội Nghề + Mục tiêu quản + Nội dung điều lệ, quy chế quản chi hội + Nội dung hoạt động quản chi hội - Chỉ ... quản chi hội Nghề sở tác động hoạt động quản đến tài nguyên đầm phá sinh kế hộ hội viên Không gian: Nghiên cứu chi hội Nghề sở vùng đầm phá Tam Giang Cầu Hai - Thừa Thiên Huế Thời ... đề tài - Tìm hiểu hoạt động quản tài nguyên chi hội nghề sở hai xã Vinh Giang huyện Phú Lộc xã Vinh Phú huyện Phú Vang - Đánh giá kết hoạt động quản chi hội nghề tài nguyên đầm phá, ...
 • 55
 • 440
 • 3

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CHẾ TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI ĐẦM PHÁ TAM GIANG CẦU HAI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CƠ CHẾ TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI ĐẦM PHÁ TAM GIANG CẦU HAI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
... Chương 1: sở luận Chi trả dịch vụ môi trường Chương 2: Tổng quan đầm phá Tam Giang Cầu Hai khả áp dụng Chi trả dịch vụ môi trường Chương 3: Đề xuất áp dụng Chi trả dịch vụ môi trường hệ ... hình thức Chi trả dịch vụ môi trường Phân loại hình thức Chi trả dịch vụ môi trường theo phương pháp chi trả + Hình thức Chi trả dịch vụ môi trường trực tiếp Chi trả dịch vụ môi trường trực tiếp ... 2|Page NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỆ SINH THÁI ĐẤT NGẬP NƯỚC TẠI ĐẦM PHÁ TAM GIANG CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ngành: kinh tế quản môi trường 3|Page...
 • 217
 • 277
 • 0

Nghiên cứu điều kiện môi trường gây trồng vá sinh trưởng của tảo xoắn (spirulina platensis) phá tam giang cầu hai, tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu điều kiện môi trường gây trồng vá sinh trưởng của tảo xoắn (spirulina platensis) ở phá tam giang – cầu hai, tỉnh thừa thiên huế
... điều kiện môi trường sống phá Tam Giang đế loài tảo xoắn - Đánh giá khả sinh trưởng phát triển loài tảo xoắn gây trồng thử nghiệm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế - Đề xuất giải pháp kỹ thuật gây ... gây trồng phát triển loài tảo xoắn cho vùng đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế 3.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Đối tượng Loài tảo xoắn điều kiện môi trường phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế ... vào nghiên cứu nhà khoa học Phương pháp so sánh tương đồng hoàn cảnh sinh thái môi trường từ số liệu: - Điều kiện môi trường nước phá Tam Giang Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế - Điều kiện môi trường...
 • 52
 • 2,922
 • 6

báo cáo nghiên cứu khoa học ' hiện trạng thảm thực vật ngập mặn vùng đất ngập nước tam giang-cầu hai, tỉnh thừa thiên huế '

báo cáo nghiên cứu khoa học ' hiện trạng thảm thực vật ngập mặn ở vùng đất ngập nước tam giang-cầu hai, tỉnh thừa thiên huế '
... Printed in United of American TÓM TẮT Hiện trạng thảm thực vật ngập mặn vùng đất ngập nước Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế xác đònh gồm 16 loài thực vật ngập mặn thuộc 16 chi, 14 họ Trong đó, ... Đa dạng sinh học phá Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế, Nxb Đại học Huế Sở Khoa học Công nghệ Thừa Thiên Huế, Đặc điểm khí hậu-thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, Nxb Thuận Hóa, Huế, 2004 McLeod, ... lớp phủ thảm TVNM vùng ĐNN xã Hương Phong Dưới hỗ trợ công nghệ viễn thám GIS kết hợp với kết nghiên cứu thực đòa, xây dựng đồ trạng sử dụng đất khu vực nghiên cứu với lớp phủ thảm TVNM vùng ĐNN...
 • 7
 • 358
 • 4

Báo cáo nghiên cứu khoa học " THỬ NGHIỆM MÔ PHỎNG HAI CHIỀU DÒNG CHẢY MÙA KHÔ ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI " pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... Hình 2: Trường dòng chảy đầm phá Tam Giang - Cầu Hai triều xuống (10h 14/04/2002) hưởng lớn đến dòng chảy Nam phá Tam Giang, đầm Thủy Tú phần hạ lưu sông Hương Trong ảnh hưởng dòng triều qua ... có dòng chảy nhỏ 0,1m/s chiếm phần lớn diện tích đầm phá, bao gồm: Bắc phá Tam Giang, đầm Sam toàn đầm Cầu Hai - Trong pha triều, vận tốc dòng chảy triều lên lớn so với triều xuống toàn đầm phá ... hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai Quá trình tính toán thực phòng thí nghiệm GIS Viễn thám thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Nội dung chính: Cơ sở lý thuyết hình 2.1 hình trường dòng...
 • 11
 • 223
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội và định hướng phát triển tại đầm phá tam giang cầu hai tỉnh thừa thiên huếcác đề tài nghiên cứu về công nghệ thực phẩmđề tài nghiên cứu về công tác xã hộinghiên cứu đề xuất phương án quản lý môi trường đầm phá tam giang cầu haibáo cáo số 6 đánh giá sơ bộ về rừng giá trị bảo tổn cao trong hành lang xanh tỉnh thừa thiên huế việt nambảng a2 1 giá trị bảo tồn trung bình đối với các xã được chụp ảnh vệ tinh spot từ 75 trở lên tỉnh thừa thiên huế việt namđề tài nghiên cứu về du lịch cộng đồngđề tài nghiên cứu về dân sốcác đề tài nghiên cứu về dân sốđề tài nghiên cứu về vi điều khiển 8051 thiết kế mô hình đồng hồ thời gian thực hiển thị trên led 7 thanh docxnhững năm gần đây đã có khá nhiều đề tài nghiên cứu về chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước điển hình là một số công trình nghiên cứu như saumột số đề tài nghiên cứu về xúc tiến thương mại của các công ty khác ở những năm trướcđề tài nghiên cứu về lạm phátđề tài nghiên cứu về năng lượng mặt trờiđề tài nghiên cứu về việc làmĐánh giá hiệu năng của kỹ thuật mã hóa video hevch.265 truyền hình qua mạng IP (tt)Nghiên cứu về công nghệ 4g và đề xuất ứng dụng 4g tại VNPT (tt)AN TOAN VA BAO MAT THONG TIN (ANH BIA)Hoàn thiện hoạt động điều chuyển vốn nội bộ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triên nông thôn việt namQuản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học cơ sở trần quốc toản, thành phố phủ lý, tỉnh hà namRèn luyện kỹ năng giải toán trong dạy học tổ hợp xác suất lớp 11 trung học phổ thôngPhân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (tt)báo cáo sơ kết 5 năm về công tác dạy nghề cho lao động nông thônBAI 6 lịch sử 10 nguyen thi nganBVNT Bao cao ket qua kinh doanh 2014 cn 20170906 08092095Nghiên cứu đánh giá hiệu năng thực thi hệ thống quản lý điều khiển truy nhập wifi diện rộng (tt)Văn bản pháp quyVăn bản pháp quyĐề ôn luyên 60 câu 90p đề 1Tổng hợp chương trình ôn tập HSG môn Vật Lý lớp 10 - FIle word có đáp ánBộ đề 2018 + Lời giải chi tiết file word mới nhấtHỖ TRỢ ĐA NGÔN NGỮ Ở NHÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CHO CON CÁI VÀ CHA MẸKiểm tra 1 tiết số 1TỔ HỢP XÁC SUẤT - BIẾN CỐ - XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng) - File wordĐề thi chọn lọc