14 chuyên đề hóa học luyện thi quốc gia

Các chuyên đề hóa học luyện thi quốc gia PTTH

Các chuyên đề hóa học luyện thi quốc gia PTTH
... amoniac Quỏ trỡnh sn xut gm ba giai on : + Giai on 1: Oxi húa NH3 bng oxi khụng khớ to thnh NO 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O + Giai on 2: Oxi hoỏ NO thnh NO2 2NO + O2 2NO2 + Giai on 3: Chuyn hoỏ NO2 thnh ... 1,8 un núng X mt thi gian bỡnh kớn (cú bt Fe lm xỳc tỏc), thu c hn hp khớ Y cú t so vi He bng Tớnh hiu sut ca phn ng tng hp NH3 Cõu 20 Hn hp A gm N2 v H2 vi t l mol 1: To phn ng gia N2 v H2 cho ... th t l ti gin v s nguyờn t ca cỏc nguyờn t phõn t b Cỏch thit lp cụng thc n gin nht - Thit lp cụng thc n gin nht ca hp cht hu c CxHyOz l thit lp t l m m m x : y : z = nC : nH : nO = C : H : O 12...
 • 45
 • 189
 • 0

Chuyên đề hóa học ôn thi quốc gia THPT

Chuyên đề hóa học ôn thi quốc gia THPT
... THI TH I HC LN III NM 2010 TRNG THPT CHUYấN Lấ QUí ễN Mụn thi: HO HC ( thi cú 06 trang) Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt H, tờn thớ sinh: S bỏo danh: Mó thi ... 0,1 mol vinylaxetilen Nung X mt thi gian vi xỳc tỏc Ni thu c hn hp khớ Y cú t so vi khụng khớ l Nu cho ton b Y sc t t vo dung dch brom (d) thỡ cú m gam brom tham gia phn ng Giỏ tr ca m l A 8,0 ... mt xớch = m / M(mi mt xớch) *Cht PVC ch cha liờn kt n nờn tham gia phn ng th, nhng coa su izopren tham gia phn ng lu húa li tham gia phn ng th dự cũn cú liờn kt ụi II.BI TP Cõu 1: Thu phõn 1250...
 • 41
 • 213
 • 0

chuyên đề hoa học luyện thi đại học

chuyên đề hoa học luyện thi đại học
... Các chuyên đề luyện thi đại học Ôn thi đại học Câu 19: Hợp chất CH2=CHC(CH3)2CH2CH(OH)CH3 có danh pháp IUPAC A 1,3,3-trimetyl ... 12345- ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ 678910 - 11 12 13 14 15 - 16 17 18 19 20 - 21 22 23 24 25 - 26 27 28 29 30 - 31 32 33 34 35 - 36 37 38 39 40 - 41 42 43 44 45 - (Đáp án cung cấp đưa chuyên đề số ... phân tử có cấu tạo hóa học khác nên A tính chất hóa học khác B tính chất vật lí khác C tính chất khác D tính chất giống Câu 33: Hiện tượng chất có cấu tạo tính chất hóa học tương tự nhau, chúng...
 • 2
 • 328
 • 1

Các Chuyên đề Hóa học luyện thi đại học 2011 ppt

Các Chuyên đề Hóa học luyện thi đại học 2011 ppt
... www.VIETMATHS.com Chuyờn Húa hc Nm hc 2010 -2011 THI TH I HC LN III NM 2010 TRNG THPT CHUYấN Lấ QUí ễN Mụn thi: HO HC ( thi cú 06 trang) Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt H, tờn thớ sinh: ... www.VIETMATHS.com Chuyờn Húa hc Nm hc 2010 -2011 TI LIU THAM KHO 1. thi i hc cỏc nm 2. thi GVG cp tnh Qung Tr 3.Phng phỏp gii toỏn húa hc 4.Cỏc thi trờn mng 5.Sỏch Bi Húa hc v Sỏch Giỏo khoa ... Húa hc Nm hc 2010 -2011 Do lng kim loi thu c bng trc phn ng => 8a-b=0 8a=b %m(Zn)= 65 100 = 12,67% 65 56 Cõu 6: Cho 6,72 gam Fe vo dung dch cha 0,3 mol H2SO4 c, núng (gi thit SO2 l sn phm...
 • 41
 • 177
 • 0

Tổng hợp 64 công thức giải nhanh bài tập hóa học luyện thi quốc gia, đại học

Tổng hợp 64 công thức giải nhanh bài tập hóa học luyện thi quốc gia, đại học
... đủ vì Fe dư sẽ khử Fe3+ về Fe2+: Nếu giải phóng hỗn hợp NO và NO2 thì công thức là: mMuối= 242(mh2+ 8.nNO2+24.nNO)/80 26.Tính khối lượng muối thu được khi hoà tan hết hỗn hợp gồm Fe,FeO, Fe2O3,Fe3O4  bằng H2SO4 đặc,nóng,dư giải phóng khí SO2: ... 34. Tính pH của dd bazo yếu BOH: pH = 14 + (log Kb+ logCb) 35. Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3: (Tổng hợp NH3 từ hỗn hợp gồm N2và H2 với tỉ  lệ mol tương ứng là 1:3) H% = 2 – 2(Mx/My)      (Với X là tỉ khối ban đầu và Y là tỉ khối sau) ... phản ứng cracking ankan: Tiến hành phản ứng tách ankan A ,công thức CnH2n+2 được hỗn  hợp X gồm H2 và các hiđrocacbon thì % ankan A đã phản ứng là: % A=MA/MX – 1 43. Xác định công thức phân tử ankan A dựa vào phản ứng tách của A: Tiến hành phản ...
 • 10
 • 309
 • 0

Chuyên đề tích phân luyện thi đại học, luyên thi quốc gia và ôn thi học sinh giỏi môn toán

Chuyên đề tích phân luyện thi đại học, luyên thi quốc gia và ôn thi học sinh giỏi môn toán
... VI TÍCH PHÂN CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC * Nhắc nhở học sinh : • Thuộc công thức lượng giác : Công thức cộng góc ,nhân đôi ,nhân ba ,hạ bậc Nguyễn Đình Sỹ -ĐT: 02403833608 25 • • • • CHUYÊN ĐỀ : TÍCH ... t   π 0 0 Nguyễn Đình Sỹ -ĐT: 02403833608 CHUYÊN ĐỀ : TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH VII TÍCH PHÂN CÁC HÀM SỐ MŨ -LOGARIT * Nhắc nhở HS : a ax ax x • Thuộc công thức nguyên hàm sau : ∫ e dx = e + C ; ∫ ... =  ln x − ln ( + x ) ÷ 2    Nguyễn Đình Sỹ -ĐT: 02403833608 17 CHUYÊN ĐỀ : TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH b ∫x dx − 5x + 1 1 • Phân tích : f ( x) = x − x + = ( x − ) ( x − 3) = x − − x − • Vậy : c ∫x...
 • 62
 • 143
 • 0

Chuyên đề: Hình học không gian luyện thi đại học, luyện thi quốc gia môn toán

Chuyên đề: Hình học không gian luyện thi đại học, luyện thi quốc gia môn toán
... Trong không gian 0xyz, cho hình chóp biết toạ độ bốn đỉnh S(5,5,6), A(1,3,0), B(-1,1,4), C(1,-1,4), D(3,1,0) 1) Lập phơng trình mặt hình chóp 2) Lập phơng trình mặt cầu (S) ngoại tiếp hình chóp ... y z = (Q) Bài 2: Lập phơng trình hình chiếu vuông góc giao tuyến (d) hai mặt phẳng 3x-y+z-2=0 x+4y-5=0 lên mặt phẳng 2x-z+7=0 Bài3: (ĐHMĐC-98) :Trong không gian với hệ toạ độ trực chuẩn 0xyz ... khụng gian Oxyz, cho im M(2;1;-1) v mt phng (P) : 2x + 2y - z + = a) Tớnh di on vuụng gúc k t M n mt phng (P) b) Vit phng trỡnh ng thng (d) qua M vuụng gúc vi mt phng (P) Bi 6: Trong khụng gian...
 • 36
 • 220
 • 0

14 bộ đề hóa học ôn thi đại học cao đẳng 2010 pot

14 bộ đề hóa học ôn thi đại học cao đẳng 2010 pot
... trong, hi n tư ng quan sát ñư c : A Nư c vôi t hóa ñ c B Nư c vôi t hóa ñ c r i l i t ñ c hóa C Nư c vôi t ñ c hóa r i l i t hóa ñ c D Nư c vôi t ñ c hóa 33 Nh t t (ñ n dư) dung d ch KMnO4 vào dung ... kh g p m t ch t có tính oxi hóa nh t thi t ph i x y ph n ng oxi hóa kh B H p ch t s t (III) ch có tính oxi hóa C H p ch t s t (II) ch có tính kh D Fe3+ có tính oxi hóa y u Mg2+ S d ng d ki n ... Trong s g sét c a t m tôn (xem tôn s t tráng k m) ñ không khí m, : A S t c c dương, k m c c âm B S t c c âm, k m c c dương C S t b oxi hóa, k m b kh D S t b kh , k m b oxi hóa ð h n ch s ăn mòn...
 • 153
 • 198
 • 3

bộ đề hóa học luyện thi đại học hay

bộ đề hóa học luyện thi đại học hay
... bộo l trieste ca glixerol vi cỏc axit monocacboxylic cú s chn nguyờn t cacbon, mch cacbon di khụng phõn nhỏnh b) Lipit gm cht bộo, sỏp, steroit, photpholipit c) Cht bộo l cỏc cht lng d) Cht bộo ... Cht bộo cha ch yu cỏc gc khụng no ca axit bộo thng l cht lng nhit phũng v c gi l du e) Phn ng thy phõn cht bộo mụi trng kim l phn ng thun nghch g) Cht bộo l thnh phn chớnh ca du, m ng thc vt ... in 1,93A Nu thi gian in phõn l t (s) thỡ thu c kim loi M catot v 156,8 ml khớ ti anot Nu thi gian in phõn l 2t (s) thỡ thu c 537,6 ml khớ Bit th tớch cỏc khớ o ktc Kim loi M v thi gian t ln...
 • 58
 • 131
 • 0

chuyên đề số học luyện thi đại học

chuyên đề số học luyện thi đại học
... tập Chuyên đề Số học Diễn đàn Toán học Chuyên đề Số học Mục lục i Lời giới thi u Chương 1 Ước Bội 1.1 1.2 1.3 Chương Số Nguyên Tố 2.1 2.2 2.3 2.4 Một số kiến thức số nguyên tố Một số toán số nguyên ... trình số học THCS Chuyên đề giới thi u khái niệm tính chất ước, ước số chung, ước chung lớn nhất, bội, bội số chung, bội chung nhỏ Một số tập đề nghị vấn đề đề cập đến cuối viết 1.1 Ước số, ước số ... số, bội số chung, bội số chung nhỏ số tập ví dụ minh họa Diễn đàn Toán học Chuyên đề Số học 1.2 Bội số, bội số chung, bội số chung nhỏ 1.2.1 Định nghĩa Định nghĩa 1.4 Số tự nhiên m gọi bội số a...
 • 150
 • 248
 • 17

Chuyên đề Hình học luyện thi đại học cực hay

Chuyên đề Hình học luyện thi đại học cực hay
... gii tớch hay hỡnh hc ta l mt cỏch nhỡn khỏc v Hỡnh hc Hỡnh hc gii tớch mt phng c a vo chng trỡnh toỏn ca lp 10 nhng cú thi tuyn sinh i hc, Cao ng gúp phn vic ụn cho hc sinh trc d thi Din n ... huyt chng t cun ti liu ny l cn thit cho hc sinh Bõy gi õy, bn ang c nú trờn mỏy tớnh hay ó c in trờn giy Chỳng tụi hy vng nú s gúp phn ụn kin thc ca bn thõn ng thi tng thờm ng lc hc hỡnh hc gii ... a v b (d thy h a v h ng cp) t b = k(a 1) , thay vo ta c: k1 = v k2 = 5 + Vi k1 = thỡ b = (a 1), thay vo h thy vụ nghim 4 4 + Vi k2 = , thay vo h ta c: a = hoc a = 3 Kt lun:Vy tn ti hai...
 • 122
 • 561
 • 0

Các chuyên đề hình học luyên thi vào PTTH

Các chuyên đề hình học luyên thi vào PTTH
... ta có , suy tia NH NM trùng nhau, hay N, H, M thẳng hàng CHUYÊN ĐỀ : CÁC BÀI TOÁN KHÓ Xuân Hồng CÁC CHUYÊN ĐỀ VÀ BÀI TOÁN HÌNH HỌC ÔN THI VÀO LỚP 10 Bài 1: Cho đường tròn (O;R) S điểm nằm đường ... lớn AB M trung điểm CD Cho biết Tính góc hình thang Hướng dẫn giải Xuân Hồng CÁC CHUYÊN ĐỀ VÀ BÀI TOÁN HÌNH HỌC ÔN THI VÀO LỚP 10 Ta có AC = BD nên ABCD hình thang cân, suy $latex \widehat{DAB} ... điển, viên ngọc hình học sơ cấp, định lý Feuerbach Định lý Feuerbach Đường tròn nội tiếp đường tròn điểm Euler tiếp xúc với Xuân Hồng CÁC CHUYÊN ĐỀ VÀ BÀI TOÁN HÌNH HỌC ÔN THI VÀO LỚP 10 Chứng...
 • 46
 • 399
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: các chuyên đề hóa học luyện thi đại họcchuyên đề hóa học luyện thi đại học 2013chuyen de hoa hoc on thi dai hoccác chuyên đề hóa học ôn thi đại họcchuyên đề hình học luyện thi đại họccác chuyên đề sinh học luyện thi đại họcchuyên đề sinh học luyện thi đại họcbộ đề hóa học luyện thi đại học haybo de hoa hoc luyen thi dai hoccẩm nang ôn luyện thi đh 18 chuyên đề hóa họcchuyên đề hóa học hữu cơ luyện thi đại học 2015chuyên đề tổ hợp luyện thi đại họcchuyên đề số phức luyện thi đại họcchuyên đề đường tròn luyện thi đại họcchuyên đề số phức luyện thi đại học violetchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học