150 câu hỏi hóa học hữa cơ

209 CÂU HỎI HÓA HỌC 12 ĐÁP ÁN

209 CÂU HỎI HÓA HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁN
... 105 D C B A B C D C B B D C C B B 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 D C D C C D 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 C D B B A B 136 137 138 139 ... gì? A Thanh Fe màu trắng dung dịch nhạt màu xanh B Thanh Fe màu đỏ dung dịch nhạt màu xanh C Thanh Fe màu trắng xám dung dịch màu xanh D Thanh Fe màu đỏ dung dịch màu xanh 163 ... bằng: A 1 ,12 gam B 4,32 gam C 6,48 gam D 7,84 gam 165 Trong câu sau đây, câu không đúng? A Crom kim loại tính khử mạnh sắt B Crom kim loại nên tạo oxit bazơ C Crom tính chất hoá học giống...
 • 18
 • 2,340
 • 186

HỆ THỐNG CÂU HỎI HÓA HỌC ĐẦY ĐỦ NHẤT

HỆ THỐNG CÂU HỎI HÓA HỌC VÔ CƠ ĐẦY ĐỦ NHẤT
... có: A) Hóa trị 4; Số oxi hóa -4 B) Hóa trị 4; Số oxi hóa -1 C) Hóa trị 4; Số oxi hóa +4 C) Hóa trị 1; Số oxi hóa -1 350 Nguyên tử C Nhôm cacbua (Al4C3) có: A) Hóa trị 4; Số oxi hóa -4 B) Hóa trị ... 2; Số oxi hóa +2 B) Hóa trị 2; Số oxi hóa -2 C) Hóa trị -2; Số oxi hóa -2 D) Hóa trị 2; Số oxi hóa -1 353 Nguyên tử Oxi phân tử Hiđro peoxit (H2O2) có: A) Hóa trị 2; Số oxi hóa -2 B) Hóa trị 1; ... trị 1; Số oxi hóa -2 C) Hóa trị 1; Số oxi hóa -1 D) Hóa trị 2; Số oxi hóa -1 354 Sắt sắt từ oxit (Fe3O4) có: A) Có hóa trị 2; Số oxi hóa +8/3 C) Có hóa trị 2, hóa trị 3; Số oxi hóa +2; +3 355...
 • 191
 • 282
 • 0

Ngân hàng câu hỏi Hoá học tổng hợp đáp án

Ngân hàng câu hỏi Hoá học tổng hợp có đáp án
... Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Hoá học Cõu 13: CTPT ca mt ng ng ca benzen cú dng (C3H4)n thỡ CTPT ú l: A C12H6 B C7H8 ... Anilin ớt tan nc vỡ gc C6H5- k nc Su tm: Nguyn Hng Quõn - Trng THCS ụng Tin Trang Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Hoá học C Anilin tỏc dng c vi HBr vỡ trờn N cũn cp e t D Nh tớnh baz, anilin tỏc dng ... etylic, NH3 C Etan, Etilen, Axetilen Su tm: Nguyn Hng Quõn - Trng THCS ụng Tin Trang Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Hoá học D Benzen, Stiren Cõu 34: Cú hirocacbon, mch h (A) v (B) (A) cú cụng thc CnH2n+2...
 • 47
 • 859
 • 6

Ngân hàng câu hỏi hóa học đáp án

Ngân hàng câu hỏi hóa học có đáp án
... I2 → a) KI bị oxi hóa, số oxi hóa tăng lên b) KI bị oxi hóa, số oxi hóa giảm xuống c) KI bị khử, số oxi hóa tăng lên d) KI bị khử, số oxi hóa giảm xuống 56 Trong phản ứng oxi hóa khử: a) Số điện ... gam thỏi vàng lẫn tạp chất trơ hòa tan hết nước cường toan, thu 3,136 lít khí NO (đktc) Phần trăm khối lượng vàng thỏi vàng là: a) 90% b) 80% c) 70% d) 60% (Au = 197) 46 Nguyên tố bán ... (Cu) b) Thủy ngân (Hg) c) Niken (Ni) d) Một kim loại khác (Cu = 64; Hg = 200; Ni = 59) 27 Cho biết Thủy ngân tỉ khối 13,6 Phát biểu sau không cho thủy ngân (Hg)? a) Hai thể tích thủy ngân không...
 • 35
 • 432
 • 0

150 câu hỏi lý thuyết hữu luyện thi đại học

150 câu hỏi lý thuyết hữu cơ luyện thi đại học
... A HCHO B HCOOH C HCOONH4 D A, B, C u ỳng Cõu 135 T khớ thi n nhiờn, cỏc cht vụ c v iu kin cn thit iu ch nha phenolfomanehit cn dựng ti thiu bao nhiờu phng trỡnh phn ng? A B C D Cõu 136 Cụng ... anilin, benzen, cỏch thc hin no di õy l hp lý? A Hũa tan dung dch brom d, lc kt ta, tỏch halogen thu c anilin B Hũa tan dung dch NaOH d, chit ly phn tan Thi CO2 n d vo phn tan thu c trờn s thu ... tớm; Cu(OH)2 D qu tớm; Cu(OH)2 Cõu 158 Du thc vt l A hn hp cỏc hirocacbon trng thỏi rn B hn hp cỏc hirocacbon trng thỏi lng C este ln este ca ru glixerin vi axit bộo ch yu l axit bộo khụng no D...
 • 13
 • 247
 • 0

Vài câu hỏi hóa học 11

Vài câu hỏi hóa học 11
... Lớn 12 Câu 21: Trung hòa 10ml HCl 1M cần dùng ml NaOH 0,1M: A 10ml B 100ml C 1000ml D 1ml Câu 22: Trộn 100ml HCl 1M cần 100ml NaOH 0,1M hỏi pH dung dịch bao nhiêu: A B Nhỏ C Lơn D 14 Câu 23: ... 1M hỏi cần phải dùng ml dung dịch NaOH 0,1M để trung hòa hết hỗn hợp trên: A 100 ml B 110 ml C 150 ml D 200ml Câu 24: Trung hòa 200 ml hỗn hợp gồm NaOH 0,1M Ba(OH)¬2 0,1M 200 ml HCl 0,1M, hỏi ... làm đổi màu D không xác định Câu 27: Một dung dịch có [H+]= 0.001M, hỏi pH dung dịch bao nhiêu: A B C D Câu 28: Cho 100 ml AlCl3 0,1M tác dụng với 160 ml NaOH 0,2M hỏi khối lượng kết tủa thu bao...
 • 2
 • 504
 • 2

1000 cau hoi Hoa hoc

1000 cau hoi Hoa hoc
... phân (với hiệu suất 100%) Để kết tủa hết Ag (t1) Để kết tủa hết Ag Cu (t2) t1 =500s, t2 =1000s A 327 t1 =1000s, t2 =1500s B 328 t1 =500s, t2 =1200s C 329 t1 =500s, t2 =1500s D 330 Đáp án 331 Câu ... Câu hỏi 171 62 A 63 B 64 C 65 D 66 Đáp án 67 Câu hỏi 172 68 A 69 B 70 C 71 D 72 Đáp 0,1M, 7,69g B 1000ml dung dịch X chứa muối NaA NaB với A B halogen (nhóm VIIA thuộc chu kì bảng HTTH) Khi tác ... A.Tính thời gian điện phân để khối lượng kim loại bám bên catot 1,72g Cho Cu=64,Ag=108 250s 351 1000s B 352 500s C 353 750s D 354 Đáp án 355 Câu hỏi 220 356 D Điện phân 500 ml dung dịch CuSO4...
 • 112
 • 618
 • 2

500 cau hoi Hoa hoc on thi Dai hoc

500 cau hoi Hoa hoc on thi Dai hoc
... 6,72 D 2,24 217.t chỏy hon ton 0,1 mol cht X l mui natri ca axit hu c n chc no thu c 0,15 mol khớ CO2, hi nc v Na2CO3 CTCT ca X l: A C2H5COONa B HCOONa C C3H7COONa D CH3COONa 218.Cho hụn hp X gụm ... dung dich KCl co vach ngn xụp 2> iờn phõn KCl nong chay 3> Dung Li kh K khoi dd KCl 4> Dung CO kh K khoi K2O 5> iờn phõn nong chay KOH Chon phng phap thich hp a> Chi co 1, b> Chi co 2, c> Chi co ... d Dung dich AgNO3 123.Tỡm hm lng glucụz ln nht cỏc trng hp sau: a Trong mỏu ngi b Trong mt ong *c Trong dung dch huyt d Trong qu nho chớn 124.Phn ng no sau õy chng t Gluco cú cu to mch vũng a...
 • 39
 • 485
 • 9

Cau hoi hoa hoc

Cau hoi hoa hoc
... CuSO4 d, (II) FeSO4 d,(III) FeCl3 d, (IV) ZnSO4 d, (V) HNO3 (a) (III) hoc (V) (b) (I) hoc (V) (c) (II) hoc (IV) (d) (I) hoc (III) 506.Ch dựng nc v mt dung dch axit hay baz thớch hp, phõn bit ... 4,6g 324.Hụn h p X gụ m kim loa i kiờ m A, B thuụ c chu ky kờ tiờ p cua BTH Lõ y 3,1 (g) X hoa tan hoan toan vao nc thu c 1,12 lit H (ktc) A, B la kim loa i: a> Li, Na b> Na, K c> K, Rb d> Rb, ... phõn dung dich KCl co vach ngn xụ p 2> iờn phõn KCl nong chay 3> Dung Li kh K khoi dd KCl 4> Dung CO kh K khoi K2O 5> iờn phõn nong chay KOH Cho n phng phap thich h p a> Chi co 1, b> Chi co...
 • 51
 • 265
 • 0

ngân hàng câu hỏi HÓA HỌC

ngân hàng câu hỏi HÓA HỌC
... Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Hoá học Cõu 13: CTPT ca mt ng ng ca benzen cú dng (C3H4)n thỡ CTPT ú l: A C12H6 B C7H8 ... Anilin ớt tan nc vỡ gc C6H5- k nc Su tm: Nguyn Hng Quõn - Trng THCS ụng Tin Trang Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Hoá học C Anilin tỏc dng c vi HBr vỡ trờn N cũn cp e t D Nh tớnh baz, anilin tỏc dng ... etylic, NH3 C Etan, Etilen, Axetilen Su tm: Nguyn Hng Quõn - Trng THCS ụng Tin Trang Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Hoá học D Benzen, Stiren Cõu 34: Cú hirocacbon, mch h (A) v (B) (A) cú cụng thc CnH2n+2...
 • 47
 • 542
 • 2

500 cau hoi Hoa hoc on thi Dai hoc.doc

500 cau hoi Hoa hoc on thi Dai hoc.doc
... 6,72 D 2,24 217.t chỏy hon ton 0,1 mol cht X l mui natri ca axit hu c n chc no thu c 0,15 mol khớ CO2, hi nc v Na2CO3 CTCT ca X l: A C2H5COONa B HCOONa C C3H7COONa D CH3COONa 218.Cho hụn hp X gụm ... dung dich KCl co vach ngn xụp 2> iờn phõn KCl nong chay 3> Dung Li kh K khoi dd KCl 4> Dung CO kh K khoi K2O 5> iờn phõn nong chay KOH Chon phng phap thich hp a> Chi co 1, b> Chi co 2, c> Chi co ... d Dung dich AgNO3 123.Tỡm hm lng glucụz ln nht cỏc trng hp sau: a Trong mỏu ngi b Trong mt ong *c Trong dung dch huyt d Trong qu nho chớn 124.Phn ng no sau õy chng t Gluco cú cu to mch vũng a...
 • 39
 • 295
 • 3

100 câu hỏi hóa học 8.doc

100 câu hỏi hóa học 8.doc
... 01213163393 VÕ ĐẠI THẮNG 100 CÂU HỎI HOÁ HỌC 01213163393 VÕ ĐẠI THẮNG CÂU HỎI 1 .Hóa học gì? 2 .Hóa học có vai trò sống chúng ta? 3.Cần phải làm để học tốt môn hóa học? 4.Chất có đâu? 5.Vật thể ... 1,5M 100. Hòa tan 0,5 mol K2O vào 106g nước ta thu dung dịch có tính kiềm Tính nồng độ % dung dịch thu Biết sơ đồ phản ứng : K2O + H2O KOH 100 CÂU HỎI HOÁ HỌC 01213163393 VÕ ĐẠI THẮNG 100 CÂU HỎI ... nguyên tử nào,có khác so với phân tử đơn chất.Lấy thí dụ minh họa? 28 .Hóa trị nguyên tố xác định cách nào? 100 CÂU HỎI HOÁ HỌC 01213163393 VÕ ĐẠI THẮNG 29.Hoá trị nguyên tố(hay nhóm nguyên tử)...
 • 10
 • 691
 • 1

682 câu hỏi sinh hoc 12 đáp án

682 câu hỏi sinh hoc 12 có đáp án
... thúc mã tính đặc hiệu C phổ biến cho sinh vật- mã 3, mã tính đặc hiệu, tính linh động D mã mở đầu, mã kết thúc, phổ biến cho sinh vật- mã 10.Mã di truyền phản ánh tính đa dạng sinh giới ... cánh dài thân đen, cánh cụt F1 100% thân xám, cánh dài Tiếp tục cho F1 giao phối với F2 tỉ lệ 70,5% thân xám, cánh dài: 20,5% thân đen, cánh cụt: 4,5% thân xám, cánh cụt: 4,5% thân đen, cánh ... lặn alen (thể khuyết nhiễm) tế bào lưỡng bội, alen đọan không tương đồng cặp XY (hoặc XO), alen thể mang cặp NST bị đoạn alen trội tương ứng; thể đơn bội, sinh vật nhân sơ B alen...
 • 103
 • 643
 • 5

Xem thêm