Tuyển chọn 10 đề thi toán hay nhất + lời giải chi tiết môn toán

10 đề thi chọn lọc 2016 môn toánlời giải chi tiết môn toán_Cao Văn Tuấn

10 đề thi chọn lọc 2016 môn toán có lời giải chi tiết môn toán_Cao Văn Tuấn
... sinh vào 10 phòng thi   105 100 000 Gọi B biến cố cho C53 cách chọn thí sinh số thí sinh trường A 10 cách chọn phòng thi cho thí sinh Ứng với cách chọn ta 9.9 cách chọn phòng thi cho ... THƠ KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 Môn thi: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi 01 trang) Thời gian làm bài:180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (1,0 điểm) Khảo sát biến thi n ... QUẢNG NINH ĐỀ THI KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM HỌC 2015 -2016 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 01 trang) Câu (1,0 điểm) Khảo sát biến thi n vẽ đồ...
 • 61
 • 268
 • 0

Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực haylời giải chi tiết file Word

Tuyển tập 17 đề thi chuyên đề Cacbohidrat cực hay có lời giải chi tiết file Word
... saccarozơ đặc điểm giống nhau: A Đều đisaccarit B Đều bị oxi hóa dung dịch AgNO3/NH3 cho bạc C Đều hợp chất cacbohiđrat http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , lời giải chi tiết ... gốc glucozo mạch vòng (vòn cạnh ) Câu 17: Đáp án : B http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , lời giải chi tiết glucozo nhóm -CHO , phản ứng tráng gương Lý thuyết trọng ... Đáp án B http://dethithpt.com – Website cung cấp đề thi file Word , lời giải chi tiết - B1: Dùng Cu(OH)2/OH điều kiện thường ống nghiệm glucozơ glixerol cho dung dịch phức màu xanh lam...
 • 255
 • 485
 • 1

de thi trac nghiem cung loi giai chi tiet so 1

de thi trac nghiem cung loi giai chi tiet so 1
... gam → 18 0n gam 8 .18 0 16 2 tấn → Để ý : mol C6H12O6 → mol C2H5OH → mol C4H6 18 0g 54g 8 .18 0 8 .18 0.54 = 16 2 16 2 .18 0 Theo định luật bảo toàn khối lượng mC4H6 = 60 Do cao su buna thu = 10 0 =1, 6 cao ... (R + 31) = (1) b (R + 29) + (a – b)(R + 31) + 18 b = 5,6 (2) (2) bR + 29b + a(R + 31) – bR - 31b + 18 b = 5,6 b = 0 ,1 4 < Ta có : a > b a > 0 ,1 a 0 ,1 MA < 40 A phải CH3OH Câu trả lời a 0 ,1 = 80% ... trả lời a 38 Được 18 triglixerit sau đây, câu trả lời c 39 Công thức saccarozơ C12H22O 11 hay C12H14O3(OH)8 Este saccarozơ với axit axetit C12H14O3(OOCCH3)8 túc có CTCT C28H38O19 Câu trả lời a...
 • 11
 • 346
 • 2

Tuyển tập chuyên đề bất đẳng thức có lời giải chi tiết

Tuyển tập chuyên đề bất đẳng thức có lời giải chi tiết
... BẤT ĐẲNG THỨC THƯỜNG DÙNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT I Bất đẳng thức AM-GM Bất đẳng thức AM-GM cho số Cho a, b số thực không âm Khi bất đẳng thức sau đúng: √ a + b ≥ ab Đẳng thức xảy a = b Bất đẳng ... bất đẳng thức trở thành bất đẳng thức (a + b + c)2 ≥ 3(ab + bc + ca) Đẳng thức xảy x = y = z y = z = x = y = z = x = 3(a3 + b3 + c3 ) ≥ (a2 + b2 + c2 ) Lời giải: Bất đẳng thức theo bất đẳng thức ... = yz, c = zx bất đẳng thức trở thành bất đẳng thức a2 + b2 + c2 ≥ ab + bc + ca Đẳng thức xảy x = y = z y = z = x = y = z = x = (xy + yz + zx)2 ≥ 3xyz(x + y + z) Lời giải: Bất đẳng thức ta đặt...
 • 220
 • 478
 • 3

Đề thi thử quốc gia 2015 giải chi tiết môn vật lý

Đề thi thử quốc gia 2015 giải chi tiết môn vật lý
... = V D V’ = V -HẾT - GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ NĂM HỌC 2014 – 2015 GV đề: Đoàn Văn Lượng- Email: doanvluong@gmail.com ; doanvluong@gmail.com Trang MÔN: VẬT LÝ-ĐỀ 16 Câu 1: Giải: Vẽ vòng tròn lượng ... khoảng thời gian mà vật từ vị trí có li độ x = 5cm từ lần thứ 2015 đến lần thứ 2016 ( Ứng với cung M1OM2 màu đỏ ) là: ∆t= T- T/3 =0,2 -0,2/3 = 2/15s Đáp án A Câu 2: Gia : Lúc đầu vật M vòng tròn ... = 3cm ω2 200 Câu 4: Hướng dẫn giải: Thời gian ngắn 0,5 (s) = WD = 3WT WD = T động giá trị, khoảng thời gian ngắn hai liếp: WT Mặt khác, khoảng thời gian tốc độ vật lớn 0,6 lần tốc độ cực đại...
 • 18
 • 1,608
 • 1

Đề thi hóa học có lời giải chi tiết của bộ

Đề thi hóa học có lời giải chi tiết của bộ
... tố hóa học sau thuộc nhóm halogen? A Clo B Oxi C Nitơ Đáp án lời giải: D Cacbon Clo nguyên tố hóa học thuộc nhóm halogen Câu 5: Thành phần phân đạm ure A (NH2)2CO B Ca(H2PO4)2 Đáp án lời giải: ... pentan-1-ol D pentan-2-ol Đáp án lời giải: Đáp án A Câu 31: Chất sau phản ứng tráng bạc? A CH3CHO B C2H5OH C CH3COOH Đáp án lời giải: Câu 31A: Chất phản ứng tráng bạc chất nhóm chức: -CHO D CH3NH2 ... Chất X A P B Fe2O3 C CrO3 D Cu Đáp án lời giải: Câu 17C: Dựa liệu đề => đáp án CrO3, chất màu đỏ thẫm, tan nước thành dung dịch màu vàng CrO3 tính oxi hóa mạnh Câu 18: Nhận định sau sai?...
 • 12
 • 237
 • 0

KEY TO MOCK TEST –đề THI THỬ ĐH kèm lời GIẢI CHI TIẾT

KEY TO MOCK TEST –đề THI THỬ ĐH kèm lời GIẢI CHI TIẾT
... ought to take a map 78 doctor / advise / more exercise / lose weight A The doctor advised him for taking more exercise to lose weight B The doctor advised to him that he should more exercise to ... d Linger => to linger in/on: to continue to exist for longer than expected 23 The store at the corner has new…… a Possessors: the person who has/own sth, usually things b Proprietors: the owner ... the city of Washington, for which the village of Georgetown was the market center When he used an icebox of his own design to transport his butter to market, he found that customers would pass...
 • 14
 • 366
 • 2

BÀI TẬP ESTE TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

BÀI TẬP ESTE TRONG CÁC ĐỀ THI ĐẠI HỌC CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
... hết với Na, giải phóng 6,72 lít khí H2 (đktc) Nếu đun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 đặc làm xúc tác) chất hỗn hợp phản ứng vừa đủ với tạo thành 25 gam hỗn hợp este (giả thi t phản ứng este hoá đạt ... chất khả làm màu nước brom A B C D Giải: xiclopropan, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat Câu 44: Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức, số mol X gấp hai lần số mol Y) este ... tính theo số mol ancol x 4x mol Este thu công thức là: C2H3COOC3H7 C3HkO2 → 3CO2 + k/2 H2O mE = 0,2.0,8.114 = 18,24g y ky/2 mol Câu 15: Tổng số chất hữu mạch hở, công thức phân tử C2H4O2 A...
 • 4
 • 998
 • 29

Tuyển chọn 10 đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý hay và khó

Tuyển chọn 10 đề thi thử THPT quốc gia môn vật lý hay và khó
... = `10V Vn tc nh nht v ln nht ca electron ti B ln lt l: ă ă 5 5 Aâ B ă56; 1 :10 m=s; 23 :10 m=s â18; 5 :10 m=s; 19 :10 m=s ă m=s; 57 :107 m=s m=s; 21 :105 m=s C D â26; 5 :10 â89; 4 :10 Cõu ... ễN THI NGOI THNG 2014 4102 /4/02 R R TIV GNOH H yhT :NOS NấIB 45 THI TH I HC 2014 www.facebook.com/thayhohoangviet THI TH I HC NM 2014 - Ln LP ễN THI NGOI THNG 2014 ( thi cú trang) Thi gian ... 1pF = 10` 12 F ) Mch ny cú th cú nhng tn s riờng nh th ă ă 6 6 Aâ 0; B ă 25 :10 Hz ằ f ằ 2; 5 :10 Hz â0; 52 :10 Hz ằ f ằ 5; 2 :10 Hz ă 6 6 C D â0; 42 :10 Hz ằ f ằ 4; 9 :10 Hz â1; 52 :10 Hz...
 • 85
 • 703
 • 1

tuyển chọn 10 đề thi thử do các thủ khoa đại học biên soạn

tuyển chọn 10 đề thi thử do các thủ khoa đại học biên soạn
... hiệu sau: LOVEBOOK.VN | ( ) Phần II: Đề thi Đề số 10 I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH điểm) x 1 C}u 1,0 điểm) Cho hàm số y = x 2 a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (H) hàm số đ~ cho b) Gọi ... trình thứ hai ta được: y  y  y     y   2y       y  10 10 (y  1)  9(2y  1) y  20y  10  y  10 10    +) Với x  y2  , v{o phương trình thứ hai ta y2  y   2y ...  = VP(*) Do phương trình * vô nghiệm Vậy nghiệm hệ l{ y 10 10 ) Nhận xét: Với “cục diện” n{y phương trình ta chọn để “đ|nh” trước C|i ngoặc x  x  2 v{ tổng xy  4y dường “có vấn đề Nếu t|c...
 • 29
 • 223
 • 0

tuyển chọn 40 đề thi toán vào trường chuyển trung học phổ thông

tuyển chọn 40 đề thi toán vào trường chuyển trung học phổ thông
... Hy vọng Bộ tài liệu ôn thi có chất lượng, góp phần quan tr ọng nâng cao ch ất l ượng d ạy học trường THCS kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, THPT chuyên năm học 2011-2012 năm Mặc dù có đầu ... tài liệu hoàn chỉnh Chúc thầy, cô giáo em học sinh thu kết cao kỳ thi tới! biªn tËp LẠI VĂN LONG A - PHẦN ĐỀ BÀI I - ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT ĐỀ SỐ Câu 1: a) Cho biết a = b = Tính giá ... kiện :  2 2y  x + x yx 2−+ y 2= (2)  Tính giá trị biểu thức P = 25 II - ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN TOÁN ĐỀ SỐ Câu 1: Giải phương trình: a) 2     x + ÷−  x - ÷− = b) x x +  −...
 • 110
 • 476
 • 1

Tuyển chọn các đề thi toán học sinh giỏi lớp 7 bồi dưỡng

Tuyển chọn các đề thi toán học sinh giỏi lớp 7 bồi dưỡng
... cựng bi 171 7 = 171 6. 17 =( 174 )4. 17 vỡ 174 cú tn cựng l suy ( 174 )4 cú tn cựng l suy 171 7 = 171 6. 17 tn cựng bi 0,5 suy 4343 v 171 7 u cú tn cựng l nờn 4343- 171 7 cú tn cựng l suy 4343- 171 7 chia ht ... +72 +73 +74 ) + (75 +76 +77 +78 ) + + (74 n-3+ 74 n-2 +74 n-1 +74 n) = (7 +72 +73 +74 ) (1 +74 +78 + +74 n-4) Trong ú : +72 +73 +74 =7. 400 chia ht cho 400 Nờn A M400 Cõu 3-a (1 im ) T C k Cz//By cú : 32 THI HSG TON ả ã ... a/.Ta cú: A= (- 7) + ( -7) 2 + + (- 7) 2006 + (- 7) 20 07 (1) 30 THI HSG TON (- 7) A = ( -7) 2 + (- 7) 3 + + (- 7) 20 07 + (- 7) 2008 8A = (- 7) ( -7) 2008 ( 2) 1 [(- 7) ( -7) 2008 ] = - ( 72 008 + ) 8 *...
 • 109
 • 337
 • 0

Tuyển chọn các đề thi toán 7

Tuyển chọn các đề thi toán 7
... 1) = 111a = 3. 37. a Hay n(n+1) =2.3. 37. a Vậy n(n+1) chia hết cho 37 , mà 37 số nguyên tố n+1 ...
 • 68
 • 69
 • 0

Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề “Hóa học đại cương” cực haylời giải chi tiết

Tuyển chọn 21 đề thi chuyên đề “Hóa học đại cương” cực hay có lời giải chi tiết
... X3- tổng số hạt 111 hạt số hạt electron 48% số khối Số nơtron X A 75 B 33 C 36 D 42 http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi file Word, lời giải chi tiết LỜI GIẢI CHI TIẾT ... thái bản, e thay đổi Đáp án A Câu 49: Đáp án A http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi file Word, lời giải chi tiết Câu 50: Đáp án D Ta có: Chọn D Cấu tạo nguyên tử (ĐỀ NÂNG ... D (3) sai hạt nhân nguyên tử 15N nơtron mệnh đề (1), (2), (4) → Chọn D http://dethithpt.com – Website chuyên cung cấp đề thi file Word, lời giải chi tiết Câu 34: Đáp án A Hạt nhân nguyên...
 • 322
 • 344
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử lý có lời giải chi tiếtđề thi thử hóa có lời giải chi tiếttuyen tap 10 đề thi toán lớp 4 học kì 2đề thi thử vật lý có giải chi tiếtđề thi đại học tiếng anh giải chi tiếtcác đề thi đại học có lời gải chi tiếtde thi va loi giai chi tiet mon vat ly thi hoc ky 1 khoi 12lời giải chi tiêt môn hóa mã đề 135 trong kì thi kiểm tra chất lượng thpt trần phúde thi dai hoc vat ly giai chi tietde thi thu dai hoc cua truong chuyen va loi giai chi tiet mon hoade thi thu dai hoc va loi giai chi tiet mon sinhđề thi thừ vật lí có giải chi tiếtdề thi thu va loi giai chi tiet mon hoa hoc nam 2015de thi thu va loi giai chi tiet mon vat li nam 2015de thi thu dai hoc va loi giai chi tiet mon vat li nam 2015PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây