21535 5 singalong songs in present continuous

Tenses in Enlish Simple tense or present continuous tense 1 hurry up ! the bus (come ) pot

Tenses in Enlish Simple tense or present continuous tense 1 hurry up ! the bus (come ) pot
... year 13 Violets ( bloom ) in Spring 14 We ( not live ) in England for two years now 15 I never ( forget ) what you just ( tell ) me 16 They ( prepare ) the Christmas dinner at the moment 17 ... (stay /) in Cairo , I ( ride ) to the Pyramids on a camel that my friend ( borrow ) the day before 18 George ( work ) at the university so far 19 When he ( live ) in Manchester , He ( work ) in ... because I ( work ) all day yesterday 10 .When the students ( hear ) the bell , they ( get )up and (leave ) Simple past or past perfect ? 1. He ( forget ) what I ( tell ) him I( remind )him many times...
 • 7
 • 481
 • 3

PRESENT CONTINUOUS TENSE (new update)

PRESENT CONTINUOUS TENSE (new update)
... Shall I answer it? ~ I (come) in a minute I just (wash) my hands 15 She (not, listen) to music at present 16 Why you (make) a cake? Someone (come) to tea? 17 Where is Tom? He (lie) under the car...
 • 3
 • 342
 • 8

bài tập simple present - present continuous

bài tập simple present - present continuous
... he………….………(stay) with his aunt, who ……………… ……(live) in town 32 James……………… …… (usually wear) jeans and t-shirts, but while he …………… ……… (work) for the bank now, he………… ………….(wear) a suit and a tie II...
 • 2
 • 6,335
 • 107

present simple ỏ present continuous

present simple ỏ present continuous
... 2.Make the sentences from the words in brackets Put the verbs into the correct form, past simple or past continuous a.I / fall / asleep / when I / watch / television I………………………………………………………………………………………………………………… ... the bus We…………………………………………………………………………………………… Put the vers into the correct form, past continuous or past simple George………………………………………(fall) off the ladder while he……………………………………………( paint) the ... She……………………………( not/ be ) interested in the book because she………………………………( not / understand ) it PAST CONTINUOUS A group of people were staying in a hotel One evening the fire alarm rang Use the words...
 • 3
 • 813
 • 54

Formation of Aerobic Granular Sludge in a Continuous-Flow Reactor – Control Strategy for the Selection of Well-Settling Granular Sludge

Formation of Aerobic Granular Sludge in a Continuous-Flow Reactor – Control Strategy for the Selection of Well-Settling Granular Sludge
... Formation of Aerobic Granular Sludge Two AUFB reactors were used for the formation of aerobic granular sludge Air was introduced from the bottom of the reactor, and aeration rate was gradually increased ... in a continuous-flow reactor Both surface loading and aeration rates affect the selection of well-settling sludge and the formation of aerobic granular sludge By setting and controlling adequate ... decided the control strategy for the selection of well-settling sludge Then, we applied the strategy to the formation of aerobic granular sludge in a continuous experiment In addition, the effect of...
 • 8
 • 213
 • 0

GA ĐỊA lớp 5 chỉ việc in

GA ĐỊA lớp 5 chỉ việc in
... Hoạt động 5: Làm việc lớp - GV treo đồ: Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam đồ khoáng sản - GV gọi cặp HS lên bảng GV đa với cặp yêu cầu + Chỉ đồ dãy núi Hoàng Liên Sơn + Chỉ đồ đồng bắc + Chỉ đồ nơi ... Học sinh kể tên sân bay quốc tế nớc ta? Hoạt động 2: Giới thiệu : Trực tiếp Hoạt động : Làm việc lớp 28 Cho học sinh nhắc lại địa lí mà em học học kì I vừa qua Giáo viên làm câu hỏi cho học sinh ... châu Phi Hoạt động 3: Làm việc lớp (8p) - HS đọc SGK cho biết châu Phi có dân số đứng thứ giới? Hoạt động kinh tế Hoạt động 4: làm việc lớp (14p) - GV nêu câu hỏi: + Kinh tế châu Phi có đặc điểm...
 • 36
 • 183
 • 0

GA HĐTT lớp 5 chỉ việc in

GA HĐTT lớp 5 chỉ việc in
... hi sinh đất nớc - Biết ơn bà mẹ Việt Nam anh hùng - Kiểm điểm hoạt động lớp tuần 17 Chuẩn bị: Nội dung sinh hoạt III.Hoạt động dạy học : 1- Sinh hoạt lớp: 10 - Lớp trởng điều khiển lớp sinh hoạt, ... sinh thảo luận việc mà giáo viên đa - Học sinh thảo luận nhóm - Gọi học sinh trình bày câu hỏi thảo luận - Cả lớp giáo viên nhận xét, chốt ý 3.Học sinh nêu gơng tốt làm miệng Trong lớp Ngoài lớp ... sinh thảo luận việc mà giáo viên đa - Học sinh thảo luận nhóm - Gọi học sinh trình bày câu hỏi thảo luận - Cả lớp giáo viên nhận xét, chốt ý 3.Học sinh nêu gơng tốt làm miệng Trong lớp Ngoài lớp...
 • 47
 • 557
 • 3

Simple present and present continuous

Simple present and present continuous
... lift weights 09/16/13 go for a walk Nguyễn Trọng Long_Vạn Ninh_ Gia Bình_ Bắc Ninh We use the present simple for things that happens sometimes or all the time In this tense we need to add to the ... Nguyễn Trọng Long_Vạn N 09/16/13 Nguyễn Trọng Long_Vạn N Answer these questions and then practice with a classmate and take his/her notes Answers •What you in your free time? _ • Do you ... you go to the movies? _ 09/16/13 Nguyễn Trọng Long_Vạn Ninh_ Gia Bình_ Bắc Ninh The Present Continuous is used to express the actions we are doing in this moment or what is happening right...
 • 17
 • 472
 • 12

PRESENT CONTINUOUS

PRESENT CONTINUOUS
... complaining that her bicylae is old III/ CLUES (DẤU HIỆU): Now = right now = at the present = at the moment = at the present time (bây giờ); từ kèm với dấu chấm cảm {look! (xem); listen! (lắng nghe); ... 1/ Một hành động tiếp diễn lúc nói kem với trạng từ thời gian: right now, at the moment, at the present, … Ex: I am working now 2/ Một việc tiếp diễn khoảng thời gian tại, thường với từ: this week,...
 • 3
 • 167
 • 0

Giáo án lớp 3 Tuan 5 chỉ việc in

Giáo án lớp 3 Tuan 5 chỉ việc in
... Buổi sáng Thứ năm ngày 30 tháng năm 2010 Luyện từ câu So sánh I Mục tiêu - HS nắm đợc kiểu so sánh : so sánh - Nắm từ so sánh có ý nghĩa so sánh Biết cách thêm từ so sánh vào câu cha có từ so sánh ... chúng b-Cách tiến hành B1: Làm việc theo cặp GV yêu cầu 2hs quan sát HS quan sát tranh hình (22) chỉ: thận, ống dẫn nớc tiểu, Vài em nêu kết Giáo án lớp 3A B2: Làm việc lớp GV treo hình quan tiết ... 12 b) X : = 23 X = 12 x X= 23 x X = 72 X = 92 IV Củng cố, dặn dò 1.Củng cố: - Ôn bảng nhân 2, 3, 4, 5, Dặn dò : Ôn lại Buổi chiều I/ Mục tiêu Tập viết Ôn chữ hoa C ( ) Giáo án lớp 3A Nguyễn Văn...
 • 29
 • 220
 • 0

Giáo án lớp 4 -Tuần 5 CKTKN(chỉ in)

Giáo án lớp 4 -Tuần 5 CKTKN(chỉ in)
... ; 5A ; 5B ; 5C tham gia trồng b) Lớp 4A trồng 35 Lớp 5B trồng 40 Lớp 5C trồng 23 c) Khối lớp Năm có lớp tham gia trồng lớp : 5A ; 5B ; 5C d) Có lớp trồng 30 lớp : 4A ; 5A ; 5B e) Lớp 5A trồng ... 14 Bài 1: Trả lời câu hỏi(Làm theo nhóm đôi) - Hs quan sát biểu đồ sách thực làm vào - HS thực hỏi- đáp trước lớp câu hỏi - nhận xét - Gv theo dõi, chốt ý trả lời a) Các lớp : 4A ; 4B ; 5A ... 1.Bài cũ :5 - Học sinh lên bảng chữa tập nhà 4/ 26 SGK -GVnhận xét –ghi điểm 2.Bài mới: a.Cung cấp kiến thức mới. 15 - Đọc thầm toán quan sát hình vẽ ,tóm tắt nội dung toán nêu cách giải toán - Nêu...
 • 21
 • 580
 • 1

GA LOP 5 T8 (CKTKN- in ngay)

GA LOP 5 T8 (CKTKN- in ngay)
... PHÒNG BỆNH VIÊM GAN A I Mục tiêu: Sau học, HS biết: - Nêu tác nhân, đường lây truyền bệnh viêm gan A - Nêu cách phòng bệnh viêm gan A - Có ý thức thực hiên phòng tránh bệnh viên gan A II Đồ dùng ... ĐỘNG DẠY- HỌC Tg Hoạt động thầy Hoạt động trò 20 ‘ 5 5 A-Hướng dẫn lớp sinh hoạt : -GV nhận xét chung :Nêu lên mặt đạt điểm hạn chế.Từ rút kinh nghiệm mặt chưa đạt tuyên dương HS có nhiều tiến ... BT Tiếng Việt 5, tập III Các hoạt động dạy - học chủ yếu: T Hoạt động thầy Hoạt động trò G 3’ Kiểm tra cũ: -2 HS đọc đoạn văn viết - Kiểm tra HS đọc đoạn văn viết tiết tiết 15 15 - GV nhận xét...
 • 18
 • 135
 • 0

IIS Web Server - Part 5 - URL Rewrite in IIS7 with URL Rewrite Module

IIS Web Server - Part 5 - URL Rewrite in IIS7 with URL Rewrite Module
... url= "^blog/([_ 0-9 a-z-]+)/([ 0-9 ]+)" /> ...
 • 9
 • 431
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Phát triển tư duy cho học sinh lớp 10 trường THPT hậu lộc 3 qua việc giải bài tập về lực ma sátHiện tượng Đa Cộng TuyếnPhát triển tư duy và năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học chương động lực học chất điểm qua việc sử dụng bài tập sáng tạoTạo hứng thú học tập cho học sinh thông qua việc tìm hiểu các hiện tượng quang họcThiết kế bài giảng mục i bài 14 lực hướng tâm SGK vật lý 10 chương trình chuẩnXÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KIỂM NGHIỆM DƯỢC LIỆU BACH HOA XÀ Plumbago zeylanica L.Bài tập lớn về kết cấu thépVận dụng véctơ quay để giải nhanh một số bài tập liên quan đến thời gian trong dao động điều hòaXây dựng và sử dụng sơ đồ tư duy vào giảng dạy vật lí lớp 10XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KIỂM NGHIỆM DƯỢC LIỆU THUỐC DÒI Pouzolzia zeylanicaPhương pháp dạy học nhằm nâng cao khả năng tư duy và trải nghiệm sáng tạo thực tế trong môn vật lý 10Hướng dẫn học sinh sử dụng phương pháp độ lệch pha và biểu thức sóng để giải ngắn gọn một số bài toán giao thoa và sóng dừngHướng dẫn học sinh trường THPT quảng xương 3 thiết kế, chế tạo và làm một số thí nghiệm về chất khí chương trình vật lý lớp 10Hướng dẫn học sinh vận dụng phương pháp “chuẩn hoá số liệu” vào giải một số bài tập vật lý phần điện xoay chiều lớp 12Kinh nghiệm giải bài tập quang hình học bằng nhiều lời giải khác nhau nhằm nâng cao mức độ nhận biết các vấn đề và linh hoạt hơn trong giải toán vật lý lớp 11 nâng caoSử dụng vòng lặp để giải bài toán nhạc âm chương trình vật lý 12Thiết kế một số phương án thực hành đo hệ số ma sát dùng cho HS lớp 10Vận dụng định luật bảo toàn năng lượng giải bài toán dao động tắt dần trong chương trình vật lý 12Giao thoa ánh sáng bằng khe i âng thay đổi cấu trúcHệ thống kiến thức thực nghiệm để giúp các em học sinh khối 12 hoàn thành tốt các bài tập mang hướng thực nghiệm trong đề thi THPT quốc gia