Nghiên cứu tính đa hình và sự liên quan của đột biến Gly972Arg trên gen IRS1 với hội chứng chuyển hóa ở người trung niên tỉnh Hà Nam

Bước đầu nghiên cứu thành phần loài sự phân bố của thú biển dựa trên bộ sưu tập mẫu vật được lưu trữ tại các bảo tàng đền thờ cá ông các địa phương ven

Bước đầu nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố của thú biển dựa trên bộ sưu tập mẫu vật được lưu trữ tại các bảo tàng và đền thờ cá ông ở các địa phương ven
... Phạm Văn Chiến BƢỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA THÚ BIỂN DỰA TRÊN BỘ SƢU TẬP MẪU VẬT ĐƢỢC LƢU TRỮ TẠI CÁC BẢO TÀNG VÀ ĐỀN THỜ CÁ ÔNG CÁC ĐỊA PHƢƠNG VEN BIỂN TỪ QUẢNG NINH ... không có, dẫn tới khó khăn công tác quản lý bảo tồn nhóm động vật biển quý Chính đề tài Bước đầu nghiên cứu thành phần loài phân bố thú biển dựa sưu tập mẫu vật lưu trữ bảo tàng đền thờ ông ... kết hợp với kết phân tích mẫu vật bảo tàng lăng thờ ông qua đƣa kết thành phần loài nhƣ khu vực phân bố thú biển khu vực nghiên cứu Các câu hỏi đƣợc thiết kế dễ hiểu, tập trung vào mục đích liên...
 • 105
 • 355
 • 1

Nghiên cứu nồng độ acid uric máu, bệnh gút hội chứng chuyển hóa người từ 40 tuổi trở lên tại thành phố cần thơ

Nghiên cứu nồng độ acid uric máu, bệnh gút và hội chứng chuyển hóa ở người từ 40 tuổi trở lên tại thành phố cần thơ
... hóa ngƣời từ 40 tuổi trở lên thành phố Cần Thơ với hai mục tiêu: Khảo sát nồng độ acid uric máu, tỷ lệ đặc điểm bệnh gút hội chứng chuyển hóa ngƣời từ 40 tuổi trở lên thành phố Cần Thơ Tìm hiểu ... lệ hội chứng chuyển hóa thành phần chuyển hóa [22], [32] 1.3 NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC VỀ NỒNG ĐỘ ACID URIC MÁU, HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA 1.3.1 Liên quan nồng độ acid uric máu với hội chứng chuyển ... lý, kinh tế, xã hội thành phố Cần Thơ 20 1.3 Nghiên cứu nƣớc nồng độ acid uric máu, hội chứng chuyển hóa 21 1.3.1 Liên quan nồng độ acid uric máu với hội chứng chuyển hóa số yếu tố...
 • 157
 • 407
 • 1

Nghiên cứu nồng độ acid uric máu, bệnh gút hội chứng chuyển hóa người từ 40 tuổi trở lên tại thành phố cần thơ (TT)

Nghiên cứu nồng độ acid uric máu, bệnh gút và hội chứng chuyển hóa ở người từ 40 tuổi trở lên tại thành phố cần thơ (TT)
... Khảo sát nồng độ acid uric máu, tỷ lệ đặc điểm bệnh gút hội chứng chuyển hóa người từ 40 tuổi trở lên thành phố Cần Thơ Tìm hiểu mối liên quan nồng độ acid uric máu với hội chứng chuyển hóa số ... trước sau CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 NỒNG ĐỘ ACID URIC MÁU, TỶ LỆ VÀ ĐẶC ĐIỂM BỆNH GÚT VÀ HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA 3.1.1 Nồng độ acid uric máu Bảng 3.10 Nồng độ acid uric máu (n=1185) Đặc điểm ... NGƢỜI TĂNG ACID URIC MÁU, HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA 4.2.1 Liên quan nồng độ acid uric máu với hội chứng chuyển hóa số yếu tố nguy tim mạch 4.2.1.1 Liên quan nồng độ acid uric máu với hội chứng chuyển...
 • 24
 • 297
 • 1

Nghiên cứu thành phần loài sự phân bố của lưỡng cư tại khu bảo tồn thiên nhiên bà nà núi chúa, thành phố đà nẵng

Nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố của lưỡng cư tại khu bảo tồn thiên nhiên bà nà  núi chúa, thành phố đà nẵng
... C U Các loài lư ng phân b khu BTTN Núi Chúa, Thành ph Đà N ng PH M VI NGHIÊN C U Đi u tra thành ph n loài s phân b lư ng hi n h u t i khu BTTN Núi Chúa thành ph Đà N ng ... tài: Nghiên c u thành ph n loài s phân b c a lư ng t i khu BTTN Núi Chúa, thành ph Đà N ng” M C ĐÍCH NGHIÊN C U Nghiên c u ña d ng thành ph n loài ñ c ñi m phân b lư ng t i khu BTTN ... chung lư ng nói riêng Núi Chúa thành ph Đà N ng 6.3 Đóng góp c a lu n văn - B sung 10 loài vào danh m c thành ph n loài lư ng t i khu BTTN Núi Chúa thành ph Đà N ng - Cung...
 • 26
 • 879
 • 0

Nghiên cứu tình hình hội chứng chuyển hoá phụ nữ trên 45 tuổi tại thành phố đà nẵng năm 2009

Nghiên cứu tình hình hội chứng chuyển hoá ở phụ nữ trên 45 tuổi tại thành phố đà nẵng năm 2009
... chuyn hoỏ 550 ph n trờn 45 tui ti thnh ph Nng nm 2009 vi kt qu ghi nhn nh sau: Bng 3.1 T l s ph n cú vũng bng theo chn oỏn Hi chng chuyn hoỏ Vũng bng 80 cm < 80 cm Tng n 452 98 550 T l 82,2 17,8 ... hỡnh hi chng chuyn hoỏ ph n trờn 45 tui ti thnh ph Nng nm 2009 vi hai mc tiờu: - Xỏc nh t l v c im Hi chng chuyn húa ph n trờn 45 tui ti thnh ph Nng da theo phõn loi ca Hip hi ỏi thỏo ng ... linh trng ny s ngn nga c T Nhiu nghiờn cu ghi nhn nhúm ngi trờn 45 tui cú BMI trờn 25 cn phi sng lc tin T type 2, nhiờn nhúm di 45 tui nhng MBI cú 25 cú nhiu yu t nguy c kốm cn sng lc T type 1.5.3...
 • 94
 • 437
 • 6

NGHIÊN cứu về THÁI độ sự ưa THÍCH của SINH VIÊN NHỮNG TRÌNH độ TIẾNG KHÁC NHAU với VIỆC CHỮA lỗi BẰNG lời của GIÁO VIÊN TRONG kỹ NĂNG nói tại KHOA PHẠM TIẾNG ANH

NGHIÊN cứu về THÁI độ và sự ưa THÍCH của SINH VIÊN ở NHỮNG TRÌNH độ TIẾNG KHÁC NHAU với VIỆC CHỮA lỗi BẰNG lời của GIÁO VIÊN TRONG kỹ NĂNG nói tại KHOA sư PHẠM TIẾNG ANH
... receiving teachers’ oral error correction in speaking lessons from 1(strongly disagree) to 5(strongly agree) The Moderate Disagree Strongly Disagree I want my teacher(s) to correct all of my errors ... Disagree Strongly Disagree I want my teacher(s) to correct all of my errors in speaking English Teacher(s) should correct all of learners’ errors in speaking English Agree Statements Strongly Agree ... English Teacher(s) should correct all of learners’ errors in speaking English Agree Statements Strongly Agree data about first year students could be summarized in the table below: 26 16 1 (52%)...
 • 56
 • 409
 • 0

NGHIÊN cứu sự BIẾN đổi các THÔNG số TRẮC NGHIỆM GẮNG sức THẢM lăn BỆNH NHÂN TRÊN 40 TUỔI mắc hội CHỨNG CHUYỂN HOÁ tại BỆNH VIỆN đa KHOA VĨNH LONG

NGHIÊN cứu sự BIẾN đổi các THÔNG số TRẮC NGHIỆM GẮNG sức THẢM lăn ở BỆNH NHÂN TRÊN 40 TUỔI mắc hội CHỨNG CHUYỂN HOÁ tại BỆNH VIỆN đa KHOA VĨNH LONG
... lớp sau đại học Viện quân y 5, 7A, 7B, tr.35-70 Lê Đứ ( 009 , Nghiên cứu tỉ lệ, đặc điểm hội chứng chuyển hóa theo tiêu chuẩn D bệnh nhân đái tháo đường týp Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, Luậ bá sỹ ... đoán bệnh mạch vành nghiệm pháp gắng sức xe đạp bệnh nhân đau ngực, Luậ vă sĩ ọ , rườ g Đ ọ Dượ p Hồ C í 17 G o ị o ( 00 , Nghiên cứu thông số biên độ sóng R, nhịp thất, huyết áp tâm thu nghiệm ... Việt Nam, số 7, r 39 - 44 14 P Hả P ươ g ( 00 , Hội chứng chuyển hóa bệnh nhân tăng huyết áp có tuổi, Luậ vă sĩ Họ , rườ g Đ ọ Dượ p Hồ C í 15 Võ Quả g ộ g ( 008 , Điện tâm đ gắng sức bệnh lý...
 • 7
 • 67
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu về thành phần sự phân bố của các loài ong xã hội bắt mồi thuộc họ ong vàng (hymenoptera vespidae) khu vực tây nguyên

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu về thành phần và sự phân bố của các loài ong xã hội bắt mồi thuộc họ ong vàng (hymenoptera vespidae) ở khu vực tây nguyên
... KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.2 Thành phần số lượng loài ong hội bắt mồi thuộc họ Ong Vàng (Hymenoptera: Vespidae) khu vực Tây Nguyên 3.1.1 Thành phần loài ong hội bắt mồi thuộc họ Ong Vàng (Hymenoptera: ... ghi nhận loài khu hệ 3.3.1 Ghi nhận loài ong hội thuộc họ Ong Vàng Vespidae khu vực Tây Nguyên Trong số 30 loài ong hội bắt mồi thuộc họ Ong Vàng ghi nhận khu hệ bốn điểm nghiên cứu 1, 2, ... nghiên cứu - Điều tra khảo sát thành phần loài ong hội bắt mồi thuộc họ ong vàng (Hymenoptera: Vespidae) khu vực Tây Nguyên - So sánh thành phần loài nhóm sinh cảnh điển hình khu vực Tây Nguyên...
 • 39
 • 226
 • 0

nghiên cứu hội chứng chuyển hoá bệnh nhân bệnh động mạch vành cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh đắclắk

nghiên cứu hội chứng chuyển hoá ở bệnh nhân bệnh động mạch vành cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh đắclắk
... 2(10), pp 105-109 Trần Như Hải, Trương Quang Bình (2009), Đặc điểm bệnh nhân Hội chứng mạch vành cấp bệnh viện Chợ Rẫy bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Y học Thành phố ... 2008 bệnh lý tim mạch chuyển hóa, NXB Y học thành phố Hồ chí Minh Nguyễn Quang Trung, Chung Bá Ngọc, Đỗ Hoàng Giao, Châu Ngọc Hoa (2009), Khảo sát đặc điểm bệnh nhân Hội chứng mạch vành cấp, ... HCCH bệnh nhân bệnh ĐMV, Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 1(12), pp 43-49 Vũ Văn Đính Cộng (2007), Bệnh mạch vành- Thiếu máu tim, Hồi sức cấp cứu toàn tập, NXB Y học Hà Nội, 1-137 Hội tim mạch...
 • 8
 • 170
 • 4

nghiên cứu thành phần loài sự phân bố của ngành thân mềm (mollusca) ngành giun (nematoda) một số vùng ngập triều cần giờ tp hồ chí minh

nghiên cứu thành phần loài và sự phân bố của ngành thân mềm (mollusca) và ngành giun (nematoda) ở một số vùng ngập triều cần giờ tp hồ chí minh
... sinh thái vùng ngập triều Cần Giờ Từ lí tiến hành làm đề tài: Nghiên cứu thành phần loài phân bố ngành Thân mềm (Mollusca) Ngành Giun tròn (Nematoda) số vùng ngập triều Cần Giờ TP Hồ Chí Minh Mục ... QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG Tên đề tài: Nghiên cứu thành phần loài phân bố ngành Thân mềm (Mollusca) ngành Giun tròn (Nematoda) số vùng ngập triều Cần Giờ TP Hồ Chí Minh ... Phạm vi nghiên cứu đề tài Các loài Thân mềm thuộc lớp Chân bụng, Hai mảnh vỏ Ngành Giun tròn sống tự phân bố số điểm vùng ngập triều, thuộc huyện Cần Giờ Tp Hồ Chí Minh Nội dung nghiên cứu Tiến...
 • 97
 • 229
 • 0

Khoáng sét sự liên quan của chúng với 1 vài chỉ tiêu lý hóa học trong 1 số loại đất việt nam

Khoáng sét và sự liên quan của chúng với 1 vài chỉ tiêu lý hóa học trong 1 số loại đất việt nam
... sinh học chế phẩm vi sinh vật Lịch sử phát triển công nghệ sinh học (CNSH) từ sinh học mô tả đến sinh học thực nghiệm, bớc tiến khoa học sống gắn liền với tiến vật lý, hoá học, học toán học Sự ... chiến tranh vũ khí sinh học Điều phù hợp với sách Đảng Nhà nớc thể nghị 18 CP ngày 11 /3 /19 94 Thủ tớng phủ Phơng hớng phát triển công nghệ sinh học Việt Nam đến năm 2 010 Giáo trình Công nghệ vi ... chơng trình khoa học cấp Nhà nớc nh: Sinh học phục vụ nông nghiệp giai đoạn 19 82 -19 90, Chơng trình "Công nghệ sinh học" KC.08 giai đoạn 19 91- 1995, Chơng trình "Công nghệ sinh học phục vụ phát...
 • 8
 • 1,357
 • 2

Khoáng sét sự liên quan của chúng với một vài chỉ tiêu lý hóa học trong một số Đất Việt Nam - Chương 1

Khoáng sét và sự liên quan của chúng với một vài chỉ tiêu lý hóa học trong một số Đất ở Việt Nam - Chương 1
... thêm tài liệu nghiên cứu khoáng sét loại đất toàn đất nớc giải phóng, tiến hành đề tài nghiên cứu: "Khoáng sét liên quan chúng với vài tiêu lý, hoá học số loại đất Việt Nam" Chúng hy vọng kết nghiên ... a) [ khoáng sét ] AlOH [ khoáng sét ] AlO- b) [ khoáng sét ] AlOH2 [ khoáng sét ] AlOH- + H+ c) [ khoáng sét ] SiOH [ khoáng sét ] SiO- + H+ + H+ Sự phân tách [H+] phụ thuộc chủ yếu vào pH, ... Chaletier 19 87; Laresen Wberry - 19 17 ; Coorecl 19 27 ; Norton 19 39 ) ngày đợc hoàn chỉnh với phơng pháp phong phú thiết bị lò nung đại (Barschad - 19 52 ; Mauer - 19 54 ; Lehmann - 19 54 ; Robert - 19 57...
 • 18
 • 673
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: những nguyên lý cơ bản của các học thuyết và sự liên quan của chúng tới liên kết chiến lượctóm tắt những học thuyết và sự liên quan của chúng với liên kết chiến lượctỉ lệ bệnh nhân mang gen tp53 đột biến ở các nhóm nmvr vgm xg thấp nên chúng tôi chỉ tiến hành phân tích mối liên quan của đột biến gen tp53 với các chỉ số sinh hóa huyết học miễn dịch trên nhóm utgnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ tình trạng kháng insulin và hiệu quả can thiệp ở người cao tuổi mắc hội chứng chuyển hóanghiên cứu căn nguyên gây viêm phổi liên quan thở máy và hiệu quả dự phòng biến chứng này bằng phương pháp hút dịch liên tục hạ thanh mônnghiên cứu tình hình hội chứng chuyển hóa của phụ nữ trên 45 tuổinghiên cứu hình thái và chức năng thất trái bằng ở bệnh nhân nữ hội chứng chuyển hóacác nghiên cứu về vai trò và sử dụng các loài bxbmnghiên cứu servlet cấu hình và chạy servletcác kỹ thuật nghiên cứu định lượng thường được sử dụng để định lượng kích thước sự phân bố và sự kết hợp của các biến nào đó trong quần thể nghiên cứugiới hạn và sự liên tục của hàm sốgiới hạn và sự liên tục của hàm một biếnđề cương nghiên cứu khoa học khảo sát sự hài lòng của hành khách khi đi trên tuyến xe buýt chợ tân hương – suối tiên số 30nghiên cứu tỷ lệ mỡ cơ thể và mức mỡ nội tạng ở bệnh nhân có hội chứng chuyển hóanghiên cứu thực trạng các yếu tố liên quan đến xơ hóa cơ delta ở việt namTỔNG QUAN VỀ MÀNG ĐIỆNM%e1%ba%abu chuy%e1%bb%83n kho%e1%ba%a3n t%e1%ba%a1m %e1%bb%a9ng c%e1%bb%95 t%e1%bb%a9c n%c4%83m 2015 C%c3%a1 nh%c3%a2nM%e1%ba%abu chuy%e1%bb%83n kho%e1%ba%a3n thanh to%c3%a1n c%e1%bb%95 t%e1%bb%a9c n%c4%83m 2014 C%c3%a1 nh%c3%a2n20130822 KSH Thong Bao Thay Doi Chu Ky Cua Tong Giam Doc20140113 20141003 KSH Nghi Quyet HDQT So 62 Ve Viec Chuyen Nhuong Cong Ty Con De Can Tru Cong No20140422 20140422 KSH Nghi Quyet HDQT So 12 Ve Viec HDQT Va NCLQ Cung Cap Cac Khoan Vau Cho CTy20140507 20140507 KSH Tai Lieu DHDCD Thuong Nien Nam 201420140523 20140523 KSH Giai Trinh KQKD Quy 1 Nam 2014 So Voi Cung Ky20160523 20160520 KSH Thong Bao Ngay DKCC To Chuc DHCD Thuong Nien Nam 201620140808 20140808 KSH CBTT Nghi Quyet HDQT So 90 Ve Viec Huy Lay Y Co Dong Bang Van Ban Va Se To Chuc DHDCD Bat Thuong20140827 20140827 KSH CBTT Nghi Quyet HDQT So 41 ve Viec Thay Doi Thanh Vien HDQT Va TGD20140829 20140829 KSH CBTT Thay Doi Giay DKKD Va Giai Trinh Tang 10 Phien Lien Tuc20140829 20140829 KSH CBTT Thoi Gian Dia Diem Va Duong Link Cung Cap Tai Lieu Hop DHDCD Bat Thuong Nam 201420141010 20141010 KSH Nghi Quyet HDQT So 63 Ve Viec Phat Hanh CP Chao Ban Cho CBCNV20141016 20141016 KSH Dinh Chinh Nghi Quyet HDQT So 6120141104 20141104 KSH Nghi Quyet HDQT So 59B Ve Viec Chuyen Nhuong Von Gop Tai Cty Luyen Kim Mau20120425 KSH Giai trinh BCTC quy 1 nam 2012thong bao phat hanh co phieu thuongtb nhan so chung nhan sohuu cp 200820100426KSH_NQDHCD – KSH 20100426KSH NQDHCD