Tóm tắt luận văn: Tổng hợp vật liệu perovskit và nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại nặng trong môi trường nước

Tóm tắt luận văn:Tổng hợp vật liệu perovskit La1xLixMO3 (M: Fe, Mn, Co) bằng phương pháp sol gel xitrat thử hoạt tính xúc tác của chúng trong một số phản ứng

Tóm tắt luận văn:Tổng hợp vật liệu perovskit La1xLixMO3 (M: Fe, Mn, Co) bằng phương pháp sol gel xitrat và thử hoạt tính xúc tác của chúng trong một số phản ứng
... Xác định số đặc trưng cấu trúc vật liệu tổng hợp - Đánh giá khả xúc tác phản ứng oxi hóa toluene số vật liệu tổng hợp Phương pháp nghiên cứu: Tổng hợp vật liệu theo phương pháp sol- gel xitrat ... đến hoạt tính xúc tác vật liệu perovskit CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM 2.1 Tổng hợp vật liệu xúc tác dạng perovskit dùng phương pháp sol- gel xitrat • Hóa chất: Các dung dịch muối nitrat ion kim loại hợp ... hình mà phương pháp khác khó thực Vì luận văn sử dụng phương pháp sol gel xitrat để tổng hợp vật liệu nano LaMO3 ( M Fe, Mn, Co) pha tạp ion kim loại kiềm Li+ 1.4 Cơ chế xúc tác vật liệu oxit...
 • 21
 • 278
 • 1

Chế tạo vật liệu TiO2 nghiên cứu khả năng quang xúc tác của chúng

Chế tạo vật liệu TiO2 và nghiên cứu khả năng quang xúc tác của chúng
... Cỏc cht quang xỳc tỏc hot ng vựng ỏnh sỏng nhỡn thy 19 1.5 Vt liu TiO2 v hiu ng quang in hoỏ tỏch hydro bng TiO2 24 1.5.1 Cu trỳc ca vt liu TiO2 25 1.5.2 Tớnh nng quang xỳc ... mt cỏch tng quỏt v vt liu TiO v hiu ng quang in húa tỏch hydro bng TiO2 Luận văn thạc sĩ Vật lý Chất rắn Hoàng Thanh Vân 1.5.1 Cu trỳc ca vt liu TiO2 TiO2 l cht bỏn dn tn ti ba dng thự hỡnh ... nanụ TiO2 vi nhng nguyờn t m chỳng cú kh nng thu hp khe nng lng ú thay i tớnh cht quang hc ca vt liu nanụ TiO2 - Hot húa TiO2 bi cỏc cht mu vụ c hoc hu c, cỏch ny cng cú th ci thin tớnh cht quang...
 • 82
 • 567
 • 0

Tóm tắt luận văn:Tổng hợp nghiên cứu khả năng hấp phụ CO2 của vật liệu MIL88B zeolite A

Tóm tắt luận văn:Tổng hợp và nghiên cứu khả năng hấp phụ CO2 của vật liệu MIL88B và zeolite A
... MIL-88B, khảo sát khả hấp phụ khí CO2 - Tổng hợp zeolite NaA từ cao lanh Phú Thọ, khảo sát khả hấp phụ CO2 - So sánh khả hấp phụ CO2 zeolite NaA MIL-88B Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Cao lanh Phú ... III.3.4 Khả hấp phụ CO2 III.3.4.1 Tính chất trình hấp phụ (b) (c) Hình 3.26: Hấp phụ khử hấp phụ đẳng nhiệt CO2 298K vật liệu: NaA-G (a) ; CaNaA-G (b) NaA-KL (c) Áp suất nghiên cứu: ÷ 133kPa III.3.4.2 ... tìm kiếm vật liệu khả hấp phụ nhanh CO2 “nhả” triệt để đặt ba nhiệm vụ chính: 1, tổng hợp vật liệu MILL-88B; 2, tổng hợp vật liệu zeolit LTA 3, Nghiên cứu khả hấp phụ CO2 vật liệu tổng hợp Những...
 • 27
 • 288
 • 0

TÓM TẮT LUẬN VĂN TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU CẤU TẠO PHỨC CHẤT

TÓM TẮT LUẬN VĂN TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CẤU TẠO PHỨC CHẤT
... vào lĩnh vực nghiên cứu phức chất kim loại đất với β-đixetonat MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA LUẬN VĂN Với mục đích hướng vào việc tổng hợp nghiên cứu tính chất phức chất naphthyltrifloaxetonat đất phức ... pháp nghiên cứu mở hội lớn cho lĩnh vực nghiên cứu phức chất nói chung phức chất βdixetonat kim loại nói riêng Với mục đích góp phần vào hướng nghiên cứu chung, đề tài tiến hành tổng hợp nghiên cứu ... thấy tài liệu nói quy trình tổng hợp phức chất hỗn hợp naphthoyltrifloaxetonat đất với o-phenantrolin Việc tổng hợp phức chất mô theo qui trình tổng hợp phức chất hỗn hợp 2-(2,2,2Trifloethyl)-1-indonat...
 • 25
 • 196
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp Tổng hợp vật liệu αMnO2 có cấu trúc nanomet Ứng dụng để hấp phụ kim loại Pb trong dung dịch nước

Khóa luận tốt nghiệp Tổng hợp vật liệu αMnO2 có cấu trúc nanomet Ứng dụng để hấp phụ kim loại Pb trong dung dịch nước
... khả hấp phụ kim loại nặng vật liệu này.Vì vậy, thực đề tài: Tổng hợp vật liệu α-MnO2 cấu trúc nanomet Ứng dụng để hấp phụ kim loại Pb dung dịch nước Đối tượng nghiên cứu Vật liệu hấp phụ ... trình hấp phụ Pb2 + vật liệu α-MnO2 0,3957 kJ/mol < kJ/mol, hấp phụ ion Pb2 + vật liệu α-MnO2 trình hấp phụ vật lý 40 GVHD: ThS Đinh Văn Phúc Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Trên sở nghiên cứu ứng dụng ... bằng) hấp phụ Langmuir qe: dung lượng hấp phụ (lượng chất bị hấp phụ/ 1 đơn vị chất hấp phụ) qm: dung lượng hấp phụ tối đa chất hấp phụ (lượng chất bị hấp phụ/ 1 đơn vị chất hấp phụ) Ce: nồng độ dung...
 • 71
 • 480
 • 1

tóm tắt luận văn thạc sỹ kĩ thuật viễn thông nghiên cứu xây dựng giải pháp bảo mật cho mạng thông tin di động 4g-lte

tóm tắt luận văn thạc sỹ kĩ thuật viễn thông nghiên cứu xây dựng giải pháp bảo mật cho mạng thông tin di động 4g-lte
... Nghiên cứu xây dựng giải pháp bảo mật cho mạng thông tin di động 4G-LTE trước tiên trình bày tổng quan xu hướng tiến hóa mạng thông tin di động từ 2G lên 4G Chương II trình kiến thức mạng thông ... bảo mật cho EPS gồm cấu trúc bảo mật cho EPS, nhận thực khóa mã, thuật toán bảo mật cho EPS Bảo mật cho thoại LTE Bảo mật cho eNodeB Cuối số khuyến nghị đề xuất tương lai Luận văn sở để thực nghiên ... hợp IP hoá đặt yêu cầu công nghiệp Viễn thông di động Mạng thông tin di động hệ ba đời khắc phục nhược điểm mạng thông tin di động hệ trước Tuy nhiên, mạng di động có số nhược điểm như: Tốc độ...
 • 33
 • 518
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sỹ kĩ thuật viễn thông nghiên cứu phương pháp đánh giá qoe dựa trên các tham số q0s

tóm tắt luận văn thạc sỹ kĩ thuật viễn thông nghiên cứu phương pháp đánh giá qoe dựa trên các tham số q0s
... ánh giá QoE Nghiên c u phương pháp ánh giá ch t lư ng tr i nghi m c a khách hàng Chương III: Phương pháp ánh giá QoE d a QoS Nghiên c u nh hư ng c a tham s QoS lên QoE ưa phương pháp ánh giá QoE ... ng d ch v Trên ã i sâu vào nghiên c u phân tích nh hư ng gi a t lư ngc a âm hình nh Các giá tr c làm b giá tr tham kh o ph c v vi c Phương pháp ánh giá QoE d a QoS Lu n văn Lu n văn ã hoàn thành ... 3.2 Phương pháp ánh giá QoE d a QoS 3.2.1 Phân tích tham s QoS liên quan Phân tích tham s liên quan n QoE n tr i nghi m ngư i s d ng Ta s tìm hi u tham s QoS có liên quan n vi c ánh giá QoE Dung...
 • 18
 • 231
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sỹ khoa học máy tính nghiên cứu giải pháp chống tấn công ddos cho website trường cao đẳng bách khoa hưng yên

Tóm tắt luận văn thạc sỹ khoa học máy tính nghiên cứu giải pháp chống tấn công ddos cho website trường cao đẳng bách khoa hưng yên
... phòng chống Ddos cho Website trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên Trình bày giải pháp thực nghiện phòng chống DDOS áp dụng cho Website trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên Từ đưa kết luận so sánh -4CHƯƠNG ... đề tài Nghiên cứu giải pháp chống công Ddos cho Website trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên “ Bố cục luận văn gồm phần mở đầu chương nội dung, cụ thể là: - Chương 1: Tổng quan phươn thức công phổ ... (VNISA) phối hợp tìm kiếm giải pháp chống lại Tại Website trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên nơi em giảng dạy thường xuyên bị công mà phương thức công chủ yếu DDos làm cho việc truy cập thực ảnh...
 • 10
 • 222
 • 0

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhóm tham khảo đến quyết định mua điện thoại Smartphone

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhóm tham khảo đến quyết định mua điện thoại Smartphone
... nhóm tham khảo đến định mua khái niệm để đo lường Và mối quan hệ ảnh hưởng nhóm tham khảo đến định mua thể rõ thang đo Ở nghiên cứu này, đo lường ảnh hưởng nhóm tham khảo đến định mua điện thoại ... tiêu Nghiên cứu ảnh hưởng nhóm tham khảo đến định mua sản phẩm lĩnh vực quan trọng nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Hiện nghiên cứu Việt Nam đo lường ảnh hưởng nhóm tham khảo đến định mua smartphone, ... NHÓM THAM KHẢO VÀ ẢNH HƢỞNG CỦA NHÓM THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH MUA 1.1 LÝ THUYẾT NHÓM THAM KHẢO 1.1.1 Khái niệm nhóm tham khảo Hyman (1942) giới thiệu thuật ngữ nhóm tham khảo nhóm người có ảnh hưởng...
 • 26
 • 375
 • 0

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Duy Tân

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Duy Tân
... LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN 1.1 DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN 1.1.1 Dịch vụ đào tạo a Khái niệm dịch vụ Dịch vụ kết trình ... trên: Sinh viên hài lòng với giảng viên Nhà Trường , Sinh viên hài lòng với hoạt động phòng Công tác sinh viên , Sinh viên hài lòng sở vật chất phục vụ học tập, nghiên cứu sinh viên , Sinh viên ... ̣h vu đào tạo cho phù hợp cần thiết Và lý cho chọn đề tài Nghiên cứu hài lòng sinh viên dịch vụ đào tạo trực tuyến trường đại học Duy Tân Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu nghiên cứu luận văn đánh...
 • 26
 • 270
 • 1

Tóm tắt luận văn hệ truyền động sử dụng động cơ MCKCT với bộ điều khiển được thực hiện trên môi trường matlab simulink

Tóm tắt luận văn hệ truyền động sử dụng động cơ MCKCT với bộ điều khiển được thực hiện trên môi trường matlab simulink
... Ucđ Vị trí rô to động BỘ ĐIỀU KHIỂN CARD GHÉP NỐI ĐỘNG BBĐ CƠ NĂNG LƯỢNG Điện áp pha MCKCT Ua, Ub, Uc Phản hồi dòng điện Phản hồi tốc độ Sơ đồ hệ truyền động động MCKCTsử dụng SIMULINK n 10 Trong ... 1.2 Hệ truyền động động điện chiều không chổi than 1.2.1 Truyền động không đảo chiều (truyền động cực tính) Minh hoạ nguyên lý làm việc ĐCMCKCT truyền động cực Thứ tự chuyển mạch chiều quay từ trường ... Đáp ứng dòng điện động cơ: Đáp ứng dòng điện động với tín hiệu đặt dạng hàm sin 25 3.2.2.3 Đáp ứng hệ với tín hiệu đầu vào dạng bậc thang - Cấu trúc hệ điều tốc động MCKCT với đầu vào dạng bậc...
 • 26
 • 307
 • 0

Sử dụng SBA-16 tổng hợp từ vỏ trấu ñể xử lí một số chất hữu cơ ñộc hại trong môi trường nước

Sử dụng SBA-16 tổng hợp từ vỏ trấu ñể xử lí một số chất hữu cơ ñộc hại trong môi trường nước
... ñ n môi trư ng ho c hàm lư ng nh s b phân h y b i vi sinh v t có môi trư ng nư c T k t qu phân tích trên, nh n th y r ng, có th dùng v t li u MQTB SBA-16 ñ x phenol m t s ch t khác có môi ... (M+ ion kim lo i) 1.2 Gi i thi u v t li u MQTB SBA-16 tình hình nghiên c u v t li u SBA-16 nư c 1.2.1 Gi i thi u v v t li u MQTB SBA-16 V t li u SBA-16 thu c lo i v t li u rây phân t MQTB so v ... không ñáng k , có th b phân h y b i vi sinh v t có môi trư ng nư c Có th ng d ng v t li u SBA-16 t ng h p t tr u ñ x ch t h u ñ c h i khác môi trư ng nư c Tuy nhiên, h n ch v m t th i gian...
 • 42
 • 356
 • 3

LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC: TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CO2 CỦA VẬT LIỆU MIL88B ZEOLIT A

LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC: TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CO2 CỦA VẬT LIỆU MIL88B VÀ ZEOLIT A
... Mục đích nghiên cứu - Tổng hợp vật liệu MIL-88B, khảo sát khả hấp phụ khí CO - Tổng hợp zeolite NaA từ cao lanh Phú Thọ, khảo sát khả hấp phụ CO2 - So sánh khả hấp phụ CO2 zeolite NaA MIL-88B ... ta phân biệt hấp phụ h a học hấp phụ vật lý d a vào tiêu chuẩn sau đây: nhiệt hấp phụ, tốc độ hấp phụ nhiệt độ hấp phụ Tuy nhiên thực tế phân biệt hấp phụ vật hấp phụ h a học tương đối, ranh ... liên quan đến vấn đề nghiên cứu nhằm xây dựng tổng quan cho luận văn - Tổng hợp vật liệu zeolite NaA MIL-88B nghiên cứu đặc trưng lý h a khảo sát khả hấp phụ khí CO Trên sở so sánh tìm vật liệu...
 • 75
 • 328
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC: TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CO2 CỦA VẬT LIỆU MIL88B ZEOLIT A

LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC: TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ CO2 CỦA VẬT LIỆU MIL88B VÀ ZEOLIT A
... khả hấp phụ khí CO2 cu a hai loại vật liệu em chọn đề tài Tổng hợp nghiên cứu khả hấp phụ CO2 vật liệu MIL-88B zeolite A Lịch sử nghiên cứu Trong những thập kỷ 19, các nhà khoa ... đích nghiên cứu - Tổng hợp vật liệu MIL-88B, khảo sát khả hấp phụ khí CO - Tổng hợp zeolite NaA từ cao lanh Phú Thọ, khảo sát khả hấp phụ CO2 - So sánh khả hấp phụ CO2 cu a zeolite ... Chuyển h a CO2 xúc tác dị thể CO2 được a nh giá là nguồn cacbon có khả tái sinh, an toàn và kinh tế Sản phẩm cu a phản ứng hydro ho a CO bao gồm metanol, dimetyl ete (DME), và hidrocacbon...
 • 77
 • 376
 • 2

tóm tắt luận văn thạc sĩ vật lý cường độ chuyển dời mật độ mức của hạt nhân 52v

tóm tắt luận văn thạc sĩ vật lý cường độ chuyển dời và mật độ mức của hạt nhân 52v
... GC1518 Cường độ chuyển dời mật độ mức hạt nhân 52V 26 2.3 Xác định cường độ chuyển dời Theo thuyết mật độ mức hạt nhân độ rộng mức kích thích cường độ phân rã gamma nối tầng Iγγ liên quan mức ... ứng 51V(n,2γ )52V dòng nơtron nhiệt, xử số liệu thu nhận để xác định cường độ chuyển dời sơ đồ mức mật độ mức thực nghiệm hạt nhân 52 V Cường độ chuyển dời mật độ mức hạt nhân 52V CHƯƠNG TỔNG ... thu dựa cặp chuyển dời gamma nối tầng thu Cường độ chuyển dời mật độ mức hạt nhân 52V 34 Hình 3.1 Sơ đồ mức hạt nhân 52V 3.2 Hệ số rẽ nhánh mật độ mức 52V Hệ số rẽ nhánh chuyển dời gamma sơ cấp...
 • 41
 • 397
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn sư phạm vật lý tìm hiểu một số dạng năng lượng mới và ứng dụngluận văn xác định thành phần khoáng và nghiên cứu quá trình mullit hóa một số loại caolanh trên miền bắc việt namtổng hợp tách tinh chế và khảo sát khả năng ứng dụng lipaza từ nấm men candida rugosanghiên cứu sử dụng chitosan chiết tách từ vỏ tôm làm tác nhân hấp phụ một số ion kim loại nặng trong môi trường nướcluận văn tổng hợp nghiên cứu đặc trưng và hoạt tính xúc tác của perovskit mang trên vật liệu mao quản trung bình sba15tóm tắt luận văn một số giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiêptóm tắt luận văn giáo dục học cải tiến phương pháp giảng dạy anh văn lớp 10 theo hướng tích cực hóa học sinh tại trường thpt lê văn đẩu tỉnh bạc liêutóm tắt luận văntóm tắt luận văn thạc sĩtóm tắt luận văn thạc sĩ kinh tếtóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanhtóm tắt luận văn thạc sĩ kinh doanhtóm tắt luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàngtóm tắt luận văn tiến sĩtóm tắt luận văn thạc sĩ kế toánHướng dẫn thi hành điều lệ đảngĐo lường sự thỏa mãn của khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại di động thuê bao trả trước tại trung tâm thông tin di động khu vực II (TP HCM) VMS mobifone (đính kèm file spss)Hồ sơ một số vụ việc cạnh tranh không lành mạnhBáo cáo hoạt động thường niên năm 2010Cục Quản lý cạnh tranhPDF Churchills Pocketbook of Intensive Care, 3rd ed PDF DownloadPDF Mosbys Pharmacy Review for the NAPLEX , 1e 1 Csm Pap Edition PDF Download4 essential book of martial arts kicks 89 kicks from karate, taekwondo, muay thai, jeet kune do, and other2 muay thai arnaud van der veere meyer meyer sport (2012)3 muay thai training exercises the ultimate guide to fitness, strength, and fight preparation blue snake books (2013)Bài 7. Liên kết giữa các bảngSáng kiến kinh nghiệm về cách sắp xếp bảo quản thiết bị thực hành (1)KẾ HOẠCH THỰC HÀNHBài giảng luật hành chính: Quyết định hành chínhbai giang hoc go muoi ngonBài 11. Tổ chức thông tin trong máy tínhỨng phó sự cố hóa chất - Công ty Ajinomoto Việt NamĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘIĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THỐNG KÊ BẢO HIỂMÂm chuẩn, tiết tấu trong đào tạo Violon ở Việt Nam