spotlight on derby uk 3 ares21

spotlight on derby uk 3 ares21

spotlight on derby uk 3 ares21
... Skills Spotlight on Derby, UK Answers: c) 82.9% c) Oakwood b) Alvaston a) A52 b) A6 c) A38 b) Pride Park c) London b) Uttoxeter 10 b) 1977 Source: includes statistics from: "2020 Vision, Derby' s ... Derby' s Community Strategy - The next Years", published in June 20 03 by Derby City Partnership For more fun tests, quizzes and games log onto www.englishbanana.com now! This worksheet can be photocopied...
 • 2
 • 30
 • 0

spotlight on derby uk 1 ares19

spotlight on derby uk 1 ares19
... Your Research Skills Spotlight on Derby, UK Answers: b) About 30 sq miles a) About 225,000 people b) A Derbeian b) Roman a) True a) Northworthy c) Derventio b) 17 17 c) artist 10 a) Pickford Source: ... statistics from: "2020 Vision, Derby' s Community Strategy - The next Years", published in June 2003 by Derby City Partnership For more fun tests, quizzes and games log onto www.englishbanana.com...
 • 2
 • 26
 • 0

spotlight on derby uk 2 ares20

spotlight on derby uk 2 ares20
... includes statistics from: "20 20 Vision, Derby' s Community Strategy - The next Years", published in June 20 03 by Derby City Partnership For more fun tests, quizzes and games log onto www.englishbanana.com ... English Banana.com Test Your Research Skills Spotlight on Derby, UK Answers: b) 12% a) True a) True The Arboretum Park was given to the people of Derby by mill owner Joseph Strutt It is still...
 • 2
 • 25
 • 0

eagle shopping centre derby uk quiz 3 ires30

eagle shopping centre derby uk quiz 3 ires30
... English Banana.com City Quiz Series Eagle Shopping Centre, Derby, UK Quiz Answers: £9.50 £2 all day At pm 15 hours per day It’s a black circle ... with an attendant, e.g a driving licence Tuesdays: am – pm, Saturdays: am – pm, Sundays: 10 .30 am – 4 .30 pm Because trading laws restrict opening hours on Sundays Discuss the possible reasons for ... case letters; there are oranges 13 True These are called “self checkouts” 14 Answers will vary, e.g Boots, BHS and Birthdays 15 Answers will vary For more fun tests, quizzes and games log onto www.englishbanana.com...
 • 2
 • 33
 • 0

125 years of the central library in derby uk quiz 3 ires3

125 years of the central library in derby uk quiz 3 ires3
... City Quiz Series 125 Years of the Central Library in Derby, UK Quiz Answers: 9 .30 am – pm www .derby. gov .uk/ libraries (short address) and http://www .derby. gov .uk/ HiRes/Leisure/Libraries /Derby+ City+Libraries+Home+Page ... open from 9 .30 am – pm 18 Derby Central Library, The Wardwick, Derby, DE1 1HS 19 The library has induction loops at the counters and Enquiry Desk for people who are deaf or hard of hearing” 20 False ... processing is available at the library A buck (deer) in a fenced park It is part of the Derby Coat of Arms At pm £1.50 for three nights Three years False All mobile phones should be switched off...
 • 2
 • 29
 • 0

spotlight on australia 3 ares17

spotlight on australia 3 ares17
... English Banana.com Test Your Research Skills Spotlight on Australia Answers: In Australian slang, ‘laughing gear’ means mouth … …while if you were ‘up a gum tree’ ... were feeling ‘bushwhacked’ you would be extremely tired c) Sydney Australia s National Anthem is called Advance Australia Fair Australia gets its name from the Latin phrase Terra Australis Incognita, ... land’ a) an urban King William IV b) twenty 10 a) true For more fun tests, quizzes and games log onto www.englishbanana.com now! This worksheet can be photocopied and used without charge ...
 • 2
 • 25
 • 0

Giáo án các tiết ôn tập lớp 3 - tuần 28

Giáo án các tiết ôn tập lớp 3 - tuần 28
... dạy tuần 28 ÔN TOÁN I – Mục tiêu: - Giúp HS củng cố lại kiến thức học tuần - Rèn kỹ nhận dạng dạng toán học - Giáo dục tính cẩn thận, xác II – Nội dung ôn: 1) Tính: 4212 835 84 03 2469 - 434 6 x - ... lạc - Yêu thích môn Tiếng Việt II – Nội dung: - GV ghi đề: Hãy kể ngày hội mà em biết - HS ghi đề làm Kế hoạch dạy tuần 28 ÔN LUYỆN TỪ & CÂU I – Mục tiêu: - Ôn luyện biện pháp nhân hóa - Ôn cách ... - 36 67 2) Tìm y: y x = 2107 3) Giải toán dựa tóm tắt: D : 45 cm R: S : ? cm2 x y = 1680 Kế hoạch dạy tuần 28 ÔN TOÁN I – Mục tiêu: - Ôn lại kiến thức đọc, viết, so sánh số phạm vi 100.000 - Rèn...
 • 6
 • 839
 • 2

Giáo án các tiết ôn tập lớp 3 - tuần 30

Giáo án các tiết ôn tập lớp 3 - tuần 30
... - GV ghi đề – Cho HS làm Kế hoạch dạy tuần 30 ÔN TẬP ĐỌC I – Mục tiêu: - Nắm nội dung học: Gặp gỡ Lúc-xăm-bua, Một mái nhà chung, Ngọn lửa Ôlym-pích - Rèn kỹ đọc đúng, trôi chảy học tuần - Giáo ... ôn: - Nêu nội dung ôn - Gọi HS lên bốc thăm, đọc trả lời câu hỏi - Nhận xét Kế hoạch dạy tuần 30 ÔN TOÁN I – Mục tiêu: - Nắm lại kiến thức cộng, trừ số phạm vi 100.000 - Rèn kỹ tính nhanh, - ... nhanh, - Giáo dục HS tính xác cẩn thận II – Nội dung ôn: 1) Đặt tính tính: 32 519 + 4 430 3 11 035 - 4968 42917 + 15078 59 437 - 2110 2) Tính giá trò biểu thức: 5700 × - 4800 96710 - 21150 + 49 3) Tìm...
 • 7
 • 957
 • 4

Giáo án tiết ôn tập lớp 3 - tuần 26

Giáo án tiết ôn tập lớp 3 - tuần 26
... Tháng tám có 31 ngày  Tháng bảy có 31 ngày  Tháng hai có 30 ngày  Tháng mười có 30 ngày  Kế hoạch dạy tuần 26 TẬP LÀM VĂN ÔN TẬP I – Mục tiêu: - Củng cố lại dạng kể lễ hội - Giúp cho em kể mạch ... viết Cho biết: - Dãy số có số? - Số thứ ba dãy số nào? Kế hoạch dạy tuần 26 ÔN TOÁN I – Mục tiêu: - Giúp HS củng cố, nắm lại kiến thức học tuần - Rèn kỹ nhận biết dạng toán học - Giúp HS tính ... số liệu - Rèn kỹ tính nhanh, - Giáo dục tính xác, cẩn thận II – Nội dung ôn: 1) Thước : 1500 đồng Bánh Oishi : 30 00 đống Gôm : 2000 đồng Kem : 2500 đồng Tập : 30 00 đồng Sữa : 35 00 đồng - Vật có...
 • 7
 • 712
 • 5

Giáo án tiết ôn tập lớp 3 - tuần 24

Giáo án tiết ôn tập lớp 3 - tuần 24
... xem - GV ghi đề cho HS làm - Thu – nhận xét Kế hoạch dạy tuần 24 ÔN TOÁN I – Mục tiêu: - Ôn lại kiến thức chia số có bốn chữ số cho số có chữ số dạng toán liên quan - Rèn kỹ tính nhanh - Giáo ... Quý ôn trở thành nhà bác học lớn nước ta thời xưa Kế hoạch dạy tuần 24 ÔN TOÁN I – Mục tiêu: - Giúp HS củng cố lại kiến thức học toán liên quan đến rút đơn vò - Rèn kó nhận dạng đề toán - Giáo ... dạy tuần 24 TẬP LÀM VĂN ÔN TẬP I – Mục tiêu: - Củng cố lại nội dung Kể lại buổi biểu diễn nghệ thuật mà em xem - Rèn cho HS kể đúng, mạch lạc, hay - Yêu thích môn Tiếng Việt II – Nội dung: - Kể...
 • 6
 • 632
 • 0

Giáo án Tiết ôn tập lớp 3 - tuần 27

Giáo án Tiết ôn tập lớp 3 - tuần 27
... Kế hoạch dạy tuần 27 TẬP LÀM VĂN ÔN TẬP I – Mục đích yêu cầu: - Củng cố lại dạng bài: Kể lễ hội - Rèn cho Hs tự nhớ kể lại đúng, xác - Giáo dục HS yêu thích lễ hội II – Nội dung ôn: - Kể lại lễ ... dạy tuần 27 ÔN TOÁN I – Mục tiêu: - Giúp HS củng cố lại kiến thức học - Rèn kỹ làm tính nhanh, - Giáo dục HS tính xác, cẩn thận II – Nội dung ôn: 1) Xếp số theo thứ tự từ bé đến lớn: 5011 , 632 1 ... Nội dung ôn: - GV đọc mẫu - Rút từ khó: nườm nượp, xúng xính, trẩy hội, bổi hổi, vương - GV đọc cho HS viết - Chấm – nhận xét Kế hoạch dạy tuần 27 ÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU I – Mục tiêu: - Ôn lại từ...
 • 7
 • 1,173
 • 7

Giáo án tiết ôn tập lớp 3 - tuần 28

Giáo án tiết ôn tập lớp 3 - tuần 28
... hoạch dạy tuần 29 ÔN TOÁN I – Mục tiêu: - Nắm lại nội dung, kiến thức học - Rèn kỹ tính thành thạo, nhanh diện tích hình chữ nhật, hình vuông - Giáo dục tính xác, cẩn thận II – Nội dung ôn: 1) Muốn ... nhật có hình vẽ trên? Kế hoạch dạy tuần 29 ÔN TOÁN I – Mục tiêu: - Ôn lại cách tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông - Rèn kỹ tính nhanh, xác II – Nội dung ôn: Bài 1: Người ta phải ốp tường ... thấp thỏm, tuột tay - GV đọc cho HS chép – HS chép - GV chấm điểm – Nhận xét Kế hoạch dạy tuần 29 ÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU I – Mục tiêu: - Ôn luyện vốn từ thuộc chủ điểm thể thao - Ôn luyện cách đặt...
 • 6
 • 723
 • 2

Tài liệu các tiết ôn tập lớp 3 - tuần 22

Tài liệu các tiết ôn tập lớp 3 - tuần 22
... phía sau Kế hoạch dạy tuần 22 TẬP LÀM VĂN ÔN TẬP I – Mục tiêu: - Giúp HS nói đúng, đủ ý người trí thức mà em biết - Rèn cho HS kỹ nói - Yêu thích môn Tiếng Việt II – Nội dung ôn: * Hãy kể người ... hoạch dạy tuần 22 ÔN TẬP ĐỌC I – Mục tiêu: - Giúp HS củng cố lại học - Rèn kó đọc đúng, đọc diễn cảm, trôi chảy - Giáo dục HS hiểu nội dung trả lời câu hỏi tốt II – Nội dung ôn: T ghi tuần vào ... “Sau nửa tháng trời người” - Rút cho HS từ khó viết: Ác-si-mét, trục xoắn, thán phục - GV đọc cho HS chép - Chấm – Nhận xét Kế hoạch dạy tuần 22 ÔN TOÁN I – Mục tiêu: - Nắm nội dung tháng năm...
 • 6
 • 730
 • 2

Xem thêm