2353 numbers 010 (1)

Tài liệu Random Numbers part 1 ppt

Tài liệu Random Numbers part 1 ppt
... Prentice-Hall), Chapter 11 [3] Forsythe, G.E., Malcolm, M.A., and Moler, C.B 19 77, Computer Methods for Mathematical Computations (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall), Chapter 10 [4] 7 .1 Uniform Deviates ... just random numbers that lie within a specified range (typically to 1) , with any one number in the range just as likely as any other They are, in other words, what you probably think random numbers ... treat topics relating to random numbers Bratley, P., Fox, B.L., and Schrage, E.L 19 83, A Guide to Simulation (New York: SpringerVerlag) [2] Dahlquist, G., and Bjorck, A 19 74, Numerical Methods...
 • 2
 • 173
 • 0

Đề 1 tiết (bài 2) - Năm học 010-011

Đề 1 tiết (bài 2) - Năm học 010-011
... phân bón N.P.K 20 .10 .10 , hàm lượng N bao nhiêu? A 20% B 15 % C 10 % D 5% B TỰ LUẬN (6đ): Câu 9(2đ): Viết phương trình phản ứng cho dãy chuyển hoá sau, ghi rõ điều kiện(nếu có): (1) (2) (3) (4) Cu ... CuO → → → → Câu 10 (2đ): Có lọ không nhãn, lọ đựng chất rắn sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl Hãy trình bày cách nhận biết chất đựng lọ phương pháp hóa học Viết phương trình hóa học Câu 11 (2đ) Trộn dung ... TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RÔNG LỚP:……… TÊN:……………………………… Điểm BÀI KIỂM TRA TIẾT, SỐ MÔN: HÓA HỌC Ngày kiểm tra:……./……./2 010 Nhận xét giáo viên ĐỀ SỐ A TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4đ): Hãy khoanh tròn vào đầu chữ...
 • 3
 • 133
 • 0

ON THE GROWTH RATE OF GENERALIZED FIBONACCI NUMBERS DONNIELL E. FISHKIND Received 1 May 2004 Let ppt

ON THE GROWTH RATE OF GENERALIZED FIBONACCI NUMBERS DONNIELL E. FISHKIND Received 1 May 2004 Let ppt
... when t = ± 3/3, since the rate of growth of the sequence of every other Fibonacci number is the square of the rate of growth of the Fibonacci sequence.) Generalized Fibonacci numbers arising as ... generalization of Fibonacci numbers, Fibonacci Quart (19 64), 277–289 , Generalized Fibonacci sequences associated with a generalized Pascal triangle, Fibonacci Quart (19 66), 2 41 248 M Hochster, Fibonacci- type ... 82–86 H R P Ferguson, On a generalization of the Fibonacci numbers useful in memory allocation schema; or all about the zeroes of Z k − Z k 1 1, k > 0, Fibonacci Quart 14 (19 76), no 3, 233–243...
 • 5
 • 56
 • 0

KỲ THI KSCL THI ĐẠI HỌC NĂM 2011 LẦN THỨ 1 ĐỀ THI MÔN: HOÁ HỌC Mã đề 010 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ppt

KỲ THI KSCL THI ĐẠI HỌC NĂM 2011 LẦN THỨ 1 ĐỀ THI MÔN: HOÁ HỌC Mã đề 010 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ppt
... đựng V1 (lít) dung dịch HNO3 4M V2(lít) dung dịch hỗn hợp HNO3 3M Trang 15 /18 - đề thi 011 H2SO41M thu V lít (đktc) khí NO thoát Mối quan hệ V1 V2 là: A V1 = 1, 25V2 B V1 = 0,75V2 C V1 = 0,8V2 ... ứng A 1, 4 mol B 1, 2 mol C 1, 1 mol D 1, 3 mol Câu 17 : Dung dịch thuốc thử nhận biết tất mẫu kim loại: Ba, Mg, Al, Fe, Ag là: A H2SO4 loãng B FeCl3 C HCl D NaOH Trang 5 /18 - đề thi 011 Câu 18 : ... Saccarozơ mantozơ Trang 2 /18 - đề thi 011 Câu 6: Thể tích (lít) dung dịch H2SO4 98% (d =1, 84g/ml) tối đa điều chế từ 12 0 kg FeS2 A 10 8,7 lít B 11 4,5 lít C 18 4 lít D 12 0 lít Câu 7: Hoà tan hoàn...
 • 18
 • 166
 • 0

đề thi thử môn hóa lần 1 mã đề 010 năm học 2008 - 2009 trường trung học phổ thông phan bội châu doc

đề thi thử môn hóa lần 1 mã đề 010 năm học 2008 - 2009 trường trung học phổ thông phan bội châu doc
... n gia sư môn Hóa H c cho m i ñ i tư ng ñ thi: 010 Câu 12 Thêm 0 ,1 mol CH3COONa vào 1, 0 lít dung d ch CH3COOH 0,1M thu ñư c dung d ch X Bi t h ng s ñi n li c a CH3COOH Ka = 1, 8 .10 -5 ; th tích ... A 18 ,42 .10 23 B 6,02 .10 23 C 18 ,42 .10 20 D 18 ,06 .10 20 Copyright © 2007 Lê Ph m Thành Phone: 0976053496 Trang 2/5 C nhân ch t lư ng cao Hóa H c – ðHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com Nh n gia sư môn ... = 12 (coi lư ng Cl2 tan tác d ng v i nư c không ñáng k , th tích dung d ch thay ñ i không ñáng k ), th tích khí thu ñư c anôt (ñktc) là: A 0 ,11 2 lít B 0,224 lít C 0,336 lít D 1, 12 lít Câu 18 ...
 • 5
 • 191
 • 0

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 2: Personal information. Lesson 1: A- Telephone numbers (A1, A2 ). pdf

Giáo án Anh văn lớp 7 : Tên bài dạy : Unit 2: Personal information. Lesson 1: A- Telephone numbers (A1, A2 ). pdf
... T: gives a list of numbers and asks Ss to read them aloud: - T: reminds Ss the way to pronounce the number : + ways: - oh - zezo - T: calls some Ss to read those numbers aloud B Presentation: ... read the telephone numbers: + Read each number + If there have two similar numbers, read : “ double + the number” - Give somes examples: 8 370 58 : eight three seven zezo five eight 822086 : eight ... their friend’s phone numbers Consolidation: - Remind ss the way to ask and answer the phone numbers Homework: - Do the given Ex in the workbook - Prepare the next lesson: A3 – A4 ...
 • 4
 • 1,966
 • 2

KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 MÔN HÓA – MÃ ĐỀ 010 docx

KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 MÔN HÓA – MÃ ĐỀ 010 docx
... thứ tự tăng dần: A 1, 2, 3 B 3 ,2 ,1 C 3 ,1, 2 D 2, 3 ,1 24 Dãy tất chất phản ứng với HCOOH là: A Ag2O/ NH3, KOH, Na2CO3 B K, Cu, NaOH, O2, H2 C Na2O, Ag, Fe, CH3OH D C2H5OH, KOH, NaCl 25 Axit acrylic không ... C2 H5OH tác dụng hết với Na thể tích khia H2 thu A 3,36 lít B 1, 12 lít C 2, 24 lít D 4,48 lít 19 Sản phẩm phản ứng tách nước nội phân tử Butanol -2 A Buten -1 B 2- Metyl buten -1 C 2- Metyl buten -2 ... 56,75 g B 57 g C 60 g D 45,75 g 30 Sắp xếp tính bazơ CH3NH2 (1) ;NH3 (2) ; C6H5NH2(3) theo chiều tăng dần A 3 ,2 ,1 B 2, 3 ,1 C 1, 2, 3 D 3 ,1, 2 31 Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào phenol lỏng có tượng A Tạo...
 • 3
 • 138
 • 0

The financial numbers game detecting creative accounting practices phần 1 pps

The financial numbers game detecting creative accounting practices phần 1 pps
... 26, 19 98, p R3 Ibid., January 26, 19 95, p A4 16 Financial Numbers Game 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Ibid., May 7, 19 97, p A4 Ibid., March 21, 2000, p B1 Ibid., October 21, 19 98, ... this financial numbers game The Financial Numbers Game: Detecting Creative Accounting Practices was written, first and foremost, to help readers of financial statements avoid being misled by financial ... Playing the finan2 Financial Numbers Game Exhibit 1. 1 Common Labels for the Financial Numbers Game Definitiona Label Aggressive accounting Earnings management Income smoothing Fraudulent financial...
 • 41
 • 112
 • 1

Đại số 8, BPT bậc nhất 1 ẩn-tiết 60, năm học 010-011

Đại số 8, BPT bậc nhất 1 ẩn-tiết 60, năm học 010-011
... trỡnh a) Quy tc chuyn v: VD1: SGK VD1 VD2: SGK VD2 ?2 Giải bt phng trỡnh sau ? a) x + 12 < 21 b) -2x > -3x - Gii: a) b) Ta cú: 3x > 2x + Ta cú: x + 12 < 21 x < 21 - 12 x < Vy nghim ca bt phng ... chuyn mt hng t ca bt phng trỡnh t v ny sang v ta phi i du hng t ú VD1: SGKbt phng trỡnh x < 18 VD1 Gii Gii: Ta cú x < 18 x < 18 + ( Chuyn v - v i du thnh ) x < 23 Vy nghim ca bt phng trỡnh l: ... trỡnh 1/ 4x < v biu din nghim trờn trc s Gii: Ta cú: Giải: < 0,5x Nhõn c hai v vi ) 0,5x Ta cú: -3 x 2< ( < 1/ 4 -1/ 4 x ( - ) > ( - ) ( Nhõn c hai v vi - v i chiu) x < x > Vy nghim12 bt...
 • 12
 • 119
 • 0

đề thi toán học kì 1 lớp 11 nâng cao 010

đề thi toán học kì 1 lớp 11 nâng cao 010
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ – Năm học 2009 – 2 010 Môn TOÁN Lớp 11 Nâng cao Thời gian làm 90 phút Đề số 10 Câu Đk: sin x ≠ ⇔ x ≠ nπ ; n ∈ Z ⇔ Tóm tắt giải ... với J giao điểm MD CN 1 − (k ≥ 2) Ta có: Ak = k ( k − 1) ⇔ = Ak k − k 1 1 n − 99 = ⇒ n = 10 0 Suy ra: + + + + + = A2 A3 Ak An n 10 0 k =10 0 k ( x − )10 0 = ∑ C100 ( 1) k x100− k (0.25) k =0 x 40 ... tiêu” P(Ai) = 0.6, Ai độc lập, i =1, 3 Gọi A biến cố “Trong ba xạ thủ bắn có xạ thủ bắn trúng mục tiêu” A = A1 A2 A3 ∪ A2 A1 A3 ∪ A3 A1 A2 A1 A2 A3 ; A2 A1 A3 ; A3 A1 A2 đôi xung khắc cot x = ⇔ x...
 • 3
 • 305
 • 1

First friends 1 Numbers book

First friends 1 Numbers book
... Count and circle I #'2 12 3 412 34 12 3 412 3 412 34 Numbers Book Unit Lesson Count and colour I Trace • 'fI" " - , ' 1: m Unit f : : T f , ' 1: ' Numbers Book : : T f , '1: : : T 'fI" " , ... \ I - v Unit Numbers Book ' Find and draw - Numbers Book Unit Lesson Find and circle Unit Numbers Book Lesson Colour Baz and Jig Colour Tess and Pat Numbers Book Unit Lesson 1 Trace and count ... Numbers Book Unit Lesson Look and match ~- \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ II Unit Numbers Book Lesson Look, count and circle DO , -, r l r2 " DO 00 ~ 12 I I DO D~DD DO ' 1, 2 ~ I J I Numbers Book...
 • 20
 • 871
 • 15

Xem thêm