CHUYÊN đề tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về HOẠT ĐỘNG AN SINH xã hội

Luan van chuyen de TƯỞNG hồ CHÍ MINH về văn hóa, đạo đức chuan

Luan van chuyen de tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về văn hóa, đạo đức chuan
... CHƯƠNG VII TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI I TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA Khái niệm văn hóa theo tưởng Hồ Chí Minh a Định nghĩa văn hóa - Văn hóa khái ... xa hoa…” => tưởng đạo đức Hồ Chí Minh có bước phát triển so với tưởng đạo đức truyền thống Nội dung tưởng Hồ Chí Minh đạo đức 26 a Quan điểm vai trò sức mạnh đạo đức - Đạo đức cách mạng ... trình đổi ta giai đoạn II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC Nguồn gốc tưởng đạo đức Hồ Chí Minh a Giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc: - Truyền thống coi trọng đạo đức dân tộc “Người trồng...
 • 53
 • 1,211
 • 1

Bài tiểu luận "tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kì quá độ hội chủ nghĩa" potx

Bài tiểu luận
... BÀI LÀM I Quan điểm cua Mac LêNin tư tưởng Hồ Chí Minh thời kỳ độ lên hội chũ nghĩa 1.Quan điểm Mac LêNin thời kỳ độ Theo nhà kinh điển chủ nghĩa Mác – Lênin có đường độ lên CNXH độ trực ... nhiều nước tiên tiến giúp đở 2.Tư tưởng Hồ Chí Minh thời kỳ độ a.Cơ sơ tư tưởng Hồ Chí Minh Trên sở vận dụng lý luận cách mạng không ngừng, thời kỳ độ lên CNXH chủ nghĩa Mác – Lênin xuất phát từ ... bước vào thời kỳ độ: “tuỳ hoàn cảnh, mà dân tộc phát triển theo đường khác Có nước thẳng đến chủ nghĩa hội, có nước phải kinh qua chế độ dân chủ mới, tiến lên chủ nghĩa hội - Hồ Chí Minh...
 • 8
 • 886
 • 6

tưởng hồ chí minh về xây dựng chủ nghĩa hội ở việt nam

tư tưởng hồ chí minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở việt nam
... Xô-Viết đường xây dựng hội 2.Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh CNXH Việt Nam + Hồ Chí Minh tiếp cận tưởng CNXH từ quan điểm hình thái Kinh Tế -Xã Hội Mác Luận điểm Mác-ăngghen hội với đặc ... chủ nghĩa Mác- Lênin tưởng Hồ Chí Minh, với lãnh đạo sáng tạo, đắn Đảng ta, nhân dân ta thực thắng lợi nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam hội chủ nghĩa tưởng ... việc gì” Từ đó, Người đưa lời khẳng định: tưởng hội chủ nghĩa chống tưởng cá nhân chủ nghĩa Theo tưởng Hồ Chí Minh, cần phải chống chủ nghĩa cá nhân, thực tôn trọng đề cao nhân cách,...
 • 13
 • 230
 • 2

Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh về hoạt động thanh tra nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra ở huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về hoạt động thanh tra nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra ở huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay
... Cơ sở lý luận việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh hoạt động tra nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tra giai đoạn Chương Thực trạng việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh hoạt động tra huyện Nghi Lộc, ... 1.3 Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh hoạt động tra nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tra giai đoạn yêu cầu khách quan 44 Chương THỰC TRẠNG CỦA VIỆC VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ HOẠT ĐỘNG THANH ... 83 TỈNH NGHỆ AN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 83 3.1 Phương hướng vận dụng tưởng Hồ Chí Minh hoạt động tra nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tra huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn...
 • 112
 • 171
 • 0

tưởng hồ chí minh về sự phát triển của hội việt nam

Tư tưởng hồ chí minh về sự phát triển của xã hội việt nam
... thành tưởng Hồ Chí Minh phát triển hội Việt Nam Thứ hai: Những nội dung tưởng Hồ Chí Minh phát triển hội Việt Nam, bao gồm quan điểm hội phát triển, đường tới hội phát triển, ... Việt Nam giá trị tưởng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối ng: tưởng Hồ Chí Minh phát triển hội Việt Nam 4.2 Phạm vi: Nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh phát triển hội Việt Nam thể ... thức phát triển hội Việt Nam tưởng Hồ Chí Minh Công trình Biện chứng tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa hội Việt Nam tác giả Lại Quốc Khánh Công trình khẳng định giá trị tưởng Hồ Chí Minh...
 • 111
 • 47
 • 0

Đề cương chuyên đề tưởng Hồ Chí Minh

Đề cương chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh
... nhân loại mà Hồ Chí Minh tiếp thu phục vụ trực tiếp cho nghiệp cách mạng Việt Nam Vì vậy, mặt logic chủ nghĩa Mác – Lênin nguồn gốc chủ yếu tưởng Hồ Chí Minh Là phận tưởng Hồ Chí Minh, phương ... đôi với hành, nói làm liền với tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh Đây vừa nội dung hành động, vừa phương pháp nghiên cứu theo quan điểm tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh coi lý luận thực tiễn có mối ... Hãy chứng minh - Đây vấn đề có giá trị lịch sử thực tiễn to lớn hệ thống tưởng Hồ Chí Minh Người tiếp tuh vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mác – Lenin vấn đề dân tộc giai cấp - Hồ Chí Minh coi...
 • 19
 • 244
 • 0

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở- chuyên đề tưởng Hồ Chí Minh II

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở- chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh II
... ng Hồ Chí Minh Giáo dục Chuyên đề II: tưởng Hồ Chí Minh Công nhân Chuyên đề III: tưởng Hồ Chí Minh Nông dân Chuyên đề IV: tưởng Hồ Chí Minh Trí thức Chuyên đề V: tưởng Hồ Chí Minh ... tịch Hồ Chí Minh nội dung trên, nhóm tác giả mạnh dạn lựa chọn việc giới thiệu chuyên đề tưởng Hồ Chí Minh II làm đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở Tình hình nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh ... tưởng Hồ Chí Minh chuyên đề II nhằm đáp ứng yêu cầu việc nghiên cứu, giảng dạy học tập Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, đề tài gồm chuyên đề: Chuyên đề I: tưởng...
 • 16
 • 528
 • 2

slide thuyết trình chủ đề tưởng hồ chí minh về văn hóa

slide thuyết trình chủ đề tư tưởng hồ chí minh về văn hóa
... hai dòng văn hóa rõ rệt: văn hóa dân gian; văn hóa bác học _Văn hóa Trung Hoa hệ tưởng Nho- Phật- Lão ảnh hưởng mạnh văn hóa truyền thống Việt Nam Định nghĩa văn hóa Hồ Chí Minh: - Văn hóa sáng ... định c Quan điểm chức văn hóa Chức văn hóa phong phú đa dạng Theo Hồ Chí Minh văn hóa có chức sau: Quan điểm Hồ Chí Minh số lĩnh vực văn hóa a) Văn hóa giáo dục Hồ Chí Minh phê phán giáo dục ... I Khái niệm văn hóa theo tưởng Hồ Chí Minh a Định nghĩa văn hóa Thực trạng văn hóa Việt Nam trước cách mạng tháng 8: _Đó văn hóa theo chủ nghĩa dân tộc chật hẹp, phát triển cạnh chủ nghĩa bành...
 • 16
 • 4,188
 • 46

Kế hoạch học tập chuyên đề tưởng Hồ Chí Minh năm 2013

Kế hoạch học tập chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2013
... viên thực việc đăng ký kế hoạch rèn luyện, phấn đấu học tập làm theo gương đạo đức, phong cách Hồ chí Minh theo chủ đề năm 2013 Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh phong cách quần chúng, ... đạo việc học tập - Đồng chí đảng viên phân công giúp việc tham mưu cho chi xây dựng kế hoạch nội dung thực tháng; chuẩn bị tài liệu phục vụ học tập chuyên đề năm 2013 theo kế hoạch đề - Các đảng ... Hình thức tổ chức học tập Căn vào hướng dẫn số 29-HD/BTGHU, ngày 20/3 /2013 Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2013 Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh phong cách...
 • 3
 • 389
 • 0

Chuyên đề tưởng Hồ Chí Minh năm 2012

Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2012
... trọng vấn đề tưởng Hồ Chí Minh là:  + Dân chủ, gốc nước  + Cán đày tớ dân Phục vụ dân nhiệm vụ cán bộ, công chức, gốc công việc ITƯ TƯỞNG , TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ SUỐT ... • Chí công mực công bằng, công tâm; vô lòng riêng, thiên người, với việc I TƯ TƯỞNG , TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ SUỐT ĐỜI PHẤN ĐẤU CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ, ... tăng lên… I TƯ TƯỞNG , TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ SUỐT ĐỜI PHẤN ĐẤU CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ, LÀM NGƯỜI CÔNG BỘC TẬN TỤY, TRUNG THÀNH CỦA NHÂN DÂN, ĐỜI TƯ TRONG SÁNG,...
 • 17
 • 153
 • 2

Chủ đề: tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

Chủ đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc
... tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc Vấn đề dân tộc thuộc địa MQH vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp 1.Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa -Vấn đề dân tộc theo tưởng HCM đề cập vấn đề dân tộc ... CNXH 2.MQH vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp Vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp có quan hệ chặt chẽ với GP DT vấn đề hết, độc lập dân tộc gắn liền với CNXH Giải phóng dân tộc tạo tiền đề để giải ... dựngchủ nghĩa xã hội c) Giải phóng dân tộc tạo tiền đề để giải phóng giai cấp Hồ Chí Minh giải vấn đề dân tộc theo quan điểm giai cấp, đồng thời đặt vấn đề giai cấp vấn đề dân tộc Giải phóng dân...
 • 23
 • 222
 • 1

LUẬN VĂN: Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh về vận động phụ nữ trên địa bàn ở tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay ppt

LUẬN VĂN: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vận động phụ nữ trên địa bàn xã ở tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay ppt
... Minh vận động phụ nữ địa bàn tỉnh Hải Dương Trên sở đề giải pháp để vận động phụ nữ có hiệu cao 4.2 Phạm vi nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh vận động phụ nữ, công tác vận động phụ nữ địa bàn ... quyền Hải Dương nói riêng quán triệt vận dụng vào công tác vận động phụ nữ địa bàn giai đoạn Chương công tác vận động phụ nữ địa bàn tỉnh hải dương giai đoạn ánh sáng tưởng h chí minh ... điểm Hồ Chí Minh công tác vận động phụ nữ địa bàn để vận dụng vào công tiến phụ nữ Mục đích, nhiệm vụ luận văn 3.1 Mục đích Trên sở làm rõ quan điểm Hồ Chí Minh vận động phụ nữ, tác giả vận dụng, ...
 • 98
 • 767
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề tư tưởng hồ chí minh về đạo đứcchuyên đề tư tưởng hồ chí minh về xây dựng đời sống mớibài thu hoạch chuyên đề tư tưởng hồ chí minh về trung thực trách nhiệm gắn bó với nhân dân xây dựng đảng trong sạch vững mạnh năm 2015van dung tu tuong ho chi minh ve xay dung chu nghia xa hoi o viet nam hien nay cua dang cong san viet namchuyên đề tư tưởng hồ chí minh4 chuyên đề tư tưởng hồ chí minhcác chuyên đề tư tưởng hồ chí minh9 chuyên đề tư tưởng hồ chí minhchuyên đề tư tưởng hồ chí minh năm 2013chuyên đề tư tưởng hồ chí minh năm 2011chuyên đề tư tưởng hồ chí minh năm 2014các chuyên đề tư tưởng hồ chí minh năm 2012chuyên đề tư tưởng hồ chí minh năm 2010chuyên đề tư tưởng hồ chí minh 2013chuyên đề tư tưởng hồ chí minh năm 2007ĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mới94933445 hướng dẫn cai đặt va sử dụng gemNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảoBài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)Prepare 4 work bookLuyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trang24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanhPDF Principles and Practice of Pediatric Plastic Surgery, Second Edition Two Volume Set 2nd 2016 PDF06 TNH bong hong cai ao thich nhat hanhtính toán hồ nước máiTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-SupervisorKỹ thuật trình bày văn bảnhuong dan nhan co tuc bang tien matnq so 29 thanh lap cty sg riverview5. Phieu lay bieu quyetB Chuong trinh - the le bieu quyet